RAHVAHUUMOR

NOTA BENE! Loengu- ja eksamiinfo htm
Naljandite tüübinumbrid ja pealkirjad Hans-Jörg Utheri juturegistris pdf

ÕPPEMATERJALE:

   Sissevaade rahvanaljandite tüpoloogiasse htm pdf
   Eesti netinaljadest htm pdf
   V. Propp, Проблемы комизма и смеха (konspekt) htm pdf
   S. Knuuttila, Kansanhuumorin mieli (konspekt) htm pdf
   V. Raskin, Semantic Mechanisms of Humor (konspekt) htm pdf
   A. Krikmann, Sissejuhatavat huumorist ja rahvanaljast pdf
   A. Krikmann, Puändita naljandite struktuurist pdf
   A. Krikmann, Koestler, Raskin, Attardo ja teised... pdf
   A. Krikmann, Contemporary Linguistic Theories of Humour (link) pdf
   A. Krikmann, Jokes in Soviet Estonia (link) pdf
   A. Krikmann, Finnic and Baltic Nationalities as Ethnic Targets... pdf
   A. Krikmann, Huumori ja kujundkõne eristatavusest pdf
   A. Krikmann, On the similarity and distinguishability of humour and figurative speech (link) pdf
   A. Krikmann, "ATU jokes": old and abandoned pdf
   L. Laineste, Take It with a Grain of Salt... (link) pdf
   L. Laineste, Suunad huumori uurimises pdf
   L. Laineste, Tegelased eesti etnilises huumoris (link) pdf
   L. Laineste, Intangible Heritage in Transformation: The Case of Estonian ... Jokelore (link) pdf
   L. Laineste, Post-socialist jokes in Estonia: continuity and change pdf
   L. Laineste, Anekdoot – eesti huumori dinosaurus (link) pdf
   L. Laineste, The Frighteningly Funny Foreigner: Caricatures of the Other ... (link) pdf
   G. Brône & K. Feyaerts, The cognitive linguistics of incongruity resolution (link) pdf
   S. B. Graham, A Cultural Analysis of the Russo-Soviet Anekdot (link) pdf
   P. Voolaid, Eesti mõistatuste perifeerne aines (magistritöö: link) pdf
   A. Beloussov, Вовочка (link) htm
   S. Coulson, What's so funny? (link) htm
   A. V. Dmitriev, Социология юмора (link) htm
   M. Hiiemäe, Eesti piltmõistatuste loomispõhimõtetest (link) htm
   M. Kalda, Koolierootika – koolipornograafia... (link) htm
   G. Kjazimov, Теория комического... (link) htm
   J. Kurganov, Литературный анекдот пушкинской эпохи (link) htm
   K. Sarv, Poliitiline anekdoot I (link) htm
   K. Sarv, Poliitiline anekdoot II (link) htm
   K. Sarv, Poliitiline anekdoot III (link) htm
   K. Sarv, Poliitiline anekdoot IV (link) htm
   K. Sarv, Poliitiline anekdoot V (link) htm
   K. Sarv, "Mina tahan ka Nõukogude Liidus elada" (link) htm
   A. Tuisk, Sigmund Freud ja psühhoanalüütiline naljauurimine (link) htm
DON & ALLEEN PACE NILSENI LOENGUMATERJALE, BIBLIOGRAAFIAID JM
   Humor Matters: Bibliography and References (link) htm
   Loengumaterjalide saidikaart (link) htm
   Humor Theories (link) ppt
   Humor and Psychology (link) ppt
   Linguistic Humor, Bilingual Humor, Translation, and Language Play (link) ppt
   Humor and Sociology (link) ppt
   Anthropology and Humor (link) ppt
   Humor, Philosophy, and Religion (link) ppt
   Literature and Humor (link) ppt
   Epistemology and History of Humor (link) ppt
   Computers and Humor (link) ppt
   Humor, Rhetoric, and Prose Styles (link) ppt
   Humor in Business and Advertising (link) ppt
   Humor and Health (link) ppt
   Humor and Education (link) ppt
   Stand-Up Comedy (link) ppt
   Humor, Translation, and Bilingual Issues (link) ppt
   Political Cartoons (link) ppt
   Bloopers and Accidental Humor ppt
   Ambiguity & Puns ppt
   Humor Web Sites ppt
   Humor and Psychology (bibliograafia) pdf
   Double vision (pps) pps
   Piano (wmv) wmv
AINEKOGUSID, ANDMEBAASE, REGISTREID, BIBLIOGRAAFIAID:
   J. Viikberg, Anekdoodiraamat pdf
   A. Krikmann, Netinalju Stalinist pdf
   L. Krikmann, Nõukogudeaegseid nalju Tartust (link) htm
   R. Põldmäe temaatiline naljandisüsteem (link) htm
   R. Põldmäe, Eesti rahvanaljandeid I (link) htm
   M. J. Eisen, Eesti nalja (link) htm
   M. J. Eisen, Eesti rahvanali (link) htm
   M. J. Eisen, Rahva nali (link) htm
   M. J. Eisen, Teine Rahva nali (link) htm
   M. J. Eisen, Kolmas Rahva nali (link) htm
   M. J. Eisen, Neljas Rahva nali (link) htm
   M. J. Eisen, Viies Rahva nali (link) htm
   L. Laineste, Eesti netinaljade andmebaas (link) htm
   P. Voolaid, Eesti keerdküsimuste andmebaas (link) htm
   P. Voolaid, Eesti lühendmõistatuste andmebaas (link) htm
   P. Voolaid, Eesti piltmõistatuste andmebaas (link) htm
   P. Voolaid, Eesti liitsõnamängude andmebaas (link) htm
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMOR STUDIES (link) htm

SAATEKS

See sait kätkeb õppematerjale jm teavet Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas loetava magistriastme kursuse "Rahvahuumor" (FLKU.04.025, 2 AP) kuulajaile.
Materjale on võimalik lugeda brauseris html- või pdf-failidena; viimaseid saab soovi korral samuti laadida oma arvuti kõvakettale, mälupulgale vm kandjale ja/või teha neist väljatrükke.
Lugemiseks on soovitav kasutada brauserite Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape ~ Flock või Opera uuemaid variante. Soovitusi mõnede tumeda taustaga materjalide mugavamaks lugemiseks vt lingi "Nota Bene! Loengu- ja eksamiinfo" lõpul

Arvo Krikmann

Kontakt:
telefon:
5-34-16-520
7-42-00-79
e-post:
kriku@folklore.ee
krikud@hot.ee