NOTA BENE!

Vajalikku üldteavet rahvahuumori kursuse kohta

Temaatika

Meie rahvahuumori kursuse põhiteemadeks on:
 • Rahvahuumori mittenarratiivsed vormid (keerdküsimused, piltmõistatused, "praktilised naljad" jm)
 • Verbaalset huumorit ja rahvanalju puudutavad põhiterminid
 • Folkloorse nalja kaks ajaloolist kihistust: vanem puändita naljand ja uuem puänteeritud nali ehk anekdoot
 • Huumoriteooriad: inkongruentsi- ehk kokkusobimatus- ehk vasturääkivus- ehk bisotsiatiivsed teooriad
 • Huumoriteooriad: üleoleku- ehk halvustamis- ehk kriitikateooriad
 • Huumoriteooriad: leevendus- ehk lõõgastus- ehk kergendusteooriad
 • Vanemate naljandite tüpoloogia ja põhiliigid
 • Verbaalse huumori traditsioonilised põhiliigid: seksuaalhuumor
 • Verbaalse huumori traditsioonilised põhiliigid: etniline huumor
 • Verbaalse huumori traditsioonilised põhiliigid: poliitiline huumor
 • Internetinaljad. Folkloorse huumori "postsotsialistlik" status quo

Loengud: aeg, koht, sisu

AEG: igal neljapäeval 9. veebruarist 26. aprillini 2012, kell 10.15–11.45.
KOHT: Bocki maja, Ülikooli 16, ruum 214.
SISU: loengute täisteksti saab ppt-slaididena alla laadida siit.

Hindamine ja eksamipäevad

Koondhinne koosneb kolme ülesande täitmise eest saadud komponenthinnetest:
1) kirjalik test rahvanaljandite tüpoloogia kohta (20 lühiküsimust);
kordamisküsimused, mille hulgast pärinevad 20 eksamiküsimust, on leitavad siit;
2) lühikirjutis ühel teoreetilisel teemal (orienteeruvalt 2 lk): teemad loositakse välja "eksamipiletitena": igal piletil on teema pealkiri, teemakohase materjali leiukohad (loenguslaidide lk-d, lingid muudele allikatele), allteemad, mille käsitlemist oodatakse;
teemapiletite loend on leitav siit;
3) 10 väikest kodust ülesannet (valdavalt netipõhised), mis saadetakse laiali meilitsi ja mille vastuseid oodatakse meilimanustena järgmise 10 päeva jooksul, et saaksime neid ülejärgmisel loengul koos arutada; selle komponendi koondhindeks saab 10 osahinde keskmine.

Meie ametlikud eksamipäevad leppisime kokku esimesel loengul:

neljapäev 24. mai 2012, Bocki maja 214
neljapäev 7. juuni 2012, Bocki maja NB! mitte 214, vaid 209
neljapäev 21. juuni 2012, Bocki maja 214 (nn lisapäev)
Algus kõigil päevadel kell 10.15

Eksamipäevi kasutatakse tüpoloogiatesti (komponent 1) ja/või teooriatesti (komponent 2) kirjutamiseks
(kas need osaülesanded täidetakse samal eksamipäeval või eraldi, on igaühe vaba valik).

Enamik õppematerjale on kättesaadavad otse rahvahuumori saidi kaudu, ülejäänud jagatakse loengul kätte väljatrükkidena.

Brauseri värvide ümberseadistamine

Mõnede html-õppematerjalide (nt Mall Hiiemäe ja Kadi Sarve kirjutiste) taustad on hästi tumedat värvi. Nende mugavamaks lugemiseks on võimalik brausereid ümber seadistada:
 • Internet Explorer: Tools / Internet Options / Accessibility / [markeerida valik:] Ignore colors specified on Web pages
 • Mozilla Firefox, Netscape ja Flock: View / Page Style / No Style
 • Opera: [paremas ülanurgas paiknev klahv] View / Author mode [lülitab sisse optsioooni 'User mode']