Tümpä, tämpä (ilo)

Pealkiri

Tümpä, tämpä (ilo)

Tekst

Naiste ilo. Naised toas asetusid kahte ritta (ka tüdrukud). Esimene rida laulis kaks värsirida ja liikus rütmis teise juurde ja tagasi. Siis liikus teine rida kahe teise värsireaga ja nõnda edasi. Osavõtjaid 6–20. I „Mõista, mõista meelitarka Mis omma jalolda’ tarõh?“ II „Kül’ ma taia loomatarka, Häll om jalolda’ tarõh“ - „Mis ommõ meelildä’ häl(ü)h?“ - „Lats ommõ meelildä’ häl(ü)h.“ - „Mis ommõ põhuh põrmadol?“ - „Poiss ...................“ - Mis ommõ hahka aho iih?“ - „Naane .................“ - „Mis ommõ paasikas paanõl?“ - „Pada ...............“ - „Kiä’ ommõ keerakas morol?“ - „Pini keerakas morol.“ - „Mis ommõ ussõh tümpä, tämpä?“ - „Hopõn........................“ - „Mis ommõ peräh liugõ, laugõ?“ - „Regi .......................“ - „Miä ommõ kool(i)as riih?“ - „Kott´ ........................“ - „Mis ommõ kotist korgõhõp?“ - „Miis ........................“ - „Mia’ ommõ käeh viuha, vauha?“ - „Ruusk ........................“ - „Mis ommõ kivvi nurmõ pääl?“ - „Kari ........................“ - „Mis ommõ korgõb karäst?“ - „Karüs ........................“ „Mis ommõ korgõp karüst?“ - „Vits ........................“ - „Mis ommõ nurmõ narmokene?“ - „Rüga ........................“ - „Mis ommõ nurmõ nukukene?“ - „Kuhi ........................“

Täisviide

ERA II 103, 346/9 (36) < Setu, Petseri v. – Mihkel Pihlapuu (1935)

Maakond

Kihelkond

Setu, Petseri v