Haukil käüminõ

Pealkiri

Haukil käüminõ

Tekst

On lastemäng. Mängisid poiss- ja tütarlapsed koos kui ka eraldi. Mängiti enamasti toas, aga ka väljas. Osavõtjaid 6–12 inimest. Üks jäi haukaks (vabatahtlikult) ja üks emaks. Ema oli harilikult keegi tugevam. Ema kehast võtsid ülejäänud kinni. Nad moodustasid ühise saba (igaüks pidas eelmisest keha ümbert kinni). Haukaksjäänud püüdsid kedagi saba lõpust ära kiskuda. Ema aga võttis kätega vastu. Ka saba tegi kaasa kõik asendimuutused, mida põhjustas ema. Sabasseisjad häälitsesid „tsjaa’, tsjaa’“ jne. Kui haugas kellegi sabast ära jõudis tõmmata, siis imiteeris ta selle kallal hauka röövtegevust.

Täisviide

ERA II 103, 296/7 (6) < Setu, Petseri v., Küllätüvä as. – Mihkel Pihlapuu (1935)

Maakond

Kihelkond

Setu, Petseri v