Kalurid

Pealkiri

Kalurid

Tekst

Osavõtjate arv: vähemalt 15. Mänguväli: ruumiks saal või õu, mille otsad – „kalade kodud“ (kõrkjad) – piirjoontega on ära märgitud. Mängu korraldus. Üks mängija määratakse „kaluriks“, teised kõik on „kalad“. Kalur asub keset mänguvälja (merd). Kalad lähevad ühele poole mänguvälja otsa kõrkjatesse. Mängu käik. Kalur hüüab: „Kalad merre!“, mille pääle kõik kalad kõrkjatest välja tulevad, et teisele poole merd kõrkjatesse ujuda. Kalur püüab, ja kelle ta kätte saab, see hakkab tema abiliseks. Esimene ja teine abiline võivad kalu jooksmisest ainult rinna ja väljasirutatud kätega takistada. Niipea aga, kui abilisi kolm juba, võtavad nad teineteise kätest kinni ja moodustavad „nooda“. Noodaliste ülesanne on jooksul mõnd kala ümber piirata, kuid sellejuures ei tohi nad kala kätega haarata. Kala on noodas, kui tema ümber kolm abilist, kätest kinni hoides, ringi sünnitavad. Kalal on luba noodast välja rabeleda, kuid sellejuures ei tohi ta jõu abil noota purustada, s.o. ta ei tohi väevõimul piirajate käsi lahti murda, vaid ainult alt nende läbi tükkida, kuni kalur temasse veel pole puutunud. Neljas ja viies abiline takistavad jällegi üksikult, kuni neile kuues lisaneb, ja nõnda teine noot moodustub. Ja nii ikka edasi: igast kolmest abilisest saab uus noot.

Täisviide

ERA II 98, 552/5 (4) < Tartu l. – Endla Pall, Tartu l. VI algkooli õpilane, s. 1920 (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Tartu l