Nipski

Pealkiri

Nipski

Tekst

Võetakse viis kivi. Mängijad võtavad kordamööda kivid ja viskavad alguses peost käeseljale ja käeseljalt pihku. Kel pääle viskamist kõige rohkem pihku jääb, hakkab mängima. Viskab alguses kivid kuskile tekile laiali ja võtab nende seast ühe kivi: viskab õhku ja võtab siis kivi õhusolemise ajal ühe tekil oleva kivi ja püüab kivi õhust. Siis paneb ta ühe kivi kõrvale ja viskab, kuni kõik kivid läbi. Siis viskab jälle kivid tekile, võtab neist ühe, viskab õhku, võtab tekilt kaks kivi ja püüab kolmanda õhust; pärast jälle kaks. Siis viskab ta tekile jälle kivid, võtab alguses kolm ja pärast ühe, siis võtab jälle kõik neli korraga, püüab kivi, viskab ühe peosolevatest kividest õhku, paneb neli tekile ja püüab kivi. Kui nii on kõik neli võtet korratud, siis viskab ta kivid peost käeseljale ja pihku. Mitu kivi pihku jääb, niimitu „kümmet“ on mängitud. Kümneid on niimitu mängida, kui palju kive jäi käeseljale visates pihku. Kui aga korra läbimängimise järele proovides mitu kümmet on mängitud ja jääb rohkem kive kui kümneid, siis tuleb niimitu kümmet veel mängida, kuimitu kivi on rohkem. Kui ühel on mäng läbi, siis proovib võitja, mitu aastat on temale kaotajad „pimedad“ ja mitu aastat „turakud“. Üks kaotajaist viskab kolm kivi tekile. Siis näitab, missugune kivi tuleb õhku visata, ja ütleb, kas tuleb kahe võttega – „timp-tamp“ – teised kivid võtta, või ühe võttega – „kaaps“. Õnnestub see võitjal, siis viskab ta kive käeseljale – mitu kivi pihku jääb, niimitu aastat tuleb „pime“ või teise katsega „turak“ olla. Kui aga see ei õnnestu, siis mängib (mängivad) kaotaja(d) edasi. Ja kui kaotajad lõpetavad enne, kui võitja saab määrata turaku, siis on viik. Kui mängija teeb mõne vea, siis hakkab järgmine mängima.

Täisviide

ERA II 96, 541/3 (36) < Pilistvere khk., Kõo v., Kirivere k., Ristassaare t. – Gennadi Tischler, Tartu pedagoogiumi keskkooli õpilane, s. 1920 (1935)

Maakond

Kihelkond

Pilistvere