Partii

Pealkiri

Partii

Tekst

Partii mängimiseks peab viis kivi olema. Mängijate arv vaba, kuid mitte väga suur. Ka selles mängus loositakse jällegi kordamööda. Loosimist toimetatakse nii, et viis kivi visatakse üles ja püütakse neid püüda käeselja peale. Visatakse käeseljaga üles ja püütakse pihku. Mitu kivi kätte saadakse, nii palju mänge tuleb mängida. Kellel mängijate hulgast kõige rohkem mänge on, hakkab kõige enne mängima.
Mängus on „esimesed“, „teised“, „kolmed“ ja „partii“. „Esimesed“ käivad nii: neli kivi visatakse maha. Pihus olev kivi visatakse üles ja maast võetakse üks kivi ja püütakse ülesvisatud kivi kinni. Neli kivi võetakse kõik nii kordamööda maast ära.
„Teised“ käivad nii, et kaks kivi pannakse teine teise juurde maha, siis visatakse üks kivi üles ja maasolevad kaks kivi võetakse maast ära ja ka ülemine kivi tuleb kinni püüda. Nii tehakse ka teise paariga.
„Kolmed“ käivad nii, et kolm kivi pannakse nii maha, et küljed vastamisi ja üks natuke kaugemale. Siis üks kivi visatakse üles ja kolm kivi võetakse maast ära ja ülesvisatud kivi tuleb kinni püüda. Nüüd tuleb see üks kivi ka veel maast ära võtta.
„Partii“ tehakse nii: pihus on kaks kivi. Üks kivi visatakse üles ja teine pannakse maha. Ülesvisatud kivi püütakse kinni. Nüüd visatakse sama kivi jälle üles ja mahapandud kivi võetakse maast ära. Kes oma mängud kõige enne läbi saab, on võitja.

Täisviide

ERA II 92, 324/6 (2) < Hanila khk., Massu v., Kõera k., Kupja t. – Hilda Kuil, Mõisaküla algkooli õpilane, s. 1922 (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Hanila