Koroona-aja mängud

Seoses koroonaviirusega on sel aastal paljud asjad omamoodi. Rohkem kui muidu oleme aheldatud kodudesse ning sageli viibime digitaalses maailmas. Kuid lapsed, aga vahel ka täiskasvanud, soovivad ka pärismaailmas mängida. Et kodudes, õuedes ja mänguplatsidel saaks turvaliselt mängida, esitame valiku üksi, kahekesi või  kogu perega mängitavatest mängudest.

Oleme valinud välja nii vanu kui uuemaid mänge, nii liikumisvõimalusi pakkuvaid kui rahulikumaid tegevusi. Nii on kogu liigitatud

Mängu pealkirjale klikkides avaneb mängukirjeldus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv mängude lehele, kust omakorda leiab rohkem erinevaid mängukirjeldusi ja lapsepõlvemälestusi.

 Siltide ehk märksõnade järgi saab otsida siit.

 

"Ukauka. Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist"

 

 

Turvalist mängimist!


 

 

Leheküljele "Ukauka. Uued ja vanad mängud rahvaluulearhiivist" on koondatud Mall Hiiemäe ja töörühma koostatud veebiväljaanne „1001 lastemängu aastast 1935“ ning erinevatel aegadel kogutud mängukirjeldused, aga ka valik mängimisega seotud lapsepõlvemälestusi.

Mänge saab otsida nii mängu nimetuse, liigi kui ka tegevuse (matkimine, keerutamine, kohavahetus) kaudu. Kõiki märksõnu ehk silte näeb siit.

Tekstide all on klikitavad kohaandmed, klikkides koguja nimele, saab tutuvuda ühe koguja kõikide mängudega. Paremal all olevale nupule vajutades saab mängukirjelduse välja printida.

Andmebaasile viitamine: Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu, 2013-2016. http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv.

Materjalide kasutamisel trükis või veebis tuleb viidata Eesti Rahvaluule Arhiivile kui allikmaterjali asukohale ja lisada igale mängule fondiviide (täisviide mängukirjelduse all). Lapsepõlvemeenutuste avaldamisel tuleb ühendust võtta ka nende autoritega (vahendamiseks kirjutage era[at]folklore.ee).

Kui kavandate andmebaasi põhjal suurema materjalikogumi avaldamist, võtke eelnevalt ühendust Eesti Rahvaluule Arhiiviga (era[at]folklore.ee, tel. 7377730).

Kontakt: Astrid Tuisk astrid.tuisk@folklore.ee

Lehekülje väljaandmist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseum (projekt EKM 8-2/20/2), Haridus-ja Teadusministeerium (projekt EKKD65), Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).