[austriasloveenia]

2015/2     ISSN 1406-9938   

Usk, usund, rituaal  

Mäetagused
60


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord
Poliitilised rituaalid ja diskursused Kärnteni liidumaa näitel
Jurij Fikfak

doi:10.7592/MT2015.60.fikfak


7
Kirilli ja Methodiuse püha Ukrainas Bessaraabias ja Krimmis
Ekaterina Anastasova

doi:10.7592/MT2015.60.anastasova


27
Sakraalsed paigad – rännakute ja palverändude sihtkohad
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Liisa Vesik

doi:10.7592/MT2015.60.pilgrim


49
Kuningavõim ja kuninglik templipoliitika Sumeris ja Akkadis 2500–2154 eKr
Vladimir Sazonov

doi:10.7592/MT2015.60.sazonov


71

Religioonist   

Õigeusu kese eestikeelse õigeuskliku silmis: ühe kvalitatiivse uuringu tulemused
Liina Eek

doi:10.7592/MT2015.60.eek


95

Uudised    

Ühe ajastu lahkumine eesti etnoloogias. Mälestades dr Ants Viirest - Aivar Jürgenson [lk 127]
Veera Pino-Gubin - Kristi Salve [lk 131]
Mälu, meenutamine ja muistend – mõtlemiskohad folkloori lauskmaal ja pärimuse kõrgustikel. Folkloristide kümnes talvekonverents 26. ja 27. veebruaril Taevaskojas - Mare Kalda [lk 134]
Kogumistöö Eesti Rahvaluule Arhiivis 2014. aastal ja Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia - Astrid Tuisk [lk 137]
Fraseoloogiasümpoosion Poolas - Anneli Baran [lk 142]
Konverents “Noorte hääled” - Ave Goršič, Piret Koosa [lk 144]
Folkloristide rahvusvaheline suvekool Seili saarel - Anneli Baran [lk 146]
Folkloori lühivormide tänapäevasest kasutusest SIEFi 12. kongressil Zagrebis - Piret Voolaid [lk 151]
Kroonika
pdf

127

Tutvustused    

Traditsioonilise kujundkõne nüüdisaegsest uurimisest - Anneli Baran [lk 166]
Vägivallatus armastab vabadust - Taive Särg [lk 173]

pdf
166

Autoritest    

Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2015.60