Usundist

 

Kommetest

Muusikast

Naljast

Muinasjutt

Koomiks

Contents & Summary

Meist endist
    Usundist

  PDF  

Nelikümmend lindu eesti rahvausundis III


Mall Hiiemäe

doi:10.7592/MT1997.04.linnud3


  PDF  

Palakesi obiugri mütoloogiast I


Aado Lintrop

doi:10.7592/MT1997.04.obugri1


  PDF  

Hõimlane verejõe tagant: Saami muinaslood tootempõhjapõdrast I


Enn Ernits

doi:10.7592/MT1997.04.meanda


  PDF  

Puugipask, mahasadanud pilved ja taevased seened


Aivar Jürgenson

doi:10.7592/MT1997.04.pilv


    Kommetest

  PDF  

Vepsa rahvaluule lummas


Kristi Salve

doi:10.7592/MT1997.04.marje


    Muusikast

  PDF  

Kaks armastajat


Mari Sarv

    Naljast

  PDF  

Poliitiline anekdoot III


Kadi Sarv

doi:10.7592/MT1997.04.nali3


    Ja lõpuks iseendast

  PDF  

Seal Siberis Baikali taga


Ell Vahtramäe

doi:10.7592/MT1997.04.siber


    Muinasjutt

  PDF  

Tsaaripoeg, lohed ja kaunitar


Kristi Salve

    Koomiks

Koomiks


    Summary

Summary


  Algne index  

Sisukorra kujundust on uuendatud 2014. aasta alguses, projektide EKKM09-168 ja EKKM 14-344 raames, mille käigus tagasiulatavalt indekseeriti artiklid DOI süsteemi. Kuna algne kujundus pärineb perioodist, kus tavaline ekraani lahutus oli veel 800x600 punkti (SVGA) ja kujundus oli optimeeritud elitaarsele 1024x768 punktilisele ekraanile (XGA), osutus vajalikuks töö käigus teostada minimaalseid kujunduslikke reforme, mille käigus püüti maksimaalselt säilita algset värvilahendust. Arvestada tuleb veel, et selleaegsete heade monitoride gamma oli 1,7 või väiksem, kehvadel monitoridel oli gamma 2,5 lähedal, mis vastas täiendavate korrektsioonideta harilikule kineskoobile. 1996. aastal loodi HP ja Microsofti eestvedamisel standard sRGB, mis seadustas gammaks 2,5 (eriline anakronism, kui arvestada, et 10 aastat hiljem olid massides lamedad lcd ekraanid, mille loomulik gamma on lähedane 1-le). Seetõttu võivad vanemad lehed tunduda tumedad. Algne indeksleht on samuti avatud.
Vaata luik!!