[EMTS koopia]

Muinastaide erinumber    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
17/18


[ Autorid ]   [ Eelmised ]Sisukord
Muinastaide erinumber. Külalistoimetajad on Enn Ernits ja Väino Poikalainen
Paleoliitilist muinastaiet Doonaust Baikalini
NB! Artikkel on mitmeosaline! Jälgi ülemist riba.
Väino Poikalainen

doi:10.7592/MT2001.17/18.poika

7
Soome-Ugri muinastaide mõistest ja taieste liigitamisest
Enn Ernits

doi:10.7592/MT2001.17/18.ernits1

57
Muinaskarjala vaimuvara
Abram Stoljar

doi:10.7592/MT2001.17/18.stoljar

76
Uusi andmeid Äänisjärve Oleni saare skulptuuride kohta
Tatjana Popova

doi:10.7592/MT2001.17/18.popova

121
Soome kaljumaalingud
Pekka Kivikäs

doi:10.7592/MT2001.17/18.kivikas

130
Permi loomastiil
Eero Autio

doi:10.7592/MT2001.17/18.autio

153
Pilk Tomi kaljutaidele ja petroglüüfide statistikale
Enn Ernits

doi:10.7592/MT2001.17/18.ernits2

179
Märkidega kivid ja peidetud varandused
Mare Kalda

doi:10.7592/MT2001.17/18.kalda

194
Vadja pere- ja muud omandimärgid
Tatjana Jefimova

doi:10.7592/MT2001.17/18.jefimova

212
Kaljutaieste otsinguil Eestis ja Karjalas
Tiiu Ernits ja Enn Ernits

doi:10.7592/MT2001.17/18.ernits3

218

LÜHITEATED


Eestile lähimad kaljujoonised on leitud Põhja-Lätist
Guntis Enins
231
Eesti Muinastaideseltsi tekkest ja tegevusest
Väino Poikalainen
235

TUTVUSTUS


Raamatututvustused
242
Summary 253
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938