mt068AX000513

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel

Autor:

Pärtel Lippus, Jaan Ross

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.lippus_ross
Lippus, Pärtel; Ross, Jaan 2017. Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.lippus_ross