mt051AX000395

Mäetagused 51

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kvalitatiivsed muutused fraseoloogias: olemus ja suunajad

Autor:

Katre Õim, Asta Õim

Link:

doi:10.7592/MT2012.51.oim
Õim, Katre; Õim, Asta 2012. Kvalitatiivsed muutused fraseoloogias: olemus ja suunajad. Mäetagused 51. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.51.oim