Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus

Andmebaasist

Andmebaas „Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus“ liitub mitmete teiste mahukate andmebaasidega (LEPP, Rehepapp, Lendvapärimus), üritades laiuti ja sügavuti avada huvilistele erinevatel alustel koondatud pärimustekste. Kui Lendvapärimuse puhul on valiku aluseks olnud mitmesse žanrisse kuuluvate tekstide seotus müütilise haiguskujutelma - lendvaga, siis käesoleva andmebaasis sisalduvad tekstid esindavad setu rahvajuttude erinevaid liike (muinasjutud ja muistendid oma alaliikidega, tekkelood, memoraadid, pajatused), rikkalikku andmestikku kristlikest ja rahvausundilistest uskumusolenditest, usundilisest praktikast (paastumine, ristikäigud), aga ka endise ja kogumisaegse elu-olu kujutusi ning tavaõiguse alast materjali. Kogu selle mitmekesise ainestiku liitvaks teguriks on pärinemine ühe ERA stipendiaadi kogumismatkadel tehtud kirjapanekutest. See stipendiaat oli Ello Kirss (abielus Säärits; vt Ello Kirsi elulugu).

Nimetatud asjaolu tagab pärimusliikide aspektist vägagi heterogeense ainestiku omalaadse homogeensuse, pakkudes representatiivse läbilõike 1930. aastate lõpu vanemate ja keskealiste setude maailmapildist. Kuna ühelt informandilt pärinev materjal paikneb koos, siis võib eristada ka isikuti erinevaid kallakuid mitmesuguste pärimusliikude suunas, samuti kunstilise teksti kujundamise võimekust ja võtteid.