Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus

Projektist

Ello Kirsi suurepärased kirjapanekud setu pärimusest olid küll pälvinud folkloristide tunnustuse, kuid trükki oli kõigest sellest pääsenud vaid tühine osa. Ühenduses FO teiste digiteerimisprojektidega (vt Labor) alustati ka tema kogutud setu pärimuse täielikku digiteerimist. Selle töö teostajaks sai üliõpilane Ülle Kärner, rahastajaks Eesti Kultuurkapital ja riiklik programm Lõuna-Eesti keel ja kultuur.

Hõlmava töö väljundiks oli esialgu kavandatud muinasjutukogumiku avaldamine. Töö käigus (tekstide valik, tüpologiseerimine, kommenteerimine jm) selgusid paljud asjaolud, mis seadsid kahtluse alla ainult muinasjuttude avaldamise. Muinasjutud moodustasid integraalse osa kogu setu elavas pärimusest. Loomulikult on võimalik Ello Kirsi korjandustest välja tõsta ka arvukalt selgepiirilisi, kataloogide kirjeldustele vastavaid tüüpe, kuid nende kõrval on rohkesti eri jutuliikide ja -motiivide konglomeraate, on rohkesti tekste, mis annavad võrdse põhjendatusega paigutada nii muinasjutu kui ka pühakulegendi, nii legendi kui rahvausundilise jutu alla. On palju tekste, mis tüübipõhistest väljaannetest oma raamidesse sobitumatuse tõttu jääksid eeldatult välja.

Samas avaldub just seesugustes kõige nähtavamalt pärimusliikide vaheline „vereringe“. Niisiis sündiski otsus teha esmalt kogu materjali kättesaadavaks andmebaasi kujul. Veebikeskkond ja andmebaas on valminud riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ projekti „Monumenta Antiquae muistendiköited“ osana.

Edasise töö käigus on kavas luua võimalus materjali selekteerimiseks pärimusliikide ja teemade kaupa.

Tehniline ja andmekaitse alane informatsioon

Veebileheküljele lingitud artiklid ja andmebaasis leiduv informatsioon on tasuta kasutamiseks teadus- ja õppetööks, muul viisil kasutamine ja levitamine tuleb eraldi kokku leppida. Ka andmebaasi edasilinkimine leppige kokku meilitsi ja varustage link algaadressiga. Andmete kasutamisel uurimistöödes viidake esilehe aadressile.

Kontakt: folklore@folklore.ee

© 2008 Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond, Kristi Salve
Teostus Saamuel Vesik