Vakapäev Kaadsi saab naise vara omanikuks

Hõimupäev
[7590-7648]

 
7590    Kaadsi tull´ õks sis ülest kõkõ inne,
kosilanõ kuu valul.
Näile tõi õks sis viina suu mõskõq,
ollõ unõ virotõllaq.
Kaadsi läts õks sis tarrõ ne naard´,
7595 ambarehe, ai jutto:
   Kaadsi õks sis hõigas´ suurt hõimo,
kosilanõ kull´a hõimo.
Inne õks tä and´ lauljille,
priske ilo pidäjille.
7600 Kaadsi õks and´, eis kadsat´,
kosilanõ kuulut´ sõnno:
   ”Täämbä õks vil tulõ ilopäiv,
naasekõisil nal´apäiv,
täämbä õks ti käut käpikõlla,
7605 täämbä olõt urvikõlla!”
   Kaadsi and´ õks sis kõõlõ hõimulõ,
otsõ nulgast kõik umadsõq.
Sis sai õks näil hummal huulõ pääle,
kesväleemi keele pääle.
7610 Nakas´ õks sis hummal hukutamma,
kesväleemi kiputamma.
   Sis naksiq õks nääq kokko korjamma,
umma punga puistamma:
sis lasiq õks nääq sato lavva pääle,
7615 tuhanit tooli pääle,
sis tõivaq õks vil viina vii võrra,
tõivaq olut uja võrra.
Mito õks nääq korve olut ostiq,
mar´a mõtu magusat.
7620    Kagoh sis õks vil naaseq nal´atõlliq,
ilosahe ilotõlliq!
Kolm õks nääq päivä kul´atõlliq,
viis päivä veerätelliq:
kolka käveq õks nääq piti kul´atõh,
7625 viirt piti veeräteh,
kõrdsi lätsiq õks nääq mano, poodi mano.
   Kagoh sai õks sis kolgalõ kõnõldaq,
veerele veerätelläq,
tugõvahe õks et kul´at Toomõ hõim,
7630 kulla häste korgõ hõim.
   Õga- läts õks sis -üts umma kodo,
virve ummilõ velile.
   Ime pand´ õks sis kotte kostivatska,
and pehmet piirakot,
7635 Taadsi pand´ õks jal vüü koti suuhtõ,
pand´ pareba palmigo.
   Kõik õks sis jätiq tervest,
anniq käe kärmähe:
”Elägeq õks siin paar ilosahe,
7640 laulatõduq lahehehe,
sis naka õks teid turuh tunnistamma,
alõvoh arvamma!”
   Sis läts õks ar kuust kutsutav,
läts hõim hõõlast,
7645 liina- lätsiq ka õks -veleq viisi poodi,
kudr´ahiusõq kuusi poodi.
Sis jäi õks näil pereh peen´okõnõ,
kullakõise kolmõkese.

Vakapäev Kaadsi saab naise vara omanikuks