PRO FOLKLORISTICA VI
Lohetapja

Sisukord


ISSN 1406-4359
© Eesti Kirjandusmuuseum 1998

Toimetajad Mall Hiiemäe, Janika Oras, Kadri Tamm
Keeletoimetaja Luule Krikmann
Kaanepilt Mari-Ann Remmel

Setu lüroeepilise regilaulu stseenid
Madis Arukask
Otsesuhtlusvahendid internetis 
Maris Kuperjanov
Kõnekäänud ja fraseoloogia - distinktsiooni võimalikkusest/vajalikkusest
Anneli Baran
Setu karjaselaulude muusikalisest stiilist
Evelin Kõrvits
Olemasolu pühast õigustusest 
Mängud 10 teesiga

Anzori Barkalaja
Muinasjutu "Vahetatud mõrsja" (AT 403B) interpretatsioone
Katri Laurimaa
Paar lõiku rahvaluule õppetooli loomisest
Diana Berg
Muundumised libahundimuistendeis
Merili Metsvahi
Eesti mustlased enne teist maailmasõda
Risto Blomster
Malaaria rahvameditsiinis - haiguse tunnused ja haigestumise põhjused
Piret Paal
Silmatorkavat silma-metafooridest
Toomas Born
Vormeliteooria ja regilaulu uurimine
Liina Saarlo
Vähemuskultuurid muutuse haardes:
saamide ja setude etnilisest identiteedist

Annukka Hirvasvuopio
Alliteratiivse häo hajumisest regilaulus
Mari Sarv
Vale-Jüri kiusatus. Valekangelasest "Lohetapja" (AT 300) põhjal
Risto Järv
Ilus kui kjõbunikene. Kibuvits eesti rahvapärimuses 
Astrid Tuisk
Kes külvab seeni? Pilguheit mükoloogia ja mütoloogia piirile
Aivar Jürgenson
Veekogud ja veehaldjad vadja rahvausundis
Ergo Västrik
Kuuldeline transkriptsioon kui analüüs 
Maarja Kasema
Eesti võrdluste sees toimuvast sisu tasandil
Katre Õim