Folklooriaspektid: narratiiv, uskumus, müüt, internet

ETF grant 6824

Interneti kaudu suhtlemisel võivad kaks isikut olla ühendatud omavahelise/isikutevahelise sidemega, üksikisik võib olla kahe või enama rühma liige. Selline osalemine vormib rühmadevahelisi sidemeid, nii on kaudselt ühendatud erinevate rühmade kõik liikmed, aidates kaasa informatsiooni ja pärimuse voogude liikumisele erinevate rühmade vahel. Interneti ja vanema pärimuse vahekordi ja problemaatikat käsitleti diasporaa kogukondade, meditsiinikogukondade, geopeituse, lemmikloomapärimuse, astronoomia näitel. On jälgitud vanemate jutuliikide põimumist, transformatsioonivõimalusi ja taasteket Internetis. Olulisel kohal on olnud digitaliseerimine ja digitaalsete projektide tutvustamine.

Järgnevalt valik referaate, ettekandeid, esitlusi

Mare Kalda. Geocaching Online and Offline. On Representation of a Game from the Estonian Perspective

Mare Kalda. 1200 aastat virtuaalruumis. ATU 1645A kohanemise näide

Mare Kalda. Mis teeb tekstist küberteksti? Espen Aarsethi teoreetiliste käsitlustega kaasa mõeldes

Mare Kõiva. On-line medicine. Narratives in the Inter-patient discussion Group

Mare Kõiva. Diasporaa ja meedia

Mare Kõiva. Dialoog teaduskogude ja uurimistöö vahel Eesti Kirjandusmuuseumi näitel

Mare Kõiva. Inimeste ja loomade suhted

Mare Kõiva. Modelling Comet Lore. Estonian Folklore Records and 17th Century Japanese Diary

Mare Kõiva. The Comet Lulin: Impact on Society Research

Mare Kõiva. Folkloor ja kogukonnad Neopets ja rate.ee näitel

Mare Kõiva. Piret Voolaid, Liisa Vesik. Dialogue between Digitization and Folkloristic Research

Mare Kõiva. Liisa Vesik, Rahel Laura Vesik. Transmission of Knowledge to Estonian Children

Mare Kõiva, Liisa Vesik, Andres Kuperjanov. Computers and the Ritual year

Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. The Moon in Baltic--Finnic Mythology

Andres Kuperjanov. Nebesnye rasskazy

Andres Kuperjanov. Stars of Time and Stars of Date in Estonian Ethnoastronomy

Andres Kuperjanov. Celestial Pantheons

Andres Kuperjanov. Aeg ja ruum/Time and Space. Eesti Taevas II/Estonian Sky 2

Andres Kuperjanov. Arheoastronoomia - mis see on?

Andres Kuperjanov. Sandivanker

Andres Kuperjanov. Astral Myths in Estonia

Andres Kuperjanov. Animals in Estonian Folk Astronomy

Andres Kuperjanov. The Moon in Baltic-Finnic Religious Practices

EKM Fo , EFI  
Kujundus Andres Kuperjanov, Mare Kõiva
Pilt cps
© 'cps 08, Mare 2009