Meditsiiniantropoloogia konverents
An international and interdisciplinary forum

Medica XV
"ksindus ja selle varjundid"


Esileht
Kava
Teesid

Ootame ettekandeid 6. - 7. detsembril 2022 toimuvale erinevaid distsipliine hendavale rahvusvahelisele konverentsile "ksindus ja selle varjundid". See on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvedamisel toimuva sarja MEDICA 15. konverents ning osaleda on vimalik nii Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) kohapeal kui keskkonna MS TEAMS kaudu.


Konverentsil on luubi all ldisemalt thelepanukeskmesse tusnud ksindus ja selle erinevad aspektid (sotsiaalne, kultuuriline, geograafiline, meditsiiniline, ealine ja sooline, seosed kuulsuse ja muude sotsiaalsete determinantidega). Sotsiaalsel isoleeritusel vivad olla tsised tagajrjed tervisele ja hakkamasaamisele, see problemaatika tusis teravalt esile ka koroonakriisi kontekstis. Inimene vib ksindust tunda, kui tema sotsiaalne positsioon erineb soovitust (Peplau & Perlman, 1982, Hawkley & Cacioppo 2010), aga ka intiimsuse ja sotsiaalsete kontaktide vhesuse korral, majanduslikel ja muudel phjustel.

Samas ei ole tegemist lbinisti valusa ja negatiivse seisundiga, vaid sellel on olemas positiivne klg, mida on vaadeldud niteks filosoofias, antropoloogias, filmides ja kunstis. Me vajame ksindust loomiseks, tajude teravdamiseks; paljude usundiliste rituaalide eeltingimus on fsiline ksiolek.

Soovimatust ksindusest on ohustatud eelkige vanemad inimesed, lapsed, noored ja naised, teatud rahvastikurhmad, kuulsused ja kangelased, kuid ksindusprobleemid kaasnevad ka migratsiooni ja eraldatusega. ksinduse eri varjundite ja staadiumite kajastamist ja sellega toimetulemise viise neme folklooris ja kirjanduses (Lhmus 2022), seda on vaadeldud seoses migratsiooni ja tervisega (Plattner, Brandsttter ja Paal 2021).


Ootame konverentsile ettekandeid teemadel:

In English   English Flag

Medica konverentside ldleht

RegistreerimisvormMedica XV, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi-uurimise trhm, 2022
Medica XV, Estonian Litereary Museum, The Centre of Excellence in Estonian Studies, 2022Medica XV