Eesti folkloristide 4. talvekonverents

KAVA ja presentatsioonid

Kolmapäev, 18. märts

10.00 Buss Käärikule Eesti Kirjandusmuuseumi eest

Konverentsi avamine

11.30-12.10 Mall Hiiemäe - Miks ma ei taha rääkida kriisi ületamisest
12.10-12.50 Piret Voolaid - Narratiivsed piltmõistatused ehk piltmõistatusjutud - kahe folkloorižanri piirijuhtum

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.40 Nikolay Kuznetsov - Modernse kultuuri roll komi keele säilitamisel. Viis aastat hiljem: kriis jätkub
14.40-15.20 Taive Särg - Pärimusmuusika kui taaspöördumine lätete juurde

15.20-15.50 Kohvipaus

15.50-16.30 Aado Lintrop - Tule taevas appi! Igavese sinitaeva kultus ja munkhtengerism
16.30-17.10 Liisi Laineste - Privaatse elu kriiside lahendamisest internetis: abiotsimine, enesetapp, lein

17.30 Õhtusöök

Posterettekanded

Jane Kalajärv - Tervishoiuline olukord Petserimaal Eesti Vabariigi
Renata Sõukand, Raivo Kalle - Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA)
Marika Alver - Etnograafiline foto
Kristina Oganjan - Tervishoiusüsteem Harjumaal 1922-1926: töötajad, asutused, arstiabi kättesaadavus
Piret Paal - Metafoorid kui miniatuursed narratiivid vähipatsientide kirjutistes

20.00 Välitööde videod, fotod ja lood

 


Neljapäev, 19. märts

10.00-10.40 Madis Arukask - Kollektiivne ja individuaalne vepsa vanema põlve keelejuhtide kriisikäitumises
10.40-11.20 Katre Kikas - Rahvus ja raamat pärimuslikus raamatuloos
11.20-12.00 Mare Kõiva - Mis keeles me räägime lemmikutega

12.00-13.00 Lõuna

13.00-15.00 Vaba aeg, talvelõbustused

15.00 Buss Tartusse


16.03.2009