Keelest meeleni 2

12. veebruaril tähistab oma 80. sünnipäeva üks Eesti nimekam, mitmekülgsem ja viljakam folklorist Ülo Tedre. Väärika juubilari auks toimub 20.-21. veebruaril Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis interdistsiplinaarne teaduskonverents "Keelest meeleni 2". Ettekannetega esinevad Mare Kalda, Katre Kikas, Arvo Krikmann, Janika Kronberg, Nikolay Kuznetsov, Mare Kõiva, Aado Lintrop, Ljudmila Lobanova, Urmas Sutrop, Taive Särg, Veljo Tormis, Jaan Undusk ja Asta Õim. Ootame huvilisi konverentsist osa võtma ning juubilari õnnitlema.

Osavõtusoovist palume teada anda 12. veebruariks.

Helen Hanni, helenh[at]folklore.ee, 7377 744
Maris Kuperjanov, maris[at]folklore.ee, 7377 709

Ülo Tedre    

Kava    

Teesid    

Pildid    


EKM Fo , EFI  
Kujundus Andres Kuperjanov
Pilt cps
© 'cps 08