Kava


I PÄEV

II PÄEV
10.30


Kogunemine, tervituskohv


10.00


IV sessioon

11.00


I sessioon


10.00

Mare Kalda

Diskursiivne aardeväli tegelikkuse skaalal

11.00

Janika Kronberg

Inimene ja tema raamatud


10.30

Katre Kikas

Hans Anton Schults ja Jakob Hurt. Järelmärkusi Richard Viidalepa lugemisele

11.30

Urmas Sutrop

Eesti jumalate (Taara) kujutamisest kunstis

11.00

Jaan Undusk

Pagulaskirjandus - kas tõsi või väljamõeldis?

12.00

Asta Õim

Kvantiteedist eesti fraseoloogias


11.30

Veljo Tormis

Ülo Tedre ja eesti muusika

12.30

Nikolay Kuznetsov

Kuidas joonistada käänet. Komi kohakäänded kognitiivsest aspektist


12.00


Lõuna

13.00


Lõuna


13.00


Ekskursioon:
bastioni käigud

14.00


II sessioon

14.00

Ljudmila Lobanova

Suure neljapäeva karjakasvatusrituaalid komidel

14.30

Arvo Krikmann

Eestlased, soomlased, lätlased ja leedulased vene netinaljades

15.00

Mare Kõiva

Kuue rahva stereotüübid

15.30


Kohvipaus

16.00


III sessioon

16.00

Taive Särg

Tänapäeval loodud pärimusmuusika. Ansambel "Laudaukse kääksutajad"

16.30

Aado Lintrop

Alliteratsioonist obiugri rahvaluules

17.00


Õnnitlused, vastuvõtt


Konverentsi korraldasid EKM Folkloristika osakond ja MTÜ Eesti Folkloori Instituut