Ülo Tedre

12. veebruaril 1928 sündinud Ülo Tedre on Eesti üks nimekam, mitmekülgsem ja viljakam folklorist, kelle sulest on ilmunud ligi 400 kirjutist kultuuriloo, keeleteaduse, kirjanduse, folkloristika alalt. Ta on koostanud kutuuriloolisi kaarte (teostus Olev Soans) ja kirjanike teoste kogumikke (nt Karl August Hindrey), olnud toimetaja (Jaan Krossi romaanisari). Rahvaluule alal on tema vaadeldud temaatika olnud väga laiaulatuslik: mainigem siinjuures uudseid teoreetilisi lähenemisi, konkreetsetest liikidest uuemaid ja vanemaid laule, rahvajutte, kombestikku. Lauluteadmus ja pikaaegne koostöö VeljoTormisega tipnes populaarse Regilauliku ilmumise, tunnustatud Meeste- ja Naistelaulude etenduste ning kooridele seatud arvukate rahvalaulu- jt tekstiseadetega.

Üldkultuuriliselt on hinnalised Ülo Tedre koostatud ja toimetatud regilaulude antoloogia (üle 7000 teksti sisaldav Eesti rahvalaulud I-IV (1969-1972), riikliku preemia pälvinud suurteos, ning kaugelt üle tuhande leheküljeline Jõhvi ja Iisaku regilaulukoguteos Vana kannel. Regilauluuurijaid on Eestis lisandunud poole sajandi jooksul, küllap just Ü. Tedre omaaegse tegevuse eeskujul. Kuid just ülevaated eestlaste perekombestikust seoses sünni, surma ja pulmadega on ainukordsed. Eesti pulmad. Lühiülevaade muistsetest kosja- ja pulmakommetest (1973) on klassika, mida täiendab põhjalik Pulmasõnastik (ajakirjas Mäetagused aastatel 1996-1999). Eesti pulmad on siiani jäänud kõige põhjalikumaks ja ülevaatlikumaks raamatuks, mida kasutavad üliõpilased, tavandikorraldajad ja kombestikuhuvilised tänaseni.

Suurepärased on ka käsitlused eestlastele ainuomastest maskeerimisviisidest. Kõigist kombestikuvaldkondadest on avaldatud ka saksa-, vene- ja ingliskeelsed kogumikud, mis on meie perekonna- ja kalendritavandi erijooni tutvustanud võõrkeelsele lugejale kümneid aastaid. Viimastel aastatel on Ü. Tedre olnud Põhjamaade ühisprojekti Mumming and Masking Eesti esindaja ning selle kaudu sanditamistavade andmebaasi looja ja uurimuste kirjutaja. Tuleb märkida, et Rootsi Teaduste Akadeemia avaldas aastal 2007 Ülo Tedre 50 lk ingliskeelse ülevaate eestlaste maskeerimisviisidest – sellega esindas ta vääriliselt Eestit Põhja-Euroopa rahvaste traditsioonile pühendatud kogumikus.

Ülo Tedre on kirjutanud rahvaluule ülevaateid nii akadeemilistele väljaannetele (eesti, vene ja inglise keeles) kui ka kooliõpikutele. Ta on kuulunud kirjanduse ja keele alastesse komisjonidesse ja kolleegiumitesse. Oma järjekindla eestimeelse, kuid kõrghumanitaaria taset hoidva ja väärtustava suhtumisega on ta taganud uue teadlastepõlvkonna ja kultuuritöötajate pealekasvu.

Ü. Tedret on huvitanud rahvusliku liikumise ja kirjasõna klassikud - Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni, Oskar Looritsa, Walter Andersoni elu ja tegevus. Tema eesvedamisel koostatud juubelialbum J. Hurdast pälvis kirjastuse Eesti Raamat aastapreemia.

Ülo Tedre jätkab tegusa kirjanduse retsenseerija ja folkloristina: viimaste aastate suuremahuliste tööde hulka kuulub nt August Annisti Kalevipoja-uurimuste esmatrüki ettevalmistamine ja Juhan Peegli regilaulusõnastiku toimetamine.

Ülo Tedre bibliograafia