KÕNEKÄÄNUD JA FRASEOLOGISMID

ISBN 9985-851-64-1

 Ütluste INDEKS Selle otsimismasina taga on u 25400 teksti eesti kõnekäände ja fraseologisme, mis pärinevad:

  1. Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatust (Tallinn, 1993; tähistatud lühendiga Fsr ja lk-numbriga) - kokku u 7300 teksti;
  2. ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist - kokku u 18100 teksti, sh u 10600 võrdluseteksti.

"Fraseoloogiasõnaraamatu" materjal on saadud selle publikatsiooni aluseks olnud tekstifaili kaudu ning seda kasutatakse autori Asta Õimu loal. Arhiivitekstid pärinevad eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist, mille on ERA kõnekäänukartoteegis leiduvate koopiate põhjal rajanud Anneli Baran, Tiit Konsand ja Katre Õim. Otsimasina tegi Sander Vesik.


Otsimismasina kasutusjuhend

 HTML kujundus © cps'97 

  
   
    Kas kõik on õige?