VANASÕNAD
 Ütluste INDEKS See otsimismasin võimaldab teha leksikaalseid päringuid ligi 13000 teksti suurusest massiivist, mis sisaldab printsiibis kõigi teadaolevate eesti traditsioonis käibinud ja/või käibivate vanasõnatüüpide normaalvorme. Põhiosa siinseist tekstidest esindab aastail 1980–1988 ilmunud teaduslikus väljaandes Eesti vanasõnad (edaspidi: EV) leiduvaid vanasõnatüüpe. Tekstid kattuvad enamasti (kuid mitte tingimata) EV-tüüpide tiiteltekstidega ("tüübipealkirjadega"). Neile lisaks on toodud u 250 näidet tüüpidest, mida neil või teistel põhjustel EV-s ei leidu.

Otsija võimaldab järjestada leide EV tüübinumbrite järgi või vanasõnatüüpide "võimsuse" (s.t rahvaehtsate arhiivitekstide arvu) järgi. EV-välised vanasõnatüübid kannavad tingnumbreid, mis algavad 15141-st (sest EV-s on üldse 15140 tüpoloogilist üksust).

Tekstid on sisestanud Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Katrin Mikk, redigeerinud Luule Krikmann. Otsimismasina on teinud Sander Vesik.


Otsimismasina kasutusjuhend

 HTML kujundus © cps'97 

  
   
    Sorteeri tüübi numbri järgi        Sorteeri autentsete tekstide arvu järgi   Kas kõik on õige?