ESTENG

Eesti regilaulude andmebaas (ERAB)
Koostajad: Janika Oras (projektijuht), Liina Saarlo ja Mari Sarv (koostajad), Kanni Labi (tekstide ettevalmistamine ja tüpoloogiline korrastamine), Merli Uus ja Reda Šmitaite (tehniline teostus).
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Tartu 2003-2021
https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-0008FL


Tere tulemast eesti regilaulude andmebaasi!
Andmebaas on mõeldud selleks, et kõik, kel soovi ja huvi, võiksid võimalikult hõlpsalt tutvuda Eesti regilauluvaramuga. Regilaulude andmebaas sisaldab 108 969 teksti – ligi kaks kolmandikku kõigist arhiivis leiduvatest regilaulutekstidest. Andmebaasis on kõik regilaulud Eesti Kirjameeste Seltsi, Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja tema stipendiaatide, Mihkel Veske, Hans ja Jaan Leokese, Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Tallinna Eesti Muuseumi rahvaluulekogudest ning Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogudest. Alustatud on Eesti Rahvaluule Arhiivi nimelises käsikirjakogus leiduvate regilaulude lisamist andmebaasi.  Lisaks regilauludele on andmebaasis ka u 6000 siirdevormilist ja lõppriimilist laulu. Edaspidi lisanduvad teiste rahvaluulekogude digiteeritud laulutekstid, mida juba praegu saab kasutada Eesti Rahvaluule Arhiivis.

Eesti Kirjandusmuuseumi virtuaalsest hoidlast Kivike võib vaadata pilte nende laulude käsikirjadest, mis kuuluvad Eesti Kirjameeste Seltsi, Jakob Hurda, Eiseni või Eesti Üliõpilaste Seltsi kogusse. Siit leitud lauluteksti saab käsikirjast kätte, kui sisestada Kivikese otsingusse laulu fondiviide (tähe- ja numbrikombinatsioon laulu andmete osa algusest).

Andmebaasi on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis ette valmistatud aastast 2003. Andmebaas on valminud Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi runolaulude andmebaasi eeskujul, algversiooni autoriks on Soome Haridus- ja kultuuriministeeriumi teaduse IT-keskus CSC. Tööd regilaulutekstide digiteerimisel on toetanud Soome Kirjanduse Selts ja Eesti haridus- ja teadusministeerium programmidega „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (EKRM04-31 "Vana Kannel. Eesti regilaulud (Monumenta Estoniae Antiquae l)) ja „Eesti keel ja kultuurimälu“ I-II (projektid EKKM09-83 Eesti regilaulude avaldamine; EKKM14-327 "Eesti regilaulude andmebaas ja akadeemilised publikatsioonid", viimast projekti haldab alates 2017. a Eesti Kirjandusmuuseum) ning Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus, CEES).

Andmebaasi tehniline teostaja on Piksel OÜ. Kaardirakenduse valmistasid Joosep Hook, Mihkel Kaasik ja Raina Liiva.

2006. aastal loodi Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi uurijate "Läänemeresoome vanema rahvalaulu uurimise töörühm“, mille raames arendatakse ühiselt soome ja eesti regilaulude andmebaaside põhist regilaulude uurimist.

Laulude avaldamisel trükis või veebis tuleb viidata Eesti Rahvaluule Arhiivile kui allikmaterjali asukohale ja lisada igale laulule fondiviide (otsingutulemuse päis). 
Andmebaasile viitamine: Eesti regilaulude andmebaas. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu, 2003-2018. http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas.
Kui kavandate regilauluandmebaasi põhjal suurema materjalikogumi avaldamist, võtke eelnevalt ühendust Eesti Rahvaluule Arhiiviga (era@folklore.ee, tel. 7377730).

Täname kõiki andmebaasi koostamisel osalenuid:
Jukka Saarinen, Lauri Harvilahti, Arvo Krikmann, Ergo-Hart Västrik, Aado Lintrop, Mart Orav, Kristin Sarv, Tiit Konsand, Toomas Born, Tuuli Otsus, Kadri Tamm, Liina Saarlo, Mari Sarv, Madli Oras, Minni Oras, Kaarel Sammet, Kanni Labi, Eve Valper, Leila Joosepson, Kristi Kaljuvee, Annika Kupits, Inge Annom, Maarja Oras, Katrin Maimik, Mihkel Samarüütel, Pille Vahtmäe, Helen Kästik, Jaanika Teemus, Anne Kaaber, Andreas Kalkun, Rein Saukas, Jaan Tamm, Indrek Sander, Ago Tiitsaar, Merli Uus, Mairi Kaasik, Airika Harrik, Hannabel Aria, Helina Harend, Getter Lauk, Mihkel Braun.