In English
 

Meeskond:

 
 

Tõnno Jonuks.
Õppinud Tartu Ülikoolis arheoloogiat ja usuteadust, lähemalt Eesti muinasusundit. Lisaks usundile on tegelenud Skandinaavia vanema kirjanduse ja mütoloogiaga, õppinud Reykjavikis, Islandi Ülikoolis islandi keelt ning tõlkinud ja uurinud muinaspõhja usundilisi tekste. Töötanud Rakvere Muuseumis arheoloogina ning hetkel Eesti Kirjandusmuuseumis teadurina ja projekti Radar projektijuhina.

Pille Parder.
Õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning rahvakunsti. Viimased kaks aastat on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumi folkoloristika osakonna juures haruldaste käsikirjaliste arhiivimaterjalide digitaliseerijana, korrektorina ajakirjale “Mäetagused” ning alates 2003. aastast liitus aktiivselt projektiga Radar arhiivimaterjalide koondajana, välitööde ettevalmistajana ja teostajana ning kogutud andmete töötlejana.

Ell Vahtramäe.
Töötab Eesti Kirjandusmuuseumis folkloristina. Uurinud unenägusid, muinasjutte, Siberisse rännanud eestlaste pärimust, koolipärimust ja nimesid. Projekti Radar juures tegeleb peamiselt kooliõpilaste juhendamisega, tekstide korrektuuri ja toimetamisega ning tutvustamisega ajakirjanduses.

Anne Kaaber.
Õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja inglise keele kirjalikku tõlget. Uurinud süvendatult Lõuna-Eesti murrete kohakäändeid ja arvutiterminoloogiat. Alates 2002. aastast on Saatse põhikooli inglise ja eesti keele, kirjanduse ja ajaloo õpetaja. Eesti Kirjandusmuuseumiga seovad tööülesanded seoses usundi- ja muistenditekstide korrektuuriga ja projektiga Radar.

Mare Kalda.
Töötab Eesti Kirjandusmuuseumis folkloristina. Uurimisteemad on seotud rahvajuttudega: muistendid peidetud varandustest, aardepärimuse ja muististe seosed ning Põhjasõja motiivid pärimuses, lisaks jutukujundamise võtmestik laiemalt ning kirjalike allikate, sealhulgas ajakirjandustekstide rakendamine nii mineviku kui tänapäeva pärimuslikus infovahetuses.

Indrek Zolk.
Õpib Tartu Ülikoolis matemaatika erialal. Töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis arvutiadministraatorina, olnud üks projekti Radar algatajatest ja 2003. a. osalenud Viru-Nigula ja Väike-Maarja kihelkonnas läbi viidud välitöödel koordinaatide määrajana ja mõõtmisandmete digitaliseerijana.

Andres Kuperjanov
Töötab folkloristika osakonnas, kus tegeleb kosmoloogia, astraalmütoloogia ja puudega seotud pärimusega. Ettevalmistuselt on astronoom, Tartu Tähetorni Astronoomiaringi liige, valmistanud tähekaarte ja planisfääri eesti taevast. Kuulub Eesti Kaljutaide Seltsi. On e-ajakirjade Mäetagused ja Folklore (An electronic Journal of Folklore) toimetaja.

Mare Kõiva
Töötab folkloristika osakonnas. On uurinud loitse, meediumeid, müüte ja mütoloogiat, häid jutustajaid, fiktsioone, kaasaja folkloori, langevaid tähti ja paljusid muid huvitavaid asju. Viimased kaheksa aastat sügavas internetivaimustuses, mistõttu tegelenud virtuaalsete kogukondade ja digitaalse meediaga. E-ajakirjade Mäetagused ja Folklore (An electronic Journal of Folklore) toimetaja.

Priit Lätti
Õppinud Tartu Ülikoolis arheoloogiat ning ajalugu, põhjalikumalt tegelenud Järvamaa vanema ajaloo uurimisega. Osalenud väljakaevamistel ning maastikuinspektsioonidel mitmel pool Eestis. Projektiga Radar seotud alates 2004. aasta novembrist.

 

Russkii English Eesti