Hilda Mühlberg. Stipendiaat töö aruanne ajaloolise traditsiooni kogumisest Emmaste ja Keina valdades Hiiumaal 1924 a. suvel
Kihelkondade kaart

Hilda Mühlberg. Stipendiaat töö aruanne ajaloolise traditsiooni kogumisest Emmaste ja Keina valdades Hiiumaal 1924 a. suvel

EKLA F 200, M. 5:1

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5, Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019 ja Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-51-1

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Salle Kajak

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019