Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 86 kirjapanekut 3 tüübist, näitan 1 — 86
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
16941 502 C2a1 Kes om kats kõrd sündinud Joonas Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 56 (1)
39890 1116 Ab* & Mees, see oli maetud, sügavusis kaetud, haud ei seisnud rahu ka, vaid jooksis ümber rahuta, see maetud ep olnud maas, ep olnud ta ka taevas, see mees siis hauda nimetas, kes oli ta, ütle sa Joonas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (14)
39891 1116 Ab* Üts mees om maha maetud ja süviuste kaetud, ta haud käüp ümbre rahulda, ei ole rahu päival, ööl, ta hauda ei ole taivan ei ka maal, ütle, kos ta om ja kes ta siis om Joonas Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 42
39892 1116 B* Üks mees, see oli maetud ja sügavusse kaetud, ta haud ei seisnud vagusi, vaid jooksis ümber edasi, neid: meest ja hauda, arva ka, kes olid nemad, ütle sa Prohvet Joonas valaskala kehas Tt 1887 M. P. K. Saarl. nr. 14 ja 15 (1887) lk-ta
39893 1116 B* & Üks mees, see olli maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud rahul seal, vaid rändas ilma rahuta, mees, sa hauda nimeta ja ütle, kes ta olli ka Piibliloost Joonas kala kõhus Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 223 (6)
39894 1116 C & Üks mees, see õli maetud ja sügavasse kaetud ja haud ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati, kes oli siis sii miis Joonas kala kõhus Kod 1948 K. Kuuse KKI, MT 48, 29 (4)
39895 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu, haud sügavale kaevetu, ei polnud taevas ei ka maas, haud jooskis ümbre rahuta Joonas kala k[õhus] Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 3 (5)
39896 1116 Da1* Üks mees, kes oli maetu ja süviuste kaetu, ta haud ei olnud maas ei taevas, ta hulkus ümber ilmamaa Joonas merekala kõhus Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 324 ja 334 (4)
39897 1116 Da1* Üts mees, kes olli matetu ja süviuste katetu ja hauda pole leida maa seest, taivast, ta liigub ikka edasi Joonas kala kõtun Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (27)
39898 1116 Da1* & Üks mees, see oli maetud ja sügavuses kaetud, ta haud ei olnud taevas ja ei ka olnud maas, vaid rändas alati Joonas kala kõhus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (1)
39899 1116 Da2 & Üks mees, kes oli surnud ja maha maetud, ta haud ei olnud taevas ega maas, vaid joosis alati ümber Joonas merekala kõhus Har 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 142 (2)
39902 1116 Db1* Kes sai maha matetu, haud sai kinni katetu, es ole taevas, es ole maal, haud käis ringi Joonas vaalaskala kõtun Har 1990 K. Kabun EKRK I 89, 186 (3)
39903 1116 Db1* & Kes sai maha matetud, haud sai kinni katetud, es ole taevas, es ole maa, haud läks ümber rahuga Joonas valaskala kõhus Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 236 (22)
39904 1116 Db2 & Kes sai maha matetus, surmaund sai katetus, es olõ taivas, es olõ maa, haud läts ümbre rahuga Joonas vaala kõtun Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (18)
39905 1116 Dc* & Üks mees sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud mitte rahul, vaid rändas ümber otsata, ta haud ei olnud mitte taevas ega maa peal Joonas kala kõhtus Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (96)
39906 1116 Dc* Üks mees oli maha maetud ja haua sisse kaetud, ta haud ei jäänud rahule, vaid liikus ikka edasi, ei olnud maas ega taevas Kala kõhus Kir 1937 L. Topenberg ERA II 147, 623 (1)
39907 1116 Dc* Üks mees, see oli maetud ja lainetega kaetud, ta haud ei seisnud rahus, ei ta olnud maa peal ega taevas Joonas valaskala kõhus Prn 1933 B. Kriiver ERA II 69, 519 (17)
39909 1116 E1a1* Üks, see sai maetud ja sügavasse kaetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid rändas rahuta Joonas valaskala kõhtus Vig 1894 M. Aitsam H III 18, 273 (71)
39910 1116 E1a1* Üks mees sai maha maetud, ta haud sai kinni kaetud, ei jäänud siiski rahule, käis ümber ilma rahuta Joonas merehädas Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 963 (135)
39911 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavesse kaetud, ta haud ei võinud seisata, vaid rändas ümber rahuta Joonas kala kõhus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (26)
39912 1116 E1a1* & Üts miis om maha matetu ja sügävähe kaevetu, ta haud ei saisa rahule, käüp alati iks rahuta Joonas, merekala kõtun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (134)
39913 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasti kaetud, ta haud ei seisnud paiga peal, vaid liikus ära alati Joonas valaskala kõhus Jaa 1939 A. Toomessalu ERA II 260, 255 (96)
39914 1116 E1a1* Üks mees, see oli maetud ja sügavasse kaetud, ta ometi ei seisnud paigalgi, vaid ümber jooksis alati Joonas oli kala kõhus Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 200 (260)
39915 1116 E1a2 & Üks mees sai elusalt maetud ja sügavusse kaetud, kuid haud ei seisnud paigal, vaid liikus edasi Joonas valaskala kõhus Pöi 1939 A. Truu ERA II 260, 185 (61)
39916 1116 E1b & Mees on sügavale maetud, aga kirst rändab ühest teise Joonas valaskala kõhus Kod 1948 U. Mägi KKI 9, 159 (82)
39918 1116 E2 & Üks mees oli ära surnud ja sügavusse maetud, ta haud ei seisnud paigal, vaid käis ühest paigast teise Joonas kala kõhus Trt 1930 L. Uibopuu E 64710/1 (28)
39919 1116 F1a1* & Üks miis, sii olli maetud ja sügävasse kaetud, ta haud ei olnud maas ei taevas Joonas valaskala kõhus KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 324 (39)
39920 1116 F1a1* Üks mees oli maetud ja sügavasse kaetud, haud ei olnud taevas ega maa peal Joonas valaskala kõhus Aud 1933 E. Ester E 84843 (2)
39921 1116 F1a1* Üks mees sai maha maetud, haud sügavale kaevatud, ei olnud taeva ega maa päele Joonas valaskala kõhus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 123 (710)
39922 1116 F1a2 & Mees sai maha maetud, haud sai kinni kaetud, aga ei maas ega taevas Joonas, kes oli valask[ala] kõhtus Rap 1928 R. Viidebaum ERA II 6, 352 (10)
39923 1116 F1b & Kis oli maetud ja sügavuses kaetud, ei olnud teda maas, ei olnud teda taevas Joonas, kes oli kolm päeva kala kõhus Pil 1938 J. Raidla ERA II 202, 457 (40)
39924 1116 F2a* Üks mees on maha maetud ja sügavasti kinni kaetud, ta haud pole taevas, ei maa pääl, ta siiski elas maa pääl Joonatan vaalaskala kõhus Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 665 (75)
39925 1116 F2a* Üks mees oli maetud ja sügavusse kaetud, ei olnud maas ei taevas ja elas siiski veel Joonas Kse 1894 M. Reimann E 13022/3 (17)
39926 1116 F2a* & Üts miis sai maha matetus ja sügavale katetus, ta haud ei ole maan ei taivan, ta siski elab ilma pääl Joonas merekala kõtun Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 112 (11)
39927 1116 F2b & Üks mees on maetud, sügavasse kaetud, ei ole vees, ei ole maas, aga siiski elab Joonas vaalaskala kõhus Lih 1949 Ü. Kreek RKM II 45, 197 (1)
39928 1116 F2c & Ehk sind küll hauda maeti ja sügavasse kaeti, see haud ei olnd ei maa pääl ega meres, ei maa all ega taevas Joonas Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (53)
39929 1116 Ga* Üts miis, kes olli tapõt ja sügävaha mattõdu, haud käve ilma rahuta ümbre Joonas merekala kõtuh Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 227 (27)
39930 1116 Ga* & Üks mees oli maetud, sügavase kaetud, ta haud ei seisnud rahu sees Joonas vallaskala kõhus Tõs 1893 J. Jagoschmidt E 3739 (5)
39931 1116 Gb & Üks mees sai merde maetud ja laenetega kaetud, ta haud ei paigal seisnud Prohvet Joonas Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 287 (175)
39932 1116 H1 & See haud, kus olid surenud, ei olnud maas, ei taevas, vaid liikus ilma rahuta Joonas vaalaskala kõhus Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 292 (10)
39933 1116 H2 & Ei löüdä maan ei taivan, haud käü ümbre mõiratõn Joonas vaalaskala kõtun Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 212 (5)
39934 1116 H3 & Üks inimene oli maailmas, ei surnud, ei elanud, ei olnud taevas, ei maa peal, tema haud käis temaga ühes Joonas kala kõhus Plt 1891 J. Reinthal E 477 (43)
39935 1116 I & Üits miis, kes olli rändämän, ta rännäs rannast rannani, ei elä, ei ole koolu, ei ole maan, ei taivan Joonas merekala kõtun Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (68)
72266 2019 A1a* Surnu elab, kirst elab Joonas kala kõhus Pst 1890 J. Leppik E 430 (19)
72267 2019 A1a* & Surnu elab ja kerst elab Joonas kala kõhus Pst 1891 J. Leppik H III 14, 287 (78)
72269 2019 A1a* Surnu elab ja kirst elab Joonas valaskala kõtun Trv 1894 K. Tober H III 20, 313 (32)
72270 2019 A1a* Surnu elab ja kirst elab Joonas haikala kõhus Pal 1897 H. Karro H IV 8, 577 (23)
72271 2019 A1a* Surnu elab ning kirst elab Joonas valaskala sees Ans? 1947 M. Kolk RKM II 5, 305 (49)
72272 2019 A1b1 & Koolja elli, kirst ka elli Joonas kala kõtun Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 427 (17)
72273 2019 A1b2 & Kirst elas ja kuulja elas Joonas merekala kõtun Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (69)
72274 2019 A1c & Surnu elab ja puusärk elab Joonas valaskala kõhus VMr 1939 M. Ross ERA II 258, 376 (50)
72275 2019 A1d & Surnu ja surnukirst elasivad ühekorraga Joonas vaalaskala kõhtus Pär 1888 H. Martinson H III 5, 346 (35)
72276 2019 A1e1 & Ellav kuulja, ellav kuuljakirst Joonas merekala kõhus Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (18)
72277 2019 A1e2 & Elav kirst ja elav surnu Joonas vaalaskala kõhus: Joonas – elav surnu, vaalaskala – elav kirst Võn 1932 O. Paris E 81933 (1)
72278 2019 A1f & Puusärk hinges, surnu hinges Joonas kala kõhus Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 417 (2)
72279 2019 A2a & Kunas elas surnu ja kirst ühes Kui Joonas veel kala kõhus oli Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 153
72280 2019 A2b* Kunas elas kirst ja koolja Sis, kui Joonas kala sees oli Võn 1896 P. Rootslane E 24271 (24)
72281 2019 A2b* & Kunas elli kuulja ja kirst Joonas merekala kõtun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 770 (133)
72282 2019 A2c & Millal elas surnu ja surnukirst Siis, kui Joonas merekala kõhus viibis Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 478 (147)
72283 2019 A2d & Kunas elas kooljakirst ütelisi kolm päiva Joonas kala kõtun Puh 1889 J. Loskit H II 30, 11 (6)
72285 2019 A4 & Kirst sõidab mere peal, surnu elab kirstu sees Joonas vaalaskala kõhus Trt 1927 K. Pormeister E 59829 (136)
72286 2019 Ba & Haud elas ja surnu elas Siis kui vaalaskala Joona ära neelas, elas kala ja Joonas Pal 1889 L. Arst H III 8, 263 (3)
72287 2019 Bb & Elav surnu, elav haud Joonas valaskala keres Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 276 (36)
72288 2019 Ca1 & Surnu elab, puusärk elab, haud elab Prohvet Joonas Trv 1898 A. Anderson E 36280 (4)
72289 2019 Ca2* & Surnu eläs, kirst eläs, haud eläs Joonas kala kõtun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (288)
72290 2019 Ca2* Haud elas, kirst elas, surnu elas Joonas kala kõhus Trv 1895 J. Sams E 18071 (29)
72292 2019 Cc & Haud liigub, kirst eläb, koolja sehen hengab Joonas merekala kõtun Ran 1888 J. Kivisaar H I 2, 521 (1)
72294 2019 D & Surm elab, surnu elab, puusärk elab Joonas kala kõhus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (213)
72300 2019 Ea & Surnu elas, kirst elas, maa liikus, maa kõikus, kõik matjad rabisesid Joonas Trv 1888 M. Jõgi H III 6, 286 (3)
72301 2019 Eb & Surnu elle, haud liike, kirst elle ja kik matja värisive Joonas Trv 1890 H. Kallas H II 25, 442 (8)
72302 2019 Ec & Surnu elas ja surnukirst elas, haud kiikus ja haud liikus ja kõik matjad vabisesid Prohvet Joonas kala kõhus Trv 1877–1917 A. Parts E 1355 (44)
72305 2019 G1a1* Surnu elab ja kirst elab, ei ela taevas ei ka maa peal Joonas kala kõhus Tt 1897 Anonüüm XXX Vlg. Lisal. nr. 36 ja 37 (1897) 292 ja 300
72306 2019 G1a1* & Surnu elab, kirst elab, ei ela taevas ega maa pääl Joonas valaskalas Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 157 (74)
72308 2019 G1a1* Kirst elab, surnu elab, ei ela taevas ega maa peal Joonas kala kõhtus Prn 1901 A. Gärtner E 41920 (5)
72309 2019 G1a2 & Surnu elab, kirst elab, ei maa pääl ega taivan Joonas vallaskala kõhus Ta 1913 J. Müür E 48438 (3)
72310 2019 G1a3 & Surnu elab, kirst elab, ei ole taevas ega maa pääl Joonas vallaskala kõhtus Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (32)
72312 2019 G1b* & Surnu elab ja puusärk elab, ei ole maa peal, ei ole taevas Prohvet Joonas kala kõhtus Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 268 (12)
72313 2019 G1b* Surnu elas ja puusärk elas, ei olnud maas, ei olnud taevas Joonas vaalaskala kõhus Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 14 (11)
72314 2019 G2* & Haud eläb ja surnud eläb, ei õle taevan egä mua piäl Joonas vaalaskala kõhun Kod 1937 H. Tampere ERA II 172, 95 (40)
72315 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei õle taevas ega mua piäl Joonas vaala kõhus Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22 (19)
72316 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei ole taevas ega maa pial Joonas kala kõhus Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 231 (3)
72317 2019 G2* Haud elab ja surnud elab, ei õle taevas ega maa pial Joonas kala kõhus Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 293 (64)
72318 2019 G3* & Surm elab ja kirst elab, ei ela taevas ega maa pääl Joonas kala kõhus Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 475 (48)
72320 2019 G3* Surm elab, kirst elab, ega maa pääl ega taevan Joonas kala kõhus Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 53 (27)
72321 2019 H+ & Ei ole taevas, ei ole maa peal, ei ole vees, ei ole tules, aga ta on Joonas kala kõhus Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (124)
72322 2019 H+ Ei ole vee sees ega veest väljas, ei ole surnud ega elus, ei ole maa peal ega maa all Joonas vaalaskala kõhus JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (40)