Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 124 kirjapanekut 4 tüübist, näitan 1 — 124
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
35769 1027 Aa1* & Lõika pea, võta süda, anna juua, hakkab rääkima Pajupill Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 193 (3)
35770 1027 Aa1* Lõika pea, võta süda, anna juua, hakkab rääkima Pajupill Krj 1946 Õ. Ohakas RKM II 36, 413 (3)
35774 1027 Aa3 & Võta pea, lõika süda, anna juua, hakkab rääkima Pajupill Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 407 (26)
35775 1027 Aa3 Võta pea, lõika süda, anna juua, hakkab rääkima Pajuvile Mär 1948 V. Kukk KKI 9, 262 (71)
35781 1027 C+ & Lõika puu ja võta süä Pajupill Se 1938 J. Ilvik ERA II 163, 642 (12)
41674 1188 A1a* Mo süda mo seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mul suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajopill Trt 1888 S. Bergmann H II 29, 79 (1)
41675 1188 A1a* Mo süda mo seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mo suu om viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku kuuma käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mindakse metsast tooma Pajuvile MMg 1889 A. S. H I 2, 461 (3)
41676 1188 A1a* Mu süda mo sees väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on vinti leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vinsan [sic!] toorelt laste käes ja körtsun kokku kuiva sees, kui mahla hakatakse juuma, siis minnakse mind metsast tuuma Pajupill Trm 1889 H. F. K. H III 9, 259 (1)
41677 1188 A1a* & Mu süda mu sees väänatud ja paljas nahk veel jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1889 J. Meomuttel H II 22, 421 (39)
41678 1188 A1a* Mo süda mo seest on väänetud, mul paljas nahk on jäetud, mul suu on vilti leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 124 (6)
41679 1188 A1a* Mu süda mu seest väänatud, mul paljas nahk on jäätud, mu suu on viltu leigatud, mul augud seljas torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Vi 1877–1882 F. W. Ederberg H, R 6, 470 (13)
41680 1188 A1a* Mu süda seest on väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsa tooma Pajupill Räp 1959 I. Link EKRK I 23, 123 (1)
41681 1188 A1a* Mu süda seest on väänetud ja paljas nahk on jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuivand käes, kui mahla hakatakse jooma, siis metsa minnakse mind tooma Pajupill Hls 1946 L. Talu RKM II 99, 555
41682 1188 A1a* Mo süda mo seest vääneti ja paljas nahk mul jäeti, mul augud selga tärgiti ja suu mul viltu lõigati, ma vingun toorelt laste käes, mu korts on kokku kuivanud, kui metsas mahla juuakse, siis minu kodu tuuakse Vilespill Puh 1889 D. Arak H II 30, 112 (41)
41683 1188 A1a* Mu süda seest kääntud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu kiiva leigetud ja augud selga torgatud, ma kiunun, karjun laste käes ja kuivan ära pääva kääs, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 643/4 (159)
41684 1188 A1a* Süda seest mul väänetud, tühi nahk mul jäetud, suu mul viltu lõigatud, augud selga torgitud, vingun toorelt laste käes, kuivan kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, minnakse mind metsast tooma Pajupill Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 447/8 (1)
41685 1188 A1a* Mu süda on seest võetud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1895 H. Äniline E 18995 (3)
41686 1188 A1b* Mo süda välja vääneti ja paljas nahk mul jäetud, mo suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, ma vingun toorelt laste ees ja kuivan koku pääva käes Pajupill KJn 1870 J. Tiedemann E 167/8 (304)
41687 1188 A1b* Mo süda mo seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, mo suu on viltu lõigatud ja silmad selga tärgitud, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 157
41688 1188 A1b* & Kui kased mahla jooksevad, siis minnakse mind metsa tooma, mu süda ära käändakse ja nahk mul seljast võetakse, siis suu mul viltu lõigataks ja augud selga torgataks, ma vingun toorelt laste suus ja kuivan kokku kuiva käes Pajupill Hää 1889 E. Grant H II 23, 601 (50)
41689 1188 A2 & Mu süä seest käänetäs ja paljast nahka jäetäs, mu suu om viltu lõigatu ja prunti ette topitu, mu sälg om katski tsärgitü, ma vingu tuuralt lastõ käen ja kuiva kortsu tuulõ käen, ku mahla nakatas juuma, sõs mindäs minno mõtsast tuuma Pajupill Kan 1937 H. Keem ES, MT 210, 120
41690 1188 B1* & Mo süda seest on väänatud ja suu on viltu leigatud, mul augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mind minnakse metsast tooma Pajovile Sim 1889 J. Silbergleich H II 33, 206 (1)
41691 1188 B1* Kui mahla joodi, siis mind metsast toodi, suu mul viltu lõigati, süda seest välja väänati, augud sisse tärgiti, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku päeva käes Laste mänguriist – pajukoorepill KJn 1930 J. Rätsepp ERA II 23, 364 (22)
41692 1188 B1* Kui kevade mahla juuakse, siis minu mõtsast tuuakse, süa mul välja väänetas ja augud selga tärgitas, suu mul viltu lõigatas, siis kiunun toorelt laste käes ja seisan kõrtsu päiva ees Pajupill Trv 1890 J. Tinn H II 25, 749 (71)
41693 1188 B2 & Ise pikk ja peenikene, süda välja vääneti, suu viltu leigati, selga augud trükiti, toorelt vingun laste suus, kortsus kuivan laste käe, kui mindi mahla jooma, siis mindi mind metsast tooma Vile (pajupill) Mih 1889 H. Perkson H IV 2, 165 (124)
41694 1188 B3 & Kui kevade mahla joosevad, siis minu kodu tuvvasse, söand välla vääneti, pal'las nahk mul jäeti ja augud selga tärgiti, toorelt vingun laste käen, kortsun seisan päeva käen Pajupill Trv 1890 V. Mõts H IV 3, 852 (25)
41695 1188 B4 & Kui mindi mahla jooma, siis mindi mind ka tooma, mu süda mu seest kääneti ja augud selga torgati, nii paljas nahk must üle jäi ja liha tuleroaks sai, ma kiuksun-viuksun laste käes ja kuivan kokku sooja sees Pajuvile Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59 (118)
41696 1188 B5 & Mu süda on seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, ku mahla hakatasse juuma, sis minnasse mu mõtsast tuuma Pajupill Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 125 (40)
41697 1188 B6 & Mo südä sisest väänati ja paljast nahka jäeti, mo suu om vilto lõigato ja prundi ette topiti, mo jalg om katki torgito, ma vingun toorelt laste käen ja kuiva kortse tuule käen, kui mahla hakatas jooma, siis hakatas minno metsest tooma Paiopill Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 445 (44)
41698 1188 C1* Süda seest mul võeti, paljas särk mul jäeti, suu mul viltu leigati, tõrked selga tõrgiti, toorelt vingun laste käe, kortsun kokku kuiva käe Pajupill Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 135 (1)
41699 1188 C1* Mu süda mu seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mu suu on viltu lõigatud ja augud sisse tärgitud, ma kortsun kokku kuiva käes ja vingun toorelt käes Pajupill Vän 1878–1879 J. Seimann EKS 4° 2, 819 (153)
41700 1188 C1* & Mo liha mo seest väänetud ja paljas nahk mul jäetud, mul augud selga torgitud, mo suu on vilta lõigatud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes Pajuvile Aud 1888 P. Jagor H I 2, 32 (1)
41701 1188 C1* Mo süda mo seest vääneti ja paljas nähk jäeti, sis säpud sälgä säeti ja suumulk risti lõigati, nüüd vingun toorelt laste käes ja näirtsin kuivalt päeva käes Pajupill Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 270 (46)
41702 1188 C2* & Mu süda mu seest väänatud ja paljas nahk mul jäetud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kortsu päeva käes, kui mahla hakataks jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajopill Kaa 1889 M. Kallas H II 18, 667 (35)
41703 1188 C2* Mo süda mo seest vianeti ja paljas nahk mul jääti, ma vingun toorelt laste käe ja kortsun kokku kuiva käe, kui mahla hakatasse jooma, siis minnasse mind metsast tooma Pajuvile Lai 1889 A. Sommer H III 9, 67 (7)
41704 1188 C3a* Mu suu viltu leigatud ja augud selga torgitud, ma vingun toorelt laste kääs ja kortsun kokku kuiva kääs, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill Hlj 1926 E. Pruhl ERA II 41, 81 (2)
41705 1188 C3a* Mu suu on viltu veanatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajuvile Lai 1923 K. Martinson A 4096 (20)
41706 1188 C3a* Mo suu on viltu lõegatud ja augud seilga tärgitud, ma vingun vainul laste käe ja kuivan kortsus päeva käe, kui mahl jo hakkab jooksma, siis mindakse mind metsast tooma Pajupuust vile Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 483 (16)
41707 1188 C3a* & Mo suu om viltu lõigatu, mo sälg om katski torgitu, kui mahla nakatas juuma, sis nakatas minnu mõtsast tuuma, ma vingu tuurelt laste käen, kui kuiva käätsä tuule käen Pajopill Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 532 (150)
41708 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse metsast tooma, mu suu on viltu lõigatud ja augud sisse tõugatud, ma toorelt karjun laste käe ja kortsun kokku kuiva käes Pajupill Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 401 (2)
41709 1188 C3b* & Kui mahla hakatakse jooma, siis mind mindakse metsast tooma, siis suu mul viltu lõigataks ja augud selga torgitaks, ma vingun toorelt laste suus ja kuivan kortsu tuule käes Pajupill SJn 1890 E. Saabas H II 26, 724 (6)
41710 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, mu suu saab viltu lõigatud ja selg saab lõhki tärgitud, siis kiunun,vingun laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Iis 1956 H. Kihno KKI 21, 205 (1)
41711 1188 C3b* Kui mahla hakatse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, suu mul vilta lõigatakse, augud peale tärgitakse, kiunun toorelt laste käes, kuivan kokku kuiva käes Pajuvile Tor 1889 K. Kirschbaum H II 21, 962 (120)
41712 1188 C3b* Kui kevadel mahla juuakse, siis minu kodo tuuakse ning suu mul vilto leikakse ja selga auk mul tärgit, siis toorelt röögin laste käes ja kord siis seisan pääva ees Pajupill Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (109)
41713 1188 C3b* Kevadel, kui mahla juuakse, siis mind ka mõtsast tuuakse, mul suu saab viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käen ja seisan kõrtsin päeva ees Pajupill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 183 (10)
41714 1188 C3b* Kui mahla hakatakse jooma, siis mind metsast tuuakse, suu mul viltu lõigatse, augud selga tärgitse, kui puhud, siis hüian ma, kui ei puhu, siis kuivan ma Lepavile Kse 1889 K. Karu H II 17, 912 ja 916 (48)
41715 1188 C4 & Mu nahk mu sel'last võetaks ja augud selga tärgitaks, ma kiunun, karjun laste käe ja kuevan kokku kueva käe, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Paeopill SJn 1889 J. ja T. Köstner, A. Stiem H II 26, 469 (41)
41716 1188 C5 & Mu suu om viltu lõigutu ja tropi ette topitu, kui kuiva kärdsu tuulõ käen, kui toorõlt vingu lastõ käen, kui mahla nakatas juuma, sis mindäs minnu mõtsast tuuma Pajopill Ote 1890 J. A. Palm H II 31, 646 (8)
41717 1188 C6* & Ma toorelt vingun laste käes, kuni kokku kuivan päiva käes, mu suu on viltu lõigatu ja sälg on ära haavatu, mu süda välja pööretu ja keskelt katski lõigatu Pajupill San 1962 H. Kukk RKM II 155, 36 (11)
41718 1188 C6* Ma toorelt vingun laste käes, kuni kokku kuivan päeva käes, mu suu on viltu lõigatu ja selg on ära haavatu ja süda välja pööretu ja keskelt katki lõigatu Pajupill San 1967 H. Kukk RKM II 245, 548
41719 1188 C6* Kui esimest kord müristab, siis nahk mul seljas pakatab, mul keel suust leigataks, süda seest mul väänataks ja augud selga torgitaks, siis vingun toorelt laste peus ja kuivan kokku päeva käes Pajuvile Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (39)
41720 1188 C7 & Kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma, mo süda välja väänati ja augud jalga torgati, siis vindun toorelt laste käe ja kortsen kokku päeva käe Pajuvile Pal 1888 H. Maasen H III 8, 406 (42)
41721 1188 C7 Kui kevädä mahla juuasse, sõs minu vällä tuuas ka ja söä mul vällä käändässe ja auku selgä lõigatasse, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Karjaste pajupill Trv 1895 J. Liller H II 49, 189 (13)
41722 1188 C7 Kui kevadel mahla juuakse, siis minu välja tuuakse, süa mul välla käänatas ja auku sisse lõigatas, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva ees Paju Trv 1893 J. Kuusk E 769 (2)
41723 1188 C8 & Kui haketi mahla juuma, siis mindi metsast tuuma, mu süda seest väentud ja tühi nahk mul jäetud, ma olen kuivand päeva ees ja tuorelt vingun laste käes Pajupill Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24575 (17)
41724 1188 C9 & Kui mahla hakkas joosma, siis mindi metsest tooma, siis suu tal lõhki leigati ja süda tal välla veanati, ta vingub toorelt laste kää ja kuivab kokku pääva kää Pajupuuvile Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 564 (590)
41725 1188 C10 & Mindi mahla jooma, tuldi mindo tooma, ihu, hinge vääneti, augud selga kääneti, toorelt anti laste kätte, kuivalt kokku kortsuti Pajupill Tor 1887 M. Kiisk SKS, Eisen 191 (1)
41726 1188 C11 & Kui mahla hakati jooma, siis mindi metsast tooma, mo süda seest siis käänati ja laste kätte anti, siis kiunusin ma laste käes ja kortsin kokku kuiva käes Pajupill Plt 1878 K. Moks H, R 7, 149 ja 167 (138)
41727 1188 C12 & Kui mahla hakatie jooma, siis metsäst mennä mind tooma, mul suu saab viltu lõigetu ja selg saab kiriks torgitu, ma kiunun, vingun laste kääs ja kortsun kokko sooja väes Pajopill Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 647 (46)
41728 1188 C13 & Kui kevade mahla juuasse, sõs miu mõtsast tuuasse, sõs liha mul luu pääl lapites ja augu selga tärgites, sõs vingu, toores latse kähen ja seisa körtsun päeva ehen Puukoorest pill Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 532 (32)
41729 1188 C14 & Kui mind mindi tooma, siis mahla hakkas jooksma, ihu, hing sai võetud, augud selga torgitud, mis toorelt vääksub lapse suus ja kuivalt kokku kortsutab Vile Mih 1920 A. Leppik E 50905/6 (114)
41730 1188 D1 & Süda mul välla väänatud, punn mul rindu peksetud, tärked selga tärgitud, vingun ära laste käe, kuivan ära kuiva käe Puukoorest tehtud vile Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 349 (7)
41731 1188 D2 & Süda mul välja väänetakse, suu mul viltu pööretakse, silmad selga käänetakse, kiunun toorelt laste käes, kuivan kokku pääva käes Paeupill Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 90 (178)
41732 1188 D3 & Mu suu um viltu lõigatu, mu sälg um ärä haavatu, mu südä vällä pööretü, ma kiitsu-käätsu lastõ käen ja kuio ärä päävä käen Paiupill Räp 1892 M. Jennes H II 45, 226 (21)
41733 1188 D4 & Mindie mõnda mõtsast tooma, söänd mul seest kääneti ja suud mul viltu lõigati, ma vingun toorelt laste käe ja kuivan kortsu kuiva käe Puukoore pill Trv 1894 K. Tober H III 20, 309 (2)
41734 1188 D5 & Mind metsast koju toodi, sial suu mul viltu lõigati ja augud piale tärgiti, ma toorelt vingun laste käes ja kuivan kokku kuiva käes Pajuvile Pal 1888 M. Uus H II 27, 402 (11)
41735 1188 D6* & Mul suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgetud, ma vingun toorelt laste käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Vile Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (57)
41736 1188 D6* Kevade, kui mahla juuakse, siis mo välja tuuakse, suu mul lõigatakse, selg mul läbi tärgitakse ja vingun toorelt laste käes Pajupill Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 302 (220)
41737 1188 E1 & Mul süda on seest väänatud, mul paljas nahk on jäetud, mul suu on viltu lõigatud, mul auk on selga tärgitud Pajupill VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (123)
41738 1188 E2* Süda seest mul väänatud, nahk mul üksi jäetud, ma vindun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Lai 1895 K. Taras H III 26, 79 ja 82 (119)
41739 1188 E2* Mo südä sisest väänätü, mul pal'as nahk om jäetü, ma tuurält vingu lastõ käen ja kuivalt körtsü kisu Pajupill Kan 1924 A. V. Kõrv E 55033 (1)
41740 1188 E2* & Mu süda seest käänati ja paljas nahk mul jäeti, ma kiunun, käunun laste kääs ja kuivan kokku tuule ees Pajupill MMg 1910 O. Lalli, O. Lõvi EÜS VII 726 (121)
41741 1188 E2* Süda temal seest keerdud, nahk pealt ära väändud, toorelt vingub laste käes, aga päeva käes kuivab ära Pajuvile Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 448 (85)
41742 1188 E3* & Mu suu on viltu lõigatu, mu süda vällä väänätu, ma vingun toorelt laste käes ja ära kuivan päeva ees Pajupill Vas 1980 M. Hiiemäe RKM II 347, 165 (19)
41743 1188 E3* Mo suu om ärä rajotu ja südä vällä pööretü, ma kiitsu-käätsu lastõ käeh ja kuio ärä pääva käeh Paiupill Räp 1889 J. Poolakess H II 32, 796 (44)
41744 1188 E4 & Süä mul vällä pööretu, suu mul viltu lõigatu, karjalatsõ räägutasid ja sis võssa ära visksid Paiopill Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (2)
41745 1188 E5* & Nahk mul seljast võetakse ja augud selga tärgitakse, toorelt vingun laste käe ja kortsun kogu kuivaga Pajuvile PJg 1889 H. Lussik H II 20, 512 (16)
41746 1188 E5* Nahka selläst nülletässe, nahka ta piält müietässe, kortsad kokko kuivavad, laste käes ta tuorelt vingub Pajopill KJn 1898 C. Sööt H II 66, 727 (71)
41747 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes Pajupill Lai 1897 H. Asper H III 28, 520 (18)
41748 1188 E6* & Suu on viltu lõigatud, augud selga torgitud, ta vingub tuurelt laste kää ja kortsub kokku pääva kää Pajupill Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 116 (107)
41749 1188 E6* Suu oli viltu leigatud, auk oli selga tärgatud, toorelt vingub laste käes, kuivab ära laste käes Pajuvile Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (28)
41750 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatud ja augud selga torgitud, ma kiunun, viunun laste käes ja kortsun kokku kuiva käes Pajupill Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 308 (47)
41751 1188 E6* Mu suu saab viltu leigatud ja augud mool selga tärgitud, ma vingun värskelt laste käes ja kirtsun kogu pääva ees Pajupill Pha 1938 K. Lepp ERA II 171, 678 (1)
41752 1188 E6* Mu suu on viltu lõigatu ja mulku sälgä tsärgitu, ma vingu toorelt laste käen ja kisu kokku kuiva käen Pajopill Rõn 1888 H. Urb H II 30, 751 (49)
41753 1188 E6* Mul suu on viltu lõigatud ja täkmed selga torgitud, ma vingun suvel laste käes ja kortsun kokku kuuma käes Pajupill Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 436 (5)
41754 1188 E6* Suu viltu, väära leigetu, auk augu ääres tärgitu, ta kisendab sääl laste käes ja kuivab kokku päeva käes Pajupill VNg 1930 R. Põldmäe ERA II 28, 712 (7)
41755 1188 E6* Mu suu on viltu väänatud ja augud selga tärgitud, ma vingun toorelt laste käes ja närtsin kokku kuiva käes Vile Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 261 (26)
41756 1188 E6* Mu suu on viltu väänatud ja augud selga tärgitud, ma vingun märjalt laste käes ja närtsin kokku kuiva käes Pajupill Lai 1935 T. Remmelg ERA II 118, 71 (3)
41757 1188 E6* Suu on viltu leigatud, augud on selga torgitud, kiiksub-kääksub poiste käes, kuivab pajupõõsastes Pajupill Jõh 1956 A. ja A. Rõõm EKRK I 12, 297 (6)
41758 1188 E6* Mu suu om viltu lõigatu, mu sälg om ära haavatu, ma vingu siski laste käen ja kuiva kokko päiva käen Pajupill Vas? 1894 J. Sandra H I 6, 123 (20)
41759 1188 E6* & Suu om viltu lõigatu, sälg om rassõst haavatu, toorõlt laulap lastõ suun, peräst kuiup pääva käen Pajupill Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 12
41760 1188 E6* Mu suu om viltu lõigatu, mu sälg om kangest haavatu, ma laula tooralt laste peon ja kuiun kuuma päeva käen Pajupill Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (38)
41761 1188 E6* Mo suu om lihva lõigatu, mo sälg om ära haavatu, ma kuiva kokku päiva käen ja vingu tuurelt laste käen Paiopill Krl 1889 E. Kornel H III 10, 657 (38)
41762 1188 E6* & Mu kiil um viltu lõigatu, mu sälg um ära haavatu, ma kuiu ärä päävä käen ja vilgu sõski latsõ käen Paiupill Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 382 (29)
41763 1188 E6* Mu külg on viltu lõigatu, mu sälg on raskest haavatu, ma kokku kuivan päeva käes ja toorelt vingun laste käes Pajupill Urv 1927 O. Sermat ARS I, 861 (1)
41764 1188 E7* Suu sul lõhki lõigati, nina sul viltu veeti, augud selga torgiti, tuules vingud laste käes Pajupill Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 329 (49)
41765 1188 E7* & Suu sul lõhki lõigati, nina sul viltu veeti, augu selgä torgiti, tuulen vingud laste kähen Pajuvilispill Pst 1889 J. Ainson H II 25, 922 (66)
41769 1188 E8* & Suu mul viltu lõigatu, punni ette topitu, kuiva kortsu päevä käen, vingu tuulen laste käen Paeopill Võn 1889 T. Lätti H II 29, 771 (145)
41770 1188 E8* Mo suu om viltu lõigatu, mo nahk om tuppe nülitu, ma vingu toores latse käen ja kõrtsu koku kuuma käen Pajopill Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (3)
41771 1188 E9* Ma vindun toorelt laste käes ja kortsun kokku kuiva käes, kui mahla hakkab saama, siis minnakse metsa tooma Pajupill Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 667 (17)
41773 1188 E9* & Ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kokku päeva käes, kui mahla hakatakse jooma, siis mind mindakse metsast tooma Pajupill Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 865 (95)
41774 1188 E10 & Mind viidi mahla jooma, mind viidi mahla tooma, suud päha viltu lõigati ja auku sisse torgiti Pajuvile Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 807 ja 813 (152)
41776 1188 E12* Kui mahla jooma hakatse, siis mind ka metsast tuuakse, ma vingun toorelt laste käes ja kuivan kortsu päeva ees Pajupill Sa 1894 L. V. H. EPost. Lisa nr. 5 ja 6 (1894) 40 ja 48
41777 1188 E12* & Kui mahlad metsas juuakse, siis mind ka metsast tuuakse, toorelt kiunun poiste käes, kuivan, närtsin pääva ees Puukoorevile Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 209 (109)
41778 1188 E12* Kui mahla hakatakse jooma, siis mind hakatakse kodu tooma, toorelt vingun laste käes, kokku kärtsun kuival ajal Pajupill Tt 1877–1917 M. Undi E 497 (8)
41779 1188 E12* & Kortsub kokku kuiva käes, vingub toorelt laste käes, kui mahla hakatakse jooma, siis minnakse mind metsast tooma Pajupill KJn 1924 M. Sander E 54738
41780 1188 E13+ & Metsast mind kodu tuuakse, nahk mul selläst nüllitakse, toorelt vingun laste käes, kuivan kortsu kuuma käes Pajukoorest pill Saa 1889 J. Jakobson H II 22, 855 (7)
41781 1188 E13+ Metsast toodi toores puu, augud sisse lõigati, tõrgeti ja tärgeti, laste käes ta karjus, päeva käes ta kokku kuivas Pajuvile JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 559 (42)
41782 1188 F1 & Kiil om liuhka lõigatu, kihä kokku kuiunu päävä käen, latsõ' tedä kiidsutasõ Pajopill Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (25b)
41784 1188 F3+ & Südä välla pööretü, sälg ära haavatu, nägu välla lõõgatu, kavvõdahõ kuulus, heledähe helises Pajupill Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (47)
41785 1188 F3+ Mu süda välla vääneti ja nina viltu lõigati ja augud selga sirgati Karjapoisi sõrmiline SJn 1893 J. Mein H II 43, 383 (140)
41786 1188 F3+ Nahk seljast nülitakse, augud sisse torgitakse, karjub karjalaste käes Puukoorest vile Tür 1889 M. Tults H II 13, 629 (8)
41787 1188 G1 & Kiil om liuhka lõigatu, kihä ärä klopitu Pajopill Krl 1892 G. Seen H II 36, 317 (25)
41788 1188 G2* & Toorelt vingub laste kää, kortseb kokku kuivaga Vile Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (42)
41789 1188 G2* Kiunub-viunub laste käes ja kuivab ära päeva käes Pajupuuvile Sa 1904 A. Valtin H III 31, 155 (12)
41790 1188 G2* Viug-vaug lastõ käehn, kuumas lämmä pääva käehn Pajupill Rõu 1896 A. Perli H II 60, 213 (48)
41791 1188 G2* Kõld saab kokku kuiva kähen, vingub toorelt laste kähen Pajupill Hls 1891 J. Riiet H III 13, 585 (102)
41792 1188 G2* Tuuralt ving tuule käeh, kuivalt ving laste käeh Pajupill Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 53 (58)
41793 1188 Ha/ & Vissi-vassi virelivassi, kui mahla nakatas jooma, sis nakatas minnu kodu tooma Pajopill Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (88) 1348Ba
41794 1188 Hb/ & Virelivissi, varelivassi, mahla nakat jooma, kodu tooma Pajupill Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (62) 1348Bb
41795 1188 I/ & Tuhat-tuhat tuuliauku, sada sandi sitaauku, kortsub kokku pääva kääs, vingub karjapoiste kääs Pajupill Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (3) 2272Ö
45603 1348 Ba/ & Vissi-vassi virelivassi, kui mahla nakatas jooma, sis nakatas minnu kodu tooma Pajopill Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (88) 1188Ha
45604 1348 Bb/ & Virelivissi, varelivassi, mahla nakat jooma, kodu tooma Pajupill Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (62) 1188Hb
79297 2272 Ö/ & Tuhat-tuhat tuuliauku, sada sandi sitaauku, kortsub kokku pääva kääs, vingub karjapoiste kääs Pajupill Võn 1874 G. Soo EKS 8° 3, 51 (3) 1188I