Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 18 kirjapanekut 5 tüübist, näitan 1 — 18
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
11353 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pasun VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (113)
11361 292 A1a1* Härg läheb müürates määle, ei kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Pasun MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (26)
11365 292 A1a2 & Härg läheb möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjaterakest Pasun Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (98)
11366 292 A1a3* & Härg lätt müüräten mäele, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjakest Passun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (173)
11378 292 A2a* Härg lätt mäele müürätehn, ei ole kõtuhn koorekeist, ei marjavarrekeist Piibar Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (60)
11379 292 A2b1 & Härg läks mäele möirates, pole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Pasun Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (39)
11385 292 B1a* & Härg lätt mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Passun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (100)
11386 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lutusarve ajamine Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (16)
11388 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürräten, olõ kõtun kõrrõkõist, maasikõmarja varrõkõist Lutusarvõ aias Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (2)
11394 292 B3a & Must härg läks metsa mürrates, ei ole kõhus kõrrekest ega maasikmarja varrekest Vanaaegne lutusarv Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (2)
11395 292 B3b* & Pull läts mõtsa mürräten, ei olõ kõtun kõrrõkõist ja maasikmarja varrõkõist Pasun Urv 1961 M. Külaase RKM II 135, 520
11396 292 B3b* Pull läks metsa murraten, es ole kõtun kõrrekest, maaskmarja varrekest Pasun San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
23444 705 C* & Helle puu, helle tamm, rikka mehe läve iihn Passun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (93)
34054 983 & Liha söödud, nahk müidud, pia karjub karja hulgas Sikusarv Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (860)
34055 983 Liha söödud, nahk müüdud, pea karjub karja hulgas Sikusarv Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (90)
43241 1268 C1 & Kirju lehm ja kiigu sarve, ei ole kõtun kõrrekest ega maon marjavarrekest Pasun Elv 1931 E. Voormann E 71401 (8)
87098 2533 Aa & Viis vitiauku, kuus kutiauku, säitsmes lallitamise auk Karjasarv Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (27)
87099 2533 Ab & Viis vitiauku, kuus kutiauku, seitsmes lorutamese auku Sarv KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (15)