Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 11 kirjapanekut 7 tüübist, näitan 1 — 11
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
11364 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, pole tal kõhus kõrrekestki, maus marjavarrekestki Erelid Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (7)
11850 298 G/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 784N
25811 784 A4c & Kukk laulab kiisis, kaasis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Orel kirikus Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (22)
25852 784 A9a & Kukk laulab kuuris, kaaris, kivises keldris, tammises tündris Orel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (36)
25862 784 A14b & Kukk laulab kuurdu, keerdu, tammises ankrus, kivises keldris Orel kirikus VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (82)
25888 784 A27 & Kukk laalab kuukus, kaakus, tündres, tündres, kibises keldres Kirikuorelid Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (43)
26104 784 N/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 298G
31223 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laaletakse Orel Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (43)
66217 1883 C2a & Peial lööb penti, mustad saksad tantsivad Orel VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (139)
79226 2272 I1b* & Tuhat tuudi-luudi auku, sada sandi s[ita]auku, viiskümmend vilistisauku, kuuskümmend kohistisauku Orel VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (116)
85332 2452 & Vanamoor nurgas, sada last süles, igal lapsel ise nimi, igal lapsel ise hääl Orel Amb 1894 J. Neublau E 9771 (15)