Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 87 kirjapanekut 14 tüübist, näitan 1 — 87
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
88 1 M & Aam aami pääl, tünder tündri pääl, oravasaba otsas Torupillimäng Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (51)
11359 292 A1a1* Härg lääb möirates määle, põle kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (48)
11360 292 A1a1* Härg läheb mõõrates mäele, pole kõhtus kõrrekesta, maus marjavarrekesta Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (3)
11362 292 A1a1* & Härg läheb mürades mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Torupill Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (9)
11363 292 A1a1* Härg lähab möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (214)
11368 292 A1a4 & Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest ega vatsas marjavarrekest Torupill Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (13)
11370 292 A1b* Härg läks müirates mäe poole, polnud kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (19)
11372 292 A1d & Härg läks möirates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest, isi ku torupillike Torupill KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (266)
11373 292 A1e & Härg lähäb luesates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Toropill KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (28)
11375 292 A2a* Härg lähäb mäele möirates, põle kõhun kõrrekesta, maon marjavarrekesta Torupill MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (26)
11380 292 A2b2 & Härg läks mäele möirates, ei olnud kõhus kõrrekest ja maos metsamarjakest Torupill Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (143)
11399 292 D & Hall härg läks ammudes, küla kajule karjudes, tal põle kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill hüiab Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (124)
11402 292 F & Härg läheb möirates, ei ole kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 27 (102)
11404 292 G & Mees läheb metsa möirates, pold taal kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (31)
23441 705 A & Hele kukk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1798 (306)
23442 705 B & Hele tamm rikka mehe läve ees Torupill Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 454 (87)
23445 705 D1a1 & Hele kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32472 (2)
23452 705 D4 & Hõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (20)
23455 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 159 (7)
23456 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (2)
23460 705 D7b & Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe ukseläve all Torupill Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (8)
23461 705 D7c & Kole tamm, hele kuusk helisevad rikka mehe ukseläve all Torupill Kär 1889 T. Jank H II 18, 843 (20)
23463 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all (Ein schallender Gräänbaum, klingender Stamm unter des reichen Mannes Thürschwelle) Eine Sackpfeife Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (35)
23471 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (206)
23473 705 D8a1 & Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 208 (192)
23474 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (16)
23475 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (79)
23476 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (42)
23478 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (20)
23482 705 D8a3* Hele tamm, kole kuusk, rikka mehe lääve all Torupill Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (24)
23483 705 D8a3* & Hele tamm, kole kuusk, ise rikka mehe lääve all Torupill Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (68)
23484 705 D8b & Kulle kuusk, helle tamm makas rikka mehe läve all Torupill Kam 1896 J. Ots H II 56, 699 (78)
23486 705 D8c Kore kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (112)
23492 705 D8e1* Kõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (38)
23493 705 D8e1* & Kõre kuusk ja hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (3)
23498 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (11)
23499 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (269)
23500 705 E & Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Toropill Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (38)
23509 705 J & Hele mänd, tore kuusk ja rikka mehe läve all Torupill Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (13)
23514 705 L+ Hele kuu, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (2)
24907 743 Db% & Kaps kõritpidi reide vahel Torupill Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (79) 2314
32483 954 & Lehe paksune, mehe sületäis Torupill Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (162)
41611 1182 & Mina mees märgutu, mul on seitse perset, kaheksas oli karvaauk; kui ühte liigutan, siis teised kõik röögatavad Torupill Pee 1911 P. Penna, V. Rosenstrauch EÜS VIII 807 (433)
43223 1268 A1 & Kena lehm ja keegud sarved, lääb ammudes arusse Torupill VJg 1889 J. Müllerbeck H II 10, 719 (1)
43224 1268 A2% & Kena lehm, keigukad sarved, tuleb ihkujes ihasta, ammujes arusta Torupill Kuu 1899 C. Salström H III 29, 752 (18) 669
43225 1268 A3 & Kena lehm, keigukad sarved, tuleb ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, ei ole kohus korrekest, maos marjavarrekest, ise täis kui puuk Torupill Kuu 1892 H. Lohk H II 34, 767 (15)
43226 1268 B1a & Kena lehm ja keigud sarved, must lehm, mugurad sarved, tuleb ammujes arusta, ehkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1963–1964 A.-M. Salström Vilbaste 1, 223
43227 1268 B1b* & Must lehm, mõnusad sarved, kena lehm, on keigud sarved, tuleb ammujes arusta, ihkudes Ihasalusta, kõhus ei mitte kõrrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Jõe 1940 T. Võimula ERA II 283, 156 (60)
43228 1268 B1b* Must lehm, mugarad sarved, kenä lehmäl keigud sarved, sie tuleb ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 41p. (1)
43229 1268 B1c & Must lehm ja mugarad sarved, kena lehm ja keerus sarved, tuli ammudes arusta, singudes Sinisalusta, ei olnud kohus korrekesta, maos ei marjavarrekesta Torupill Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (2)
43232 1268 B2a1 & Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammudes arusta, ihkudes Ihasalusta, ei ole kõhus kõrrekesta, maus ei marjavarrekesta, ise täis kui tiine puuki Torupill Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (67)
43233 1268 B2a2 & Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei old kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs kui täine puuki Torupill Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (35)
43234 1268 B2a2 Must lehm, mugurad sarved, kena lehm, keigud sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei old kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs ku täine puuki Torupill Kuu 1962 J. Mikiver RKM I 6, 615 (9)
43235 1268 B2b* & Must lehm, mugurad sarved, kenä lehm, keigüd sarved, tuli ammujes arusta, ihkujes Ihasalusta, ei ole kohus korrekasta, maus ei marjaraasukasta, ise täüs kui täüsi puuki Torupill Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 716 (10)
43236 1268 B2b* Must lehm, mukulat sarvet, kena lehm, kirjut sarvet, see tuli ammujen arusta, ihkues Ihasalusta, ei ollut kohus korrekasta, maus ei marjavarrekasta, ise täüs kui tainapukk Torupill Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (76)
43237 1268 B3 & Must härg, mugarad sarved, kena lehm, kegarad sarved, tuleb arust ammudes, ei ole kõhus kõrrekest ja ei maus varrekest, siiski kõht täis Torupill VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 201 (117)
43238 1268 B4 & Must härg, mugulad sarved, läheb aru ammudes, ei õle kõhus kõrrekest, vatsas marjavarrekest Torupill Jõh 1892 A. Tõnurist H III 12, 14 (47)
43244 1268 D & Alt tuleb ambudes, seeri-sääri singudes, ise püha lehm, pügalikud sarved pääl Torupill Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 20 (52)
45596 1348 Ac1 Mõista, mõista mõlle-rõlle, kõputimid kõlle-rõlle, viretivissi ja varelivassi, nahka tupe tuuritimid Torupill Plt 1877–1917 J. Reinthal E 924a (9)
45597 1348 Ac1 & Mõista, mõista mõlla-rõlle, kõputõmid tõlle-rõlle, virelivisi ja varelivasi, nahka tuppe tuuritimi Torupill Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (24)
62712 1765 A23 & Puust pulk ja luust lulk, tagant nahkne nibi-nobiga Torupill Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (95)
72097 2006 & Soost tuleb singudes, arust tuleb ammudes, aab kõik ilmarahva kokku Torupill Aud 1893 J. Sauga H II 41, 878 (7)
72098 2006 Soost tuleb singujes, arust tuleb ammujes, ajab kõik ilmarahva kogu Torupill Kuu 1954 E. Lindström KKI, KS
77733 2238 A & Titt nutab Tirelumääle, kümme meest kirjutavad Der Dudelsack Jaa 1817–1822 Anonüüm 110 KM EKLA, ÕES, M. A. 130, l. 36p.
77738 2238 Ba* Titt nutab Tirelumäel, [kümme] meest kiigutavad Torupill Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 206 (7)
77750 2238 Bb1* & Titt nutab Tirelimäela, kümme meest kiigutavad Torupill Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 458 (27)
77751 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimäälä, kümme meesta kiigutavad Torupill Kuu 1970 R. Kravtsov RKM II 276, 269 (5)
77756 2238 Bc* Tipp nutap Tirinamäellä, kümme miest on kiikutamas Torupill Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 138 (17)
77757 2238 Bd & Titt nutab Tirilamäel, [kümme] meest kiigutamas Torupill Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 584 (163)
77758 2238 Be Titt nutab Tirilämäällä, [kümme] miesta kiigutamas Torupill Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2330 (22)
77760 2238 Bf* Titt nutab Tirillämäellä, kümme miestä kiigutavad Torupill Kuu 1962 J. Mikiver RKM I 6, 615 (10)
77761 2238 Bf* & Titt nuttab Tirillämäällä, kümme miestä kiigutavad Torupill Kuu 1903 J. Mikiver E 43934 (36)
77762 2238 Bf* Titt nuttab Tirillämäällä, kümme miest teda kiigutav[ad] Torupill Kuu 1955 G. Vilbaste KM EKLA, F. 152, M. 149: 5, l. 41p. (2)
77763 2238 Bg & Titt nutab Türilamäela, kümme meest kiirula kiigutab Torupill Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 50 (68)
77770 2238 Ca* & Tite nutab Tirelimäel, kümme meest kiigutamas, ei saa siiski vait Torupill ja mängija Kär 1890 K. Loiken H III 5, 98 (32)
77772 2238 Cb & Titt nutab Tirinal, kümme meest kiigutavad, ei jää siiski vait Torupill Pär 1888 H. Martinson H III 5, 351 (126)
77775 2238 Db & Titt nutab Tiretumaal, kümme meest kiigutavad, mida enam nad kiigutavad, seda enam nad nutavad Torupill Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 244 (60)
77778 2238 Dd* Tett nottis Terelomeel, kümme meest olid kiigutamas, meda änam nee mehed kiikust, seda änam see laps nottis Torupill Emm 1937 L. Õunapuu ERA II 147, 591 (18)
77780 2238 E & Üks laps ja kümme meest hoidvad, aga ei jää siiski vait Torupill Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (31)
81378 2314 & Törri aeti, tandsiti, upsiti, hani oli kaalapidi kähen Torupillimäng Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 274 (110)
87225 2541 a* Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (5)
87226 2541 a* Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill Tor 1889 C. Tults H II 21, 809 (24)
87227 2541 a* & Vintlik-väntlik, üle metsa õige Torupill MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 575 (43)
87228 2541 a* Vintlik- väntlik, üle metsa õige Torupill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 188 (139)
87230 2541 b & Vintlik-väntlik, üle metsa ulatab Torupill Vän 1894 E. Tetsmann H I 5, 234 (19)
87232 2541 d & Viiderik ja vääderik, üle mõtsa imelik Torupill Ran 1889 A. Tobber H II 30, 281 (11)
89154 2658 & Üks hani karjub kahte healt Torupill Tõs 1893 J. Öövel H III 13, 268 (24)