Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 52 kirjapanekut 10 tüübist, näitan 1 — 52
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
11157 282 & Hõbeõhjad, vaskvaljad, seest siidine, päält pärline Lõõtsapill, härmoonik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (71)
11352 292 A1a1* Härg läheb mõirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Harmonik Lai 1904 J. Ermann E 44372 (101)
11355 292 A1a1* & Härg liäb müüraten mäele, ei õle kõhun kõrrekestä, maun marjavarrekestä Lõõtsapill Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (2)
11357 292 A1a1* Härg läheb müirates mäele, ei õle kõhun kõrrekess, ei maon marjavarrakess Lõõtsapill Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (1)
11369 292 A1b* & Härg läks möirates mäele, põle tal kõhun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Härmoonik Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 372 (15)
11374 292 A2a* Härg läheb mäele möirates, põle temal kõhus kõrrekest, maus marjavarrekest Harmonika Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (10)
11384 292 B1a* & Härg lää mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, naha vahel varrekest Härmoonik Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (63)
11387 292 B1b1* & Härg läts mõtsa mürräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lõõtspill Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (332)
11389 292 B1b2 & Härg läts mõtsa müraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Lõõtsapill Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (9)
11392 292 B2c & Härg lätt mõtsa mürraten, tule koda jõrraten, es ole hainakõrrekest ega õlekõrrekest Lõõtspill Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (122)
11393 292 B2d & Härg läts mõtsa mürraten, kodu tulli jõrraten, suun ei hainakõrrekest ega viljavarrekest Härmoonik Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (56)
11398 292 C & Must härg läheb mööda möirates, kõhus pole õlekõrtki Lõõtspill Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
11400 292 Ea & Härg tuleb arust ammutesse, ei ole kõhus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Loetsapill Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (46)
11401 292 Eb & Härg tuli koju möirates, ei olnud kõhus kõrrekest Mängitakse harmoonikat Hel 1926 K. Puusepp E 58454
23513 705 L+ Heledäm on kare kuusk rikka mehe läve all Härmoonik KJn 1890 A. Pihlak E 459 (53)
30889 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Lõõtspill Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 458 (26)
31215 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Lõõtsapill Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (162)
31219 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Karmonik Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (29)
31244 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Lõõtsapill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (66)
31246 916 A1b1 & Lagi all, lagi pääl, lae vahel laoletas Lõõtspill Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (40)
31249 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletes Lõõtsapill, harmonik Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (70)
31258 916 A1b4 & Lagi all, lagi pääl, lagede vahel lauldakse Lõõtsapill, viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (58)
31260 916 A1b6 & Lagi all, lagi pääl, vahõl lauldas Härmon Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1016 (148)
31261 916 A1c & Lagi all, lagi pääl, lae kesken laulõtas Hermonik Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 310 (80)
31269 916 A1e & Lagi all, lagi peal, lae sees lauldakse Harmonik Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 133 (190)
31270 916 A1e Lagi all, lagi pääl, lae seeh laulõtas Hermon Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (90)
31271 916 A1e Lagi all, lagi pääl, siseh laulõtas Hermon ja hermonit mängitäs Se 1932 J. Ojavere S 37538 (127)
31327 916 K1b2 & Lagi all ja lagi pääl ja lae vahel latse laulava Harmoonik Võn 1958 G. R. Sordla RKM II 71, 501 (31)
31328 916 K1b3 & Lagi all, lagi pääl, lapsed laulvad kahe lae vahel Harmonik Hps 1923 V. Lao E 53569 (27)
43093 1261 Ab6 & Must kukk ja kullast soolikse Härmoonik Hel 1962 O. Jõgever RKM II 145, 525 (9)
43242 1268 C2 & Kirriv lehm, kõigu sarve, tule kodu tuida-taida, ei ole kõtun kõrrekest, maon marjavarrekeist Lõõtspill Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (29)
43243 1268 C3 & Kirju lehm ja kiili sarved, möirgab kui härg, ei ole kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Härmonik Trt 1890 V. Pärtelpoeg H II 29, 297 (6)
62550 1765 A7a1* Puust pukadi, luust lukadi, nahk nibu-nabu Lõõtsapill Rap 1896 J. Reinthal H I 7, 150 (17)
63034 1769 O2a & Nipper-näpper nahast tehtud, pinter-panter puust tehtud, sokusari sauest tehtud Lõõts (pill), leivanõu, ahi Han 1937 L. Uusküla ERA II 139, 327 (93)
77739 2238 Ba* Titt nutab Tirelumäel, kümme meest kiigutavad Bajaan Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (12)
77740 2238 Ba* & Titu nutab Tirelumääl, kümme meest kiigutavad Lõõtsapill Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 822 (107)
77742 2238 Ba* Titt nutab Tirelumäel, kümme meest kiigutab Lõõtspill Pöi 1951 A. Tuim RKM II 36, 242 (5)
77745 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimäel, kümme meest kiigutamas Lõõtsapill Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 173 (35)
77746 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimäel, kümme meesta kiigutamas Lõõtspill Muh 1989 L. Luht RKM II 423, 509
77747 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimäel, kümme meest kiigutavad Lõõtsapill Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 336 (29)
77749 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimääl, kümme meest kiigutavad Härmoonikas Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (6)
77752 2238 Bb1* Titt nutab Tirelimäel, kümme meest kiiguvad Lõetsapilli mängimine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 103 (96)
77753 2238 Bb2 & Titt karjub Tirelimäel, kümme meest kiigutavad Mees mängib harmoonikat Jäm 1937 A. Ahurand ERA II 158, 175 (5)
77755 2238 Bc* & Titt nutab Tirinamäel, [kümme] meest taga kiigutavad Lõõtsapill Muh 1927 T. Kaljo E 60662 (25)
77764 2238 Bh & Titt nutab Tiredumäel, kümme meest teda kiigutavad Lõõtsapill Han 1889 A. Reimann H II 17, 563 (83)
77765 2238 Bi & Titt nutab, titt nutab Teiseluu määl, kümme meest, kümme meest kiigutab sääl Lõõtsapill Jaa 1959 A. Laht RKM II 89, 428 (4)
77771 2238 Ca* Titt nutab Tirelimäel, kümme meest kiigutavad ja siiski ei saa vait Harmonik Var 1888 M. Karotom H III 4, 591 (53)
77773 2238 Cc & Titt nutab mäe peal tireli, kümme meest kiigutavad, aga vaid ei jää Lõõtsapill Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 86
77781 2238 F & Üks laps, kümme hoidjat, mida enam hoietakse, seda enam karjub Harmoonik ja sõrmed Kär 1890 K. Loiken E 434 (32)
77782 2238 G & Kümme meest kiigutavad, aga siiski vait ei jäe Harmoonik Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 803 ja 812 (92)
77786 2238 H & Kümme meest kiigutavad, mida rohkem sa kiigutad, seda rohkem nutab laps Lõõtsapill Emm 1925 S. Perv E, StK 30, 99 (50)
81237 2306 D1a% Tõmba lilli, tõuka lilli, lilli siimni liigusõ Härmoonik Kan 1895 G. Loodus H I 7, 612 (119) 735