Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 223 kirjapanekut 3 tüübist, näitan 1 — 223
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
15679 460 A & Jõõgre lätt iin, jaht taga Vaarao lätt läbi mere San 1893 J. Tammemägi H II 44, 713 (145)
15680 460 B/ & Veene lukk ja puune võti, jõõkri läeb een ja jaht läeb taga, jõõkri peasse pakku ja jaht jäes kinni Iisraeli rahvas ja egiptlased Punases meres Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (101) 2492Q
19280 591 & Kas tunned seda meistrimiist, kes valas luku välja selgest viist ja tema sulast pölgtud suust, kes vestis vötme välja väiksest puust Jumal: kui Iisraeli rahvas Punasest merest läbi tuli, siis Jumal tegi luku ja Mooses võtme Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 180 (93)
86208 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (16)
86209 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli lapsed läbi Punase mere Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 247 (112)
86210 2492 A1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrali rahva Punasest merest läbiminek, varao väe uppumine Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (98)
86211 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Lind – iisraeli rahvas, kütt – vaarao, lukk – Punane meri, võti – Moosese kepp Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 310 (80)
86213 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva läbiminek Punasest merest Sa 1932 E. Rossner E 81992 (9)
86214 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Vaarao ja iisraeli läbiminek Punasest merest Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 136 (2)
86215 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Moosese Punasest merest läbiminek ja vaarao surm Hii 1877–1917 Anonüüm 038 TEM 13, 33 (1)
86216 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läks Punasest merest läbi, vaarao uppus ära Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (329)
86217 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, iisraeli rahva juhi kepp, iisraeli rahvas, vaarao, läbiminek Punasest merest Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 544 (39)
86218 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrali lapsed läbi Punase mere Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 35 (41)
86219 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Mooses läheb Punasest merest läbi Pär 1939 M. Metsa ERA II 212, 126 (2)
86220 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Mooses viib iisraeli rahvast läbi Punase mere Phl 1923 A. Lätti E, StK 21, 61 (5)
86221 2492 A1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Juutide minek läbi Punase mere Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 29 (31)
86222 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrael läheb Punasest merest läbi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 536 (47)
86223 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läits läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva Punatsest merest läbiminek Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 191 (152)
86224 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste Punasest merest läbitulek Hel 1925 E. Päss E 56010 (63)
86225 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Viist lukk om Punane meri, kost Mooses läbi läts, puust võti om Moosese kepp ja kütt olli vaarao Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (19)
86226 2492 A1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt sai häbi Viist lukk om Punane meri, kost Mooses läbi läts, puust võti om Moosese kepp ja kütt olli vaarao Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 534 (19)
86227 2492 A1a2* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Lind – israeli lapsed, kütt – varao, vesi – Punane meri, võti – Moosese kepp Koe 1893–1903 H. Schultz H II 67, 24 (1731)
86228 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas Moosese kepiga läbi Punase mere, vaarao jäi sisse Hel 1926 K. Puusepp E 58435
86229 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läheb läbi Niiluse jõe Trt 1930 M. Sika E 66457 (5)
86231 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisrael Punases meres Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 101 (6)
86232 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt sai häbi Mooses lõi kepiga vee lõhki Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 730 (48)
86233 2492 A1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läits läbi ja kütil sai häbi Vaarao läits merest läbi minema, jäi sisse, iisrael läits, see oli lind, Moosese kepp oli võti ja meri oli lukk Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (18)
86235 2492 A1a3* Viest oli lukk ja puust oli vodi, linnud läksid läbi ja kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisrael, vaarao Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1287 (3)
86236 2492 A1a3* Vesilukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek Tln 1938 H. Martinson ERA II 178, 323 (21)
86237 2492 A1a3* & Vesist lukk ja puune võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste põgenemine Egiptusest, läbi Punase mere minek Krl 1985 P. Puudersell RKM II 391, 349 (35)
86238 2492 A1a3* Viine lukk, puune võti, lind lätt läbi, kütt sai häbi Iisraelid läbi mere Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (25-26)
86239 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Aaroni kepp, iisraeli lapsed, vaarao Ris 1890 J. Veber H II 16, 761 (16)
86240 2492 A1a4 & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraelli lapsed läksid läbi Punase mere Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 297 (155)
86241 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli laste teekond läbi Punase mere Trv 1898 A. Anderson E 36281 (5)
86242 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahvas läks läbi Punase mere Krl 1930 L. Uibopuu E 64703 (5)
86243 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt sai häbi Vaarao Punases meres Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (52)
86244 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli lapsed ja vaarao Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (65)
86245 2492 A1a4 Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütil sai häbi Iisraeli rahvas lätt merest läbi Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 820 (87)
86246 2492 A1a5 & Lukk on veest, võti puust, lind läks läbi, kütt sai häbi Iisraeli rahva teekond läbi Punase mere: lukk – meri, võti – Moosese kepp, lind – rahvas, kütt – vaarao Pär 1887 M. Kampmann H, R 6, 584
86247 2492 A1b & Veest lukk, puust võti, lind sai läbi, kütt sai häbi Iisraeli läbim[inek] Punasest m[erest] Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 90 (119)
86249 2492 A1d & Veest lukk, puust võti, lind lendas läbi, kütil hakkas häbi Iislali rahvas Saa 1939 M. Kallaste ERA II 213, 283 (8)
86250 2492 A1e & Vesilukk ja puuvõti ja linnud lendasid läbi ja kütt sai häbi ja murdis oma kaela Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, vaarao oli see kütt, see sai häbi, et teesed said läbi Kul 1938 V. Eenveer ERA II 251, 368 (130)
86251 2492 A1f & Puust lukk ja veest võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Vaarao sõit merest läbi Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 150 (11)
86252 2492 A1g+ Puunane [sic] võti, veene lukk, lind läts läbi, kütt sai häbi Iisraeli latse Tt 1885 G. Kolk RKM, AK 881, 15 ja 24 (108)
86253 2492 A1g+ Veest ait, puust lukk, lind läks läbi ja kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao Tor 1889 J. Tilk H II 21, 349 (4)
86254 2492 A1g+ & Veest ait, puust võti, lind läks läbi, kütt sai häbi Veest ait – Punane meri, puust võti – Aroni kepp, lind läks läbi – israli rahvas, kütt sai häbi – varau jäi sisse Tor 1889 M. Tohv H III 5, 684 (31)
86255 2492 A1g+ Veest lukk, puust püss, lind läks läbi, kütt sai häbi Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Hls 1946 E. Laugaste KKI 2, 197 (2)
86256 2492 A1g+ & Puupüss, vesilukk, lind läks metsa, kütt sai häbi Varao Punases meres Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (7)
86257 2492 A1g+ Veest lukk, lind läks läbi, kütt sai häbi Kui iisrali rahvas läks läbi Punasest merest Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 448 (2)
86258 2492 A1g+ & Veest lukk, puust võti, saak läks läbi, kütt sai häbi Israeli rahvas Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 156 (34)
86259 2492 A2 & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kits sai häbi Mooses ja vaarao Rid 1923 E. Labi E, StK 19, 115 (36)
86260 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahvas Punasest merest läbi minnes Vig 1894 G. Aasberg H III 18, 708 (1)
86261 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Juudid Punasest merest läbi JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (24)
86262 2492 B1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao ja israeli lapsed Vil 1894 H. Jaanson E 9186 ja 9187 (8)
86263 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli latse läksivad merest läbi ja vaarao jäi sisse Ran 1895 J. Palu E 18773a (1)
86264 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisrali rahva läbiminek Punasest merest TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (15)
86265 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao, ajades iisraellasi taga, jäi Punase mere taha kinni Vi 1921 A. Martinson E, StK 2, 189 (5)
86266 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli merest läbiminekul Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 154 (2)
86267 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, kui Mooses kepiga vett lõi, vaarao uppus oma väega Punasesse merde ära, mis tähendab mõistatuses kütti TMr 1930 M. Pärn ERA II 23, 232/3 (1)
86268 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses viis rahva Punasest merest läbi, vaenlane ei saand Rkv 1973 E. Tuisk RKM II 297, 637 (730)
86269 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jähi kinni Vaarau Punases meres Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (39)
86270 2492 B1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahvas läksid Punasest merest läbi Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 717 (69)
86271 2492 B1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Mooses läks läbi Punase mere Plv 1926 P. Berg E, StK 34, 118 (1)
86272 2492 B1a1 Viist lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Moosese kepp, iisraeli latse ja vaarao Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (70-71)
86273 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses oli lind, kes oma kepiga meretee lahti tegi, ja vaarao oli kütt, kes ära uppus merese Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (19)
86274 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Vaarao Punases meres Võn 1896 P. Rootslane E 24266 (43)
86275 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 104 (112)
86276 2492 B1a2* Viist lukk, puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 475 (47)
86278 2492 B1a2* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Israeli rahvas läheb Moosesega läbi Punase mere Pde 1936 H. Neumann ERA II 122, 241 (6)
86279 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, aga kütt jäi kinni Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi Käi 1938 E. Ennist ERA II 188, 323 (77)
86280 2492 B1a2* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, aga kütt jäi kinni Iisreli rahvas läks Punasest merest läbi, vaarao oma vägedega uppus Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 68 (9)
86281 2492 B1a2* Veest oli lukk ja puust oli võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisrael läks Punasest merest läbi Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 293/4 (65)
86282 2492 B1a2* Vesilukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli lapsed VMr 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 265 (29)
86283 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses Punases meres Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1088 (13)
86284 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt jäi kinni Verev meri, Moosese kepp, iisraeli latse, vaarao Ran 1889 H. Raag H II 30, 388 (6)
86285 2492 B1a3* & Vesilukk, puuvõti, lind läits läbi, kütt jäi kinni Israeli rahvas Verevä mere veeren Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 526 (29)
86286 2492 B1a3* Vesilukk, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao iisraeli l[aste] taga Ran 1889 A. Tobber H II 30, 242 (34)
86287 2492 B1a3* Vesilukk ja puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed, vaarao Jõe 1889 G. Kivikangur H I 1, 337 (49)
86288 2492 B1a3* Vesilukk ja puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste Punasest merest läbiminek Trt 1895 A. Rühka E 18052/3 (2)
86289 2492 B1a4* Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Mooses viib iisraeli lapsed Punasest merest läbi Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (20)
86290 2492 B1a4* & Vesine lukk, puunõ võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Verrev meri, Mosese kepp, israeli latse ja varao Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407/8 (57)
86291 2492 B1a4* Vesine lukk, puunõ võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisrali latsõ Vereväst merest läbiminek; vesine lukk – meri, puunõ võti – Moosese kepp, lind – iisraeli rahvas, kütt – vaarao Plv 1903 J. Semm H, Mapp 676 (15)
86292 2492 B1a4* Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste läbiminek Punasest merest Räp 1895 R. Kirotof E 18315 (17)
86293 2492 B1a4* Vesine lukk ja puune võti, lind läts läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli rahvas läts läbi Punase mere Räp 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 257 (19)
86294 2492 B1a5 Vesilukk, puuvõti, linnu lätsi läbi, küti jäive kinni Ku Mooses iisraelli rahvage Niiluse jõest läbi lätsive Hls 1891 J. Riiet H III 13, 583 (82)
86295 2492 B1a5 & Veest lukk, puust võti, linnu läitsva läbi, kütt jäi kinni Punatse mere man israel lätsi läbi, aga varao oma rahvaga upuva Urv 1890 J. Teder H III 11, 335 (81)
86296 2492 B1a6* & Veest lukk, puust võti, lind lähäb läbi, kütt jääb kinni Iisraeli rahva Verevast merest läbiminek TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 411 (88)
86297 2492 B1a6* Vesilukk, puuvõti, lind lääb läbi, kütt jääb kinni 1) türa (ütlesid mehed); 2) iisraeli latse: Moosese kepp – puuvõti, lind – juudi, kütt – vaarao Rõn 1928 O. Loorits ERA II 34, 337 (6)
86298 2492 B1a6* Vesilukk ja puuvõti, lind läheb läbi, kütt jääb kinni Iisraeli läbiminemine Punases meres Kuu 1877–1917 J. Abreldal E 4277 (4)
86299 2492 B1a6* Vesilukk ja puuvõti, lind läheb läbi, kütt jääb kinni Mooses viis iisraeli rahva läbi jõe ja vaarao ei saanud läbi Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 255 (52)
86300 2492 B1a6* Veene lukk, puune võti, lind lätt läbi, kütt jääse kinni Kui iisraeli latse läbi Verevä mere lätsivä Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 414 (99)
86301 2492 B1a7* & Veest lukk, puust võti, lind pääsis läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, varao Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (30)
86304 2492 B1a7* Vesilukk, puuvõti, lind sai läbi, kütt jäi kinni Iisraeli lapsed ja vaarao Punases meres Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (250)
86305 2492 B1a8* Puuvõti, vesilukk, lind lähäb läbi, ent kütt jääb kinni Mooses viib iisraeli rahva läbi, vaarao Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (42)
86306 2492 B1a8* & Puunõ võti, viine lukk, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao Verevähn merehn Rõu 1897 G. Raup H III 28, 715 (35)
86307 2492 B1a8* Puune võti, vesine lukk, lind läks läbi, kütt jäi kinni Moosese kepp, meri, iisraeli rahvas, vaarao sõjavägi; läbiminek Punasest merest Plv 1939 E. Luht ERA II 268, 52 (11)
86308 2492 B1a8* Puunõ võti, vesine lukk, lind läts läbi, kütt jäi kinni Vaarao vägi Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 70 (7)
86309 2492 B1a8* & Lind läks läbi, kütt jäi kinni, veest lukk, puust võti Israeli lapsed läksid läbi Punase mere Sim 1939 V. Fuchs ERA II 266, 218 (496-497)
86310 2492 B1b & Kivilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi kinni Läbiminek Punasest merest Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 417 (284)
86311 2492 B1c & Vesine lukk, punane taba, lind läks läbi ja kütt jäi kinni Iisraeli rahva minek läbi Punase mere Räp 1959 H. Rebane EKRK I 22, 112 (6)
86312 2492 B1d & Veene lukk, puune taba, lind lätt läbi, kütt jääse kinni Isreali latse ja varao egipti rahvaga läävä Punasest merest läbi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 392 (47)
86313 2492 B1e & Puunõ taba, viine võti, lind läts läbi ja kütt jäi kinni' Iisraeli lapsed lähevad läbi Punase mere, ent vaarao mitte Räp 1938 V. Raud ES, MT 255, 45
86314 2492 B1f1* Veest taba, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisrael, vaarao Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (91)
86315 2492 B1f1* Vesitaba, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraelli latsõ merest läbiminek Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (5)
86316 2492 B1f1* & Vesitaba, puuvõti, lind läts läbi, kütt jäi kinni Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, varao Rõu 1894 P. Kanger E 9591 (13)
86318 2492 B1f1* Veene taba, puune võti, lind pääse läbi, kütt jäi kinni Moosese Punasest merest läbiminek Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 392 (6)
86319 2492 B1f1* Vessin taba, puune võti, lind lätt läbi, kütt jäi kinni Iisraelid läbi mere Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 267 (25-26)
86320 2492 B1f2 Puunõ võti, vessin taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraeli rahva minek läbi Punase mere Har 1927 H. Seim ES, MT 44, 12
86321 2492 B1f2 & Puunõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni' Aaroni sõjavägi Plv 1925 H. Kasvandik ES, MT 16, 4
86322 2492 B1f2 Puunõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Iisraeli latsõ' lätsi läbi mere, vaarao ai takah, jäi kinni Räp 1953 S. Kaarheit ES, MT 317, 16 (18)
86323 2492 B1g* & Puune püss, vessine taba, lind läts läbi ja kütt jäi kinni' Vaarao sõjavägi Har 1948 A. Kuus KKI WS
86324 2492 B1g* Puune püss, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kinni Ku vaarao läts läbi Verevä mere Har 1944 S. Tanning KKI WS
86325 2492 B1h+ Puust lukk, veest ait, lind lendas läbi, kütt jäi taha kinni Mooses ja vaarao Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (39)
86326 2492 B1h+ & Vesine lukk, puunõ võti, tsirk läts läbi, kütt jäi kinni Mooses läts läbi Punase mere, vaarao es saa läbi Krl 1959 A. Reigo EKRK I 24, 444 (19)
86327 2492 B1h+ & Veest lukk, puust võti, jänesed lähevad läbi, kütid jäävad kinni Israeli rahva läbi mere minemist Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 411 (84)
86328 2492 B1h+ Veest lukk ja puust võti, hiir läks läbi, kütt jäi kinni Iisraeli laste läbiminek Punasest merest Mus 1920–1929 M. Kaasik ERA II 22, 638 (83)
86331 2492 B2* & Vesilukk ja puuvõti, lind lähab läbi, püüdja jääb kinni Varao israeli rahvast taga ajamas Plt 1878 K. Moks H, R 7, 142 ja 164 (17)
86332 2492 B3 & Vesilukk ja puuvõti, linnud läksid läbi, ajajad jäid kinni Israeli rahva läbiminek Punasest merest: vesilukk – meri, puuvõti – Moosese kepp jne. Hää 1933 E. Kurm E 83389 (2)
86333 2492 B4 & Vesivärav, puuvõti, lind läheb läbi, jääger jääb kinni Punane meri, Moosese kepp, israeli lapsed päesevad läbi, varao sõjavägi jääb kinni Rak 1903 G. J. Jürjev E 44311
86334 2492 B5 & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, jutt jäi kinni Israeli rahva Punasest merest läbiminek Pal 1888 M. Saar H II 27, 556 (41)
86335 2492 B6 & Viine lukk, puune võti, lind läts läbi, kukk jäi kinni Vaarao jälitas veeuputuse ajal inimesi San 1969 E. Orav, M. Saavel RKM II 270, 191 (5)
86336 2492 B7+ & Lind läheb läbi, kütt jääb kinni Vaarau Punases meres Pil 1894 H. Keller E 10040 (26)
86337 2492 B7+ Lind lääb läbi aja, püüdja jääb kinni Kangakudumine SJn 1890 H. Kuresson H III 7, 434 (11)
86338 2492 C & Lind läts mõtsa, kütt jäi kappi, vesilukk ja puuvõti Vaarao latse lätsiva läbi Punatse mere Puh 1934 R. Viidebaum ERA II 78, 203 (62)
86339 2492 D & Puust püss, viist lukk, lind läits läbi, kütt jäi kaplu Iisraelli ja egiptuse rahva läbiminek Punatsest merest Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 324 (37)
86340 2492 Ea & Puinõ võti, vesine taba, lind läts läbi, kütt jäi kiili Israeli lastõ Verevast merest läbiminek Vas 1902 J. Jakobson H III 30, 649 (25)
86342 2492 F1a & Veest lukk, puust võti, lind lääb läbi, kütt jääb kätte Israelli rahvas ja varao sõavägi Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 23 (115)
86343 2492 F1b & Viine taba, puune võti, lind pässi ära ja kütt jäi kätte Israeli rahvas lätt Punasest merest läbi Ote 1889 V. Vaher H II 31, 52 (44)
86344 2492 F1c & Veene taba, puune võti, lind läts pakku, kütt jäi kätte Israeli rahva läbi mere minek Kan 1895 J. Tedder H III 26, 373 (102)
86345 2492 F1d & Vesipüss, puuvõti, lind lääb ärä, kütt jääb kätte Punane meri, Aruni kepp, israeli lapsed läksivad Punasest merest läbi, varao jääb sisse Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 345 (44-45)
86346 2492 F2 & Puust oli püss ja veest oli lukk, lind läks läbi ja mees jäi kätte Iisraeli rahva Punasest merest läbiminek PJg 1928 V. Erm ERA II 5, 307
86349 2492 G1a1* Puuvõti, vesilukk, lind läks metsa, kütt läks kotti Iisraeli rahva üleminek Punas[est] mer[est] VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 36 (3)
86350 2492 G1a1* & Veest lukk, puust võti, lind läks metsa, kütt läks kotti Israeli rahvas läks Punasest merest läbi VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (236)
86351 2492 G1a1* Vesilukk ja puuvõti, lind läks metsa ja kütt läks kotti Kui Mooses lõi kepiga, meri läks kahele poole ja läks üle kui lind, egiptlased uppusid Trm 1989 Ü. Pärnik RKM I 21, 2
86352 2492 G1a1* Vesi lukus, puust võti, lind läks metsa, kütt läks kotti Kui iisraeli rahvas läks läbi Punase mere, siis vaarao ajas teda taga, aga Aaron lõi kepiga vastu kaljut ja Punane meri vajus kokku, vaarao vägi uppus ära ning iisraeli rahvas sai läbi Ksi 1978 H. Kull RKM II 344, 358/9 (80)
86353 2492 G1a1* Veest lukk, puust võti, lind läks metsa, kütt jäi kotti Vaarau Punases meres Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 114 (94)
86354 2492 G1a1* Veest lukk ja puust võti, lind läks metsa ja kütt jäi kotti Vanal ajal, kui Punasest merest läbi läksivad VJg 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi, P. Lepik, M. Loo, P.-E. Rummo, K. Uibo EKRK I 32, 401 (1)
86355 2492 G1a1* Veelukk ja puuvõti, lind läks metsa, kütt jäi kotti Vaarao läks Punasest merest läbi Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (453)
86356 2492 G1a1* Veelukk ja puuvõti, lind läks metsa ja kütt jäi kotti Vanal ajal, kui Punasest merest läbi läksivad VJg 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi, P. Lepik, M. Loo, P.-E. Rummo, K. Uibo EKRK I 32, 401 (1)
86357 2492 G1a2* & Veest lukk, puust võtti, lind läks läbi, kütt jäi kotti Israeli laste Punasest merest läbimenemine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 440 (104)
86358 2492 G1a2* Vesine lukk ja puuvõti, lind läks läbi ja kütt jäi kotti Punane meri, Muasese kepp, iisraeli rahvas ja vaarau Iis 1889 D. Timotheus H II 7, 801 (2)
86359 2492 G1a3 & Vesilukk, puuvõti, lind läks lendu, kütt läks kotti Israeli rahva ärapääsmine vaarao käest: vesilukk – Punane meri, puuvõti – Moosese kepp, lind – israeli rahvas, kütt – vaarao Rak 1905 K. Holm H II 74, 305 (3)
86361 2492 G2 & Vesilukk, puuvõti, lind läks metsa, [kütt] jäi kotti Israeli laste läbiminek Punasest merest Trm 1927 B. Sööt E 61045 (1)
86362 2492 G3 & Kütt läks kotti ja linnud läksid metsa Vaarao ja israeli lapsed Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 1010 (966)
86363 2492 H1a & Veest lukk ja puust võti, linnud pääsevad lõksust välja, kütt jääb lõksu Israeli lapsed lähevad Punasest merest läbi Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 29 (8)
86364 2492 H1b & Veetaba, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi lõksu Kui iisraeli latse tulle läbi, võti – Mooses – lõi kepiga ja vaarao jäi lõksi Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 278 (11)
86365 2492 H2 & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, ajaja jäi lõksu Israeli läbiminek Punasest merest SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 74 (27)
86366 2492 H3 & Lind läks läbi ja kütt läks lõksu Iisraelli rahva Punasest merest läbiminek Kõp 1894 J. Laarmann H III 21, 83 (14)
86367 2492 I1a* Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi paela Iisraeli laste Punasest merest läbiminemine Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 523 (1)
86368 2492 I1a* Vesilukk ja puine võti, lind läks läbi, kütt sai paela Iisraeli lapsed lähevad läbi (Surnu-) Punase mere; vaarao surm Pär 1888 H. Saat H III 5, 312 (23)
86369 2492 I1a* & Vesine lukk, puune võti, linnud lähvad läbi, kütt jäeb paela Punane meri ja Moosese kepp, israeli lapsed ja varau Amb 1890 J. Freimann H II 14, 481 (21)
86370 2492 I1a* Veest lukk, puust võti, lind lähab läbi, kütt lähab paela Vaarao SJn 1890 E. Saabas H II 26, 726 (28)
86375 2492 I1b* Puupüss, vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paela Vaarao ja iisraeli lapsed Punases meres KJn 1870 J. Tiedemann E 142 (127)
86376 2492 I1b* & Puupüss ja vesilukk, lind läks läbi, kütt jäi paela Moosese kepp, Punane meri, israeli rahvas, varao Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (78)
86377 2492 I1c & Puupüss, kivilukk, lind läks metsa, kütt jäi paela Vaarao sõjavägi jäi Jordani taha, juudid said üle Jür 1980 E. Leek KKI KS
86378 2492 I2* & Veest lukk ja puust vöti, lind lääb läbi ja püidja jäeb paela Iisraeli Punasest merest läbiminek Muh 1937 R. Viidalepp ERA II 130, 254 (45)
86379 2492 I2* Vesilukk ja puuvõti, lind läeb läbi, aga püüdja jäeb paelu Iisraeli laste ja vaarao lugu Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 1 (3)
86380 2492 I2* Vesilukk ja puuvõti, lind läks metsa ja püüdja jäi paela Iisraeli lapsed läksid läbi Punase mere ja Mooses lõi kepiga vee lõhki Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 210 (27)
86381 2492 I3 & Lind läheb läbi ja kütt jääb paelu Varao ja israelid Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 158
86382 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind lähäb läbi, püidja jääb puuri Punases meres, kui vaarao Jumala lapsi taga tolmutas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 32/3 ja 54/5 (137)
86385 2492 J1* & Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, püüdja jäi puuri Iisraeli lapsed läksid Punasest merest läbi, aga vaarao jäi sisse Trv 1894 J. Kala E 14277 (92)
86386 2492 J1* Puust võti, viist lukk, lind lääb läbi, püüdja jäeb puuri Moosese kepp, Punane meri, iisraeli lapsed, vaarao Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 756 (92)
86387 2492 J1* Veest lukk, puust võti, lind läeb läbi, püüdja jääb puuri Iisraeli rahvas Punases m[eres] Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 280 (32)
86388 2492 J1* Viist lukk, puust võti, lind läks läbi ja püüdja jäi puuri Iisrael lähab Punasest merest läbi Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 537 (54)
86389 2492 J2 & Puust võti, veest lukk, lind läts läbi, kütt jäi puuri Vaaro jäi Punatsesse merre Hls 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 505 (7)
86390 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli rahva läbiminemine Punasest merest Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (7)
86391 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli meeste põgenemine läbi Punase mere Äks 1893 P. Sepp H II 43, 850 (129)
86392 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Mooses viib iisraeli lapsed Punasest merest läbi ja vaarao jääb sisse Hls 1895 J. Sõggel H III 24, 466 (22)
86393 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli laste läbiminek P[unasest] merest Vil 1889 H. Niggol H I 3, 498 (26)
86394 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Veest lukk on Punane meri, puust võti on Moosese kepp, lind – iisraeli rahvas ja kütt – vaarao Tor 1889 C. Tults H II 21, 818 (230)
86395 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas ja vaarao SJn 1889 T. Köstner H II 26, 393 (133)
86396 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Meri, Moosese kepp, Iisrael, vaarau Han 1894 A. Reimann H III 18, 874 (8)
86397 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, Iisrael, vaarao Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 76 (92)
86398 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Moosese Surnumerest läbiminemine Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 166 (92)
86399 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed, vaarao Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (50)
86400 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Krj 1899 K. Loiken SKS, Niemi II nr. 186
86401 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli lapsed ja vaarao sõjavägi, Moosese kepp ja Punane meri Tln 1892 K. Puusemann E 382 (8)
86402 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Meri, Moosese kepp, iisraeli rahvas, vaarao Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (139)
86403 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Vaarao ja iisraeli rahvas Trt 1927 E. Urm ARS 1, 922 (3)
86404 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Vaarao, Punane meri Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (19)
86405 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Egiptuse kuningas vaarao iisraeli lapsi taga ajamas Mär 1939 D. Puu ERA II 227, 130 (92)
86406 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Punane meri, Moosese kepp, iisraeli lapsed ja vaarao Emm 1939 E. Ennist ERA II 254, 235 (14)
86407 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Mooses läbi Punase mere Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 521 (6)
86408 2492 K1a1 Veest lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi sisse Vaarao uppumine Punase merde TMr 1889 A. Puusep H III 9, 587 (12)
86409 2492 K1a1 & Veest lukk, puust võti, lind läts läbi, kütt jäi sisse Vaarao ja israeli latse lääva Verevast merest läbi Ote 1889 E. Brücker H III 16, 482 (39)
86410 2492 K1a2 Vesilukk, puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Piiblilugu sellest, kuidas Mooses lõi kepiga järve vette, nii et iisraeli latsed said läbi, aga vaarao väed, kes neid taga ajasid, jäid sisse, uppusid Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 263 (7)
86411 2492 K1a2 Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeliidid ja vaarao Punases meres Vän 1889 J. Tammann H II 20, 689 (84)
86412 2492 K1a2 & Vesine lukk, puune võti, lind läks läbi, kütt jäi sisse Juudid läksid Punasest merest läbi Hää 1943 M. Mäesalu ERA II 309, 345 (20)
86413 2492 K1a2 Vesine lukk, puune võti, lind läts läbi, kütt jäie sisse Iisraeli latse lääva läbi Vereve mere San 1895 J. Kuldsep E 19084 (42)
86414 2492 K1a3* & Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi, kütt jäi sissi Mooses läks läbi Punasest merest Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 430 (67)
86415 2492 K1a3* Veest lukk ja puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi sisse Lukk on siis meri ja puust võti on Moosese kepp, lind iisraeli rahvas ja kütt vaarao Kul 1934 A. Samet ERA II 70, 71 (5)
86416 2492 K1a3* Veest lukk, puust võti, lind läks läbi ja kütt jäi sisse Vaarao läks Punasest merest läbi Ann 1965 O. Kõiva RKM II 213, 533 (2)
86417 2492 K1a3* Vesilukk ja puuvõti, linnud läksid läbi ja kütt jäi küürakile sisse Vaarao Punases meres Kuu 1939 A. Allemann ERA II 222, 614 (67)
86418 2492 K1a4* Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi, kütt jääb sisse Iisraeli rahvas läheb läbi Punase mere Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 109 (22)
86419 2492 K1a4* & Veest lukk, puust võti, lind läheb läbi ja kütt jäeb sisse Varao ja israeli rahvas Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 800 ja 811 (51)
86420 2492 K1a4* Vesine lukk, puune võti, lind lääb läbi, kütt jääb sisse Punasest merest lähti läbi Saa 1942 M. Mäesalu ERA II 305, 131 (70)
86421 2492 K1b* & Vesine lukk, puunõ võti, lind läts vällä, kütt jäi sisse Verrev meri, Moosese kepp, israeli latsõ, varao Rõu 1891 A. Jennes H II 32, 381 (28)
86422 2492 K1b* Veest lukk, puuvõti, lind lendis läbi ja kütt jäi sisse Läbiminek Punasest merest: Punane meri oli lukk, Moosese kepp oli võti, iisraeli rahvas oli lind ja vaarao sõjavägi oli kütt Krj 1938 K. Lepp ERA II 201, 94 (1)
86423 2492 K1c Veest võti, puust lukk, lind läks läbi, kütt jäi sisse Iisraeli lapsed läksivad Punasest merest läbi Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 21 (7)
86424 2492 K1c & Veest võti, puust lukk, lind läks läbi, kütt jäi sisse Israeli lapsed läksivad läbi Punase mere Pst 1894 M. Reimann E 13023 (18)
86425 2492 K1d & Veetaba ja puuvõti, lind pääseb ära ja kütt jääb sisse Iisrael läks välla, vaarao – kütt – jäi sisse ja Punane meri oo vesi, Mooses oma puuvõtmega pani vee sisse Mih 1938 V. Eenveer ERA II 251, 356 (56)
86426 2492 K2a & Vesilukk, puuvõti, lind läks läbi, jääger jäi sisse Punane meri jne. Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 480 (49)
86427 2492 K2b & Veest lukk, puust võti, jänes läheb läbi, jääger jäeb sisse Iisraeli rahva läbiminek Punasest merest Trm 1896 J. Soodla E 24403 ja 24405 (1)
86428 2492 K3 & Puunõ võti, viist oll lukk, jänes läts läbi, tsirk jäi sisse Moosõsõ kepp, meri, iisrali rahvas, vaarao Urv 1888 G. Seen H III 9, 647 (17)
86429 2492 K4 & Veelukk ja puuvõti, lind läks läbi, orav jäi sisse Punane meri Trt 1930 V. Barannikov ERA, Vene 3, 220 (11)
86430 2492 L & Veest lukk ja puust võti, linnud lähvad läbi, kütid jäävad maha Iisraeli lapsed lähevad läbi Punase mere, Mooses tegi tee oma kepiga Kod 1947 U. Mägi KKI 1, 199 (258)
86431 2492 M & Vesilukk, puust võti, lind läks läbi, kütt ei saand Israeli lapsed lähvad läbi Punase mere, varao upub ära Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 201 (1)
86432 2492 N Veest lukk, puust võti, lind läits läbi, kütt uppus ärä Vaarao läheb läbi Punase mere, lõi kepiga vee lõhki Hel 1931 L. Lepp ERA II 21, 641 (4)
86433 2492 N & Veest lukk, puust võti, lind lää läbi, kütt upus ärä Mooses lei kepige vett, esraeli rahvas läits läbi, vaarao uppus Krk 1936 A. Grünvald-Univer ERA II 138, 459 (2)
86435 2492 O & Puine võti, vesine taba ja lindaja läts läbi, takkaaiaja kinni Wie Moses durch rothe Meer ging und Pharao ertrank Võ-Se 1660–1872 V. J. Stein Veske 4, 159
86442 2492 Pa1% Veest lukk, puust võti Sild Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 480 (707) 1390
86443 2492 Pa1% & Veest lukk, puust võti Israeli lapsed läksid üle Surnumere: Surnumeri oli lukuks, Moosese kepp võtmeks Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (35) 1390
86445 2492 Pa2 & Vesilukk, puust võti Mooses lööp kepiga kalju vastu, et vett välja tuleks Trv 1895 P. A. Meil E 14314 (22)
86447 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Punane meri ja Moosese kepp Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (1)
86448 2492 Pa3 & Vesilukk ja puuvõti Mooses läheb kepi abil merest läbi Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 195 (86)
86449 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Mooses lahutas kepiga Punase mere; Moosese kepp – puuvõti, Punane meri – vesilukk Võn 1932 O. Paris E 81933 (23)
86450 2492 Pa3 Vesilukk ja puuvõti Kui Mooses läks Punasest merest läbi Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 229 (30)
86452 2492 Pa4 & Vesine lukk, puune võti Verrev meri, mida Mooses oma kepiga avas Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (70)
86453 2492 Pa4 Vesine lukk, puune võti Kui Mooses iisraeli lastega luamerest läbi läts, lei Mooses kepiga vee pääle, et tii vallale sai, ja peräst jälle, et tii neide takanajajide een lukku panti Ote 1895 E. Palm E 20129 (22)
86454 2492 Pa5 & Puust võtti ja vesilukk Moosese kepp ja Punane meri Jõe 1888 H. Tutar H III 3, 53 ja 56 (1)
86455 2492 Pb & Kivilukk, puuvõti Mooses lõi kepiga kaljust vee välja Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 259 (14)
86456 2492 Pc & Vesitaba, puuvõti Verrev meri ja Moosese kepp Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (61)
86457 2492 Q/ & Veene lukk ja puune võti, jõõkri läeb een ja jaht läeb taga, jõõkri peasse pakku ja jaht jäes kinni Iisraeli rahvas ja egiptlased Punases meres Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (101) 460B