Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 115 kirjapanekut 8 tüübist, näitan 1 — 115
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
30826 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse (Lage unten, Lage oben, auf der Lage singt man) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (46)
30857 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 39 (40)
30859 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel, viiul Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (20)
30860 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul (kannel) Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 259 (11)
30862 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (51)
30880 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (47)
30918 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 387 (22)
30920 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Kod 1923 H. Vilde A 2153 (75)
30921 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Trt 1927 K. Pormeister E 59838 (210)
30923 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul, kannel Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 376 (23)
30941 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (11)
30950 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 600 (76b)
30951 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (21)
30959 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul ehk kannel Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (6)
30962 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (6)
30966 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (65)
30969 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518/9 (9)
30972 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Kannel, millel mängitakse Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 38 ja 31 (7)
30975 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiol ehk kannel Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (3)
30982 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Kannel või viiul Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (87)
30991 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledas Kannel ehk viiul Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (1)
31008 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Kannel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (113)
31025 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (121)
31037 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (36)
31049 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (98)
31050 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel ehk viiul Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (6)
31053 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (6)
31054 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (21)
31055 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (3)
31056 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1922 E. Reiman A 34 (10)
31057 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (1)
31059 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rõn 1922 A. Tasak A 127 (9)
31061 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Mängitakse kannelt Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (13)
31063 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (11)
31064 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul ja kannel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (61)
31068 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Kannel Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
31080 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul, tsitter, kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (55)
31090 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Kannel SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (59)
31098 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulet Kannel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (6)
31103 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Kannel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (23)
31107 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiuli või kandle mängmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (38)
31112 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (22)
31117 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (79)
31128 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (9)
31129 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel vai viiul Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (36)
31130 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (37)
31133 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1929 V. Savala S 17516 (25)
31134 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannel Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (99)
31136 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (1)
31137 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (45)
31152 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannel Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (34)
31153 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannõl Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (8)
31162 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (24)
31170 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (6)
31180 916 A1a3 Lagi all, lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (4)
31189 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (31)
31192 916 A1a7 All lagi, peal lagi, lae peal lauletakse Kannel Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (18)
31195 916 A1a7 & All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiol ehk kannel Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (11)
31197 916 A1a8 & Lagi pääl, lagi all, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (50)
31203 916 A1a13 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauljakasõ Kannõl Se 1930 A. Nurmetu S 20420/1 (68)
31245 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vaihel lauletas Kannel Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 279 (19)
31252 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldas Kannel Urv 1964 A. Kurg KKI KS
31264 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all lauletakse Kannel Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 544 (26)
31265 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all laulõtas Kannõl Se 1936 A. Tammeorg S 122687 (1)
31266 916 A1d1 Lagi all, lagi pääl, lae all lauldas Kannel Se 1961 E. Normann RKM, Normann 3, 205 (9)
31268 916 A1d3 & Lagi all, lagi pääl, lae all lauletas Kannõlt lüvväs Se 1953 S. Lätt RKM II 44, 79 (21)
31276 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitakse Kannel Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (5)
31277 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitas Kannel Har 1957 S. Lätt RKM II 64, 57 (13)
31279 916 A3b & All lagi, pääl lagi, lae pääl mängitas Kannel Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (128)
31280 916 A4 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl tandsitas Viiul vai kannel Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (1)
31281 916 A4 Lagi all, lagi pääl, lae pääl tantsitas Kannõlt mängites Se 1930 N. Sõrmus S 28601 (23)
31282 916 B1 & Põrmand all, lagi pääl, lae pääl mängitäs Kannõl Rõu 1963 K. Kalkun RKM II 173, 135 (53)
31283 916 B2 & Lagi pääl, põrand all, lae pääl laulavad inimesed Kannel Jõh 1935 L. Treifeldt ERA II 118, 285 (77)
31287 916 F & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas, kaasõ pääl karatas Kannõld mängitäs Se 1929 I. Sonts S 124444/5 (108)
31292 916 G2 & Pääl kaas, all kaas, päälmise kaase pääl mängitakse Kannel MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 395 (6)
31295 916 H1a & Laud all, laud pääl, lavva pääl lauldas Kannõl Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 534 (20)
31296 916 H1b & Laud all, laud pääl, lavva vahel lauletes Kannel Hel 1925 E. Päss E 56009 (59)
31302 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lapsed laulavad Kannel Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 461 (52)
31304 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Kannel Ote 1930 E. Schmidt E 71301 (55)
31305 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Kannel Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 466 (275)
31309 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl latsõ laulva Kannõl Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 140 (12)
31311 916 K1a2* & Lagi all ja lagi peal, lae peal lapse laulva' Kannel Räp 1980 E. Tampere RKM II 348, 141 (3)
31316 916 K1a3 & Lagi all, lagi pääl, latsõ laulva lae pääl Kannel Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (28)
31317 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, lapsed laulavad lae pääl Viiul ehk kannel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (55)
31321 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latsõ laulva lae pääl Kandlõ mängmine Räp 1892 M. Jennes H II 45, 228 (51)
31330 916 K2b & Laud all, laud pääl, lae pääl latse laulva Kannel Võn 1894 J. Suits H II 51, 98 (77)
31331 916 K3 & Tare all, tare pääl, latse laulva keskel Kannel Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (25)
31332 916 L & Lagi all, lagi pääl, kanalaul lae pääl Kannel Vas 1895 J. Tint H III 26, 466 (75)
41226 1159 d & Metsas sündinud, metsas kasvanud, nüüd nutab mehe põlvel Kannel Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 455 (17)
43025 1259 & Must kukk, kuldsed sarved Kannel Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 453 (24)
43032 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned (Ein schwarz Hahn, goldene Adern) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 367 (76)
43048 1261 Aa1 & Must kukk, kuldsed sooned Kannel Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (39)
43049 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Kannel Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 286 (71)
43051 1261 Aa1 Must kukk, kuldse soone Kannel Hls 1891 J. Riiet H III 13, 586 (112)
43056 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Vil 1889 J. Toss H IV 3, 421 (80)
43058 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Äks 1893 P. Sepp H II 43, 846 (62)
43059 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Kannel Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (53)
43062 1261 Aa3* Must kikk, kuldse soone Kannel Hel 1889 G. Habicht H II 25, 227 (114)
43068 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel Lai 1897 H. Asper H III 28, 521 (34)
43069 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel KJn 1898 C. Sööt H II 66, 725 (45)
43070 1261 Ab1 Must kukk, kuldased suoled Kannel Kuu 1903 J. Mikiver E 43939b (91)
43072 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Kannel VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (38)
43073 1261 Ab1 Must kukk, kuldse soole Kannel Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 553 (198)
43083 1261 Ab3 Must kukk, kuldsed soolikad Kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (56)
43094 1261 Ac Must kukk, koldsed sooled Kannel Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (43)
43106 1261 Ba1 & Punane kukk, kuldsed sooned Kannel KJn 1870 J. Tiedemann E 140 (109)
43126 1262 a Must kukk, kuldsed suled Kannel Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 115 (42)
63141 1770 & Puust, kolmekandiline, viga-vaga vasksed peal Kannel Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (134)
83097 2399 a Vana härg, vasksed sooled (Ein alter Ochs, metallene Därme) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 372 (128)
83107 2399 a & Vana härg, vasksed sooled Kannel Lai 1904 J. Ermann E 44373 (114)
83109 2399 b* & Vana härg, vasksed sooned Kannel Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (51)
83110 2399 b* Vana härg ja vasksed sooned Kannel JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (48)
83111 2399 c & Vana härg, vastsed sooled Kannel Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (301)
88031 2594 Ab1 Õõnispuu, põõnispuu, noorte meiste mängupuu Kannel Hls 1939 S. Pärt ERA II 214, 451 (14)
88039 2594 Ag & Õõnikpuu, mõõnikpuu, noorte meeste mängupuu Kannel Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (38)