Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 355 kirjapanekut 15 tüübist, näitan 1 — 355
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
21278 645 & Kiigal-kaagal, viigal-vaagal Viiul Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (42)
23448 705 D2 & Hõbe kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul, pill Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (1)
23458 705 D7a1* Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe läve all Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45b)
23480 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiulimängija Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (49)
23487 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (68)
23490 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rika mehe läve all Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (30)
23506 705 H & Helle puu, kume puu, rikka mihe lavva pääl Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (292)
25613 777 & Kuiu kuus, kullatse soone Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (380)
30859 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel, viiul Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (20)
30860 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul (kannel) Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 259 (11)
30861 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (14)
30863 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (10)
30864 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (107)
30866 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (52)
30867 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (25)
30868 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tln 1926 M. Sengbusch E 57367/8
30870 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (102)
30871 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (5)
30872 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (38)
30873 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (25)
30874 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (83)
30875 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1928 L. Johnson A 10263 (17)
30876 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 L. Roos A 16506 (11)
30877 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 L. Tänav A 16509 (20)
30878 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (28)
30879 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 225 (1)
30882 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 932
30884 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (7)
30885 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kaa 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (7)
30887 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 404 (46)
30888 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
30890 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (2)
30891 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (53)
30892 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (27)
30893 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiulit mängitse Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 60/1 (34)
30894 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol, pill PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (28)
30895 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (1)
30897 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 74 (2)
30898 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (59)
30899 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (31)
30900 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (14)
30901 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (84)
30903 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 432 (22)
30904 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (12)
30905 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (60)
30906 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (120)
30907 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (18)
30909 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Hls 1992 Anonüüm 093 RKM, KP 30, 8 (2)
30910 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (46)
30912 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul SJn 1892 H. Karell E 1609 (30)
30913 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (35)
30914 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (32)
30915 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (35)
30916 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (97)
30917 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (12)
30919 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (59)
30923 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul, kannel Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 376 (23)
30924 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (55)
30925 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (30)
30926 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul As 1971 R. Ottesson RKM II 288, 24 (2)
30929 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (28)
30930 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiulimängimine Hlj 1899 N. Traks E 38464 (4)
30931 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (30)
30932 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (16)
30933 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (105)
30934 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (1)
30935 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (14)
30936 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (21)
30937 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (6)
30938 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (24)
30939 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (41)
30940 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (31)
30942 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiulimängimine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (10)
30944 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (77)
30945 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (53)
30946 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (20)
30948 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (4)
30949 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiol Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 257 (32)
30952 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (9)
30953 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (65)
30954 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul ehk ka mollpill Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (7)
30955 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 82 (15)
30956 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (34)
30957 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (16)
30958 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (25)
30959 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul ehk kannel Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (6)
30960 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (66)
30961 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (25)
30963 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (1)
30964 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (44)
30965 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (33)
30967 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Lai 1904 J. Ermann E 44369 (62)
30968 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (3)
30970 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (43)
30971 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (72)
30973 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (7)
30974 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (70)
30975 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiol ehk kannel Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (3)
30976 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul As 1889 K. Vehm H III 16, 73 (4)
30978 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletasse Viiul Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (29)
30979 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletase Viiul JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (21)
30980 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Viiul Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
30981 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Viiul Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (50)
30982 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Kannel või viiul Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (87)
30983 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (8)
30984 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (10)
30985 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (50)
30987 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldasse Viiul Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (22)
30988 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletse Viiul Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (30)
30989 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal louldetse Viiul Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (2)
30990 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletas Viiul SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (38)
30991 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledas Kannel ehk viiul Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (1)
30992 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldas Viiol Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (54)
30993 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldas Viiol Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (120)
30994 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (1)
30995 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul ja mängimine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (17)
30996 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (42)
30998 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldasse Viiul Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (22)
31000 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial lauldakse Viiul Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 336 (30)
31001 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae pial lauldakse Viiul Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (32)
31003 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiol VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 748 (6)
31004 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiul Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (796)
31005 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (51)
31006 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (47)
31007 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (95)
31009 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial lauldetse Viiul Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 36 (52)
31010 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laulasse Viiul Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
31011 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laoldaksõ Viiul Khn 1967 T. Saar RKM II 223, 660 (4)
31012 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletakse Viiul KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (1)
31013 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletasse Viiul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (26)
31014 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (34)
31015 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (67)
31026 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (59)
31028 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (16)
31029 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd 1938 J. Lunts ERA II 183, 522 (16)
31030 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (8)
31032 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kuu 1938 J. Eplik ERA II 178, 155 (44)
31033 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (33)
31034 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 H. Mankin A 14470 (22)
31035 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 L. Ala A 14460 (24)
31036 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (3)
31038 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul, kitarr 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (6)
31039 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (14)
31040 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (66)
31042 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (140)
31043 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae peal lauldakse Viiul Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (8)
31045 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (39)
31046 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337 (81)
31047 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (44)
31048 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (16)
31050 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel ehk viiul Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (6)
31051 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (5)
31052 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (37)
31058 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Trt 1930 M. Sika E 66459 (28)
31060 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (4)
31062 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (125)
31064 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul ja kannel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (61)
31065 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (97)
31066 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (45)
31067 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (76)
31069 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (106)
31070 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (63)
31071 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (8)
31072 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (18)
31073 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (47)
31074 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (6)
31075 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (27)
31076 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (110)
31077 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (69)
31078 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (13)
31079 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (55)
31080 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul, tsitter, kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (55)
31081 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 689 (9)
31082 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (11)
31084 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (60)
31085 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (20)
31086 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
31087 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauledakse Viiul Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (34)
31088 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (34)
31089 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461/2 (21)
31091 916 A1a1 Lagi all, lagi päel, lae päel laaletasse Viiul Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (12)
31092 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletasse Viiul Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (93)
31093 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletaks Viiul Vil 1892 H. Pihlap E 726 (78)
31094 916 A1a1 Laki all, laki pääl, lae pääl lauleta Viiul Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (37)
31095 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (32)
31096 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (71)
31097 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1964 R. Lilhein Vilbaste 5, 656
31099 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (84)
31100 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (40)
31101 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (28)
31102 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (71)
31104 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletse Viiul Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (20)
31105 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Hel 1925 E. Päss E 56011 (74)
31106 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (122)
31107 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiuli või kandle mängmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (38)
31108 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (27)
31109 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (1)
31110 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul San 1888 K. Gross H II 31, 808 (69)
31111 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laoletas Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (39)
31113 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (82)
31114 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (67)
31115 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (23)
31116 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1895 M. Siipsen E 19609 (392)
31118 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (28)
31119 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (29)
31121 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (1)
31122 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (18)
31123 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (31)
31124 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (55)
31125 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (15)
31126 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (16)
31127 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (95)
31129 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel vai viiul Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (36)
31131 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (36)
31132 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (49)
31135 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Viiol Se 1936 M. Vabarna S 121941 (92)
31138 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lai [sic!] pääl laulõtõs Viiul, kiigussõ pill Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
31139 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtõs Viiul Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (29)
31140 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletas Viiul TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (8)
31141 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laultasse Viiul Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (22)
31142 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldassõ Viiol Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (22)
31143 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiul Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (29)
31144 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiol Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (39)
31145 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (20)
31146 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Puh 1889 D. Arak H II 51, 141 (7)
31147 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (95)
31148 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (64)
31149 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (52)
31150 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (48)
31151 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiol Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (95)
31154 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (30)
31155 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 360 (24)
31156 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (21)
31157 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (112)
31158 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (29)
31159 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (50)
31160 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldatse Viiul Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 93 (16)
31161 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (19)
31163 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (12)
31164 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vig 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 66 (17)
31165 916 A1a2 & Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (23)
31166 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (22)
31168 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (38)
31169 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul 1895 J. Kukrus E 16840 (3)
31171 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (36)
31172 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl laaletakse Viiul Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (43)
31173 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauleta Viiuli ajamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (60)
31174 916 A1a2 & Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (39)
31175 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (47)
31176 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (16)
31177 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (20)
31178 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal laaletakse Viiul Plt 1917 M. Palm E 50383
31179 916 A1a3 & Lagi all, lagi pial ja lae pial lauletas Viiul SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (17)
31181 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45a)
31182 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (30)
31183 916 A1a4 & Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (3)
31184 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (5)
31185 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Tõs 1950 E. Niit KKI 12, 518 (10)
31186 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletse Viiul Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (10)
31187 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauldakse Viiul Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (61)
31188 916 A1a4 & Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletse Viiul Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (75)
31191 916 A1a6 & Lagi all, lagi pääl, pääl lae lauletse Viiul Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (58)
31193 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl laulõtas Viiul Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (44)
31194 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiul Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (9)
31195 916 A1a7 & All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiol ehk kannel Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (11)
31196 916 A1a8 Lagi peal, lagi all, lae peal lauldakse Viiul Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 107 (39)
31198 916 A1a9 & Lagi all, lagi peal, peal lae peal lauletakse Viiul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (81)
31199 916 A1a9 Lagi all, lagi peal, peal lae peal laaletakse Viiul VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (12)
31201 916 A1a11 & Lagi all, lagi peal, viimse lae peal lauletakse Viiol HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (30)
31202 916 A1a12 & Lagi all ja lagi peal, lae peal laulavad Viiul HMd 1927 O. Niimann E 74004 (17)
31220 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (20)
31222 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (90)
31227 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laulekse Viiul Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (31)
31231 916 A1b1 Lagi all, lagi piäl, lae vahel laaletasse Viiul KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (109)
31236 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiuli mängimine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (59)
31238 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiol Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (75)
31239 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (10)
31241 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauledakse Viiul Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (32)
31243 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Viiul Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (28)
31251 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldas Viiul Krk 1889 M. Kõdar H II 23, 145 (14)
31254 916 A1b2 & Lagi all, lagi pääl ja lae vahel lauldakse Viiul Trv 1937 J. Veskemäe ERA II 138, 222 (17)
31255 916 A1b2 Lagi all ja lagi peal ja lae vahel lauletaks Viiul Võn 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 62 (15)
31257 916 A1b4 Lagi all, lagi peal, lagede vahel lauletakse Viiul Vil 1889 F. Kuhlbars H III 7, 198 (33)
31258 916 A1b4 & Lagi all, lagi pääl, lagede vahel lauldakse Lõõtsapill, viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 350 (58)
31263 916 A1d1 & Lagi all, lagi peal, lae all lauletakse Viiul KJn 1877–1917 I. Kampus E 861 (4)
31267 916 A1d2 & Lagi all ja lagi peal ja lae all lauletas Viiul TMr 1889 M. Napp H III 16, 422 ja 424 (22)
31272 916 A2 & Lagi all, lagi peal, lae peal mängitakse ja lauldakse Viiul Vän 1937 U. Riiel ERA II 169, 120 (13)
31274 916 A3a Lagi all, lagi peal, lae peal mängitakse Viiul Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (53)
31275 916 A3a Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängitakse Viiul Prn 1933 E. Maasikas ERA II 69, 391 (4)
31278 916 A3a & Lagi all, lagi pääl, lae pääl mängites Viiul San 1895 J. Kuldsep E 19086 (75)
31280 916 A4 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl tandsitas Viiul vai kannel Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 398 (1)
31284 916 C & Kammer all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 757 (104)
31285 916 D & Kelder all, lagi pial, lae pial laalab inimene Viiul Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 896 (807)
31286 916 E+ & Lae peal lauldakse, tare peal tantsitakse Viiul Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (74)
31288 916 G1 & Kaan all, kaan peal, kaane peal lauletakse Viiul Aud 1895 R. Niemann E 19150 (23)
31294 916 H1a Laud all, laud pääl, lavva pääl lauletes Viiul Hel 1925 E. Päss E 56009 (59)
31298 916 H2 & Laud all, laud pääl, lavva pääl tantsites Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (216)
31299 916 I & Kumm all, kumm pääl, kummi pääl lauldakse Viiul Tt 1877–1917 M. Undi E 498 (22)
31300 916 J & Mägi all, mägi peal, kahe mäe vahel lauletakse Viiul Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1498 (59)
31301 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lapsed laulavad Viiul Saa 1930 A. Räägel ERA II 32, 411 (54)
31303 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lapsed laulavad Viiul Vai 1893 D. Torpan H II 36, 405 (4)
31306 916 K1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal latse laulava Viiul Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (2)
31307 916 K1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl latse laulava Viiol Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 13 (49)
31308 916 K1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl latse laalava Viiul Puh 1888 J. Kenkmann H IV 3, 795 (32)
31313 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 338 (10)
31314 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Kär 1889 J. Mändmets H II 18, 816 (22)
31315 916 K1a3 Lagi all, lagi peal, lapsed laulvad lae peal Viiul Hää 1934 J. Nurme ERA II 86, 193 (42)
31317 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, lapsed laulavad lae pääl Viiul ehk kannel SJn 1889 T. Köstner H II 26, 385 (55)
31318 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 212 (12)
31319 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latse laulva lae pääl Viiul Nõo? 1890 P. A. Speek H II 31, 458 ja 460 (49)
31320 916 K1a3 Lagi all, lagi pääl, latse laulva lae pääl Viiul Ote 1888 V. Vaher H III 10, 344 (15)
31322 916 K1a4 Lagi all ja lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (91)
31323 916 K1a4 Lagi all ja lagi pääl, lapsed laulvad lae pääl Viiul Hls 1930 E. Reichenbach ERA II 22, 764
31324 916 K1a4 & Lagi all ja lagi pääl, latse laulav lae pääl Viiul Hls 1930 E. Sitska ERA II 22, 677 (45)
31329 916 K2a & Laud all, laud pääl, lavva pääl latse laulva Viiul Võn 1895 H. Mikkel H II 56, 593 (8)
31333 916 M/ & Lapsed laulvad lae pääl, kümme miist kiigutavad Viiul Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (90) 2238I
41223 1159 a & Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb kodu, väga nutab Viiul Mih 1894 A. Kappak H III 18, 805 (11)
41224 1159 b & Mõtsan sünnis, mõtsan kasvas, võetes käte pääle, nakkas ikma Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 547 (150)
41229 1159 e & Metsas sündinud, metsas kasvanud, inimeste käes nutab Viiul Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 486 (1109)
43047 1261 Aa1 Must kukk, kuldsed sooned Viiul Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 12975 (78)
43050 1261 Aa1 Must kukk, kuldse soone Viiol Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 439 (10)
43052 1261 Aa1 Must kukk, kullatse soone Viiul San 1888 K. Gross H II 31, 808 (77)
43057 1261 Aa2 Must kukk ja kuldsed sooned Viiulpill Kse 1889 M. Reimann H III 4, 485 (2)
43060 1261 Aa3* & Must kukk, kuldsooned Viiul Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 275 ja 277 (37)
43067 1261 Ab1 Must kukk, kuldsed sooled Viiul KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (15)
43071 1261 Ab1 Must kukk, kuldaiset suolet Viiul Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 144 (77)
43095 1261 Ac & Must kukk, koldsed sooled Viiul Kse 1889 F. Põld H II 17, 901 (39)
43097 1261 Ac Must kukk, kollased soolikad Viiul SJn 1889 J. Tammann H II 20, 675 (51)
43098 1261 Ac Must kukk, kollased soolikad Viiul Vän 1889 J. Tammann H II 20, 694 (196)
43099 1261 Ad & Must kukk, siidisooled Viiul Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 15 (31)
43108 1261 Ba1 Punane kukk, kuldse soone Viiol Trv 1889 J. Käger H III 6, 322 (196)
43109 1261 Ba2* & Punane kukk, kuldsooned Viiol Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (59)
43110 1261 Ba2* Punane kukk ja kuldsed sooned Viiul Tor 1889 M. Sahl H III 5, 508 (48)
43111 1261 Bb & Punane kukk, kuldsed soolikad Viiul Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 246 (98)
43112 1261 Bc Punane kukk ja kollased sooned Viiul Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 289 (197)
43113 1261 Bc & Punane kukk ja koldsed sooned Viiul SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 505 (10)
43114 1261 Bd & Punane kukk ja sinised sooned Viiul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 801 ja 811 (63)
43115 1261 Be & Punane kukk, kuivanud soolikad Viiul Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (4)
43116 1261 C+ & Kõllane kikas, punatse sooliku Viiul Nõo 1957 H. Keem RKM II 91, 424 (32)
43118 1261 C+ Kassil kõlladsõ sooligu Kiik-viiul Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (83)
43123 1262 a Must kukk, kuldsed suled Viiolipill Sa 1867 R. Kallas ERA, Holzmayer III 6, 10 (18)
43125 1262 a & Must kukk, kuldsed suled Viiul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 45 (121)
46084 1364 K2a1 & Mede mõisas mõlle-rõlle, Kõpu mõisas kõlle-rõlle, pääl lööb tirr-tärr Viiulimängimine Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (10)
60427 1714 & Puutse peele, lihane vee, jõhvikoe, armas ta helü Viiol Vas 1888 C. Lenzius H I 2, 639 (60)
68235 1927 & Seinä pääl seisub, limi-lami laulab Viiul Kuu 1903 J. Mikiver E 43936 (56)
76733 2179 & Tõnõ tege häält, esi kullõs päält Viiul Kam 1888 J. Siimus H II 29, 798 (19)
77759 2238 Be & Titt nudab Tirilämääl, kümme miest kiigudavad Viiuli mängimine Kuu 1892 M. Odenberg H II 40, 717 (32)
77774 2238 Da & Titt Tiretimäel, kümme meest kiigutavad, mida enam kiigutakse, seda enam karjub Viiul Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 153 (20)
77787 2238 I/ & Lapsed laulvad lae pääl, kümme miist kiigutavad Viiul Hää 1939 M. Mäesalu ERA II 207, 677 (90) 916M
83108 2399 a Vana härg, vasksed sooled Viiul VMr 1890 A. Elken H II 11, 520 (39)
83114 2399 d & Vana härg, kuldse soone Viiul Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (25)
87822 2577 & Väikene liinakõnõ, lae pääl lauldas Viiul Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (44)
88033 2594 Ab2 & Õõnispuu ja põõnispuu, noorte meeste mängupuu Viiul Hls 1939–1940 S. Lätt ERA II 285, 259 (17)
88034 2594 Ac Õõnispuu, mõõnispuu, noorte meeste mängupuu Viiul Hls 1939 L. Sakk ERA II 214, 384 (142)
88038 2594 Af & Õõnispuu, õõnispuu, noorte meeste mängipuu Viiol Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (26)