Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 17 kirjapanekut 5 tüübist, näitan 1 — 17
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
12797 351 b & Inimene on, aga elu pole sees Inimese pilt Jür 1897 J. Saalverk H II 58, 328 (10)
29702 880 H+% Jalgadeta käib, silmita näeb, suuta laulab, käteta kolistab ja hobuseta sõidab Päe ja kuu, pilt, pill, tunnikell, laev Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (17) 878
39779 1103 & Mees om, meelt ei ole, kõtt om, sooliksid ei ole Pilt Trv 1895 J. Liller H II 49, 188 (4)
52570 1501 B & Kui nuur ma olen, siis nooreks ka jään, kui vana ma olen, siis vanaks ma jään, suu mul on, sii ei kõnele, kõrvad on, niid ei kuule, silmad on, niid ei näe, jalad on, niid ei kõnni, käed on, niid ei tii tüüd Inimese pilt Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 542 (85)
52571 1501 C* & Olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks mina jään, silmad minul on, aga need ei näe, kõrvad minul on, aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi – ütle, mis ma olen Inimese pilt KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 59 (81)
52572 1501 C* Kui noor ole, jää noores, kui vana olen, jään vanas, silmä mul om, aga ei näe, kõrva mul om, aga ei kuule, suu om, aga ei kõnela Pilt Trv 1894 J. Kuusk E 9950 (2)
52573 1501 D* & Olen noor, nooreks jään, olen vana, vanaks jään, silmad on, aga need ei näe, kõrvad on, aga need ei kuule, jalad on, aga need ei käi Pilt Vil 1891 J. Meomuttel H III 7, 236 (2)
52574 1501 D* Olen mina noor, nooreks mina jään, olen ma vana, vanaks ma jään, silmad mul on, aga ma ei näe, kõrvad mul on, aga ma ei kuule, jalad mul on, aga ma ei käi Pilt, kuju Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (181)
52585 1501 E* & Noor olen, nooreks jään, vana olen, vanaks jään, missugune olen, niisuguseks jään Pilt Vig 1888 M. J. Eisen SKS, Eisen 134 (34)
52586 1501 E* Noor olõn ja noorõs jään, vana olõn ja vanas jään, kuida elän, nõnda jään Pilt Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 293
52593 1501 F+ On noor, jääb nooreks, on vana, jääb vanaks, elab maailma muutmata Inimese päevapilt Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 862 (20)
52594 1501 G & Silmad mul on ja need ei näe, kõrvad mul on ja need ei kuule Pilt Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 507 (86)
52595 1501 H & Suu tal on, aga see ei räägi, kõrvad tal on, aga need ei kuule, silmad tal on, aga need ei näe, meel tal on, aga see ei mõtle Inimese pilt Saa 1888 J. Miländer SKS, Eisen 262 (40)
52597 1501 J* Silmad mul on, ei ma näe, kõrvad mul on, ei ma kuule, suu mul on, ei ma söö, käed mul on, ei ma kaetsu, jalad mul on, ei ma käi Pilt, kuju Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 312 (105)
52598 1501 J* & Silmad mul on, ei näe, kõrvad mul on, ei kuule, suu mul on, ei räägi, käed mul on, ei tööta, jalad mul on, ei käi Inimese pilt Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (184)
52599 1501 K & Suu om, ei kõnele, nõna om, ei nuhuta, silmä om, ei näe, kõrva om, ei kuule, jala om, ei kõnni, käe om, ei tee tööd Pilt Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (74)
72495 2040 & Suu om, sülge ei olõ', nõna om, nõlgõ ei olõ Pilt Se 1940 M. Kivisaar ERA II 296, 44 (5)