Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 1465 kirjapanekut 102 tüübist, näitan 1 — 500
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
88 1 M & Aam aami pääl, tünder tündri pääl, oravasaba otsas Torupillimäng Vil 1891 J. Karus H III 7, 141 (51)
1906 58 A1a & Eest litsutakse, tagant lakutakse Kirjamark Pöi 1992 M. Kalm RKM, KP 44, 117 (4)
1907 58 A1b & Pealt litsutakse, alt lakutakse Kirjamark Lai 1992 A. Päll RKM, KP 38, 322/3 (16)
1908 58 A2 & Tagant lakutas, eest litsutas, üks kord pannakse Kirjamark Rõu 1934 L. Raudsepp ERA II 83, 321 ja 334 (2)
1909 58 A3a & Alt lakutakse, pealt litsutakse, noored teevad sagedamini, vanad harvemini, sõdurid ei kunagi Kirja margistamine Rap 1975 M. Hiiemäe RKM II 319, 363 (34)
1910 58 A3b & Pealt litsutakse, alt lakutakse, noored kasutavad tihti, sõdurid üldse mitte, vanad harva Kirjamark Pee 1977 L. Peetrik RKM II 327, 239 (36)
1911 58 B1a & Alt lakutakse, pealt silutakse Postmark Trt 1992 K. Saks RKM, KP 37, 433 (69)
1912 58 B1b & Pealt silitad, alt lakud Postmark Kei 1992 B. Arulaan RKM, KP 13, 297 (2)
1913 58 B2a & Alt lakutakse, pealt silutakse, sõduril pole üldse tarvis Kirjamargi kleepimine Vil 1980–1989 T. Kivirand RKM, KP 25, 532 (2)
1914 58 B2b & Alt lakutakse, pealt litsutakse, sõduril hädasti vaja Mark Vlg 1992 E. Koduvere RKM, KP 26, 571 (25)
1915 58 B3 & Tagant lakutakse, pealt silitakse, p-tähega algab Postmark Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (3)
1916 58 C1 & Altpoolt lakutakse, pealtpoolt surutakse, sõduripoiss ei vaja Kirjamark Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 140 (4)
1917 58 C2 & Eest surutav, tagant lakutav, noor kasutab tihti, vanem harvemini, sõdur mitte kunagi Kirjamark Vln 1992 S. Raud RKM, KP 25, 233 (5)
1918 58 D & Pealt paitatakse, alt lakutakse, terve maailm kasutab Postmark Kei 1992 E. Ritso RKM, KP 13, 312 (1)
1919 58 E & Altpoolt lakud, pealtpoolt vajutad kinni, noor teeb rumalusest, keskealine armastusest, sõdur teeb vajaduse järgi Kirjamark Ote 1982 M. Hiiemäe RKM II 362, 131 (4)
1920 58 Fa & Enne tarvitamist tagant lakkuda Kirjamark Hää 1968 M. Mäesalu RKM II 256, 98 (30)
1921 58 Fb & Mis tuleb enne tarvitamist tagant lakkuda Postmark Trt 1973 M. Mäesalu RKM II 300, 394/5 (11)
2207 90 Ab & Eile kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme tulen valge tuvina sõbrannadele õnne soovima Kiri VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 363 (1)
2208 90 Ac & Eila mina kuulsin räbalate kära, täna mina upun mustusesse ära, homme lähän mina rõõmutuhinaga sõbradele õnne soovima Postkaart Urv 1967 L. Briedis RKM II 227, 112 (10)
2209 90 B & Eile kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme lähen sõpradele õnne soovima Ajaleht, trükikoda Vlg 1930 L. Uibopuu E 64729 (91)
2419 103 a1 & Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (52)
2421 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (30)
2422 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Kei 1888 J. Vinter H III 3, 344 (23)
2423 103 a2 & Ta tuleb elust, tal ei ole elu, aga võib kõikidele vastust anda Sulg Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (88)
2424 103 b & Elust tulõ, ellu täl ei olõ, siiski kost kõik küsimise Hanisulg Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (49)
2426 104 A & Eluta elai kõnd ja kõnden ikk, endal must silmavesi Sulega kirjutamine Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (89)
2427 104 B% & Mind kriipsitakse ja kraapsitakse, mu elu välja kistakse, ma läksin üle valge välja ja nutsin mustas silmavees Tindiga paberi peale kirjutamine Plt 1899 M. Luu E 38345a (3) 985G2
4833 175 & Hambad tuppes, silmad taskus, jalad peus Nuga, prillid ja kepp Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 225 (7)
9596 245 Ab Hobune jookseb, vagu taga Pliiats ja joon Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (8)
11157 282 & Hõbeõhjad, vaskvaljad, seest siidine, päält pärline Lõõtsapill, härmoonik Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 438 (71)
11352 292 A1a1* Härg läheb mõirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Harmonik Lai 1904 J. Ermann E 44372 (101)
11353 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pasun VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (113)
11355 292 A1a1* & Härg liäb müüraten mäele, ei õle kõhun kõrrekestä, maun marjavarrekestä Lõõtsapill Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (2)
11356 292 A1a1* Härg liäb müüräten mäele, ei õle kõhun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Pill Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (22)
11357 292 A1a1* Härg läheb müirates mäele, ei õle kõhun kõrrekess, ei maon marjavarrakess Lõõtsapill Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 407 (1)
11359 292 A1a1* Härg lääb möirates määle, põle kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (48)
11360 292 A1a1* Härg läheb mõõrates mäele, pole kõhtus kõrrekesta, maus marjavarrekesta Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (3)
11361 292 A1a1* Härg läheb müürates määle, ei kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Pasun MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (26)
11362 292 A1a1* & Härg läheb mürades mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Torupill Pal 1889 E. Uus H II 27, 545 (9)
11363 292 A1a1* Härg lähab möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (214)
11364 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, pole tal kõhus kõrrekestki, maus marjavarrekestki Erelid Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (7)
11365 292 A1a2 & Härg läheb möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjaterakest Pasun Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (98)
11366 292 A1a3* & Härg lätt müüräten mäele, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjakest Passun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (173)
11368 292 A1a4 & Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest ega vatsas marjavarrekest Torupill Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (13)
11369 292 A1b* & Härg läks möirates mäele, põle tal kõhun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Härmoonik Kod 1955 O. Niinemägi RKM II 48, 372 (15)
11370 292 A1b* Härg läks müirates mäe poole, polnud kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 690 (19)
11372 292 A1d & Härg läks möirates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest, isi ku torupillike Torupill KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 200 (266)
11373 292 A1e & Härg lähäb luesates mäele, põle kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Toropill KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 874 (28)
11374 292 A2a* Härg läheb mäele möirates, põle temal kõhus kõrrekest, maus marjavarrekest Harmonika Tln 1888 H. Stein SKS, Eisen 75 (10)
11375 292 A2a* Härg lähäb mäele möirates, põle kõhun kõrrekesta, maon marjavarrekesta Torupill MMg 1889 K. E. Martinson H II 28, 601 (26)
11376 292 A2a* & Härg lääb määle möirates, põle kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pill Pal 1888 H. Maasen H II 27, 238 (1)
11378 292 A2a* Härg lätt mäele müürätehn, ei ole kõtuhn koorekeist, ei marjavarrekeist Piibar Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (60)
11379 292 A2b1 & Härg läks mäele möirates, pole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Pasun Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (39)
11380 292 A2b2 & Härg läks mäele möirates, ei olnud kõhus kõrrekest ja maos metsamarjakest Torupill Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 124 (143)
11384 292 B1a* & Härg lää mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, naha vahel varrekest Härmoonik Trv 1888 J. Jalajas H II 29, 39 (63)
11385 292 B1a* & Härg lätt mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Passun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (100)
11386 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lutusarve ajamine Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (16)
11387 292 B1b1* & Härg läts mõtsa mürräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lõõtspill Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 415 (332)
11388 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürräten, olõ kõtun kõrrõkõist, maasikõmarja varrõkõist Lutusarvõ aias Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (2)
11389 292 B1b2 & Härg läts mõtsa müraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjavarrekest Lõõtsapill Kam 1889 A. S. H, R 1, 309 (9)
11392 292 B2c & Härg lätt mõtsa mürraten, tule koda jõrraten, es ole hainakõrrekest ega õlekõrrekest Lõõtspill Kan 1888 J. Väggi H III 11, 489 (122)
11393 292 B2d & Härg läts mõtsa mürraten, kodu tulli jõrraten, suun ei hainakõrrekest ega viljavarrekest Härmoonik Kan 1896 J. Ots H II 56, 697 (56)
11394 292 B3a & Must härg läks metsa mürrates, ei ole kõhus kõrrekest ega maasikmarja varrekest Vanaaegne lutusarv Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (2)
11395 292 B3b* & Pull läts mõtsa mürräten, ei olõ kõtun kõrrõkõist ja maasikmarja varrõkõist Pasun Urv 1961 M. Külaase RKM II 135, 520
11396 292 B3b* Pull läks metsa murraten, es ole kõtun kõrrekest, maaskmarja varrekest Pasun San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
11398 292 C & Must härg läheb mööda möirates, kõhus pole õlekõrtki Lõõtspill Nõo 1971 K. Käppa KKI KS
11399 292 D & Hall härg läks ammudes, küla kajule karjudes, tal põle kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill hüiab Tür 1888 M. Tults H II 13, 580 (124)
11400 292 Ea & Härg tuleb arust ammutesse, ei ole kõhus korrekesta, maus ei marjavarrekesta Loetsapill Hlj 1888–1902 I. Lank H, Lank 50 ja 78 (46)
11401 292 Eb & Härg tuli koju möirates, ei olnud kõhus kõrrekest Mängitakse harmoonikat Hel 1926 K. Puusepp E 58454
11402 292 F & Härg läheb möirates, ei ole kõhus kõrrekest ega maos marjavarrekest Torupill KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 27 (102)
11404 292 G & Mees läheb metsa möirates, pold taal kõhtus kõrrekest, maos marjavarrekest Torupill Jür 1888 M. Petroff H I 1, 348 (31)
11850 298 G/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 784N
12612 348 Aa* & Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga õmmeldud Raamat Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (132)
12613 348 Aa* Särk ei ole, aga õmmeldud, puu ei ole, aga lehed, inimene ei ole, aga räägib Raamat Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 136 (13)
12614 348 Ab & Lehed on, aga põesas ei ole, õmmeldud on, aga särk ei ole, inimene ei ole, aga räägib Raamat Amb 1894 J. Neublau E 10418 (3)
12620 348 Bb & Ei puu, ei inimene, aga siiski lehti ja meelt küllalt Raamat Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (111)
12621 348 C & Lehed tal on, puu ta ei ole, õmmeldud ta on, hame ta ei ole Raamat Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (54)
12796 351 a & Inimene on, aga ei ela Kuju Saa 1896 J. A. Kangur E 25122 (1)
12797 351 b & Inimene on, aga elu pole sees Inimese pilt Jür 1897 J. Saalverk H II 58, 328 (10)
14088 368 A1a1 Esä poja peon Raamat Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (45)
14099 368 A2 & Isa poja pea sees Raamat Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (50)
14453 387 a1 & Ise lühike, pea mitu korda pikem Sulepea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (38)
14457 387 a2 & Ise lühike, aga pea pikk Sulepea Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 258 (9)
14498 390 a* Esi ei mõista lukõ ei kerota, a tõisi opas Kiri Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (63)
14502 390 b* & Isi ei räägi, aga teisa õpetab Raamat Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 146 (36)
14503 390 b* Kõiki õpetab, aga ise ei räägi Raamat Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (275)
14504 390 c & Teisa õpetab, aga ise ei õpi Raamat Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (50)
17538 520 Aa & Kahe sarvega ja neljä jalaga Televiisor laual Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
17539 520 Ab & [Neli] jalga all ja [kaks] sarve peas Televiisor Pal 1991–1992 U. Lainesaar RKM, KP 29, 264 (13)
17540 520 Ba & Kaks sarve, neli jalga ja Brežnevi nägu ees Teler Trt? 1976–1977 J. Viikberg RKM II 420, 442
17541 520 Bb & Neli jalga all, kaks sarve peas ja Ljonja nägu ees Televiisor Hää 1978 M. Mäesalu RKM II 448, 109 (4)
19433 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Raamat Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (28)
19525 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Raamat Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (2)
19583 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Raamat, ka margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 141 (158)
19689 604 A2b1 & Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (3)
19710 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (13)
19735 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Raamat Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
19738 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Raamat VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (49)
19819 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat HMd 1927 A. Viilas E 74021 (6)
19820 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat Ta 1932 L. Zirk E 81965 (14)
19910 604 A12+ Ilma keeleta, meeleta, ülearu tark Päsmer, raamat Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 210/1 (131)
21278 645 & Kiigal-kaagal, viigal-vaagal Viiul Iis 1888 A. Valter H III 1, 452 (42)
21719 648 a2 & Kiigub ja liigub, aga paigast ei saa Kiik Pil 1993 E. Vahtramäe RKM II 467, 126 (11)
22267 666 Aa1 & Kirriv rakakõnõ käü maad-ilma pitteh haukuh Kiri Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (24)
22268 666 Aa2 & Kiriv rakakene käi haukes maad-ilma pite Kiri Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (35)
22269 666 Ab & Kirriv pini käu maad-ilma pite haukuh Kiri Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (18)
22270 666 B+ & Kirriv pini lavva pääl Kiri Se 1934 A. Kits S 81844 (18)
22782 678 & Kirst kirjuid riideid täis Raamat Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (24)
23441 705 A & Hele kukk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1909 A. Martin, V. Rosenstrauch, J. Välbe EÜS VI 1798 (306)
23442 705 B & Hele tamm rikka mehe läve ees Torupill Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 454 (87)
23444 705 C* & Helle puu, helle tamm, rikka mehe läve iihn Passun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (93)
23445 705 D1a1 & Hele kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Jäm 1897 A. Kuldsaar E 32472 (2)
23448 705 D2 & Hõbe kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul, pill Phl 1937 E. Steinberg ERA II 147, 387 (1)
23452 705 D4 & Hõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 728 (20)
23455 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Pöi 1888 J. Trull SKS, Eisen 159 (7)
23456 705 D7a1* Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe lääve all Torupill Kse 1889 K. Karu H II 17, 909 ja 915 (2)
23458 705 D7a1* Hele kuusk ja kole tamm, rikka mehe läve all Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45b)
23460 705 D7b & Hele kuusk, kole tamm, rikka mehe ukseläve all Torupill Krj 1875 T. Rohke H I 4, 483 (8)
23461 705 D7c & Kole tamm, hele kuusk helisevad rikka mehe ukseläve all Torupill Kär 1889 T. Jank H II 18, 843 (20)
23463 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all (Ein schallender Gräänbaum, klingender Stamm unter des reichen Mannes Thürschwelle) Eine Sackpfeife Tt 1732 A. Thor Helle Helle 364 (35)
23471 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill KJn 1870 J. Tiedemann E 152 (206)
23473 705 D8a1 & Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hlj 1888 J. Linkstein H II 10, 208 (192)
23474 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (16)
23475 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 69 (79)
23476 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 589 (42)
23478 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kos 1888 J. Riesenkampf H I 1, 355 (20)
23480 705 D8a1 Kole kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiulimängija Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 574 (49)
23482 705 D8a3* Hele tamm, kole kuusk, rikka mehe lääve all Torupill Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (24)
23483 705 D8a3* & Hele tamm, kole kuusk, ise rikka mehe lääve all Torupill Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (68)
23484 705 D8b & Kulle kuusk, helle tamm makas rikka mehe läve all Torupill Kam 1896 J. Ots H II 56, 699 (78)
23486 705 D8c Kore kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Saa 1889 J. Tuul H II 22, 987 (112)
23487 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (68)
23490 705 D8d1 Kõle kuusk, hele tamm, rika mehe läve all Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (30)
23492 705 D8e1* Kõre kuusk, hele tamm, rikka mehe läve all Torupill SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (38)
23493 705 D8e1* & Kõre kuusk ja hele tamm, rikka mehe läve all Torupill Kõp 1897 J. Laarmann E 31323 (3)
23498 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Tt 1660–1876 Anonüüm 023 H, Mapp 1225 (11)
23499 705 E Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (269)
23500 705 E & Hele kukk, kole tamm, rikka mehe läve all Toropill Han 1889 A. Reimann H II 17, 558 (38)
23506 705 H & Helle puu, kume puu, rikka mihe lavva pääl Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (292)
23509 705 J & Hele mänd, tore kuusk ja rikka mehe läve all Torupill Kad 1890 F. Krass H III 2, 654 (13)
23510 705 K & Hele kukk, jäme härg, rikka mehe läve all Klaver Plt 1895 T. Kukk H II 55, 746 (15)
23513 705 L+ Heledäm on kare kuusk rikka mehe läve all Härmoonik KJn 1890 A. Pihlak E 459 (53)
23514 705 L+ Hele kuu, kole tamm, rikka mehe läve all Torupill Khn 1889 A. Lepik H III 5, 228 (2)
23526 709 & Kolm lümbakut vedavad ühte pimedad ja pime külvab valge põllu pääle Kirjutamine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (75)
24907 743 Db% & Kaps kõritpidi reide vahel Torupill Vän 1888 T. Tetsmann SKS, Eisen 187 (79) 2314
25247 769 O% & Pistad sisse, on kuiv, tõmbad välja, ots tilgub Sulg SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (19) 1922
25613 777 & Kuiu kuus, kullatse soone Viiul Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 571 (380)
25697 783 A1a1 Kukk laulab kuuse otsas, saba ripub maas Perekell Hps 1923 V. Lao E 53568 (9)
25726 783 A1d & Kukk laulab kuuses otsas, saba vastu maad Perekell Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 108 ja 116 (56)
25728 783 A1e Kukk laulab kuuse otsas, saba maas Perekell Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (5)
25811 784 A4c & Kukk laulab kiisis, kaasis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Orel kirikus Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (22)
25852 784 A9a & Kukk laulab kuuris, kaaris, kivises keldris, tammises tündris Orel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (36)
25862 784 A14b & Kukk laulab kuurdu, keerdu, tammises ankrus, kivises keldris Orel kirikus VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (82)
25888 784 A27 & Kukk laalab kuukus, kaakus, tündres, tündres, kibises keldres Kirikuorelid Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (43)
26104 784 N/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 298G
28391 843 J1b* & Kriip-kraaps kõttu müüdä, musta mulku tsops Kirjutamine Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 174 (2)
28392 843 J1b* Kriip-kraaps kõttu müüdä, musta mulku tsopst Kirjutamine Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 216 (1)
28394 843 J1d & Krihva-krõhva kõttu mööda, musta mulku tsopst Sulepeaga kirjutamine Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 171 (21)
29702 880 H+% Jalgadeta käib, silmita näeb, suuta laulab, käteta kolistab ja hobuseta sõidab Päe ja kuu, pilt, pill, tunnikell, laev Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24803 (17) 878
30826 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse (Lage unten, Lage oben, auf der Lage singt man) Eine Harfe Tt 1732 A. Thor Helle Helle 365 (46)
30857 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 39 (40)
30859 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel, viiul Sim 1978 E. Liiv RKM II 330, 78 (20)
30860 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul (kannel) Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 259 (11)
30861 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul VMr 1890 A. Elken H II 11, 519 (14)
30862 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (51)
30863 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tür 1889 A. F. Bernstein H II 16, 536 (10)
30864 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tür 1888 M. Tults H II 13, 579 (107)
30866 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul HJn 1889 H. Tiidermann H II 15, 695 (52)
30867 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul HJn 1912 G. Sillam ERA II 292, 161 (25)
30868 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tln 1926 M. Sengbusch E 57367/8
30870 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Juu 1888 J. Valdt SKS, Eisen 112 ja 117 (102)
30871 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kei 1927 M. Soom ERA II 57, 419 (5)
30872 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Ris 1889 J. Holts H I 1, 371 ja 372 (38)
30873 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 125 (25)
30874 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 577 (83)
30875 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vig 1928 L. Johnson A 10263 (17)
30876 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 L. Roos A 16506 (11)
30877 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 L. Tänav A 16509 (20)
30878 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1968 E. ja H. Tampere RKM II 252, 284 (28)
30879 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kir 1969 M. Tuul RKM II 266, 225 (1)
30880 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (47)
30881 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Keelpill Mar 1961 A. Männi KKI 27, 468 (9)
30882 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 932
30884 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kaa 1889 A. Pea H I 1, 612 (7)
30885 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Kaa 1877–1917 K. Raudsep ERA II 289, 97 (7)
30887 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pha 1947 A. Sepp RKM II 4, 404 (46)
30888 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pöi 1961 A. Rand RKM II 111, 461
30889 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Lõõtspill Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 458 (26)
30890 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Khn 1948 J. Sulengo RKM II 17, 435 (2)
30891 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 155 (53)
30892 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Aud 1933 M. Pommer ERA II 59, 466 (27)
30893 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiulit mängitse Aud 1964 M. Proodel RKM II 175, 60/1 (34)
30894 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol, pill PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (28)
30895 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul PJg 1893 M. Reimann H II 47, 634 (1)
30897 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Vän 1939 V. Reier ERA II 211, 74 (2)
30898 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (59)
30899 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Tor 1889 J. Tilk H II 21, 363 (31)
30900 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (14)
30901 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pär 1888 H. Martinson H III 5, 348 (84)
30902 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Manduliine Prn 1933 S. Kalling ERA II 69, 346 (5)
30903 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 432 (22)
30904 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Saa 1889 J. Tammann H II 23, 701 ja 704 (12)
30905 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Saa 1889 J. Tuul H II 22, 984 (60)
30906 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Saa? 1877–1917 Anonüüm 041 ERA II 3, 734 (120)
30907 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 367 (18)
30909 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Hls 1992 Anonüüm 093 RKM, KP 30, 8 (2)
30910 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiol Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 281 (46)
30912 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul SJn 1892 H. Karell E 1609 (30)
30913 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pil 1896 J. Kuldkepp H I 10, 106 (35)
30914 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Pil 1933 P. Otto ERA I 4, 499 (32)
30915 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Plt 1878 K. Moks H, R 7, 143 ja 164 (35)
30916 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Lai 1897 H. Asper H III 28, 526 (97)
30917 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 86 (12)
30918 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Pal 1989 A. Korb RKM II 430, 387 (22)
30919 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Trm 1889 H. Mann H I 2, 381 (59)
30920 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Kod 1923 H. Vilde A 2153 (75)
30921 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Kannel Trt 1927 K. Pormeister E 59838 (210)
30922 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Keelpill San 1981 T. Keis RKM II 357, 50 (20)
30923 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul, kannel Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 376 (23)
30924 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (55)
30925 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 6 (30)
30926 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse Viiul As 1971 R. Ottesson RKM II 288, 24 (2)
30929 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (28)
30930 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiulimängimine Hlj 1899 N. Traks E 38464 (4)
30931 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Rak 1890 Anonüüm 035 EÜS IX 1089 (30)
30932 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 371 (16)
30933 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (105)
30934 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1890 J. Palm H II 11, 865 (1)
30935 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (14)
30936 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Amb 1888 M. Neumann H III 3, 377 (21)
30937 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Amb 1889 J. Freimann H III 4, 296 ja 297 (6)
30938 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 68 (24)
30939 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 268 (41)
30940 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pee 1894 O. J. M. H III 18, 24 (31)
30941 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (11)
30942 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiulimängimine Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (10)
30943 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Mänguriist Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492/3 (21)
30944 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 102 (77)
30945 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 240 (53)
30946 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 734 (20)
30947 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Pill Jür 1877–1917 M. Päev RKM II 265, 506 (15)
30948 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Hag 1889 J. Valdmann H II 16, 503 (4)
30949 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiol Tõs 1890 M. Kurul H III 5, 257 (32)
30950 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Vän 1889 J. Peterson H II 20, 600 (76b)
30951 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Vän 1889 J. Tammann H II 20, 687 (21)
30952 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vän 1939 A. Vain ERA II 211, 230 (9)
30953 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tor 1877–1917 T. Juurikas E 391 (65)
30954 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul ehk ka mollpill Tor 1888 M. Tilk SKS, Eisen 233 (7)
30955 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tor 1963 A. Krikmann RKM II 156, 82 (15)
30956 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Saa 1891 J. Tiitus H II 42, 208 (34)
30957 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (16)
30958 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vil 1889 H. Niggol H II 26, 151 (25)
30959 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul ehk kannel Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 430 (6)
30960 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 349 (66)
30961 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul SJn 1889 J. Tammann H II 20, 674 (25)
30962 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Pil? 1938 J. Muns ERA II 202, 249 (6)
30963 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1888 S. Käär SKS, Eisen 365 (1)
30964 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (44)
30965 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pil 1890 J. Bock H III 11, 129 (33)
30966 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Pil? 1895 J. Melts, H. Pöögelmann H III 21, 218 (65)
30967 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Lai 1904 J. Ermann E 44369 (62)
30968 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Pal 1897 H. Karro H IV 8, 575 (3)
30969 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Kod 1937 E. Luigla ERA II 179, 518/9 (9)
30970 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Har 1895 J. Reimann H I 7, 157 (43)
30971 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (72)
30972 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Kannel, millel mängitakse Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 38 ja 31 (7)
30973 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (7)
30974 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul Kuu 1935 E. Piibeman ERA II 110, 116 (70)
30975 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiol ehk kannel Jõe 1889 H. Pahlberg H II 15, 279 (3)
30976 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledakse Viiul As 1889 K. Vehm H III 16, 73 (4)
30978 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletasse Viiul Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 779 (29)
30979 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletase Viiul JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (21)
30980 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Viiul Tür 1927 R. Viidebaum E 59894
30981 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Viiul Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 403 (50)
30982 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletakse Kannel või viiul Lai 1937 P. Tammepuu ERA II 299, 369 (87)
30983 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (8)
30984 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 501 (10)
30985 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal laaletasse Viiul Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 445 (50)
30986 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldekse Pill mängib Käi 1918–1940 L. Annus ERA II 188, 433 (60)
30987 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldasse Viiul Muh 1898 K. Raud H II 65, 164 (22)
30988 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletse Viiul Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 367 (30)
30989 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal louldetse Viiul Han 1893 P. Einbluth H II 40, 1106 (2)
30990 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauletas Viiul SJn 1890 M. Kielas H II 26, 507 (38)
30991 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauledas Kannel ehk viiul Räp 1895 R. J. N. Org E 19121 (1)
30992 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldas Viiol Pal 1891–1892 H. Maasen E 52289 (54)
30993 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldas Viiol Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (120)
30994 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul Iis 1888 A. Valter H III 1, 433 (1)
30995 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul ja mängimine Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 275 (17)
30996 916 A1a1 & Lagi all, lagi peal, lae peal lauleta Viiul Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 755 (42)
30998 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae peal lauldasse Viiul Vig 1894 J. Getreu H II 47, 209 (22)
31000 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial lauldakse Viiul Muh 1949 S. Lätt RKM II 1, 336 (30)
31001 916 A1a1 Lagi all, lagi peal, lae pial lauldakse Viiul Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 55 (32)
31003 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiol VMr 1888 K. J. Haus H III 2, 748 (6)
31004 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse Viiul Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 895 (796)
31005 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul SJn 1894 H. Raid H II 49, 614 (51)
31006 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Pil 1888 T. Sander SKS, Eisen 383 (47)
31007 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Viiul Ksi 1888 T. Riomar H II 27, 115 (95)
31008 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse Kannel MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 699 (113)
31009 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial lauldetse Viiul Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 36 (52)
31010 916 A1a1 Lagi all, lagi pial, lae pial laulasse Viiul Iis 1976 H. Jõulmaa KKI KS
31011 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laoldaksõ Viiul Khn 1967 T. Saar RKM II 223, 660 (4)
31012 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletakse Viiul KJn 1888 J. Reial SKS, Eisen 353 (1)
31013 916 A1a1 Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletasse Viiul Kod 1888 J. Liiv H II 27, 886 (26)
31014 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 D. Jakson H II 18, 582 (34)
31015 916 A1a1 Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse Viiul Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 621 (67)
31025 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vai 1936 M. Tarum ERA II 125, 65 (121)
31026 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rak 1905 K. Holm H II 74, 315 (59)
31028 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd? 1937 H. Ader ERA II 172, 324 (16)
31029 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul JMd 1938 J. Lunts ERA II 183, 522 (16)
31030 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 85 (8)
31031 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Keelpilli mängimine Kuu 1935 L. Manitski ERA II 110, 370 (11)
31032 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kuu 1938 J. Eplik ERA II 178, 155 (44)
31033 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 343 (33)
31034 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 H. Mankin A 14470 (22)
31035 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Tln 1935 L. Ala A 14460 (24)
31036 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Phl 1924 A. V. Kõrv E, StK 24, 87 (3)
31037 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 19 (36)
31038 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul, kitarr 1933 M. Pärn ERA II 58, 625 (6)
31039 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kär 1890 K. Loiken H III 5, 97 (14)
31040 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Ans 1891 J. Magus H IV 4, 158 (66)
31041 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Laulupill Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24802 (8)
31042 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Kaa 1877–1917 Anonüüm 113 KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (140)
31043 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae peal lauldakse Viiul Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 524 (8)
31044 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Ketarre Vän 1925 J. Kree E 55627
31045 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hää 1889 E. Grant H II 23, 600 (39)
31046 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiulimäng Saa 1939 H. Hõimoja ERA II 213, 337 (81)
31047 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1889 J. Lepik H II 22, 1015 (44)
31048 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Hls 1891 J. Riiet H III 13, 578 (16)
31049 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 365 (98)
31050 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel ehk viiul Krk 1961 A. Vari RKM I 6, 393 (6)
31051 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Pst 1889 J. Henno H IV 3, 369 ja 381 (5)
31052 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Vil 1888 J. Toss SKS, Eisen 340 (37)
31053 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vil 1877–1917 J. Evert E 660 (6)
31054 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Vl 1932 A. Zimmermann E 82137 ja 82145 (21)
31055 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 43 (3)
31056 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1922 E. Reiman A 34 (10)
31057 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Trt 1927 E. Tensing ARS 1, 909 (1)
31058 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Trt 1930 M. Sika E 66459 (28)
31059 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Rõn 1922 A. Tasak A 127 (9)
31060 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul San 1962 H. Kukk RKM II 155, 35 (4)
31061 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Mängitakse kannelt Rõu 1932 E. Mihkelson E 81943 (13)
31062 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 671 (125)
31063 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse Kannel Plv 1890 J. Tobre H III 11, 562 (11)
31064 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul ja kannel Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 16 ja 53 (61)
31065 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1889 H. Masing H II 7, 84 (97)
31066 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vai 1893 J. Sorro H II 36, 425 (45)
31067 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (76)
31068 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Kannel Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
31069 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 42 (106)
31070 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hlj 1895 A. Raid H III 23, 108 (63)
31071 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 705 (8)
31072 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul JMd? 1937 Anonüüm 057 ERA II 172, 364 (18)
31073 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 93 (47)
31074 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (6)
31075 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (27)
31076 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 350 (110)
31077 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trv 1894 K. Tober H III 20, 316 (69)
31078 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 305 (13)
31079 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1877–1917 J. Täht E 1381 (55)
31080 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul, tsitter, kannel Vil 1891 J. Karus H III 7, 142 (55)
31081 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Vil 1938 L. Takk ERA II 192, 689 (9)
31082 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiol KJn 1870 J. Tiedemann E 128 (11)
31083 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Keelpill Lai 1936 F. Eichenbaum ERA II 182, 239 (83)
31084 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Trm 1894 E. J. Õunapuu E 40146 (60)
31085 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 409 (20)
31086 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse Viiul Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
31087 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauledakse Viiul Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 171 (34)
31088 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 646 (34)
31089 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Viiul Trv 1894 J. Sirul H III 21, 461/2 (21)
31090 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse Kannel SJn? 1946 L. Lausing KKI 2, 138 (59)
31091 916 A1a1 Lagi all, lagi päel, lae päel laaletasse Viiul Äks 1888 H. J. Treifeldt H III 8, 151 (12)
31092 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletasse Viiul Äks 1889 A. Mauer H II 28, 71 (93)
31093 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletaks Viiul Vil 1892 H. Pihlap E 726 (78)
31094 916 A1a1 Laki all, laki pääl, lae pääl lauleta Viiul Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 140 (37)
31095 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1903 J. Mikiver E 43933 (32)
31096 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 28 (71)
31097 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda Viiul Kuu 1964 R. Lilhein Vilbaste 5, 656
31098 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulet Kannel Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 123 (6)
31099 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 433 (84)
31100 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets Viiul Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 14 (40)
31101 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1889 A. Luts H III 6, 932 (28)
31102 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Pst 1936 L. Köögardal ERA II 123, 239 (71)
31103 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse Kannel Pst 1946 A. Pikamäe RKM II 13, 123 (23)
31104 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletse Viiul Vil 1893 J. Täht H III 14, 402 (20)
31105 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Hel 1925 E. Päss E 56011 (74)
31106 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1894–1901 J. Kala H II 66, 713 (122)
31107 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiuli või kandle mängmine Trv 1895 P. Teckel H III 25, 42 (38)
31108 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 179 (27)
31109 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 320 (1)
31110 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes Viiul San 1888 K. Gross H II 31, 808 (69)
31111 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laoletas Viiul Trv 1892 J. Kill H III 14, 228 (39)
31112 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Hel 1889 J. Keernik H III 6, 70 (22)
31113 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1889 J. Käger H III 6, 312 (82)
31114 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (67)
31115 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1894 J. Liller H I 5, 353 (23)
31116 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Trv 1895 M. Siipsen E 19609 (392)
31117 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Võn 1895 J. Moodis H II 51, 73 (79)
31118 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 414 (28)
31119 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Nõo 1889 J. Amberg H II 30, 574 (29)
31121 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Puh 1889 J. Loskit H II 30, 49 (1)
31122 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (18)
31123 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Rõn 1888 P. Grünfeldt H II 30, 672 (31)
31124 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 818 (55)
31125 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul San? 1889 P. Roose H II 31, 716 (15)
31126 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (16)
31127 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (95)
31128 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Ote 1982 E. Tampere RKM II 363, 33 (9)
31129 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel vai viiul Krl 1962 T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman EKRK I 42, 416 (36)
31130 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Kannel Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 239 (37)
31131 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 428 (36)
31132 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas Viiol Räp 1875 J. Jagomann Veske 4, 446 (49)
31133 916 A1a1 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1929 V. Savala S 17516 (25)
31134 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannel Se 1930 N. Sõrmus S 28611 (99)
31135 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Viiol Se 1936 M. Vabarna S 121941 (92)
31136 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1937 A. Reinola ERA II 174, 239 (1)
31137 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 278 (45)
31138 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lai [sic!] pääl laulõtõs Viiul, kiigussõ pill Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 294
31139 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtõs Viiul Krl 1976 A. Pärsimägi RKM I 13, 607 (29)
31140 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletas Viiul TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 408 (8)
31141 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl laultasse Viiul Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 863 (22)
31142 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldassõ Viiol Vru 1904 O. Jõgeva H II 68, 775 (22)
31143 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiul Hää 1969 M. Mäesalu KKI, KT 252, 6 (29)
31144 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks Viiol Hel 1889 H. Karolin H I 2, 369 (39)
31145 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (20)
31146 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Puh 1889 D. Arak H II 51, 141 (7)
31147 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (95)
31148 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Urv 1888 G. Seen H III 9, 667 (64)
31149 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1894 A. Assor H II 51, 407 (52)
31150 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1018 (48)
31151 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiol Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 13 (95)
31152 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannel Rõu 1937 H. Mõtus ERA II 156, 630 (34)
31153 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Kannõl Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (8)
31154 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Plv 1889 G. Pennert H III 11, 539 (30)
31155 916 A1a1 Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas Viiul Hls 1930 R. Viidebaum ERA II 24, 360 (24)
31156 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (21)
31157 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (112)
31158 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 480 (29)
31159 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse Viiul Hls 1893 M. Kuum RKM II 94, 273 (50)
31160 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldatse Viiul Tõs 1950 H. Niit EKRK I 1, 93 (16)
31161 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 280 (19)
31162 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel VJg 1925 B. Sööt E, StK 31, 100 (24)
31163 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 154 (12)
31164 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Vig 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 66 (17)
31165 916 A1a2 & Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 799 ja 810 (23)
31166 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 714 (22)
31168 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul Hää 1936 L. Kraavik ERA II 125, 468 (38)
31169 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Viiul 1895 J. Kukrus E 16840 (3)
31170 916 A1a2 Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse Kannel Trm 1895 S. Sommer H II 56, 140 (6)
31171 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauldakse Viiul KJn 1926 S. Köögardal ERA II 22, 711 (36)
31172 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl laaletakse Viiul Äks 1894 P. Sepp H II 56, 513 (43)
31173 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauleta Viiuli ajamine Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 192 (60)
31174 916 A1a2 & Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletse Viiul Hls 1889 M. Ilus H II 22, 500 (39)
31175 916 A1a2 Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletas Viiul Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (47)
31176 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 23 (16)
31177 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (20)
31178 916 A1a3 Lagi all, lagi peal ja lae peal laaletakse Viiul Plt 1917 M. Palm E 50383
31179 916 A1a3 & Lagi all, lagi pial ja lae pial lauletas Viiul SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (17)
31180 916 A1a3 Lagi all, lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel As 1996 A. Korb EFA I 17, 50 (4)
31181 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Ris 1888 J. Truusmann H II 16, 676 (45a)
31182 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Var 1888 M. Karotom SKS, Eisen 138 (30)
31183 916 A1a4 & Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Noa? 1887 J. Lievoh SKS, Eisen 158 (3)
31184 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse Viiul Tor 1877–1917 A. Madisson H, Jõgever 2, 192 (5)
31185 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletakse Viiul Tõs 1950 E. Niit KKI 12, 518 (10)
31186 916 A1a4 Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauletse Viiul Prn 1934 S. Redlich ERA II 79, 187 (10)
31187 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauldakse Viiul Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (61)
31188 916 A1a4 & Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletse Viiul Saa 1895 P. Ramberg E 18972 ja 18975 (75)
31189 916 A1a4 Lagi all ja lagi pääl ja lae pääl lauletas Kannel San 1967 R. Praakli RKM II 227, 283 (31)
31190 916 A1a5 & Lagi all ning lagi peel ning lae peel lauldakse Keelpill Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 595 (22)
31191 916 A1a6 & Lagi all, lagi pääl, pääl lae lauletse Viiul Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 153 (58)
31192 916 A1a7 All lagi, peal lagi, lae peal lauletakse Kannel Ksi 1922 I. Schlossmann E 53231 (18)
31193 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl laulõtas Viiul Rõu 1889 A. P. F. Kõiv H II 32, 304 (44)
31194 916 A1a7 All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiul Plv 1893 J. Tamm H II 45, 363 (9)
31195 916 A1a7 & All lagi, pääl lagi, lae pääl lauldas Viiol ehk kannel Plv 1890 J. Tamm H II 33, 328 (11)
31196 916 A1a8 Lagi peal, lagi all, lae peal lauldakse Viiul Emm 1928 M. Meiusi ERA II 9, 107 (39)
31197 916 A1a8 & Lagi pääl, lagi all, lae pääl laulõtas Kannõl Se 1927 M. Pihlapuu S 1933 (50)
31198 916 A1a9 & Lagi all, lagi peal, peal lae peal lauletakse Viiul Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 244 (81)
31199 916 A1a9 Lagi all, lagi peal, peal lae peal laaletakse Viiul VMr 1890 G. ja K. V. Lurich H II 12, 378 (12)
31200 916 A1a10 & Lagi all ja lagi peal ja selle peal laoletakse Simmel JMd? 1937 Anonüüm 059 ERA II 172, 379 (3)
31201 916 A1a11 & Lagi all, lagi peal, viimse lae peal lauletakse Viiol HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (30)
31202 916 A1a12 & Lagi all ja lagi peal, lae peal laulavad Viiul HMd 1927 O. Niimann E 74004 (17)
31203 916 A1a13 & Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauljakasõ Kannõl Se 1930 A. Nurmetu S 20420/1 (68)
31215 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauldakse Lõõtsapill Vig 1869 M. J. Eisen SKS, Eisen 131 (162)
31219 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Karmonik Nrv 1903 M. Russmann H III 30, 22 (29)
31220 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (20)
31222 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel lauletakse Viiul Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (90)
31223 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laaletakse Orel Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (43)
31226 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laulekse Pilli mängitaks JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (13)
31227 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laulekse Viiul Pär 1902 J. J. Pulst H, Mapp 197 (31)
31228 916 A1b1 Lagi all, lagi pial, lae vahel laaletakse Klaver Amb 1889 J. Ney H II 14, 169 (36)
31231 916 A1b1 Lagi all, lagi piäl, lae vahel laaletasse Viiul KJn 1898 C. Sööt H II 66, 731 (109)
31236 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiuli mängimine Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 188 (59)
31237 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Pill Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 415 (30)
31238 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauldakse Viiol Pöi? 1660–1876 R. Kallas H I 4, 287 (75)
31239 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletakse Viiul Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 767 (10)
31241 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauledakse Viiul Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (32)
31243 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Viiul Trv 1890 A. Rull H II 25, 431 (28)
31244 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletas Lõõtsapill Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 197 (66)
31245 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vaihel lauletas Kannel Räp 1959 H. Rebane, I. Sarv EKRK I 22, 279 (19)
31246 916 A1b1 & Lagi all, lagi pääl, lae vahel laoletas Lõõtspill Trv 1892 J. Kill H III 14, 229 (40)
31249 916 A1b1 Lagi all, lagi pääl, lae vahel lauletes Lõõtsapill, harmonik Hel 1889 J. Keernik H III 6, 97 (70)