Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 129 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 129
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
46506 1374 Aa1 & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps Pär 1888 M. Lipmann H II 20, 59/60 (119)
46507 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peale Trt 1927 A. Zettermann ARS 1, 715 (1)
46514 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvliga tahvlile kirjutamine KJn 1980 V. Põldsaar KKI KS
46515 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Vig 1928 A. Jeerik A 10262 (36)
46517 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Hls 1939 L. Laev ERA II 214, 337 (2)
46518 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel ja poiss Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 19 (28)
46519 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Khk 1955–1959 H. Paju RKM, Lümanda 37
46521 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvliga kirjutamine tahvlile Kam 1956 A. Piir RKM II 71, 81 (482)
46522 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel ja õpilane SJn 1961 M. Vist RKM II 130, 355 (1)
46523 1374 Aa1 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Pil 1990 L. Kolk RKM II 436, 856 (2)
46524 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väikene vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilapse kirjutamine kivist tahvli peal Trv 1898 A. Anderson E 36280 (3)
46527 1374 Aa2 Mõtle, mõista, vähikä vader, kivest pold ja kivest ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd täma targaks teeb Poiss kirjutab kriidiga tahvlile Kuu 1935 V. Haksalu ERA II 110, 617 (2)
46528 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Õppija, krihvel ja tahvel Jõh 1935 V. Võhman ERA II 118, 299 (147)
46530 1374 Aa2 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvlile Kuu 1963 J. Olev RKM II 172, 244 (77)
46532 1374 Aa2 Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Mina kündsin selle adraga VNg 1970 P. Aasa RKM II 274, 513
46533 1374 Aa2 Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsast keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps krihvli ja tahvliga Tor 1970 E. Maasik RKM II 277, 160 (3)
46534 1374 Aa2 & Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõemust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel Amb 1965 E. Pilvik KKI 40, 347 ja 360 (12)
46535 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd teda targaks teeb Koolipoiss, tahvel ja kriit Elv 1930 E. Voormann E 71400 (1)
46537 1374 Aa3* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Laps kirjutab krihvliga tahvlile Nõo 1964 A. Tosso RKM II 190, 217 (17)
46538 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et künd ta targaks teeb Kriit ja tahvel Pal? 1992 M. Sepp RKM, KP 29, 104 (5)
46539 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsast keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss, tahvel ja krihvel Pal 1922 E. Saar A 258 (12)
46540 1374 Aa3* & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, aga kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps Trv 1962 L. Briedis RKM II 145, 40/1 (25)
46541 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja alles noores palges, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kirjutaja, tahvel, krihvel San 1962 H. Kukk RKM II 155, 38 (21)
46542 1374 Aa3* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja alles noores palges, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kivitahvel, krihvel ja kirjutaja San 1967 H. Kukk RKM II 245, 549
46543 1374 Aa4* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, muld on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündjal süda rõõmus sees, sest et künd ta targaks teeb Laps, kes tahvle peale kirjutab Plt 1896 M. Luu H II 59, 553 (2)
46544 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja kivi valge, kündjal alles noore palge, kündjä süda rõõmust kiib, sest et künd ta targaks tiib Kivitahvel ja krihvel, millega vanast kirjutede Kan 1966 R. Praakli RKM II 212, 426 (15)
46545 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et mind ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 141 (18)
46546 1374 Aa4* Mõtlõ, mõista, väike vatõr, kivist põld ja kivist adõr, maa om must ja vao valgõ, kündjäl väega noorõ palgõ, kündjä süä rõõmust kiip, künd ja kündja targas tiip Laps õppides kirjutab krihvliga tahvlile Urv 1949 E. Siil RKM II 29, 66 (62)
46547 1374 Aa4* Mõtle, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist sahk, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kooliõpilane JMd? 1937 S. Aio ERA II 172, 369 (14)
46548 1374 Aa4* & Mõtle, mõista, mehikene, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss MMg 1888 A. Artis H II 28, 355 (86)
46549 1374 Aa4* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja alles rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps, tahvel ja kriit Plv 1989 L. Kähr RKM II 428, 464 (16)
46556 1374 Ab1 Mõsta, mõsta, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alle noored palged, künja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targas teeb Tahvel ja rihvel, kündja on kirjutaja Saa 1982–1983 E. Leppik KKI KS
46559 1374 Ab1 Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, kündjäl alles noore palge, kündjä süda rõõmust kiip, sest et künd ta targas tiip Krihvel ja tahvel Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 371 ja 377 (119)
46561 1374 Ab1 & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel San 1981 T. Keis RKM II 357, 49 (16)
46562 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targast teeb Õpilane kirjutab tahvlile Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 551 (3)
46563 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targaks teeb Tahvlile kirjutamine JMd? 1937 E. Aalde ERA II 172, 358 (8)
46564 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ning kivist ader, maa oli must ning vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli pääle kirjutamist Khk 1947 A. Kannel RKM II 2, 66 (16)
46565 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest ta kündja targaks teeb Tahvlile kirjutamine Ote 1955–1956 M. Lill RKM II 84, 139 (6)
46566 1374 Ab2* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolilaps Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 151 (470)
46567 1374 Ab2* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et ta kündja targaks teeb Krihvel ja tahvel Kõp 1965 E. Laur, E. Liivaste EKRK I 57, 223 (5)
46568 1374 Ab2* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valged vaod, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kirjutama õppimine Phl 1931? Anonüüm 030 E 71851 (41)
46569 1374 Ab2* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et ta künd nii targaks teeb Tahvel, krihvel, laps Puh 1888 H. Huik H II 44, 135 (44)
46570 1374 Ab3* Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd teda targaks teeb Kui koolis paberi ja tinti ei old, oli tahvel ja krihvel, tahvli peale kirjutasime krihvliga Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (16)
46571 1374 Ab3* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaod valged, kündjal omal noored palged, kündjal süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, koolilaps KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 355 ja 370 (206)
46572 1374 Ab3* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest see põld ta targaks teeb Tahvel ja krihvel Trv 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 76 (4)
46574 1374 Ab4 & Mõista, mõista, vana vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vagu valge, kündjail alles noore palge, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel, laps kirjutab tahvlile Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523/4 (46)
46576 1374 Ac & Mõista, vaata, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et seega targaks saab Tahvel, krihvel, koolipoiss Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 370 (73)
46579 1374 Ba1 Kivist põld ja kivist ader, mua on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targast teeb Lapse krihvliga kiri tahvli peal Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 30 (50)
46581 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Kriidiga tahvlile kirjutamine Se 1960–1961 Anonüüm 086 RKM, AK 882, 79 (22)
46582 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust kieb, sest sie kündja targaks tieb Tahvel, krihvel, kündja koolilaps ehk kirjutuse õppija Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 518 (56)
46583 1374 Ba2* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmsalt keeb, sest et kündja targaks teeb Kirjutusõppija, tahvliga ja krihveliga Jõh 1935 Anonüüm 051 ERA II 118, 408 (36)
46584 1374 Ba2* & Kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, kündjäl alla noore palge, kündjä süä rõõmust kiis, sest et tedä targas tege Tahvel, krihvel, kiri, koolilats Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 559 (259)
46585 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, tema süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peal 1897 M. Kampmann H II 59, 201 (27)
46586 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, maa must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, sest et künd ta targas teeb, kündja süda rõõmus sees Koolipoiss kirjutab tahvle pääle Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (23)
46587 1374 Bb* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valged vaod, kündjal alles noored jalad, kündjal süda rõõmusteleb, sest et targaks kündjaks saab Laps õpib krihvliga tahvli pääle kirjutama Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (44)
46588 1374 Bb* & Kivist põld ja kivist ader, must maa ja valged vaud, noored kündjad, valged palged, kündja süda rõõmustab, et see künd ta targaks teeb Tahvel Kär 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 990
46589 1374 Bb* & Kivimaa, kiviader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et tema targaks saab Tahvel Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (2)
46592 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Õpilane kirju[tab] Rap 1926 M. Reimann E 72967 (26)
46595 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmus keeb, sest et künd ta targaks teeb Poiss, tahvel ja kiri SJn 1937 J. Leinsoo ERA II 149, 568 (29)
46596 1374 Ca1 Maa om must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targas teeb Tahvel ja krihvel Rõu 1957 O. Jõgever RKM II 64, 237 (41)
46597 1374 Ca1 Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keep, sest et künd ta targaks teep Tahvel, krihvel San 1963 O. Esta RKM II 169, 348 (82)
46598 1374 Ca1 & Maa oo must ja vaud valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõemust keeb, sest et künd tä targas teeb Tahvlile kirjutamine Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
46602 1374 Ca2 & Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Õpilane Pöi 1956 O. Jõgever RKM II 55, 542 (9)
46603 1374 Ca3* & Maa must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd neid targaks teeb Tahvlilt lugema õppimine Har 1956 H. Kokamägi RKM II 52, 643 (19)
46604 1374 Ca3* Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, et see künd ta targaks teeb Laps õpib tahvli ja krihvliga kirjutama KJn 1961 A. Seep RKM II 139, 31 (19)
46606 1374 Ca3* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest see kündja targaks teeb Tahvel, krihvel ja koolipoiss Koe 1967 E. Liivar RKM I 9, 190 (145)
46608 1374 Cb* Must maa ja valge vagu, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvli peale Amb 1895 J. Neublau E 15059 (7)
46611 1374 Cb* & Mustad mullad, valged vaod, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd tal tarkust toob Laps kirjutab krihvliga tahvlile Kan 1962 R. Praakli RKM II 158, 273 (11)
46612 1374 Da* & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vagu valge, kündjal alles noored palged Tahvel, krihvel, koolilaps Ran 1968 A. Antuk, S. Kiin, J. Tammleht EKRK I 66, 326/7 (29)
46614 1374 Da* Mõista, mõtle, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvel Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 253 (134)
46616 1374 Db* Mõsta, mõsta, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alle noored palged Tahvel Saa 1986 E. Leppik KKI KS
46617 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel, krihvel, kirjutus, kirjutaja Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 2 (1)
46619 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Kooliõpilane kirjutab kriidiga Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 225 (5)
46620 1374 Db* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvlile kirjutamine Vil 1963 E. Kukk RKM II 167, 140 (35)
46622 1374 Db* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vao' valge, kündjal esi noorõ' palge Tahvel ja krihvel Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (62)
46623 1374 Dc & Isi alles väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa oli must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel Trv 1903 G. Lipp RKM II 345, 176 (1)
46624 1374 E* & Mõista, mõista, veike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja valge vagu Tahvel ja krihvel SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (7)
46625 1374 E* Mõista, mõtle, väike vader, kivist põld ja kivist ader, põld on must ja vaod on valged Rihvel ja tahvel Khk 1955–1956 E. Poopuu RKM, Lümanda 71 (2)
46626 1374 E* Oh sa veike reinuvader, kivist põld ja kivist ader, künnab põldu, vaud on valged Krihvel, tahvel Hlj 1892 J. A. Rehberg H II 38, 146 (2)
46627 1374 Fa* Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader Tahvel ja kriit Ote 1957 S. Pettai RKM II 84, 218 (26)
46628 1374 Fa* & Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader Krihvliga kirjutamine Iis 1956 M. Proodel RKM II 61, 48 (89)
46630 1374 Ga1* Kivist põld ja kivist ader, maa must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel, kriit ja koolipoiss Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 352 (14)
46631 1374 Ga1* & Kivist põld ja kivist ader, maa must, vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Plv 1966 L. Briedis RKM II 212, 57 (42)
46632 1374 Ga1* Kivist põld ja kivist ader, maa om must ja vao valge, künjal alles rõõsa palge Tahvel, krihvel, koolipoiss Rõn 1971 K. Käppa KKI KS
46633 1374 Ga2 & Kiviss põld ja kiviss ater, mua on muss ja vaod valged, künjäl enel nuared palged Tahvel ja krihivel Kod 1942 A. Univere ERA II 300, 120 (8)
46634 1374 Ga2 Kiviss põld ja kiviss ater, mua on muss ja vaod valged, künjäl enel nuared palged Krihvel ja tahvel Kod 1940 A. Univere KKI WS
46635 1374 Gb & Kivipõld ja kiviseeme, must maa ja valged vaud, kündjal punased prisked palged Koolipoiss kirjutab tahvli peale Trm 1896 J. Soodla E 25879 (10)
46637 1374 H* & Kivine põld ja kivine ader, maa on must ja vaod on valged Tahvli pääle kirjutamine Äks 1894 P. Sepp H II 56, 512 (24b)
46638 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged Krihvel ja tahvel, koolipoiss kirjutab Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 578 (18)
46639 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged Tahvel ja krihvel Hel 1926 K. Puusepp E 58442
46640 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged Kriit ja tahvel Rid 1961 H. Sass KKI 27, 457 (4)
46641 1374 H* Kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod on valged Kriit ja tahvel Rid 1961 L. Puumeister KKI 27, 415 (32)
46644 1374 Ia* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvli pääle kirjutatud Nõo 1924 I. Piho A 6153 (31)
46645 1374 Ia* Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Õpilane Ote 1956 T. Landra RKM II 84, 371 (1)
46646 1374 Ia* & Maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Trv 1962–1967 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 222, 544 (24)
46647 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Õpilane kirjutab tahvlile Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 382 (47)
46648 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolilaps JMd? 1937 Anonüüm 054 ERA II 172, 348 (23)
46649 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel ja krihvel Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (42)
46650 1374 Ib & Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolipoiss KJn 1936 L. Köögardal ERA II 123, 448 (14)
46652 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Krihvel ja tahvel Rõu 1977 A. Korb, I. Rettau RKM II 329, 453 (26)
46653 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Koolipoiss, krihvel, tahvel Ote 1982 M. Kõiva RKM II 362, 473 (36)
46655 1374 Ib Maa on must ja vaod valged, kündjal alles noored palged Tahvel kriidiga, kirjutis ja laps Äks 1992 E. Leek RKM I 28, 400 (18)
46657 1374 Ic+ Kündjal alles noored palged, veab valge vagu taga Kirjutamine tahvlile Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (32)
46658 1374 J & Mõtle, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvel ja tahvel Hel 1955 H. Sillaste KKI 19, 404 (22)
46659 1374 K* & Mõista, mõista, väike sõber, kivist põld ja kivist ader, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Tahvel, krihvel Rõu 1977 K. Kleimann, P. Mandre, E. Pauskar RKM II 329, 551 (1)
46660 1374 K* Mõista, mõista, väike vader, kivist põld ja kivist ader, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Krihvli ja tahvliga kirjutamine Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 259 (25)
46661 1374 L & Kivist põld, kivist ader, maa om must ja vao omma valge, kündja süda rõõmustelep, sest et künd ta targas teep Krihvliga kirjutedas tahvli pääle Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (73)
46663 1374 Ma* Maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest künd ta targaks teeb Krihvliga tahvlile kirjutamine Pil 1981 H. Kalmu RKM II 354, 454 (21)
46664 1374 Ma* & Maa on must ja vaod valged, kündja süda rõõmust keeb, sest et kündja targaks teeb Kriit ja tahvel Räp 1989 K. Kõiv RKM I 22, 12 (1)
46665 1374 Mb & Maa must, vaod valged, kündja süda rõõmu täis, et see künd ta targaks teeb Koolipoiss kirjutab tahvl[i] peal Pal 1896 M. Kitznik H I 7, 602 (4)
46666 1374 Mc & Must maa ja valged vaud, künja künnab küürakil, sest ta viimaks kasu saab Koolipoiss ja tahvel Tln 1892 K. Puusemann E 1672 (6)
46667 1374 N & Mõista, mõista, vend ja õde, maa on must ja vaod on valged, kündjal alles noored palged Õpilane Ote 1955–1956 B. Ommuk RKM II 84, 322 (12)
46668 1374 Oa & Kivist põld, kivist ader, kündjal alles noored palged Koolipoiss, krihvel ja tahvel Hls 1889 A. Meo H I 2, 132 (9)
46669 1374 Ob & Kivist põld ja kivist ader, kündja väega noor Tahvli, krihvli ja laits Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 826 (150)
46670 1374 P* Kivist põld ja kivist ader Tahvli ja krihvli Kan 1896 J. Ots H II 56, 696 (44)
46671 1374 P* & Kivine põld, kivine ader Tahvli ja krihvli Kan 1888 J. Väggi H III 11, 490 (130)
46672 1374 Qa1* & Maa on must ja vaod valged Tahvel Trm 1992 E. Tamm RKM I 28, 354 (59)
46673 1374 Qa1* Maa on must, vaod valged Kiri tahvlil Rkv 1972 E. Tuisk RKM II 293, 587 (335)
46676 1374 Qa2*% Must maa, valged vaod Tahvel ja krihvel Prn 1933 E. Tomson ERA II 69, 338 (50) 1271 2375
46677 1374 Qa2*% Must maa ja valged vaod Tahvli pääle kirjutamine Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (19) 1271 2375
46678 1374 Qa2*% Must maa, aga valge vao Tahvel Trv 1895 A. Rull H III 20, 151 (104) 1271 2375
46679 1374 Qa2*% & Must maa, valge vagu Tahvlejuti Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 352 (27) 1271 2375
46680 1374 Qa2*% Mustal maal valged vaod Tahvlile krihvliga kirjutus Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 85 (505) 1271 2375
46681 1374 Qb* Must põld, valged vaod Kriidikirjutus tahvlil Ran 1939 L. Kallas ERA II 257, 441 (22)
46682 1374 Qb* & Must põld, valged vaod Tahvel ja kriit Jõh 1937 E. Mets ERA II 177, 19 (3)
46683 1374 Qb* Must põld ja valged vaod Kui musta tahvlile valge kriidiga kirjutab Kuu 1935 H. Meimer ERA II 111, 253 (5)
46684 1374 Qb* Põld must, vaod valged Krihvliga kirjutama Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 498 (70)
46685 1374 Qc+ Poiss künnab mustale põllule valgeid vagusid Kriidiga tahvlile kirjutamine Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 486 (115)
46686 1374 Qc+ Must põld, valged peendrad, musta adraga künna, valge vagu jäeb taha Tahvli pääle kirjutamine krihvliga Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24577 (45)