Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 199 kirjapanekut 19 tüübist, näitan 1 — 199
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
12612 348 Aa* & Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga õmmeldud Raamat Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 805 ja 813 (132)
12613 348 Aa* Särk ei ole, aga õmmeldud, puu ei ole, aga lehed, inimene ei ole, aga räägib Raamat Tõs 1964 E. ja H. Tampere RKM II 177, 136 (13)
12614 348 Ab & Lehed on, aga põesas ei ole, õmmeldud on, aga särk ei ole, inimene ei ole, aga räägib Raamat Amb 1894 J. Neublau E 10418 (3)
12620 348 Bb & Ei puu, ei inimene, aga siiski lehti ja meelt küllalt Raamat Har 1934 O. Lipstok ERA II 83, 185 (111)
12621 348 C & Lehed tal on, puu ta ei ole, õmmeldud ta on, hame ta ei ole Raamat Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 752 (54)
14088 368 A1a1 Esä poja peon Raamat Pst 1895 J. Ainson H II 51, 581 (45)
14099 368 A2 & Isa poja pea sees Raamat Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 420 (50)
14502 390 b* & Isi ei räägi, aga teisa õpetab Raamat Hää 1953 M. Mäesalu RKM II 40, 146 (36)
14503 390 b* Kõiki õpetab, aga ise ei räägi Raamat Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 322 (275)
14504 390 c & Teisa õpetab, aga ise ei õpi Raamat Mar 1931 A. Iisberg E 74570 (50)
19433 604 A1a1 Keeletu, meeletu, ilmamaa tark Raamat Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (28)
19525 604 A1b1 Keeletu, meeletu, ise ilmamaa tark Raamat Pöi 1953 L. Verliin RKM II 38, 67 (2)
19583 604 A1b2 Keeletu ja meeletu, ise ilmamaa tark Raamat, ka margapuu Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 141 (158)
19689 604 A2b1 & Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat As 1991 A. Korb, A. Tuisk RKM II 447, 444 (3)
19710 604 A2b1 Keeletu, meeletu, ise maailma tark Raamat Prn 1933 J. Vaino ERA II 69, 423 (13)
19735 604 A2b1 Keeletu, meeletu, isi maailma tark Raamat Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
19738 604 A2b1 Kieletu, mieletu, ise maailma tark Raamat VMr 1978 A. Korb RKM II 331, 233 (49)
19819 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat HMd 1927 A. Viilas E 74021 (6)
19820 604 A3a1 Keeletu, meeletu, üle ilma tark Raamat Ta 1932 L. Zirk E 81965 (14)
19910 604 A12+ Ilma keeleta, meeleta, ülearu tark Päsmer, raamat Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 210/1 (131)
22782 678 & Kirst kirjuid riideid täis Raamat Rid 1928 M. Meiusi ERA II 9, 242 (24)
41958 1203 & Mis hääleta tumm, aga palju räägib Raamat Krk 1888 J. Mägi SKS, Eisen 276 ja 277 (48)
45548 1341 E+ & Mõista ära mõterida, tea ära täterida, mitu pihlakut mäela, mitu kirja pihlakul Raamat, tähed Vil 1895 H. Niggol H III 25, 348/9 (27)
45581 1347 B* & Mõista, mõista mõkipuu, taga riida rikipuu, kirivene lõhmuspuu Raamat Hel 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 576 (426)
45582 1347 B* Mõista, mõista mõkipuu, taga riida rikipuu, kirivene lõhmuspuu Trükk Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 531 (21)
45583 1347 B* Mõista ära mõkipuu, taga riida rikipuu, kirivene lõhmuspuu Raamat Vil 1893 J. Täht H III 14, 389 (1)
46605 1374 Ca3* Maa on must, vaod valged, kündjal alles noored palged, kündja süda rõõmust keeb, sest et künd ta targaks teeb Raamat Tor 1939 Õ. Raab ERA II 211, 448 (11)
46656 1374 Ic+ Valge põld ja mustad vaod, kündjal alles noored palged Raamat ja õpilane Ote 1957 M. Villemson RKM II 84, 407 (29)
64970 1817 Cb & Püha mägi, püha jõgi, püha piilike mäeni, püha marju kerikun Raamat Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (22)
66257 1888 a & Saelaadad, palvelaadad, pühä tuule lipulaadad Piibel, raamat Kod 1887 S. Käär SKS, Eisen 361 (3)
66260 1888 b & Saelavvad, salmilavvad, püha tuule lipilavvad Raamat TMr 1888 P. Birkenthal H III 9, 410 (24)
66262 1888 c & Siigalauda, saagilauda, tuhat tuule lipilauda Raamat Hel 1962 S. Lätt RKM II 144, 126 (37)
76469 2174 L2b* Muial maal raotas tammõ, siia maalõ kargas last Raamat Krl 1892 G. Seen H II 36, 320 (81)
78434 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Urv 1941–1994 M. Raudnael RKM, AK 883, 2 (2)
78435 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kats kaanelavvakeist Raamat Kan 1866 J. Weitzenberg KM EKLA, F. 47, M. 48: 46, l. 6 (24)
78436 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaits kaaselavvakest Raamat Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (87)
78437 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kats kaanelavvakest Raamat Kam 1891 C. Komms, H. S. H II 29, 338 (16)
78438 2263 Aa1* & Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaits kaaselavvakeist Raamat Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (29)
78439 2263 Aa1* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, kats kaanõlavvakõist Raamat Ote 1889 G. Wulff H II 31, 637 (12)
78440 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Rõu 1955 Õ. Orro RKM II 49, 228 (4)
78442 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Tor 1964 S. Lätt RKM II 176, 605 (40)
78443 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, kaks kaanelauakest Raamat Hlj 1947 E. Tarvel KKI 2, 36 (100)
78444 2263 Aa1* Tuhat toomelehte, sada saarelehte ja kaits kaanelauakest Raamat Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (44)
78445 2263 Aa2* Tuhat toomelehte, sada saarelehte, pääle kaks kaanelauakest Raamat TMr 1930 E. Schmidt E 71295 (18)
78446 2263 Aa2* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, pääle viil kats kaasõlehte Raamat, kiri Se 1935 D. Karnask S 101880 (27)
78447 2263 Aa2* & Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, pääle kats kaanõkõist Raamat Kan 1895 G. Loodus H I 7, 609 (67)
78454 2263 Ab1 & Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat Han 1972 I. Aavekukk RKM II 292, 46 (72)
78455 2263 Ab1 Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest Raamat Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 85
78456 2263 Ab2 & Sada saarelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaasõlavvakest Raamat Plv 1928 E. Sepp E 62824 (1)
78457 2263 Ba & Tuhat toomelehte, sada saamelehte, kats kaanelauakest Raamat Kan 1888 G. Veski H III 11, 520 (93)
78458 2263 Bb* & Sada saamelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaanelauda Raamat Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (117)
78459 2263 Bb* Sada saamalehte, tuhat toomõlehte, kats kaanõlavvakõist Raamat Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (25)
78460 2263 C & Sada saelehte, tuhat toomelehte, pääle kats kaanelehte Raamat Vas 1895 J. Tint H III 26, 463 (34)
78461 2263 D & Sada saarõlehekeist, kats kullakaasõkõist Raamat Urv 1888 G. Seen H III 9, 650 (59)
78462 2263 Ea Tuhat toomelehekest, kats kaanelavvakest Raamat Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 35 (314)
78463 2263 Ea & Tuhat toomelehekest, kats kaanõlauakõst Raamat Kan 1924 A. V. Kõrv E 54990 (25)
78464 2263 Eb* & Kaks kaanelauakest, tuhat toomelehekest Raamat Kan 1981 B. Ilver RKM II 357, 382 (283)
78465 2263 Eb* Kats kaardilavvakeist, tuhat toomelehekeist Raamat Urv 1890 A. Koort H III 11, 437 (35)
78466 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle [kaks] kaanelauda Raamat Plv 1890 J. Tobre H III 11, 626 (13)
78467 2263 F1a* & Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Kan 1892 J. Väggi H II 45, 72 (2)
78468 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 440 (41)
78469 2263 F1a* Tuhat toomelauda, sada saarelauda, pääl kaits kaaselauda Raamat Ote 1895 C. Lipping H II 56, 799 (36)
78470 2263 F1a* Tuhat toomõlauda, sada saarõlauda ja pääle kaits kaanõlauda Raamat Vas 1936 A. Raadla ERA II 126, 438 (20)
78471 2263 F1b & Sada saarõlauda, tuhat toomõlauda, kats pääle kaanõlauda Raamat Se 1953 E. ja H. Tampere RKM II 57, 268 (7)
78472 2263 F1c* Tuhat-tuhat toomelauda, sada-sada saarelauda, pääle kaits kaaselauda Raamat Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (17)
78473 2263 F1c* & Tuhat-tuhat toomelauda, sada-sada saarelauda, pääle kats veel kaanelauda Raamat Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (47)
78474 2263 F1d & Sada-sada saarelauda, tuhat-tuhat toomelauda, pääl oll kats kaaselauda Raamat Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 392 (49)
78475 2263 F2 & Tuhat toomelauda, sada saarelauda Raamat Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (21)
78476 2263 G* Tuhat toomelauda, sada saamelauda, pääle kats kaanelauda Raamat Plv 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 557 (21)
78477 2263 G* & Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, pääle kats kaanõlauda Raamat Plv 1903 J. Semm H, Mapp 675 (2)
78478 2263 G* Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, pääle kats kaanõlauda Raamat Plv 1924 H. Jänes E, StK 22, 68 (2)
78479 2263 G* Tuhat toomõlauda, sada saamõlauda, kats kaanõlauda Raamat Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 370 ja 372 (1)
78480 2263 H1a1* & Tuhat toomelauda, sada saelauda, kats kaasõlauda Raamat Rõu 1936 A. Raadla ERA II 125, 220 (15)
78481 2263 H1a1* Tuhat toomõlauda, sada saelauda, pääl kats kaanõlauda Raamat Plv 1889 J. Tamm H II 33, 299 (13)
78482 2263 H1a2 & Tuhat toomõlauda, sada saelauda, pääl kats kaasõkõist Raamat Se 1937 N. Ress ERA II 163, 46 (43)
78483 2263 H1b1 & Sada saelauda, tuhat toomõlauda, pääl kats kaasõlauda Raamat Se 1939 P. Toomemägi ERA II 267, 472 (51)
78486 2263 H2 & Tuhat toomalauda, sada saelauda Raamatu lehe' Se 1933 N. Oinas S 67365/6 (6)
78488 2263 J & Tuhat tammõlauda, sada saelauda, pääl kats kaanõlauda Raamat Plv 1888 J. Tamm H III 16, 204 (28)
78490 2263 Kb & Sada saelauda, tuhat tuulelauda, pääle kaits viil kaaselauda Raamat Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 705 (54)
78491 2263 La & Tuhat tuulelauda, kaits kaaselauda Raamat Ote 1891 V. Vaher H II 44, 536 (23)
78492 2263 Lb & Tuhat-tuhat tuulelauda, pääle kats kaaselauda Raamat Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 379/80 (31)
78493 2263 M & Viissada saelauda, kaits veel kaaselauda Raamat Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 344 (25)
78494 2263 N% & Tuhat tutupääkeist, sada saelavvakõist, kats kaasõlavvakõist Raamatu tähe, lehe ja kaasõ Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (105) 2270
78495 2263 N% Tuhat tutu-pääkõist, sada saelauakõist, kats kaasõlauakõist Raamatu tähe, lehe ja laua Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (101) 2270
78496 2263 O & Tuhat tutulutukõist, sada saarõaidakõist Raamat Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 809 (16)
78497 2263 P & Tuhat toome, sada saame ja kats kaanelauda Raamat Kan 1895 J. Tedder H III 26, 366 (14)
78498 2263 Q% & Kiigelauda, kaagelauda, pääl kats kaanelauda Raamat Plv 1889 G. Pennert H III 11, 540 (39) 647B5a* 1888
82388 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tt 1877–1917 Anonüüm 002 Veske 3, 262 (35)
82390 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 187 (132)
82391 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Ote 1889 O. Grossschmidt H II 31, 374 (10)
82392 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Plt? 1877–1917 Anonüüm 013 H III 15, 538 ja 540 (4)
82393 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tor 1888 K. Kirschbaum SKS, Eisen 203 (63)
82394 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 474 (60)
82395 2375 Aa* & Valge põld, must seeme Raamat Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (124)
82396 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 216 (77)
82398 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 56 (60)
82399 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Kuu 1938 H. Martinson ERA II 178, 355 (25)
82400 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Mih 1939 L. Mäearu ERA II 210, 401 (23)
82402 2375 Aa* Valge põld, must seeme Lehekülg raamatus Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 430 (134)
82403 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 247 (74)
82404 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (18)
82405 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamat Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82406 2375 Aa* Valge põld, must seeme Raamatu lehekülg Kuu 1980 E. Lindström KKI KS
82407 2375 Aa* Valge põld, must seemen Kirjaleht ja tähed Tor 1887 J. Tilk SKS, Eisen 210 (21)
82408 2375 Aa* Valgõ põld, must seeme Raamat Se 1938 A. Tammeorg ERA II 190, 441 (66)
82409 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Vän 1888 J. Karlson Ol. Lisa nr. 24 (1888) 384 (3)
82411 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Trv 1894 J. Liller H I 5, 354 (53)
82412 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamatu kiri Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (6)
82413 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Emm 1938 E. Ennist ERA II 189, 145 (49)
82414 2375 Aa* Valge põld ja must seeme Raamat Rei 1938 E. Ennist ERA II 189, 230 (126)
82416 2375 Ab% Valge väli, must seeme Raamat ja tähed SJn 1893 J. Mein H II 43, 387 (220) 2385H2
82417 2375 Ab% & Valge väli, must seeme Raamatu leht Pst 1894 J. Reevits H I 7, 471 (7) 2385H2
82418 2375 Ab% Valge väli, must seeme Trükk ehk kirjutus Trt 1889 S. Bergmann H II 29, 132 (8) 2385H2
82419 2375 Ab% Valge väli, must sieme Raamat Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (45) 2385H2
82420 2375 Ac Valge nurm, must seeme Raamat Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (217)
82422 2375 Ac Valge nurm, must seeme Raamat Ran 1889 A. Tobber H II 30, 282 (17)
82424 2375 Ac Valgõ nurm, must seeme Raamat Rõu 1895 A. Perli H II 56, 1010 (10)
82426 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat KJn 1870 J. Tiedemann E 148 (169)
82427 2375 Ad1 & Valge maa, must seeme Raamat Kan 1896 J. Ots H II 56, 698 (73)
82428 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamatu tähe Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (89)
82430 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Kiri ehk raamat Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (13)
82431 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (35)
82432 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Tt 1877–1917 Anonüüm 017 H IV 9, 755 (5)
82433 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (95)
82434 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat ja kiri sees Rap 1889 J. Vällü H II 16, 475 (4)
82435 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1889 J. Janson H II 32, 405 (48)
82436 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (95)
82437 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Võn 1888 J. Kripson SKS, Eisen 402 (47)
82438 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Võn 1889 T. Lätti H II 29, 769 (118)
82439 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Kan 1888 J. Väggi H III 11, 485 (76)
82440 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Rõn 1889 C. Berg H II 30, 716 (77)
82441 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (18)
82442 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Ote 1892 J. Ainson H II 44, 547 (49)
82443 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Trv 1896 J. Tõllasson H II 55, 252 (4)
82446 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat, kirjutus Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 298 (178)
82447 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (45)
82448 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Raamat San 1929 L. Kuusik E 64016 (62)
82449 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Se 1934 M. Peramets S 78515 (58)
82450 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Urv 1890 J. Teder H III 11, 330 (28)
82451 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Trv 1890 A. Rull H II 25, 437 (115)
82453 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Raamat Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (114)
82456 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Rõu 1894 A. Assor H II 51, 410 (97)
82457 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (98)
82459 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kir'atähe Se 1930 V. Ruusamägi S 25959 (65)
82462 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
82464 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Se 1940 N. Koplimägi ERA II 286, 437 ja 438 (2)
82465 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Raamat Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 420 (22)
82466 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat KJn 1898 C. Sööt H II 66, 729 (92)
82467 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamatu tähed KJn 1890 A. Pihlak H III 7, 873 (16)
82468 2375 Ad2* & Valge maa ja must seeme Raamat Trv 1889 J. Käger H III 6, 319 (165)
82469 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (26)
82470 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat Pst 1890 J. Leppik E 431 (21)
82471 2375 Ad2* Valge maa ja must seeme Raamat, kiri Kan 1964 M. Meho, M. Märtinson, S. Räppo, T. Talv EKRK I 51, 173 (43)
82473 2375 Ad2* Must seeme, valgõ maa Raamat Se 1934 A. Tammeorg S 90823 ja 90828 (7)
82474 2375 Ba & Valge väli, must vili Raamat SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (35)
82475 2375 Bb & Valge maa, must vili Tähed raamatus Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 222 (98)
82483 2375 D+ Valge väli, mustad seemned, käega külvad, suuga nopid Raamatu lugemine Jõh 1946 A. Krikmann RKM II 7, 112 (2)
82484 2375 D+ Valgõ nurm, must seeme, kiä külb, tuu saa arvu Raamat ja lehe Se 1933 N. Oinas S 68132 (45)
82495 2378 a & Valge taivas ja musta tähe Raamat Pst 1889 J. Henno H III 16, 39 (35)
82496 2378 b & Valge taevas, muste tähti täus Raamat Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 344 (33)
82497 2378 c & Mustad tähed valges taevas Kiri raamatus Saa 1939 I. Peetrimäe ERA II 213, 219 (62)
82499 2379 & Valge tekk ja mustad kirjad Raamat Äks 1894 J. J. Millert H II 50, 712 (6)
82573 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsja Raamat, lugeja Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (96)
82577 2385 A1a1 & Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat Kuu 1903 J. Mikiver E 43932 (19)
82578 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat Plv 1890 J. Tobre H III 11, 561 (3)
82579 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamatut loetasse Kõp 1888 V. Reiman H II 26, 54 (85)
82581 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Raamat ja inimene Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (65)
82604 2385 A1g & Kirriv kari, lakõ väli, tark kar'akaitsja Kir'atähe', papõr, lukõi Vas 1975 H. Keem KKI, TS
82614 2385 A5 & Valgõ nurm, must tõbrass, targal kar'ussõl kaitsa' Raamadu kir'a' Lut 1927–1932 P. Voolaine KKI WS
82804 2385 D1* Valge väli, kirju kari, musta krants on karjane Paber, trükitähed, õpetaja VMr 1887 K. Roost SKS, Eisen 37 (14)
82861 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatutähed Pil 1894 H. Keller E 10043 (39) 1740
82862 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatuleht Plt 1891 J. Reinthal E 485 (32) 1740
82866 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Paber ja kiri Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 201 (15) 1740
82867 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamatutähed PJg 1888 H. Lussik H IV 2, 479 (17) 1740
82868 2385 H1a% & Valge väli, kirju kari Raamatutrükk Pal 1888 M. Saar H II 27, 557 (61) 1740
82869 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Mär 1992 K. Suislep RKM, KP 18, 232 (1) 1740
82870 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat VMr 1890 A. Elken H II 11, 523 (106) 1740
82871 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (291) 1740
82872 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Raamat Ote 1957 O. Rääk RKM II 84, 246 (65) 1740
82874 2385 H1b1 Kirju kari, valge väli Kirjandus, trükk või kiri Trm 1906 M. Sild EKnS 2, 22 (25)
82875 2385 H1b1 Kirju kari, valge väli Raamat Lai 1897 H. Asper H III 28, 523 (56)
82877 2385 H1b2 & Kirju kari ja valge väli Kiri ja paber VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (28)
82881 2385 H2% Valge väli, must kari Raamat Ote 1955–1956 L. Meesak RKM II 84, 204 (15) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82882 2385 H2% & Valge väli, must kari Kiri, raamat JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (19) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82883 2385 H2% Valge väli, must kari Raamat ja kiri Rak 1902 A. K. Kivi E 42338 (13) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82897 2385 K1a & Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat Hls 1893 J. Stamm H III 13, 731 (31)
82898 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 118 (8)
82899 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat, poiss Juu 1889 P. Talts H II 16, 419 (8)
82900 2385 K1a Kirju kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat ja lugeja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 323 (270)
82901 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tuhmid, targad tagaajajad Raamat VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 43 (73)
82902 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tohmid, targad taka-aajad Raamatulugijad Muh 1896 H. Laipmann H II 54, 582 (145)
82903 2385 K1a Kiri kari, valge väli, tohmid, targad tagaajajad Raamatulugud ja lugejad Muh 1872 O. T. K. H I 4, 551 (32)
82904 2385 K1b & Valge väli, kirriv kari, tohmid, targad takka-aajad Raamat Muh 1938 R. Viidalepp ERA II 191, 118 (26)
82906 2385 K1c & Kiri kari, valge väli, tohmid, targad taka aevad Raamat ja lugejad Muh 1898 K. Raud H II 65, 163 (9)
82917 2386 a Valge väli, mustad vaod Raamat Hls 1939 M. Alliksaar ERA II 214, 353 (22)
82918 2386 b* & Valke põld ja mustad vaud Kirjutamise raamat Lüg 1948 A. Parijõgi KKI WS
82919 2386 b* Valged põllud, mustad vaud Raamat Saa 1893 J. A. Kangur E 1637 (14)
82940 2389 a3* Valgõ põld, musta' pindre' Raamat Se 1959 A. Relli RKM II 92, 94 (254)
82944 2389 c & Valge nurm, musta peendre' Raamat Lut 1894 O. Kallas LMr 133 (216)