Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 67 kirjapanekut 10 tüübist, näitan 1 — 67
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
2207 90 Ab & Eile kuulsin räbalate kära, täna upun mustusesse ära, homme tulen valge tuvina sõbrannadele õnne soovima Kiri VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 363 (1)
2419 103 a1 & Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Tt 1879 Anonüüm XXX Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (52)
2421 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Pst 1895 H. Lensin H I 5, 357 (30)
2422 103 a1 Elust tuleb, eluta on, aga vastab ometi Kiri Kei 1888 J. Vinter H III 3, 344 (23)
14498 390 a* Esi ei mõista lukõ ei kerota, a tõisi opas Kiri Se 1927 V. Ruusamägi S 2317 (63)
22267 666 Aa1 & Kirriv rakakõnõ käü maad-ilma pitteh haukuh Kiri Se 1888 H. Prants H II 3, 438 (24)
22268 666 Aa2 & Kiriv rakakene käi haukes maad-ilma pite Kiri Ote 1892 J. Ainson H II 44, 546 (35)
22269 666 Ab & Kirriv pini käu maad-ilma pite haukuh Kiri Vas 1895 J. Tint H III 26, 431 (18)
22270 666 B+ & Kirriv pini lavva pääl Kiri Se 1934 A. Kits S 81844 (18)
76420 2174 H3c* Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ laastu tulõva Kirjad Se 1953 O. Jõgever RKM II 44, 208 (63)
76421 2174 H3c* & Tuul maal tammõ raotas, s'oolõ maalõ lastu tulõva' Kir'a' Se 1956 V. Pino RKM II 51, 392/3 (4)
76438 2174 I2c & Siin maal raotas, sinna maale jooksva laastu Kirjasaatmine Kan 1888 G. Veski H III 11, 522 (118)
76450 2174 L2b1* Muial maal raotas puid, lastu' kargasõ siiä maale Kiri Ote 1939 A. Kroon ERA II 274, 146/7 (62)
76452 2174 L2b1* & Muul maal raodass puid, seele maalõ karglõsõ lastu' Sõda, laastud olevat kirjad Har 1944 S. Tanning KKI WS
76473 2174 M2a1* & Võõral maal raiutas puid, siia kargavad lastud Kirjad Urv 1887 J. Paap SKS, Eisen 426 (50)
76491 2174 M2b1* Puud raiud võeral maal, laast kargab siia maal Kiri Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (17)
76504 2174 M2d1 & Puud raiud võeral maal, laast kargab meie maal Kiri Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (17)
76525 2174 R & Moskvas raiutakse, laastud lendavad meie maale Kiri Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 352 (86)
76584 2174 Ž5b & Hiiumaalt raiutakse laastu ja laastud lendavad seia Kirjad JJn 1896 J. A. Rehberg H II 57, 558 (25)
76643 2174 X3+ & Siin maal haava raotas, sinna lehe libisese Kiri Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 437 (9)
78446 2263 Aa2* Tuhat toomõlehte, sada saarõlehte, pääle viil kats kaasõlehte Raamat, kiri Se 1935 D. Karnask S 101880 (27)
78484 2263 H1b2 & Sada saelauda, tuha toomõlauda, pääle kats kaasõkõist Kiri Se 1929 M. Pihlapuu S 18097 (2)
82315 2372 Aa1 & Valge meri, punane roosike keskel Kiri petsadiga Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 359 (290)
82316 2372 Aa2 & Punane roosike keset valget merd Pitse kirja peal Pst 1891 J. Leppik H III 14, 285 (24)
82317 2372 Ab & Valge meri, punane lill Kiri Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (90)
82319 2372 Ad & Valge meri, punane kruus keskel Kiri petsatiga Hls 1889 H. Kase H III 6, 150 (27)
82320 2372 Ae & Valge meri, punane saar keskel Kiri Aud 1889 K. Tarkpea H I 2, 715 (63)
82321 2372 B & Valge meri, musta kala Kiri Plv 1890 J. Tobre H III 11, 627 (25)
82327 2372 Ca1 & Valge meri, mustad kalad, punane roosilill keskel, kes roosilille ära murrab, see saab kaladega kõnelda Kiri Trv 1894 J. Vaine E 13626 (104)
82328 2372 Ca2 & Valge meri, mustad kalad, mere keskel punane roos, kes roosi katki murrab, oskab kaladega rääkida Pitsatiga kiri Trt 1930 M. Sika E 66462 (72)
82329 2372 Ca3 & Valge meri ja mustad kalad, keset merd roos, kes selle roosi katki murrab, saab kaladega kõnelda Kiri Vil 1960 Ü. Puusep, M. Talts, K. Uibo EKRK I 34, 185 (17)
82330 2372 Cb & Valge meri, mustad kalad keskel, verev lillitutt, kes nu lillituti är kakke, saa musti kaluge kõnelda Kiri Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 341 (5)
82331 2372 Cc & Väikene järvekene, sääl oma musta kala sisen ja verev roos kasvab peal, kes see roosi ära kaksab, saab neide kalakestega kõnelda Kirja lugeda Kan 1888 G. Veski H III 11, 517 (58)
82332 2372 Cd & Valge meri, mere pääl saar, saare pääl lill, kes too lilli ära kakses, see saab kõiki merekalloga kõnelda Kiri Võn 1895 P. Rootslane E 21265 (78)
82335 2372 Db & Valgõ meri, musta kala, ku kruusi katski ei murra, kallo kätte ei saa Kiri, petsat Kan 1895 G. Loodus H I 7, 610 (90)
82336 2372 Dc & Ühe valge järve pääl ojub üks punane roos, tahad sa muste kallu püüda, pead sa punast roosi murdma Kiri ja kirjalakk Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (93)
82338 2372 E1a1 & Valge meri, punane roosike keskel, kes selle punatse roosikse katik murrab, saab valge merege kõnelde Kiri Pst 1889 A. Luts H III 6, 929 (1)
82339 2372 E1a2 & Valge meri, punane roos, kes selle roosi katki murrab, saab selle merega kõnelda Kiri Hls 1893 H. Sulsenberg H II 42, 464 (6)
82340 2372 E1b1 & Valge meri, punane lill, kessi selle lilli katik murrab, saab merege kõnelte Petser, mis kirjä pääl om Hls 1891 J. Riiet H III 13, 590 (156)
82341 2372 E1b2 & Valge meri ja punane lill keset merd, kes selle lille katki murrab, saab selle merega rääkida Kiri Hls 1889 J. Meomuttel H II 22, 452 (20)
82342 2372 E1c & Valge meri, verrev roos, kes merega taht kõnelda, see murdku roos katski Kiri Rõn 1889 P. J. Tamm H II 30, 921 (30)
82343 2372 E2a1 & Valge järv, punane roos keskel, kui sa selle roosi ära võtad, siis saad järvege rääkida Kiri ja petsat kirja pääl Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 344 (19)
82344 2372 E2a2 & Valge järv, punane roos, kes see roosi katki teeb, saab valge järvega kõneleda Kiri ja kirjalakk Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 103
82345 2372 E2b & Valge järv, verev roos keskel, kes järvega tahab juttu ajada, peab roosi murdma Kiri ja kuväär Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (3)
82346 2372 Fa & Siin seisab üks loss ja lossis elab härra, lossi ukse ees on punane roos, kui sa seda roosi murda saad, siis saad lossihärraga rääkida Kiri Vän 1933 S. Rungi E 82679 (1)
82347 2372 Fb & Lossis on herra, muidu sa temaga rääkida ei saa, kui sa uksel olevat punast lille puruks ei sõku Kiri Vln 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 86 (113)
82348 2372 Fc & Roos on lossi ukse ees, muidu lossihärraga kokku ei saa, kui murra roos katki Kiri pitseriga kinni pandud Vän 1897 E. Tetsmann H II 58, 526 (58)
82387 2375 Aa* Valge põld, must seeme Kiri Nõo 1875 J. Kerg EKS 8° 3, 14 (67)
82401 2375 Aa* Valge põld, must seeme Kiri Saa 1939 H. Tehver ERA II 213, 32 (131)
82421 2375 Ac Valge nurm, must seeme Kiri Rõu 1897 G. Raup H III 28, 716 (55)
82430 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Kiri ehk raamat Trt 1889 A. Puusep H III 9, 588 (13)
82444 2375 Ad1 & Valge maa, must seeme Kiri Vil 1889 J. Köögardal H II 26, 145 (33)
82445 2375 Ad1 Valge maa, must seeme Kiri paberil Sa 1904 A. Valtin H III 31, 156 (20)
82452 2375 Ad1 Valge maa, must seemen Paper, kiri Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 555 (222)
82455 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1888 H. Prants H II 3, 441 (69)
82460 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1927 M. Pihlapuu S 1932 (39)
82461 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1929 M. Pihlapuu S 18097 (1)
82463 2375 Ad1 Valgõ maa, must seeme Kiri Se 1937 I. Rohtla ERA II 151, 123 (86)
82476 2375 C & Valge väli, hall küli Pleispulga kiri Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 645 (19)
82485 2375 D+ & Valge põld, must seeme, kes seda külvab, saab targaks Kiri Rak 1905 K. Holm H II 74, 308 (23)
82866 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Paber ja kiri Pai 1934 H. Neumann ERA II 90, 201 (15) 1740
82877 2385 H1b2 & Kirju kari ja valge väli Kiri ja paber VMr 1895 V. Rosenstrauch H III 17, 540 (28)
82882 2385 H2% & Valge väli, must kari Kiri, raamat JJn 1888 P. A. Pitka SKS, Eisen 67 (19) 2375Ab 2386 | vs: EV 2046C
82884 2385 H3 & Must kari, valgõ vari Kiri Se 1888 E. Aun H II 27, 747 (42)
87271 2549 Aa Võib õnne sulle kuuluta, sind õnne kaljust nihuta, kui kuke pää ta punab ja lume värvi kannab Kiri Pal 1897 H. Karro H IV 8, 344 (97)
87272 2549 Ab & Tahan sulle õnne kuulutada, sind õnne kaljust nihutada, ta kuke peada punane ja lume värvi karvane Kiri Tõs 1889 M. Kampmann H II 19, 250 (146)
87273 2549 B & Kui kuke pää ta punab ja lume värvi kannab Kiri Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 53 (35)