Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 178 kirjapanekut 9 tüübist, näitan 1 — 178
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
2423 103 a2 & Ta tuleb elust, tal ei ole elu, aga võib kõikidele vastust anda Sulg Rõn 1889 C. Berg H II 30, 717 (88)
2424 103 b & Elust tulõ, ellu täl ei olõ, siiski kost kõik küsimise Hanisulg Urv 1888 G. Seen H III 9, 649 (49)
14453 387 a1 & Ise lühike, pea mitu korda pikem Sulepea VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 41 (38)
14457 387 a2 & Ise lühike, aga pea pikk Sulepea Sim? 1965 P. Kippar KKI 38, 258 (9)
25247 769 O% & Pistad sisse, on kuiv, tõmbad välja, ots tilgub Sulg SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 73 (19) 1922
34064 985 Ba & Lihast ta sünnib, liha ta ei ole, kõnnib jäljed taga Hanisulg Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 864 (59)
34066 985 Bc & Lihast ta sünnib, aga liha ei ole, mida rohkem ta jookseb, seda rohkem jäeb jälgi taha Hanesulg Kos 1892 T. Wiedemann H III 12, 90 (8)
34067 985 Bd & Lihast on sündinud, liha ega luu ta ei ole, ilma hingeta ja käib jälled järel Hanisulg SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (184)
34068 985 Be & Lihast kasvab, aga kus käib, sial on jäljed järel ja kõik ilm teda tarvitab Hanesulg Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 517 (46)
34069 985 C1a1 & Lihast ta sündib, liha ta ei ole, lõhki lõigatse, juua antakse, jookseb jälle, jäljed järel Hanisulg Kõp 1903 M. Evert H III 30, 517/8 (10)
34070 985 C1a2 & Lihast ta sünnib, lihast ta ei ole, lõika lõhki ja anna juua, pane kõndima, jäljed jäävad taha Hanesulg kirjutuseks Jõe 1889 H. Redlich H II 15, 230 (9)
34071 985 C1b% & Lihast ta sünnib, liha ta ei ole, noaga lõigatakse, laua pääle pannakse, kõnnib ja jäled jäevad taha Hanisulg Tt 1889 Anonüüm 014 H III 16, 704 ja 705 (25) 1897
34072 985 C1c & Lihast ta kasbab, liha ta ei ole, luu ta ei ole kah, anna juua, kõnnib jälle jälled järel Hanisulg SJn 1891 J. Köstner H II 26, 555 (24)
34073 985 C2 & Ei ole puust, ei ole luust, anna tal juua, käib jälled järel Hanisulest kirjut[us]sulg SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (31)
34074 985 D & Lihast on sündinud, liha ta ei ole, ometi vahivad kuningad ja keisrid tema jälgi Hanisulg Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 221
34077 985 Fb & Lihast on sündinud, liha ta ei ole, nina tal lõhki lõigatakse ja juua tal antakse, pärast käib vürstide ja kuningate ees Hanisulg SJn 1893 J. Mein H II 43, 385 (185)
34080 985 G1a2 Lõika mu ihu, lõika mu henge, anna mul juvva, lase mul joosta Kirjutud hanisulg Ote 1891 V. Vaher H II 44, 535 (12)
35772 1027 Aa1* Pea lõikan ära, südame võtan välja, annan juua, hakkab rääkima Hanesulg Prn 1901 A. Gärtner E 41951 (29)
35773 1027 Aa2 & Lõika pea, lõika süda, anna juua, hakkab rääkima Hanesulg Vän 1922 L. Pärt E, StK 14, 237 (47)
35776 1027 Ab1* & Lõika pää otsast, võta süda välja, anna juvva, nakab kõnelema Hanisulg Nõo 1888–1889 J. Tüklov H IV 9, 690 (36)
35777 1027 Ab1* Pää lõegatas ära, süda võetas vällä, antas juvva, nakkas kõnelema Hanikirjutussulg Rõn 1889 C. Berg H II 30, 722 (25)
35779 1027 Ba & Pää lõigatakse maha, südä kistakse seest, siis hakkab rääkimä Hanesulg Jõh 1964 V. Rünne KKI KS
41524 1175 A & Ma olen üks veike loom ja keige halvem teiste seas ning alati istun kohtulaudas Hanesulud Krj 1875 T. Rohke H I 4, 484 (27)
41525 1175 B/ & Piklik, ümarik, allotsas pragu, sees hapukas, must magu, kirjatundjatega ja kohtumõistjatega istub tema lauas ja kõik otsus tuleb tema käest Kirjutussulg Jaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 530 (18) 2713F
51905 1469 Nooredhärrad ottentondid lõikasid minu kõhu katki, võtsid kõik sealt seest välja, andsid mulle juua ja lasksid mind aga joosta Üliõp[ilased] kirjutasid hanesulega Tür 1926 R. Viidebaum E 59246 ja 59249 (29)
51906 1469 & Nooredhärrad ottentondid lõiksid minu kõhu katki, võtsid kõik sealt seest välja, andsid mulle juua, lasksid mind joosta Hanesulg kirjutamiseks Tür 1926 A. Palm E 57563/4 (1)
90080 2663 A1b1 Üts hiir, kats handa Pero Se 1934 N. Oinas S 81954 (10)
91324 2713 A1a1 & Punane vars, mille otsas pragu, sinna mulku käib, kus must ja hapu magu Sulepea ja tindipott San 1940 I. Novek ERA II 305, 553 (219)
91326 2713 A1a3% & Punane pulk, must auk, ta otsa sees on ragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja mõrru magu Sulg, sulepea ja tint Hls 1939 L. Pukits ERA II 214, 421 (10) 1283
91327 2713 A1b1* See punane pulk nii imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku läeb, kus must ja hapu magu Sulepää Jõh 1935 L. Jalakas ERA II 118, 279 (25)
91328 2713 A1b1* & See punane pulk nii imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 050 ERA II 118, 405 (2)
91330 2713 A1b2* See punane pulk, mis imet teeb, tal otsas must ja ragu, ja aga kus ta sisse käib, sääl must ja hapu magu Sulepea Hls 1946 E. Laugaste KKI 2, 197 (1)
91331 2713 A1b2* & See punane pulk, mis imet teeb, kel otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Tindipott Krk 1961 A. Vari RKM II 134, 475 (3)
91332 2713 A1b3 & Üks imeline punane pulk, tal otsas on pragu, mis sinna sisse tihti käib, kus must ja hapu magus [sic!] Tint, sulg ja sulepea Kos 1939 T. Võimula ERA II 261, 252 (142)
91333 2713 A1c1* & Üks pulk on väga imelik, tal otsas oli pragu, see auk, kus teda pisteti, on must ja hapu magu Sule vars, sulg ja tindipott VMr 1890 J. Reise H II 11, 829 (55)
91334 2713 A1c1* Üts pulk, mes olli imelik ja otsa seen oll pragõ, üts mulk, kos sisse kasteti, oll must ja hapu magu Tindiklaas Urv 1890 H. Lellep H III 11, 430 (19)
91335 2713 A1c1* Üks imelik pulgake, tal otsas väike pragu, ta tihti sinna auku läeb, kus must ja hapu magu Sulg, sulepea ja tindipott Kuu 1935 A. Mägi ERA II 111, 87/8 (18)
91336 2713 A1c2 & Üks pulk, mis väga imelik, tal otsas oli pragu, kui teda sisse kasteti, siis oli hapu magu Sulg VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 51 (225)
91337 2713 A1c3 & Üks pulk on tehtud imelik, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Sulepea ja tindipott Hel 1962 P. Kippar KKI 34, 260 (26)
91338 2713 A1c4 & Imelik pulk, kel otsas on pragu, kastetas sisse, kel hapu magu Sulg ja tint Plv 1933 R. Viidebaum ERA II 63, 171 (3)
91339 2713 A1c5 & Üts pulk, see olli imelik, kos tedä sisse kastõdi, oll must ja hapu magu Sulg ja tint Kan 1964 M. Märtinson, T. Talv EKRK I 51, 417 (4)
91340 2713 A1c6* & Küll see asi om imelik, kel otsa sehen ragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Terasulg Krk 1926 A. Johanson E 58314 (2)
91341 2713 A1c6* Mees väga imelik, tal otsas oli pragu, kui sisse pisteti, oli must ja hapu magus Kirj[utus]sulg VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 11 (21)
91342 2713 A1d* & Üks pulk, mis üsna imelik ja ühest otsast kumerik ja teises otsas pragu, saab sinna auku pistetud, mis must ja hapu magu Sulepea Kuu 1960 R. Lilhein Vilbaste 5, 293 (3)
91343 2713 A1d* Üks pulk, mis väga imelik ja igapidi kumerik ja otsas on tal pragu, siis sinna sisse pistetaks ja ühte auku kastetaks, mis must ja hapu magu Kirjasulg Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 122 (34)
91344 2713 A1d* Üks pulk, mis oli imelik ja igast kandist kumerik, tal otsa ees on pragu ja tihti kastetakse, kus must ning hapu magu Sulepää Hlj 1934 R. Kull ERA II 70, 510 (9)
91345 2713 A1e1* & Üks pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, kus must ja hapu magu Sulepea, sulg, tindipott Kuu 1956 I. Lind RKM II 52, 372 (36)
91346 2713 A1e1* Üks pulk, mis väga imelik, ta ühest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta sinna sisse kastetaks, kus must ja hapu magu Tint, sulg ja sulepea Muh 1976 R. Rull RKM II 321, 304 (5)
91347 2713 A1e1* Üks pulk, mis väga imelik ja ühest otsast ümarik, teises otsas pragu, saab sinna auku topitud, mis must ja hapu magu Sulepea, sulg, tindipott Kuu 1964 S. Mering Vilbaste 1, 88
91348 2713 A1e1* Üts pulk, mis imelik ja otsast ümarik, tal teises otsas pragu, must mulk ta jaos hoiõtas, kos tedä sisse pistetäs, tad maitstõh hapu magu Sulepea, sulg, tindipott ja tint Rõu 1937 L. Raudsepp ERA II 180, 588 (11)
91349 2713 A1e1* See pulk, mis oli imelik ja otsast oli ümarik ja otsan oli pragu, kus teda sisse kastetas, oll must ja hapu magu Sulepää, sulg, tindipott Kan 1924 A. V. Kõrv E 55024 (5)
91350 2713 A1e1* Üks pulk, mis oli ümmarik ja igatpidi imelik, tal otsas oli pragu, mis tihti sisse pisteti, mil must ja hapu magu Sulepää, sulg ja tint Rõu 1938 H. Pill ERA II 186, 667 (87)
91353 2713 A1e2* Sii pulk, mis olli imelik ja kõigu üle ümärik, otsa sehen pragu ning must ja hapu magu Sulg Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 528 (64)
91354 2713 A1e2* Üits pulk, mis olle imelik, ta esi olle ümarik, otsan olle pragu, must ja hapu magu Sulepää Kam 1939 A. Paal ERA II 257, 420 (209)
91355 2713 A1e2* & Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas oli pragu, ise must ja hapu magu Sulepea Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (23)
91357 2713 A1e3* Üks asi, mis om imelik ja ise väga ümarik, tal tihti sisse pistetaks ja ruttu välja võetaks, tal otsa ees on pragu ja must ning hapu magu Tindipott Lai 1952 Anonüüm 075 RKM II 174, 199 (1)
91359 2713 A1f1* & Üts pulk, mis olli ümärik, täl otsan olli pragu, koes teda sisse kastõdas, sääl olli must ja hapu magu Sulg Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (147)
91360 2713 A1f1* Üts pulk, mis olli ümarik, tal otsas oli pragu, tal tihti sisse kasteti, sel must ja hapu magu Tindiklaas Plv 1894 H. Huik H I 6, 31 (11)
91361 2713 A1f2* & Üts pulk, mis om jo ümärik, täl otsa iin om pragu, siis auk, kos sisse kastetes, om must ja hapu magu Kirjutusesulg Nõo 1926 E. Päss E 56955 (6)
91362 2713 A1f2* Üks pulk, mis oli ümarik, sel oli otsas pragu, sai musta auku kastetud, sel oli hapu magu Sulepea VJg 1960 P. Lepik, P.-E. Rummo EKRK I 32, 178 (7)
91363 2713 A1f2* Üks pulk, mes olli ümarik ja selle otsas prigu, ja mulk, kus sisse pisteti, oli must ja hapu magu Sulepää, sulg ja tindipott Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 451 (21)
91364 2713 A1f3* & Üts pulk, see olli ümarik ja otsa siis olli pragu, ta tihti sinna sisse käis, kos must ja hapu magu Sulepää Hel 1937 H. Kirt ERA II 142, 542 (32)
91365 2713 A1f3* Üts mulk, mis olli ümärik, tal otsa seen oll pragu, ku sinnä sisse kasteti, olli must ja hapu magu Tindipott Kan 1963 R. Praakli RKM II 174, 373/4 (7)
91366 2713 A1f3* See pulk, mis üsna ümargune, tal allpool otses pragu, ta tihti senna sisse lääb, kus must ja hapu magu Sulepää Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 64 (21)
91367 2713 A1f4 & Üits pulk, mis üsna ümarik, tal otsa sees om pragu, kui teda sisse kastedas, om must ja hapu magu Sulepää Ote 1889 V. Vaher H II 31, 53 (74)
91368 2713 A1f5* Üks ümargune ümerik ja otsas on tal pragu, see auk, kus teda kastetakse, on must ja hapu magu Sulepea, sulg ja tindipott VJg 1921 M. Jürna E, StK 8, 279 (7a)
91369 2713 A1f5* & Ühest otsast ümarik, teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, mis must ja hapu magu Sulg ja tint Kuu 1938 J. Eplik ERA II 172, 490 (189)
91370 2713 A1f6 & Teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta näpu vahel võetakse ja sinna sisse kastetse, kus must ja hapu segu Sulg Muh 1954 U. Liik RKM II 41, 381 (36)
91371 2713 A1g1* & Sii pulk on pikk ja ümarik ja otsas on tal pragu, ta senna sisse pistetaks, kus must ja hapu magu Sulepää ja tindipott Hää 1964 M. Mäesalu RKM II 180, 14/5 (4)
91372 2713 A1g1* Üts pulk oll pikk ja ümärik, tel otsan väike pragu, kos tä sisse pisteti, oll must ja hapu magu Sulepea ja tint Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 119 (63)
91373 2713 A1g1* Pikk ja ümmargune pulk, ragu otsa sehen, ja sinna sisse pistetakse, mis must ja hapu magu Terassulg, tint ja sulepää Hls 1939 L. Tamme ERA II 214, 579 (1)
91374 2713 A1g2 & Üks pulk, mis pikk ja ümarik, tal ühes otsas pragu, ta mitmes mustas aukus käind ja tunnud hapu magu Sulepea Nis 1990 E. Tampere RKM II 434, 584/5 (21)
91375 2713 A1h* & See pulk on pikk ja peenike, tal otsas on küll pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Kirjutussulg sulepääga Trt 1962 A. Vigla RKM II 151, 472/3 (117)
91376 2713 A1h* Pulk oli pikk ja peenike, selle otsas pragu, kus ta sisse pisteti, see oli hapu magu Sulepea ja tindipott Hää 1954 M. Mäesalu RKM II 40, 203 (41)
91377 2713 A1i+ Üks pulk, mis tark ja punane, tal otsas väike pragu, ja sinna sisse kastetakse, kus vahest vähe hapu Tint, sulepää ja sulg Vän 1939 A. Tammai ERA II 211, 48 (3)
91378 2713 A1i+ See pikk ja piluline pulk, tal otsa sees on pragu, ta tihti sinna sisse käib, kus must ja hapu magu Sulepea, sulg ja tint Hls 1939 L. Ilbak ERA II 214, 76 (6)
91379 2713 A1i+ & Üks pulk on must ja imelik, tal teises ots on pragu, sie auk, kus sisse tema käib, on must ja hapu magu Sulevarss ja tint, sulel on varss ots, tindil on hapu magu Sim 1947 H. Joonuks RKM II 349, 379 (3)
91380 2713 A1i+ Üits pulk, mes tsiiruviirulik, täl otsan olli pragu, tä sinna sisse kasteti, mes must ja hapu magu Sulg Rõn 1964 S. Kaseoru EKRK I 54, 233 (2)
91381 2713 A1i+ & See pulk, mis om nii ilus, tal tõsen otsan pragu, kos tedä sisse pandas, om must ja hapu magu Sulg Ote 1893 K. Parts H II 44, 589 (54)
91382 2713 A1i+ & Kas tunned väikest pulgakest, kel otsa sees on pragu, see musta auku torgatas, kus halb ja hapu magu Sulepea Plv 1966 O. Kõiva RKM II 213, 158 (7)
91383 2713 A1i+ & Üteh otsah pulk ja tõõsõh otsah pragu, kui pistä' sisse ja maidsa, siss om hapu magu Sulg, sulepää, tint Se 1940 M. Linna ERA II 278, 566/7 (26)
91384 2713 A1i+ Üks ühe jalaga poisike, kel otsa sees on pragu, ta tihti sinna auku käis, mis must ja hapu magu Sulepea Tt 1936 A. Haav ERA II 132, 217 (7)
91385 2713 A2a & Imelik pulgakene, teises otsas pragu, sinna sisse pannakse, mustjas, hapu, magus, ühele toob kurvastust, teisel toob rõõmustust Sulepea ühes sulega Krj 1937 L. Böckler ERA II 131, 365 (128)
91386 2713 A2b1 & Üks pulk, mis õli ümarik ja igapidi imelik, tal õtsas veike pragu, tad sinna sisse kastetaks, milla hapu, mõru magu, mõnele toob rõõmu, mõnele kurvastust Sulepea Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 82 (175)
91387 2713 A2b2* Üks pulk, see oli imelik ja teisest otsast ümerik ja otsas oli pragu, mis tihti sisse kasteti, oli must ja hapu magu, mõnel toob ta rõõmustust, mõnel mitu kurvastust Sulepea Lai 1935 E. Siepermann ERA II 118, 83/4 (2)
91388 2713 A2b2* Üks pulk, mes üsnä imelik ja toisest otsast ümarik ja toises otsas pragu, saab sinne sisse pistetud, kus must ja hapu magu, see toisele toob riemustust ja toisele toob kurvastust Sulega kirjutamine Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 26 (46)
91389 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas olli pragu, ta tihti sisse kasteti, tal must ja hapu magu, mõnikord toob rõõmu ja mõnikord toob silmavett Sulepia KJn 1938 J. Raidla ERA II 202, 426/7 (49)
91390 2713 A2b2* & Üks pulk, mis imeümarik ja igapidi imelik, tal otsas väikene pragu, tal must ja hapu magu, tihti sisse kastetaks, mõnele toob rõõmu, mõnele silmavett Sulepea sulega Ksi 1978 H. Kull RKM II 344, 359 (81)
91392 2713 A2b2* & Üks asi nii imelik, takkaotsast ümmargune, eesotsas pragu, sinna sisse kastetse, kus must ja hapu magu, mõnele teeb kurvastust, aga mõnele ka rõõmustust Sulepea Aud 1931 H. Tampere ERA II 39, 156 (48)
91393 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli imelik, ta oli üsna ümarik, tal otsas väike praoke, ta pistab sisse sakkesti, mis must ja hapu magus, mõnel toob kurbtust, mõnel rõõmu Sulepää, sulg, tint, kiri Saa 1939 L. Toodu ERA II 213, 290 (9)
91394 2713 A2b3 & Üks pulk see olli ümarik ja otsast olli imelik ja otsas olli pragu, kus teda sisse kasteti, sel olli hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob silmavett Sulepea, sulg, tint, kiri Ran 1895 J. Palu E 18774 (36)
91395 2713 A2b4* Pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna sisse topitud, mis must ja meru magu, sie teisele tuob kurvastust ja teisele tuob rõõmu Sulg, mes tindiga kirjuta, sulg ja sulepää Kuu 1974 A. Kask, M. Must KKI, MT 347, 48 (2)
91396 2713 A2b4* & Üks pulk, mis väga imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta sinna sisse topitaks, mis must ja mõru magu, ta toisele tuob kurvastust ja toisele tuob rõõmustust Sulg ja tint Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 298 (47)
91397 2713 A2b5* Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, ta otsas väike pragu, ta vahest sisse kasteti ja jälle välja võeti, ta must ja hapu magu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele toob rõõmustust Tint ja sulepea Pal 1930 M. Jürgenson E 70353 (39)
91401 2713 A2b6* Üks pulk, mis nõnda imelik, ta ühest otsast ümarik, tal teises otsas pragu, saab senna auku pistetud, kus must ja hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob kurvastust Kirjutussulg, tindipott Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 442/3 (15)
91402 2713 A2b6* & Üks pulk, mis üsna imelik ja igapidi ümarik, tal otsas oli pragu, teda augu sisse kastetaks, kus must ja hapu magu, ühel toob ta silmavett ja kurvastust, teisele ta teeb suurt rõõmu Sulepea ja tindipott Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256/7 (24)
91403 2713 A2b6* Üks pulk, mis nõnda imelik ja ühest otsast ümarik ja teises otsas pragu, ta ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust, saab sinna auku pistetud, kus must ja hapu magu Sulg, sulevars ja tindiklaas Tln 1937 J. Grünthal ERA II 167, 477 (8)
91404 2713 A2b7* & Üts pulk, mes olli ümärik ja otsast olli imelik ja otsan olli pragu, mes musta sisse kastetas, mes must ja hapu magu, ta mõnele teeb silmävett ja mõnele teeb rõõmu Hanisulg ja tint Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (33)
91405 2713 A2b7* Üts pulk, mes olli imelik, ta esi olli ümarik, täl otsan olli pragu ja kastab musta haput, ta mõnele tuub kurvastust ja mõnele rõõmu Kirjutaja sulg Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 182 (11)
91406 2713 A2b7* Üks pulk, mis oli imelik, ta oli üsna ümarik, tal otsa sees oli pragu, ta tindi sisse kastetakse, tal hapu, mõru magu, küll mõnel toob ta kurvastust, küll mõnel toob ka rõõmustust Sulepea, sulg Trm 1935 H. Kaasan ERA II 118, 23 (3)
91407 2713 A2b8* & Üks pulk, mis oli imelik ja otsast oli ümarik, otsas oli pragu, must ja hapu magu, mõnele teeb rõõmu ja mõnele silmavett Sulepea Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 37 (50)
91408 2713 A2b8* Üks pulk, mis oli ümarik ja ise oli imelik, tal otsas oli pragu ja must ja hapu magu, ta mõnele teeb rõõmu ning mõnele toob silmavett Sulepää KJn 1946–1948 R. Sünter RKM II 71, 50 (263)
91409 2713 A2b8* See pulk, mis oli imelik ja igatpidi ümarik, tal otsas väike pragu, kus mustjas hapu magu, ta mõnele toob rõõmustust ja mõnele toob kurvastust Sulepea Koe? 1928 K. Böckler ERA II 1, 155 (15)
91410 2713 A2c1* Üks pulk see oli ümmarik, tal otsas oli üks pragu, ta sisse kasteti, tal must ja hapu magu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele toob rõõmustust Tindipott Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 604 (19)
91411 2713 A2c1* & Üks pulk, mis üsna ümarik ja teises otsas pragu, saab sinna kohta pistetud, kus must ja hapu magu, mõnele toob kurvastust ja mõnel jälle rõõmustust Sulepea Tür 1967 Ü. Tedre KKI 45, 38 (27)
91412 2713 A2c1* Pulk, mes oli ümarik, tal otsas oli pragu, ta tihti sisse kastetas, kos must ja hapu magu, ta toob teil tihti kurvastust ja vahel kurbdust, silmavett Sulg Nõo 1934 O. Sild ERA II 101, 257 (21)
91413 2713 A2c1* Pulk oli ümmargune, otsas oli pragu, mis tihti sisse kastetaks, kust välja paistab must ja hapu, mõnele toob ta rõõmu ja kurbdust Tint, sulepea, kiri Äks 1889 H. J. Treifeldt H III 8, 163 (51)
91414 2713 A2c1* Pealtpoolt otst oli tal ümmarik ja allpool otsas pragu, ta sinna otsa pistetaks, kus must ja hapu magu, ta ühel toob kurvastust ja teisel rõõmustust Tindipott, sulepea ja sulg Prn 1933 E. Poolak ERA II 69, 429 (4)
91416 2713 A2c3* Üks pulk, mis oli ümarik, tal otsas oli pragu, mis must ja hapu magu, tal korraks sisse torgati ja jälle välja võeti, ta ühele toob rõõmustust ja teisele toob kurvastust Sulepea, tint Sim 1927 M. Kasikov E 61491
91417 2713 A2c3* & Üks pulk, mis üsna ümarik, tal otsas pragu ja hapu magu, tihti sisse pistetakse ja välja tõmmatakse, ühele toob ta õnnetust ja teisele kurvastust Sulepea, sulg ja tindipott Tür 1987 M. Hiiemäe RKM II 401, 556/7 (31)
91418 2713 A2c3* See pulk, mis ümarik ja otsas väike pragu ja mustjas, hapu magu, ta tihti sisse kastetakse ja jälle välja võetakse, ta mitmele toob kurvastust ja mitmele toob rõõmustust Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (251)
91419 2713 A2d1 & Üks pulk, mis pikk ja ümarik ja teises otsas pragu, saab musta auku pistetud, suus viha, kibe magu, ühele toob kurvastust, teisele toob rõõmustust Sulg, sulepea ja tindipott Rak 1964 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 186, 153 (4)
91420 2713 A2d2 & Üks pulk, mis ümarik ja pikk ja teis otsas pragu, ja senna sisse pannakse, mis must, magus ja hapu, ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust Sulepea, sulg, tint ja kiri Kaa 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 536 (50)
91421 2713 A2e & Üks pulk, mis sile, ümarik, ja otsas on tal prigu, ta tihti sisse kastetaks, mis must ja hapu magu, mõnel toob ta rõõmustust, mõnel kurbtust, silmavett Lõhe sules, sulg ja tint TMr 1923 R. Jõgi-Soom A 4171 (11)
91422 2713 A2f & Üks pulk, mis sile, ümarik ja igat moodu imelik ja otsas on tal pragu, see tihti sisse pistetaks, kel must ja hapu magu, sest mõnel toob ta rõõmustust ja mõnel kurbtust, silmavett Sulg, kellega kõik rõõmu ja kurbtuse kirjad kirjutakse Pal 1889 L. Arst H III 8, 227 (3)
91423 2713 A2g+ Üks pulk, mis oli laberik ja teises otsas pragu, mis tihti sisse kastetaks, on halb ja hapu magu, mõnele toob kurbust, mõnele rõõmu Sulepää Trt 1928 A. Saat E 62812 (2)
91424 2713 A2g+ Üks pulk on kena, imelik ja otsast on tal pragu, see vedelikku kastetaks, see on ka vähe mõru, küll mitmel toob ta rõemustust, küll mitmel toob ta kurvastust Kirjutusesulg Nrv 1905 M. Russmann H III 31, 529 (6)
91425 2713 A2g+ Üks pulk, mis ilus ümarik, tal otsal oli pragu, pragu on hapu magu, aga mõnele kurbdust, aga mõnele rõõmu Sulepea: tint on hapu magu, mõnele pulmasõnumid, mõnele matusesõnad Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 58/9 (3)
91426 2713 A2g+ & Üks pulk on üle ilmamaa, mis kuulus igal pool, ta tihti sisse torgitakse, tal sees on vängel magu ja otsas veike pragu, mõnele toob rõemustust ja mõnel kurba viletsust Sulepea ja sulg JJn 1966 O. Lalli RKM II 221, 127 (1)
91427 2713 A2g+ & Ütest otsast vaiv, tõõsõst otsast jämme, kohe sisse kastõtas, sääl om hapu makõ, mõnõlõ tege kurba miilt, mõnõlõ hüvvä miilt Sulõpää, tint ja kiri Se 1936 M. Vabarna S 121937 (63)
91428 2713 B1a* & Üks pulk on tehtud imelik ja ots tal pisut lõhkine, tal auk on must ja harimata ja tihti sisse kastetakse Kirjutusesulg Tor 1888 T. Tilk SKS, Eisen 242 (55)
91429 2713 B1a* Üks pulk on tehtud imelik, tal ots on pisut lõhki, tal auk on must ja harimata, tend tihti sisse kastetakse Kirjutusesulg ja tindipott Tor 1888 A. Martson SKS, Eisen 198 ja 200 (102)
91430 2713 B1b1* [Üks] must auk, mis harimata, ja sagest sisse kastetakse, [üks] pulk, mis tehtud ümarik ja ots on temal imelik ning pragu otsa sees Tindiklaas ja sulepää Vil 1873 H. Leoke Leoke 3, 266 (39)
91431 2713 B1b1* Üks pulk, mis tehtud ümarik ja teine ots tal imelik ja ragu otsa sees, üks auk, mis ilma harimata ja sinna sisse topitakse järgesti Sulepea SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 71 (2)
91432 2713 B1b1* & Üts pulgake, mis ümärik ja otsast tehtud imelik ja pragu otsa sehen, must auk, mis harimata, kus järjest sisse kastetes Sulepää ja tindilaas Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 530 (19)
91433 2713 B1b1* Üks pulk, mis väga imelik, ta on ju väga ümarik, ta otsa sees on pragu, must auk, mis end ei puhasta, saab sagedasti kastetud Sulepää, sulg, tint ja pott Trm 1935 R. Jungholz ERA II 118, 46 (1)
91434 2713 B1b2 & Ümmargune pulk, imelik ots, läheb harimata auku Tindiklaas, kuhu sulepea sulega läheb Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 863 (32)
91435 2713 B1c* Üits jäme pulk, mis ümärik ja otsast tettü imelik ja ragu otsa seen, üits must auk, mis harimata, kus sagest sisse kastetse Sulepea ja tint Pst 1941–1994 E. Normann RKM, Normann 3, 7 (5)
91436 2713 B1c* & See jäme pulk, mis ümarik ja ots tal tehtud imelik ja pragu otsa sees, ka üks must auk, mis harimata, kus sagest sisse kastetakse Sulg ja tindipott KJn 1870 J. Tiedemann E 162 (287)
91437 2713 B1c* Ies jäme pulk, mis ümarik ja ots tal tettu imelik, must auk, mis harimata, sääl saab sagest sisse kastetud Sulg ja tindipott Trv 1896 J. Kala E 25693 (3)
91438 2713 B1d* See kõva pulk, mis ümarik ja otsast tehtud imelik ja otsa sees tal pragu, see must auk, mis harimata, kuhu teda sagedaste saab sisse pistetud Sulg, sulepea ja tindipott Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 351 (73)
91439 2713 B1d* & Üks kõva pulk, mis ümarik ja ots tal tehtud imelik ja ragu otsa siis, must auk, mis alles harimata, saab sinna sisse pistetud Kirjutsesulg Vil 1936 L. Köögardal ERA II 123, 119 (110)
91440 2713 B1d* See kõva pulk, mis ümarik ja ots tal tettu imelik ja otsa sehen ragu ja must mulk, mis harimata, ta sinna sisse kastetas Sulepää Trv 1877–1917 J. Kuusk E 1007 (6)
91441 2713 B1e1 & Punane pulk, mis imelik, otsast tehtud ümerik, veike täkes otsa sees, must auk, mis harimatta, senna sisse pistetakse Tindipott ja sulevars Kos 1894 T. Wiedemann E 9535
91442 2713 B1e2 & Üks ümargune punane pulk ja ots tal imelik, üks must ja harimata auk, sinna sisse sipsitakse Sulepää ja tindipott Hls 1894 J. Riiet H III 19, 834 (41)
91443 2713 B1f & See sile pulk, mis ümarik ja ots on tehtud imelik ja otsa sees on pragu, see must mulk, mis harimata, saab sagest sinna sisse susatud Tindipott Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 192 (35)
91444 2713 B1g & See imepulk, mes ümmarik ja ots om tettu agarik ja otsa seen om pragu, see murimulk, mis väega must ja sisest harimada, kos sagest sisse pistedas ja jälle välja võetaks Sulepea ja tindipott Räp 1895 R. J. N. Org E 18414 (9)
91445 2713 B1h & See murimulk, mis väega must ja sisest harimata, see imepulk, mis ümarik ja ots om tettu agarik ja otsa sees om pragu, sagest sisse pistetas ja jälki välja võetas Tindipott Plv 1889 G. Pennert H III 11, 544 (79)
91446 2713 B1i & Must ja harimata pott, sisse püstab sile pulk Tindiklaas Tür 1888 M. Tults H II 13, 574 (37)
91447 2713 B1j+ See must mulk, mis pool haritud, ja see ilus ümarik pulk, otsast ragu, mis imelik, saab sinna sisse kastetud Tindipott, sulepää Pst 1889 J. Henno H IV 3, 374 ja 382 (2)
91448 2713 B1j+ See punane pulk, mis on tehtud kenaste ja pragu otsa sees, see must mulk, mis on harimata, sinna sisse sagedaste kastetakse Sulepea, tindiklaas Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 489 (5)
91449 2713 B1j+ & Pikk piterkune pulk, pragu otsas, käib musta ja koristamata auku Sulepää Trt 1930 P. Ariste ERA II 23, 115 (1)
91450 2713 B1j+ Kelle auk on must ja harimata, kus tihti sisse kastetakse Tinditops Tor 1889 J. Tilk H II 21, 372 (3)
91451 2713 B1j+ & Sii on üks kõva pulgake ja otses on tal ragu, sii auk on must ja ropane, kus sagest sisse sorgitse Sulepää, tindipott Vil 1936 L. Takk ERA II 124, 540 (61)
91452 2713 B2a* Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast tehtud imelik, üks auk, mis ei saa puhastud, saab sagest sisse kastetud, teeb mõnele ka rõõmu ja mitmetele kurbdust Sulepea ja tindiklaas Pst 1877–1917 J. Koovit ERA, AK 42, 80
91453 2713 B2a* Üks pulk, mis ümarik, ta ots on imelik, otsas pragu, üks must auk, mis iialgi ei saa puhastud, võib kõiksugu kunstükka välja teha, saab nutta ja naerda Sulepea ja tindipott Tõs 1890 M. Kirikall H II 19, 809 ja 814 (193)
91454 2713 B2a* & Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast on ta imelik, tal otsa sees on praoke, must auk, mis ei saa puhastud, saab sagest sisse kastetud, mõnel teeb kurbtust, mõnel rõõmu Sulg SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1741 (34)
91455 2713 B2b & Üks pulk, mis üsna ümarik ja otsast õige teravik, ees otsas sees tal ragu, üks auk, mis must ja ümarik, ei teda keegi puhasta, ta lige ühtelugu, tal sagest sisse kastetaks ja pead sealjuures vaevetaks, teeb mõnele ka rõõmu ja mitmele kurbtust Sulepea ja tindiklaas Pst 1877–1917 J. Koovit ERA AK 42, 80
91459 2713 C1a1* Üts pulk, mis olli ümarik ja teisest otsast imelik, tal teisen otsan prigu om, must mulk see tarvis hoietas, kui teda sisse pistetas Sulg sulepääga ja tint Võn 1895 P. Rootslane E 21262 (42)
91460 2713 C1a1* & Üks pulk, mis nõnda imelik ja tõisest otsast ümarik, tal otsa sees on pragu, must mulk ta tarvis hoitakse, kos teda sisse pistetaks Tindipott Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 186 (126)
91461 2713 C1a2 & Üts pulk oll tettu ümarik, tä ots oll hirmus imelik, tä otsan olli pragu, ku musta mulku kasteti ja must mulk kuivas jäi, tä es massa midägi Sulepää, sulg, tindiputel Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 218 (4)
91463 2713 C1a4 & Pulk olli tett ümärike, otsa olli pant imelik, käub tihti musta täpi sisse Kirjutsisulg Hls 1888 P. Ruubel H II 22, 151 (34)
91464 2713 C1a5 & Pulk, mis ise imelik ja igatpidi ümarik, see tihti sisse pisteti ja jälle välja võeti Sulepea Ote 1930 A. Aavik E 66030 (51)
91465 2713 C1a6 & See kena pulk, mis ümarik, ja ots, mis tettut imelik, om sisse pistä jumelik, too pulk saa sakest kastetus Sulg Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 211 (2)
91466 2713 C1b1*% & Punane pulgake käib tihti mustas augus Sulepää tindipottis Jõh 1935 E. Block ERA II 118, 229 (35) 1283
91467 2713 C1b1*% Punane pulk käib tihti musta auku Tindipott ja sulepää Jõh 1935 Anonüüm 052 ERA II 118, 416 (49) 1283
91468 2713 C1b1*% Pisike punane pulgake käib mustas augus Sulepea Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (250) 1283
91469 2713 C1b2 & Punane pulk, otsa sehen ragu, lää musta auku Sulg ja tindipott Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 29 (168)
91470 2713 C1c+ Üks pulk, mis ilus ümarik, tal otsas on üks pragu, must mulk, kus sisse teda kastetakse, saab viimati ka puhtaks ehk kuivaks Tindipott ja kirjutusenõud Trm 1896 J. Soodla E 26678 (6)
91471 2713 C1c+ Punane pulk, mis imelik, otsa sees pragu, harilik must auk, saab sagedaste surgatud Sulg ja tindipott Krl 1942 J. Sööt RKM, Sööt 9 ja 10 (14)
91472 2713 C1c+ & Väike sinine pulgake, tal otsas väike pragu, ta tihti sisse kastetakse ja välja jälle tõmmetakse Sulepää Jõh 1935 Anonüüm 048 ERA II 118, 387 (52)
91473 2713 C2a1* & Üks pulk, mis on imelik ja teisest otsast ümarik ja otsa sees on pragu, must mulk see jaoks hoietakse ja sinna sisse kastetakse, mõnele teeb rõõmu, mõnele kurbtust Sulg, tindipott, kiri Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 25 (12)
91475 2713 C2a1* Üks pulk oli imelik, teine ots oli ümarik, teises otsas pragu, musta auku näidati, sinna sisse kasteti, ühed aga rõõmustavad, teised jälle kurvastavad Tindipott ja sulg Mus 1949 E. Hiob KKI 10, 477 (19)
91477 2713 C2a2+ Üks pulk, mis väga imelik ja ühest otsast ümarik ja otsas on tal pragu, ta musta sisse kastetakse ja seal välja võetasse, ta mõnele toob rõõmu, mõnele kurvastust Sulepea Lüg 1962 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 448, 318 (7)
91478 2713 C2a2+ Üks asi oli imelik ja teisest otsast ümarik ja teises otsas pragu ja tihti sisse pisteti ja kähku välja võeti, ühele toob kurvastust ja teisele toob rõõmustust Tindipott ja sulepea Krj 1995 M. Hiiemäe EFA II 4, 438 (2)
91480 2713 C2b* & Üks imeline pulk, tal otsa sees on pragu, ta musta mulku tsusatas ja valge peale tõmmatas, toob mõnele kurbtust, mõnele rõõmu Sulg, tindipott Võn 1967 A. Poltan KKI 46, 508 (9)
91481 2713 C2b* Üks pulk on väga imelik, tal otsas pragu, mis tihti sisse kasteti, mõnele toob ta rõõmu, mõnele kurvastust Sulg Trm 1935 H. Velt ERA II 118, 111 (7)
91482 2713 C2c% & Must mulk, punane pulk, must sisse pistetas, mõnele kuulutab rõõmu, mõnele silmavett Tindipott, sulg, kiri TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 412 (113) 1283
91488 2713 D1b & Pulk, mis tettü ümarik, olle üsna imelik ja otsa seen oll pragu Sulepea Urv 1958 A. Reigo EKRK I 19, 129 (104)
91489 2713 D2a & Üts pulk, mes väega imelik ja otsast om ta ümarik ning otsa sehen pragu, see teeb paljudele rõõmu ning paljudele kurbtust Kirjutussulg ja pää Puh 1888 J. Loskit H III 10, 66 (9)
91490 2713 D2b & Üts pulk, mis olli ümarik, tal otsas olli pragu, teeb mõnele kurbtust, mõnele rõõmu Sulg, sulepää Võn 1895 J. Moodis H II 51, 71 (51)
91491 2713 D2c & Üks pulk, mis ilus, ümarik, tal otsas on ka nibu, ta tihti meile rõõmu teeb, ta sagedasti vett silma aab, ehk küll ta ise süüta on Sulepea KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 348 ja 369 (137)
91492 2713 D2d* & Üks pulk, mis sile, ümarik ja otsas väike pragu nagu imetegu, ühele toob rõõmustust, teisele toob kurvastust Sulg ja sulepea JJn 1965 L. Briedis RKM II 196, 396 (2)
91493 2713 D2d* See pulk, mis sile, ümarik, ta töö on väga imelik, tal otsas väike pragu, mis on kui imetegu, ta mõnele toob kurvastust ja mõnele teeb ta rõõmu Sulg ja sulepea Koe 1967 E. Liivar RKM I 9, 186 (114)
91494 2713 D2e & Üks pulk, see oli unerik ja tema töö oli imelik, tal otsas oli inerik, ta mitmele toob kurvastust ja mitmele toob rõõmustust Sulepea Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 5 (2)
91495 2713 E+ Auk, mis hästi hoietakse, pulk, mis sisse pistetakse, otsas väike pragu Tindipott, sulevars, sulg Mär 1920–1922 O. Ojasson ERA II 42, 635 (57)
91496 2713 E+ & See asi on imelik, mis otsast ümarik, tal otsas pragu, mis on ta töö ja tegu, kord sinna pisteti ja jälle välja tõmmati, see auk on ümberringi must ja pole näinud pesemist Sulepea ja tindipott Han 1980–1989 E. Tamme RKM, KP 21, 319 (4)
91497 2713 F/ & Piklik, ümarik, allotsas pragu, sees hapukas, must magu, kirjatundjatega ja kohtumõistjatega istub tema lauas ja kõik otsus tuleb tema käest Kirjutussulg Krj 1937 A. Toomessalu ERA II 158, 530 (18) 1175B