Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 24 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 24
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
74617 2119 Aa* Kes on sündinud ja sünnitanud, ei ole surnud ja ei ela siiski Loti naene Trv 1877–1917 A. Parts E 1351 (2)
74618 2119 Ab1 & On sündinud ja sünnitanud, surnud ei ole ja siiski ei ela Loti naene Trv 1889 J. Käger H III 6, 316 (120)
74619 2119 Ab2 & Sündinud on, sünnitanud on, surnud ei ole, ei ela ka mitte Soolasammas Trv 1894 K. Tober H III 20, 312 (27)
74620 2119 Ac* & On sündinud, on sünnitanud, on surnud, on alles praegugi Loti naene Kod 1948 H. Nõu RKM II 27, 232 (4)
74621 2119 Ac* One sündinud, one sünnitanud, one surnud ja one alles praegu Loti naene one sünnud, one sünnitanud, one surnud ja one alles praegu Kod 1942 P. Tammepuu KKI, KT 160, 22 (17)
74622 2119 Ac* On sündinud ja on sünnitanud, on surnud ja on alles praeg[u] Loti naese kohta Kod 1950 H. Nõu RKM II 27, 294 (66)
74623 2119 Ad+ & Ilma sünde, ilma sünnit, ei elä, ei koole ka Loti naene, kes soolasambas sai Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 566 (329)
74624 2119 Ad+ Sündis, sünnitas, elab ja ela ka mitte Loti naene Pha 1934 A. Kuusk ERA II 79, 562 (20)
74625 2119 B & Sündinud on, ristitud ei ole, ei ole surnud ega ela ka Loti naine Rõu 1933 V. Talalajev E 83786 (2)
74627 2119 Ca2* Sündinud on, surnud ei ole, maailman on, aga elus ei ole Loti naene, soolas[ammas] Vil 1896 H. Maaten E 25973 (9)
74628 2119 Ca2* & Sündinud on, aga surnud ei ole, maailmas on, aga elus ei ole Loti naine KJn 1932 J. Grauberg ERA II 60, 63 (128)
74629 2119 Cb* & Sündinud on, surnud ei ole, ilmas ta on, elus ei ole Loti naise soolasammas Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 22 (114)
74630 2119 Cb* Sündinud on ja surnud ei ole, ilmas ta on ja elus ei ole Lotti naene Trt 1930 A. Pfeiffer E 66290 (4)
74631 2119 Cb* Sündind ta on, surnud ta ei ole, ilmas ta, aga ei ela kah Lotti naine Hää 1924 A. Tomson A 5016 (6)
74633 2119 D & Sündind ta on, surnud ei ole, maa pääl ta on, maetud ta pole Loti naene Hel 1928 E. J. Kase E 61786
74634 2119 E1 & Sündinud on, surnud on, aga maetud ei ole Loti naine Kad 1877–1917 J. Landsmann E 3275
74635 2119 E2 & Kes om ära koolnud, aga mitte matetu Loti naine Rõn 1889 C. Berg H II 30, 715 (51)
74636 2119 Fa Sündinu om, koolu ei ole, ei ela kah Loti naine Võn 1937 J. Moodis ERA II 150, 56 (3)
74637 2119 Fa & Sündinu om, koolu ei ole, ei elä ka Loti naise soolasammas Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (88)
74638 2119 Fb & Sündind on, surnud ei ole, aga ka ei ela Loti naene Pal 1888 M. Saar H II 27, 555 (1)
74639 2119 Fc & Üks inime, kes on sündinud, ei ole surnud ja ei ela ka mitte Loti naine, mis soolasambaks jäi Pal 1889 L. Arst H III 8, 229 (18)
74640 2119 Fd & Kes on sündinud, aga ei ole surnud, kuid ei ela ometi Loti naine Trt 1918–1940 M. J. Eisen E 8° 9, 62 (234)
74641 2119 G+ & Inemine ta ei olõ, eläi ta kah ei olõ, koolu ta ei olõ, elläv ta kah ei olõ Loti naine, kes soolatulp Kan 1895 G. Loodus H I 7, 613 (138)
74642 2119 G+ Sündünü om, sugutanu ka om, ärä koolu, ei ela kah Loti naine, kes muutu soolasambas Ote 1938 A. Kroon ERA II 180, 453 (4)