Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 26 kirjapanekut 9 tüübist, näitan 1 — 26
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
2426 104 A & Eluta elai kõnd ja kõnden ikk, endal must silmavesi Sulega kirjutamine Ote 1892 J. Ainson H II 44, 551 (89)
2427 104 B% & Mind kriipsitakse ja kraapsitakse, mu elu välja kistakse, ma läksin üle valge välja ja nutsin mustas silmavees Tindiga paberi peale kirjutamine Plt 1899 M. Luu E 38345a (3) 985G2
23526 709 & Kolm lümbakut vedavad ühte pimedad ja pime külvab valge põllu pääle Kirjutamine Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 348 (75)
28391 843 J1b* & Kriip-kraaps kõttu müüdä, musta mulku tsops Kirjutamine Har 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 174 (2)
28392 843 J1b* Kriip-kraaps kõttu müüdä, musta mulku tsopst Kirjutamine Krl 1973 E. ja H. Tampere RKM II 307, 216 (1)
28394 843 J1d & Krihva-krõhva kõttu mööda, musta mulku tsopst Sulepeaga kirjutamine Ote 1957 H. Samuel RKM II 84, 171 (21)
34065 985 Bb & Liha tema ei ole, lihast on tema sündind, järel käib ja jäljed on taga Hanisulega kirjutamine Plt 1895 M. Luu H II 49, 917 (21)
34075 985 E & Lihast ta sünnib ja lihas ta kasvab, keel tal lõhki lõigatakse, juua antakse, ta kõnnib jälled taga, kõik kuningad ja keisrid ta jälgi võivad näha Hanisulega kirjutamine KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (11)
34082 985 G2% & Esiti lõigati minu pea ära, siis võeti minu süda välja ja kõige viimaks pandi mind patseerima Hanisule lõikamine ja kirjutamine Plt 1894 M. Luu H IV 5, 495 (49) 104B
35778 1027 Ab2 & Lõika pää otsast, võta süä vällä, anna juvvah, kõnõlõs Hani-pudsajaga kirotamine Se 1935 M. Reinola ERA II 117, 649 (94)
35780 1027 Bb & Pää otsast lõigat, süa seest võet, a kõneles Hanisulega kirotam[ine] Vas? 1902 J. Sandra H II 69, 324 (1)
43497 1283 Ab1 Must mulk, punane pulk Kirjutamine Hel 1940 I. Novek ERA II 271, 355 (88)
82425 2375 Ac Valgõ nurm, must seeme Kirotamine, papõr Se 1934 J. Mägiste KKI WS
82454 2375 Ad1 & Valgõ maa, must seeme Kirutamine Rõu 1890 M. Jennes H II 32, 372 (56)
82916 2386 a & Valge väli, mustad vaod Kirjutamine SJn 1927 V. Metsamärt E, StK 41, 79 (62)
91325 2713 A1a2 & Punane pulk, otsa sehen pragu, ta tihti sinna auku käib, kus must ja hapu magu Sulega kirjutamine tindiga Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 29 (164)
91391 2713 A2b2* Üks pulk, mis oli imelik ja igapidi ümarik, tal otsas oli pragu, mis tihti sisse kastetakse, kel must ja hapu magu, mis mitmele toob kurvastust ja mitmele suurt rõõmu Sulepea, sulega kastetakse tindi sisse ja kirjutakse Äks 1889 A. Mauer H II 28, 67 (24)
91398 2713 A2b5* Üts pulk, mes oli imelik ja otsast oli ümarik ja otsa sisen pragu, kastetas sisse, kon must ja hapu magu, võetas välja, toob mõnele kurbust, mõnele rõõmu Sulepää ja kirja kirjutamine Rõn 1889 J. Martin H I 2, 551 (15)
91399 2713 A2b5* & Üks pulk, mis oli ümarik ja igapidi imelik, tal otsas oli pragu, teda tihti sisse kasteti ja jälle välja võeti, tal must ja hapu magu, mõnel toob ta kurvastust ja mõnel rõõmustust Kirjutus Pal 1922 E. Koll A 238 (10)
91400 2713 A2b5* Üks pulk, mis on nii imelik ja igapidi ümarik, ta otsa sees oli pragu, mis oli hapu magu, ta tihti sisse kasteti ja välja võeti, ta mõnele toob rõõmu, mõnele kurbtust Kirjutamine Trm 1929 R. Viidebaum ERA II 13, 229 (29)
91456 2713 B3* & Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkusest tal küll, töö juures köva olgu ta, sest pehmet ei saa tarvita, ta ühte ouku pistetaks, mis väga puhas polegid, ühte röömustab, teist kurvastab Kirja kirjutamine sulepeaga Jäm 1977 H. Tomingas KKI 68, 37 (32)
91457 2713 B3* Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkust tal on küll, töö juures köva olgu ta, pehmet ei saa tarvita, ta ühte auku pistetakse, mis väga puhas polegi, ühte röömustab, teist kurvastab Sulepeaga kirja kirjutamine Jäm 1977 P. Raidmaa KKI 68, 341 (6)
91458 2713 B3* Tööriist mul vaksapikkune, sest pikkust tal on küll, töö juures köva olgu ta, pehmet ei saa tarvita, ta ühte oukku pistetakse, mis väga puhas polegi, ühte röömustab, teist kurvastab Kirja kirjutamine sulepeaga Jäm 1977 A. Kauksi KKI 68, 295 (5)
91474 2713 C2a1* Üks pulk, mis oli imelik ja tagast otsast tümerik ja otsas oli pragu, üks must mulk, mis oli hoietav, kus sisse teda kasteti, mõnele teeb nuttu, mõnele rõõmu ja mõnele mitte midagi Kirjutamine Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 472 (63)
91476 2713 C2a2+ & Üks pulk, mis ise ümarik ja igatpidi imelik ja otsas lõhe, ta tihti sisse pistetaks ja jälle välja võetaks, valget vastu hõõrutaks, mõnele toob rõõmustust ja mõnele kurvastust Kirja kirjutamine sulega Trt 1972 S. Saar RKM II 294, 396 (8)
91484 2713 C3 & Musta auku sorgatas, valge peale pantakse, mõnele saadab rõõmu, mõnele saadab silmavett Kirja kirjutamine Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 58 (105)