Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 30 kirjapanekut 7 tüübist, näitan 1 — 30
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
17573 529 & Kats hõbelehte, kolmas kullaleht Suviste-, talviste- ja lihavõttepüha Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (15)
23546 712 a & Kolm ruusi mere pääl Kolm suurt pühä Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (18)
23547 712 b & Kolm ilusat lilli mere pääl Kolm suurt pühiaiga Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (27)
41013 1144 A & Kol pihlapuu tsalka kest merd Talse-, lihavõte-, suvidsepühi' Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (70)
41014 1144 B% & Üts tamm kesket merd, kolm kullast sauka sisen Aaste, kolm suurt pühi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (294) 2727A6c
41015 1144 Ca & Mere pääl kol' kullatsäuka Lihavõõdõ, suvistõpühä, talsipühä Se 1929 V. Savala S 17564 (118)
41016 1144 Cb1 & Kolm tsäuka mere pääl Pühi': talse-, suvistõ- ja munapühi Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (12)
41017 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm aasta pühadeaega Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (69)
41018 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm suurt pühadeaega Trv 1894 J. Vaine E 13627 (114)
41019 1144 Cb2 & Kolm säuku meren Kolm suurt püha aastas Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (146)
41020 1144 Cb2 Kolm salka meres Kolm pühadeaega aastas Vil 1892 H. Pihlap E 727 (96)
41021 1144 Cb3 & Merel kolm tsäuka Pühi' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (27)
56480 1601 a & Pihlapuu piiri pääl, sarapuu saarõ pääl, kolm kullast tsauka küleh Talsipühi ja lihavõõdõ' ja suvistõpühi Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (776)
56481 1601 a Pihlapuu piiri pääl, sarapuuu saarõ pääl, kolm kullast tsäuka küleh Kolm pühhi: talsepühi, lihavõõdõ ja suvistõpühi Se 1936 M. Vabarna S 121933 (21)
56482 1601 b & Pihlapuu piiri peal, sarapuu saare peal, kolm kullast tsäuka otsah Kolm pühhi aastagah Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (6)
68293 1936 A & Um meri, mere pääl sild, silla pääl kol uibud, egän uibun kol ubinat Aistak, päevä', talse-, lihavõte-, suvitsepühi', egäl pühäl kolmi pävi Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (291)
68294 1936 B1 & Säitse süld sild pikk, silla otsah uibu, uibuh ossa, egah ossah verev uppin Pikk paast, lihavõtõpühä ja muna Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (53)
68295 1936 B2a1 & Säitse süld sild pikk, otsah uibu, uibuh kolm kullast ubinat Suur paast ja lihavõtõ Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (6)
68296 1936 B2a2 & Seitse süld silda, silla otsan uibu, uibun kolm kuldubina Lihavõttepaast ja -pühi Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (16)
68297 1936 B2b & Säidse süld sild, uibu otsah, vereva ubina uibuh Paast, lihavõtte, muna Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (10)
68298 1936 B2c* Säidse versta sild, silla otsah uiboh ja uibol verevä ubinage küleh Suur paast ja lihavõõtõpühi Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (54)
68299 1936 B2c* & Säidse versta silda, silla otsah uibos, uiboh verrev upin Paast, lihavõõdõh, muna käeh Se 1934 A. Kits S 81846 (30)
68300 1936 B2c* Säitse versta sillani, silla otsah uibos, uiboh verevä ubinä Säitse nädalit paastu ja lihavõõtõ verevä muna Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (76)
68301 1936 C1 & Üts uibo kasus, om [seitse] ossa, õgah ossah üts upin ja ladvah kolm Lihavõttepaast Se 1934 M. Peramets S 82358 (4)
68302 1936 C2 & Üks uibu, [kolm] oksa, igal oksal [kolm] õuna külles [Üks] aasta ja [kolm] pühad Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (5)
68303 1936 D% & Üts puu, kolm ossa, egal ossal esi nimi Aastaja kolme pühadega Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (81) 2719A2b3*
68304 1936 E & Uibu meren, kolm ossa külen Jõulupüha Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (32)
68305 1936 F & Meri, mere seeh kolm pihlapuud, egal pihlapuul kolm ossa Aasta suurõ pühä Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (1)
91198 2697 & Üks meri, kolm saart Kolm suurt püha aastas Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (39)
94614 2752 & Üts kukk and ega aasta kolm tsäuka marjo Kolme pühhi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (85)