Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 33 kirjapanekut 1 tüübist, näitan 1 — 33
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
81811 2345 Aa & Vabas riigis oli vaba linn, selle linna juurde ei käinud teed ega rada; linnas kubises terve maailm ega ei usuldanud väravast välja astuda; temasse tuli keeletu käskjälg, tõi kirjutamata kirja, andis tema koolitamata kuningale lugeda; kuningas võttis kätte ja luges ta silmpilk läbi Noa laev Tt 1882 M. Põdder EPost. nr. 8 ja 9 (1882)
81812 2345 Ab* & Vabas riigis oli vaba linn, selle linna juurde ei käinud teed ega rada, aga linnas kubises terve maailm; seal tuli keeletu käskjalg, tõi kirjutamata kirja, andis koolitamata kuninga kätte, see luges ta silmapilk läbi Noa laeva, tuikese ja viigilehega Hel 1926 K. Puusepp E 58434
81813 2345 Ab* Vaba riik ja vaba liin, oma suurusega terve maailm, sinna manu ei käi teed ega rada ega ütski es usu liinast välja tulla, sääl toop keeletu saadik kirjutamata kirja liinavanemba kätte, liinavanemb võtap kirja, loep läbi ja kõik usaldava välja minna Noa laev Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (55)
81814 2345 Ab* Vabas riigis vaba liina sisen kubiseb terve maailm, teed ei lää sinna kostki, keeletu käskjalg tõi kirjutamata kirja, koolitamata kuningas lugesi seda kirja ja sai aro, mis tähend Noa laiv San 1888 P. Koolmeister H III 10, 522 (33)
81815 2345 Ac* & Vabas riigis oli vaba linn, kus ei käind teed ega rada; seal elas koolimata kuningas, ta saatis välja keeletuma käskjala; käskjälg tõi kirjutamata kirja ja kuningas mõistis, mis see tähendas Noa laev ja veeuputus: Noa oli koolimata kuningas, tuvi oli keeletu käskjälg, õlipuu leht oli kirjutamata kiri ja kuningas mõistis, mis see tähendas – et vesi alanes Sim 1938 E. Lippus ERA II 167, 50/1 (14)
81817 2345 Ad* & Üks linn oli rahvast täis, mis kihises ja kubises, teed ega rada ei läinud välja; linnavanem saatis ühe keeletuma saadiku läbi ühe kirjutamata kirja välja Noa laev Iis 1889 E. Ellert H III 1, 555 (54)
81818 2345 Ad* Vanast oli vabariik, kus kumises üks kuningriik, seal elas üks koolimata kuningas, see saatis ühe keeletuma käskjala välja, see keeletu käskjalg tõi kuningale ühe kirjutamata kirja, see koolimata kuningas luges selle kirjutamata kirja ära Noa laevas: käskjalg – tuvike, kirjutamata kiri – õlipuu leht MMg 1888 A. Artis H II 28, 353 (17)
81819 2345 Ad* & Kord oli üks linn ja see oli kõik terve maailm koos ja seda valitses üks koolimata kuningas; aga sel koolimata kuningal oli üks koolimata käskjalg, kes tõi lugemata kirja, aga kuningas sai sellest aru Noa laev, Noa saatis tuvikese välja Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 17/8 (5)
81821 2345 Ba* & Vaba riik ja vaba kuningas, mõistmata loom tõi kirjutamata kirja, aga kuningas mõistis, mis see tähendas Tuvi tõi Noale veeuputuse ajal õlipuu lehe Kad 1897 A. K. Kivi H II 57, 54 (2)
81822 2345 Ba* Vaba riik, vaba kuningas, mõistmata loom tõi mõistmata kirja ja kuningas mõistis, mis see tähendas Noa ja tui Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 119 (15)
81823 2345 Bb & Vaba kuningas ja vaba rahvas, tumm kirjakandja, ilma kirjutamata kiri, siiski mõistab kuningas lugeda Tui viis õlipuu lehe Noale laeva Amb 1894 J. Neublau E 10418 (2)
81824 2345 Ca* Ennemuiste oli üks vabariik, sääl vabariigis valitses koolitamata kuningas, koolitamata kuningal oli keeletu käskjalg, keeletu käskjalg tõi koolitamata kuningale kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges kirjutamata kirja Noa oma laevas veeuputuse ajal: kuningas – Noa, käskjalg – tuvi, kiri – õlipuu leht Hää 1933 E. Kurm E 83389 (3)
81825 2345 Ca* & Vanast oli üks vabatriik, selles riigis oli üks hoolimata [sic!] kuningas, sellel hoolimata kuningal oli üks kirjakandja; kui see kirjakandja temale ühe kirja tõi ja kuningas sinna sisse vaatas, siis teadis tema kõik ära, mis oli Noa laeva tõi tuvi lehe (kirja) Plt 1899 M. Luu E 38345b (13)
81826 2345 Ca* Ennevanasti oli üks vabariik, seal elas üks koolimata kuningas, kirjakandja tõi talle ühe kirjutamata kirja, see koolimata kuningas luges selle kirjutamata kirja ja sai aru, mis seal kirjutati Noa oli kuningas oma riigis, tuvi tõi talle õlipuu lehe, mis tähendas, et maa on tahenend Sim 1939 H. Joonuks ERA II 258, 149 (452)
81827 2345 Cb & Vaba riik ja vaba vald ja vabas riigis elas koolitamata kuningas, koolitamata kuningas saatis keeletuma käskjala välja, keeletu käskjalg tõi kirjutamata kirja Noa laev, tuvike Trt 1927 Pruuli ARS I, 801 (3)
81828 2345 Da & Vanast oli prii riik, prii riigis oli prii rahvas, prii rahvas oli prii linnas vangis; sealt tuli tumm, keeletu kirjutaja, tõi kirjutamata kirja koolimata linna valitsejale, kiri loeti läbi, rahvas sai vabaks Noa, laevast vabastamine Trt 1930 A. Pfeiffer E 66290 (3)
81829 2345 Db & Üks kuningriik oli maailmas, sinna ei saanud ühtegi teed mööda sisse ega välja; siis tuli üks tumm kirjutaja ja tõi kirjutamata kirja ja siis tehti teed sinna kuningriiki sisse ja välja käima Noa laev Lai 1932 M. Joonas ERA II 253, 256 (21)
81830 2345 Dc & Ütekõrra oli üts suur linn ja säält es käi teed sisse ega välla, aga tuli üts lind ja see tõi üte kirja ja siis käis tee sisse ja välla Noa laev Pst 1935 R. Viidalepp ERA II 78, 429 (57)
81831 2345 Dd & Jaanalinnas oli üks keeletu kirjavedaja, viis kirjutamata kirja, siis saivad teed sisse ja välja Noa laev Ksi 1922 I. Schlossmann E 53230 (9)
81832 2345 Ea & Elas kord kuningas omas laevas, kuhu ühtegi teed juure ei läinud, tema saatis oma keeletuma teenri välja ja see tõi temale lugemata kirja Noa laev Puh 1922 A. Pallon A 164 (2)
81833 2345 Eb & Maailmas oli laev ja laevas oli maailm, kiri oli kirjutamata ja kirjatooja keeletu Noa laev Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 320 (240)
81835 2345 Fb & Kirjaoskamata kuningas laskis keeletu käskjala välla, see tõi kuningale kirjutamata kirja ja kuningas luges selle ülesse Kuningas – Noa, käskjalg – tuvike, kiri – viigileht Mär? 1947 E. Poom RKM II 9, 268 (13)
81836 2345 Fc & Kord elas koolitamata kuningas, sellel oli keeletu käskjalg, koolitud kuningas saatis keeletu käskjala välja; tema tõi kirjutamata kirja, kuningas luges kirjutamata kirja ära Noa, tuikene, puuleht Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 161 (138)
81837 2345 Fd & Ükskord oli üks koolitamata kuningas ja sel koolitamata kuningal oli keeletu teender, keeletu teender tõi koolitamata kuningalle kirjutamata kirja, koolitamata kuningas võttis ja luges seda kirjutamata kirja ja sai aru, mis see tähendas Koolitamata kuningas oli Noa, teender oli tui ja kiri oli puuleht, mis tui Noale selle tähenduseks tõi, et on juba mägede otsad paljad Kos 1897 T. Wiedemann H II 57, 280 (31)
81838 2345 Fe* & Koolitamata kuningal ollid keeletumad sulased ja niid keeletumad sulased tõid kuningal ühe kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges selle kirjutamata kirja ära Noa, linnud ja puuleht Hää 1940 M. Mäesalu ERA II 295, 134/5 (27)
81839 2345 Fe* Üks koolitamata kuningas saatis oma keeletuma sulase välja ja see keeletu sulane tõi ühe kerjutamata kerja ja koolitamata kuningas luges selle kerjutamata kerja üles ja sai aru keik, mis maailmas on Koolitamata kuningas oli Noa ja keeletu sulane oli tui ja kirjutamata keri oli õlipuu leht, siis sai Noa aru, et maa oli ee kuivanud, sest õlipuu lehte tui äi oleks muidu saanud Emm 1937 L. Õunapuu ERA II 147, 591 (20)
81840 2345 Ff & Ükskord oli üks koolitamata kuningas, temal olid koolitamata sulased, need tõid temale ühe kirjutamata kirja ja kuningas luges sealt seest kõik, mis oli sündinud ja mis veel tuleb Noa laevas, tuikesed ja õlipuu lehed Jür 1897 J. Saalverk E 33383 (9)
81841 2345 Fg & Koolitamata kuningas saatis koolitamata käskjala välja, käskjalg tõi kirjutamata kirja, koolitamata kuningas luges kohe kirja läbi Noa saatis tuvi välja Trt 1930 M. Sika E 66462 (65)
81842 2345 Fh & Üks koolitamata kuningas saatis ühe kirjutamata kirja välja, see kiri tuli tagasi ja kõik asi oli valmis Noa saatis tui välja JJn 1897 J. A. Rehberg H II 57, 610 (41)
81843 2345 G & Vabas riigis vaba liin, liinan elas terve maailm, üttegi teed ei ka rada läha sisse Noa laiv Tt 1889? Anonüüm 111 KM EKLA, F. 65, M. 60: 35, l. 234 (73)
81844 2345 Ha & Kuningas saatis keeletuma käskjala välja, see keeletu käskjalg tõi kuningale kirjutamata kirja, kirjaoskamata kuningas luges selle kirjutamata kirja Noa, kellele tui tõi õlipuu lehe Tt 1918–1940 M. J. Eisen E V 23 (96)
81845 2345 Hb & Kõnetu sulane saadeti välja, ta tõi kirjutamata kirja, koolimata mees sai puha aru, mis see tähendas Laev, Noa, tuvike, õlipuu oks Emm 1967 J. Palm RKM II 234, 455
81847 2345 Hd & Keeletu postimees tõi kirjutamata kirja ja koolitamata kuningas luges ära Noa laeva pääl kuningas lasse tuvikese välja, see tulli, õlipuu leht suus, selle päält kuningas tundis ära, et meie maa hakkas tulema Räp 1963 M. Kotka, H. Rebane EKRK I 48, 329/30 (3)