Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 46 kirjapanekut 2 tüübist, näitan 1 — 46
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
7892 211 A & Heliseb kui kell, tuleb sisse kui kuningas, läheb välja kui sant Jõulud Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (5)
7894 211 C & Heliseb kui isand, kuliseb kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb ära kui sant Suured pühad Jõe 1878 F. Matson H I 4, 120 (24)
7902 211 D1a & Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Joulud Kuu 1911 K. Viljak EÜS VIII 1288 (9)
7903 211 D1a Heliseb kui emand, kumiseb kui kuningas, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Jõulud HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (44)
7904 211 D1b & Heliseb kui emand, kõliseb kui kuningas, saab siia saks, läheb ära kui sant Pühad Jõe 1889 M. Palm, H. Redlich H II 17, 403 (45)
7907 211 D2a* & Helisep kui emänd, kuulus kui kuningas, tuleva meile kui saksa, läävä ära kui sandi Pühi Ote 1895 C. Lipping H II 56, 798 (17)
7908 211 D2b1* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1894 E. J. Õunapuu H II 50, 421 (70)
7909 211 D2b1* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb tuppa kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1878 K. Moks H, R 7, 156 ja 169 (212)
7910 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Pühad Plt 1889 Ülempaalalane H II 26, 928 (6)
7911 211 D2b2* & Kuulus kui kuning, heliseb kui emand, tuleb sisse kui saks, läheb välja kui sant Jõulud Lai 1888 M. Kolluk H IV 4, 448 (97)
7912 211 D2b2* Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, tuleb seie kui saks, läheb ära kui sant Pühad VMr 1890 J. Palm H II 11, 855 (30) ja H, Mapp 27 (30)
7913 211 D2c & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab siia kui saks, lähab ära, ei ole sant Pühad Hel 1874 A. Wahlberg EKS 4° 3, 349 (96)
7914 211 D2d & Kuulus kui kuningas, heliseb kui emand, saab süüa kui saks, läheb ära kui sant Pühad Tt 1901 A. Raudkell E 41305 (48)
7915 211 E & Kuulsa kui kuningas, helijäs kui herr, tule siiä kui saks, lätt är kui sant Pühi (pühad) Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (72)
7916 211 Fa* Kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, lähab ära kui sant Jõulupühad Vil 1894 H. Niggol H III 20, 656 (43)
7917 211 Fa* & Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, aga lähab välla kui sant Pühad Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (80)
7918 211 Fa* Kuulus kui kuningas, sõidab sisse kui saks, läheb ära, pole sandi taolenegi Jõulupühad KJn 1973 M. Kaur RKM II 303, 191 (35)
7919 211 Fa* Kuulus kui kuningas, tuleb vastu kui saks, lähäb mööda kui sant Pühad Mär? 1936 E. Poom ERA II 129, 491 (103)
7920 211 Fa* Nii kuulus kui kuningas, saab siia kui saks, saadetas ärä kui sant Jõulupühi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 407 (73)
7921 211 Fb* Kuulukse kui kuningas, saab siia kui saks, läheb mööda kui sant Suured pühad Kuu 1937–1938 I. Lehesalu ERA II 178, 258 (7)
7922 211 Fb* & Kui kuulda, siis kuningas, saab siia, siis saks, lähab ära kui sant Pühad Vil 1872 H. Leoke Leoke 3, 51
7924 211 Fc* & Kaugelt kuulus kui kuningas, saabub kui saks, läheb kui sant Pühad KJn 1918–1940 E. Asu RKM I 9, 345 ja 368 (110)
7925 211 Fd* Kuulus tulla kui kuningas, saab kätte kui saks, lähäb ära kui sant Jõulupühad Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 621 (647)
7926 211 Fd* & Kui tulemas, siis oo kuulus kui kuningas, saab siia kui saks ja läheb mööda kui sant Jõulupühad Kul 1938–1940 V. Eenveer ERA II 291, 211 (71)
7927 211 Fd* & Kui ligidal on tulemas, siis kuulus nii kui kuningas, tuleb seia kui saks, lähäb müeda kui sant Jõulud Kos 1877–1917 J. Mõsikepp H II 65, 388 (20)
7928 211 Fd* Kui ligidale tulemas, kuulub kui kuningas, saab ligi kui saks, läheb mööda kui sant Pühad Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 524 (16)
7929 211 Fe* Kuulus kui kuningas, sõidab kui saks, lähäb müöda muudkui nihä [sic!] aga taga Pühad Hlj 1893 I. Lootus H II 38, 299 (3)
7930 211 Fe* & Tulles kuulus kui kuningas, saab mööda läind, siis kui sant Suured pühad Amb 1889 J. Ney H II 14, 175 (141)
7931 211 G & Kui tuleb, siis kuningas, kui käes, siis saks, kui lähab, siis sant Pühad SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 351 (130)
7939 211 I & Tuleb kui härra, istub kui isand, läheb välja kui kerjaja Jõulud Tür 1930 R. Viidebaum ERA II 25, 294 (18)
7942 211 J* & Tuleb kui kuningas, läheb välja kui sant Suured pühad Koe 1889 V. Viitmann H II 13, 285 (148)
7947 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Urv 1941–1994 E. Mandel RKM, AK 883, 11 (14)
7948 211 K1a* Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Suured pühad Trm 1969 J. Sildvee RKM II 268, 564 (67)
7949 211 K1a* & Tulevad kui saksad, lähevad kui sandid Pühad Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 91 (12)
7950 211 K1a* Tuleb kui saks, läheb kui sant Pühad Trm 1992 M. Rosin RKM, KP 29, 125 (13)
7952 211 K2 & Tuleb kui sant, läheb kui saks Pühad Rkv 1935 H. Lemeti A 14305 (32)
7953 211 L1* & Tuleb kui isand, läheb kui sant Pühad, valmistad selle vastu ja pärast, kui mööda on, siis oled väsind Pil 1993 A. Korb RKM II 457, 330 (39)
7954 211 L1* Tuleb sisse kui isand, läheb välja kui sant Pühad VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 50 (211)
7955 211 L2 & Tuleb kui sant, läheb kui isand Jõulud Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 416 (58)
7956 211 M & Äilib kui härra, saab seie, kuningas, üks kord aastas Jõulud Kad 1890 F. Krass H III 2, 655 (23)
11878 301 A* & Härgadega tulevad, hobustega lähevad Jõulupühad Jõe 1948–1953 G. Vilbaste Vilbaste T 11, 346 (104)
11879 301 A* Härgadega tulevad, hobustega lähevad Pühad Lai 1932 M. Lääne ERA II 253, 414 (4)
11880 301 A* Härgadega tulevad ja hoostega lähevad Jõulud Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 533 (89)
11881 301 A* Härgadega tuleb, hobusega läheb Jõulud Pha 1947 A. Lepp RKM II 4, 406 (43)
11882 301 A* Härgadega tuleb, hobustega lihab Jõulud, aegamisi tulevad, kiiresti lähvad Jaa 1938 A. Vinkel ERA II 289, 507 (42)
11883 301 B & Jala tulevad, hobusega lähavad Pühad Vil 1895 J. Täht E 16080 (39)