Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 58 kirjapanekut 3 tüübist, näitan 1 — 58
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
10570 259 & Homingu sündis ja enni õhtut oli naine Eeva Kul 1938 E. Ennist ERA II 189, 525 (16)
12315 328 A & Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, kaetud läks Aadam Trv 1889 M. Jõgi H III 6, 286 (4)
12316 328 A Ilma isata, ilma emata, katmata tuli, katetud läks Aadam Trv 1895 J. Sims E 21673 (2)
12317 328 B & Emad ei olnud, isa on meheks Aadam ja Eeva Vai 1893 H. Masing H II 36, 400 (57)
12318 328 C & Kes olli ilma emätä Eeva KJn 1890 A. Pihlak E 451 (75)
91215 2701 Bb & Üks väga ilus lapsuke sai enne aastad mehele, ta suri enne sündimist, kas tunned seda naesukest Eva Ans 1890 M. Kipak E 399 (1)
91217 2701 C & Üks noor ja ilus neitsi sai enne aastat mehele, ta suri enne sündimist, siis ütle, kes ta oli Eeva Hää 1970 E. Maasik RKM II 277, 263 (1)
91218 2701 D1a1* & Üks noor ja ilus neitsike sai enne aestat mehele ja suri ilma sündmatta Eeva Emm 1931 S. Soosaar KKI MS
91219 2701 D1a1* Üks noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eeva Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 536 (7)
91220 2701 D1a1* Üts noor ja illus neitsike sai inne aastat mehele ja suri enne sündümist Eeva Har 1921–1922 P. Voolaine E, StK 9, 266 (20)
91222 2701 D1a1* Üks noor ja ilus neitsike sai enne aastad mehele ja enne sündimist suri Eva Tt 1877–1917 Anonüüm 020 H, R 1, 354 (6)
91223 2701 D1a2 & Üts noor ja ilus neitsiken sai enne aastad mehele ja kooli enne sündimist Eva Har 1888 Anonüüm 031 SKS, Eisen 430 (102)
91224 2701 D1a3 & Üks noor ja ilus neitsike läks enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva Rõu 1877–1906 J. Raudsepp EKnS 35, 18 (142)
91226 2701 D1a4* & Noor ja ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trv 1936 J. Veskemäe ERA II 138, 150 (10)
91227 2701 D1a4* Noor ja ilus neitsi sai mehele enne aastat, suri enne sündimist Eeva Vil 1895 H. Nigul H III 25, 348 (25)
91228 2701 D1b & Üks noor ja kena tütarlaps sai ennem aastad mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1937 V. Eenveer ERA II 139, 553 (43)
91229 2701 D1b Üks noor ja kena tütarlaps sai enne aastad mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1940 V. Eenveer ERA II 291, 224 (147)
91230 2701 D1c & Üts illos ja nuur tütrik läts inne aestaiga mihele ja kuuli ilma sündümätä Eeva paradiisiaian Kan 1896 G. Loodus H I 10, 184 (68)
91237 2701 D2a & Üks noor ja kena neitsike sai enne aastad mehele ja suri enne sündimist Eva Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24806 (52)
91238 2701 D2a Üks noor ja kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trt 1930 O. Jaaniado ERA II 31, 168 (5)
91239 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Har 1960 T. Kaevando, K. Kõivumägi EKRK I 30, 142 (1)
91240 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastad mehele ja suri enne sündimest Eeva paradiisis Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
91241 2701 D2b1* Üits noor ja ilus tütärlaits sai enne aastat mihele ja surre enne sündimist Eeva Trv 1894 A. Rull H III 20, 135 (5)
91242 2701 D2b1* & Üits noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Trv 1893 J. Kuusk E 8113 (50)
91243 2701 D2b1* Üks nuur ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja surri enne sündimest Eeva Pst 1936 L. Takk ERA II 124, 476 (51)
91244 2701 D2b1* Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne aastat mehele ja suri ilma sündmata Eva Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 558 (116)
91245 2701 D2b2 & Üks noor ja ilus tütarlaps sai enne ristmist mehele ja suri sündimata Eeva Tõs 1948 T. Soonets RKM II 17, 188 (2)
91247 2701 D3* Imeilus neitsi, enne aastat sai mehele ja sündimata sori Esimene inimene Eeva Emm 1937 L. Õunapuu ERA II 147, 591 (19)
91248 2701 D3* & Imeilus neitsikene, enne aastat sai mehele ja enne sündimist suri Eva Krj 1938 L. Böckler ERA II 131, 364 (116)
91249 2701 D3* Üks imeilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Aadam ja Eeva Krj 1940 V. Kruusmägi ERA II 276, 525 (37)
91250 2701 D4a & Üks ilus, kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eeva Kuu 1937 I. Lehesalu ERA II 178, 247 (16)
91251 2701 D4b & Üks kena, ilus neitsike sai juba enne mehele, kui oli aasta vana, ja suri enne sündimist Esimene naisterahvas, Eeva SJn 1907 M. Saar, H. Siimer EÜS IV 1739 (11)
91252 2701 D4c & Üits illus, kenä neiuke sai enne aastat mihele ja surri ilma sündimada Eeva Rõn 1940 L. Pedajas ERA II 284, 700 (678)
91253 2701 D5 & Üks kaunis, ilus latseken sai enne aastat mehele ja kooli enne sündimist Eva Ta 1892 J. Trull H II 38, 849 (99)
91254 2701 D6 & Üts kallis, illus neitsikene läts inne aastat mehele ja kuul inne sündümist Eeva Rõu 1894 A. Assor H II 51, 408 (66)
91255 2701 D7a & Üks neitsike ja nooruke sai enne aastat mehele ja sündimata suri Aadam ja Eeva, Eeva loodi, ei sündinud Rap 1974 M. Hiiemäe RKM II 319, 365/6 (47)
91256 2701 D7b & Neiu nooruke sai enne aastet mehele ja surri enne sündümist Eeva Krk 1936 M. Sarv ERA II 142, 25 (143)
91257 2701 D7c & Nooruke naisuke läheb enne aastat mehele ja sureb enne sündimist Eva Jõe 1940 M. Haavel ERA II 263, 182 (7)
91258 2701 D7d & Üks nooruke ja tütarlaps, kes sai ju enne mehele, kui es ole aasta vana ja surri enne sündimist viil pääleki ta ärä Eeva Krk 1960 S. Lätt RKM II 94, 187 (6)
91259 2701 D8 & Üks väga ilus neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eva Hää 1933 M. Martinson ERA II 59, 42 (164)
91260 2701 D9a* & Üks kena neitsike sai enne aastat mehele ja sündimata suri Eeva Kul 1934 J. Nurme ERA II 86, 433 (328)
91261 2701 D9a* Üks väga kena neitsike sai enne aastat mehele ja suri enne sündimist Eeva ei ole sündinudki Pst 1940 J. A. Reepärg ERA II 272, 313 (24)
91262 2701 D9b & Kord oli kena naesuke, kes suri enne sündimist, ta enne veel sai mehele, kui põlnud aastat vana Eeva, esimene naine Hää 1889 E. Grant H II 23, 598 (11)
91263 2701 D10 & Linapääga neitsike suri enne sündimist ja abiellus enne aastat Eva San 1930 H. Toom E 64769 (9)
91264 2701 D11 & Üks neitsike sai enne aastat mehele ja suri sündimata Eva Trt 1927 E. Sarja ARS 1, 892 (5)
91269 2701 Eb* & Noor ja kena neitsike saab enne aastat mehele Eeva Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 99 (98)
91270 2701 Eb* Üks noor ja kena neitsike, see sai enne mehele, kui oli aasta vana Eva Vig 1895 M. Aitsam H III 23, 735 (3)
91271 2701 F* & Sures enne sündimist ja enne aastat sai mehele Adam, Eeva Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 301 (216)
91272 2701 F* Suri enne sündimist, sai enne aastat mehele Eeva Pär 1939 M. Metsa ERA II 212, 126 (1)
91273 2701 F* Suri enne sündimest ja sai mehele enne, kui aasta vana Eeva Hää 1939 J. Silling ERA II 212, 603 (5)
91274 2701 G1 & Üts nuur ja illos tütärlats sai inne aastad mehele, kui ta viil es olõ sündünü Eeva Vas 1903 J. Jakobson H II 71, 225 (1)
91277 2701 I & Kes sündis ilma sündimata ja sai mehele enne kui aasta vana Eeva, esimene inimene Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 80 (68)
91278 2701 J+ Üks kaunis, ilus naesuke, ei olnud aastat vanagi, sai enne aastat mehele Eeva Tõs 1921 S. Lind E, StK 1, 152 (6)
91279 2701 J+ Üks kallis naisuke sai enne mehele, kui ristiti, ja suri enne, kui ta sündis veel Esimese inimese Aadama naine Eeva Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 388 (42)
91280 2701 J+ Üks ilus, kena neiuke on saanud ilmasse, sai enne aastat mehele ja suri sündimata Aadami abikaasa JMd? 1936 Anonüüm 058 ERA II 172, 373 (14)
91281 2701 J+ & Üks noor ja kena neitsike, ta sai küll noorelt mehele, ei olnud aasta vanagi, ja surri enne sündimist Eeva KJn 1888 J. Koit H I 2, 324 (24)
91282 2701 J+ Üks ilus neitsi sai väga kohe mehele ja suri ära, ilma et oleks ilmale sündind Eva Rap 1941 E. Poom ERA II 293, 423 (7)
91283 2701 J+ & Üts nuur ja illus tütarlats, ei polnud poolõ-aastanõ, sai enne sündmist mehele ja suri ilma sündimädä Eeva Rõu 1932 H. Tampere ERA II 56, 137 (41)