Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta

Lihtversioon | Abi

Leitud 355 kirjapanekut 15 tüübist, näitan 1 — 355
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
4536 156 N1d8 Must härg, mugara sarvõ, võtt sanna sarvilõ, kihõlkunna kukro pääle Kerk, pallo rahvast kerkoh Se 1929 I. Sonts S 124431/2 (4)
11548 294 F1a1 Härg maka, massa' liigusõ Inemise' kerkoh Se 1929 A. Gehrke S 17305 (21)
11581 294 F3a1 Härg magab, kopsu-maksa liiguvad Rahvas kirikus Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (13)
18321 560 A1a1 & Kari tund kar'st, kar's tunnõ-õi karja Rahvas ja papp Se 1927 E. Põllula S 647 (18)
18322 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp ja rahvas Se 1936 A. Tammeorg S 123075 (54)
18323 560 A1a1 Kari tund kar'ust, kar'us tunnõ-õi karja Papp tunnõ-õi rahvast, a rahvas tunnõ-õi tuud Se 1933 A. Tammeorg S 66769 (17)
18325 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar'us tunnõ-õi karja Rahvas tund pappi, a' papp tunnõ-õi rahvast Se 1938 A. Tammeorg ERA II 204, 370 (62)
18326 560 A1a2 Kari tund kar'st, a' kar's tunnõ-õi karja Papp – rahvas Se 1927 M. Pihlapuu S 1936 (74)
18328 560 A1a2 & Kari tund kar'ust, a kar'us tunne-ei karja Papp ja rahvas kerikoh Se 1972 K. Salve RKM II 290, 671/2 (6)
18329 560 A1a2 Kari tund kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, kerikuliisi Vas? 1903 J. Sandra H II 69, 811 (34)
18331 560 A1a3* Kari tund kõik kar'ust, a' kar'us tunnõ-õi karja Papp, rahvas tund pappi, a' papp ei tunnõ rahvast Se 1935 A. Kits S 100017 (38)
18332 560 A1a3* & Kari tund är' kar'usõ, kar'us tunnõ-õi' karja Papp ja rahvas Se 1929 P. Voolaine ERA II 21, 101 (16)
18333 560 A1b1 Kari kar'ust tund, kar'us karja tunnõ-õi Rahvas ja papp – rahvas ja preestri Se 1912 S. Duplevski ERA II 190, 50 (36)
18336 560 A1b2 & Kari kar'ust tund, a kar'us karja tunnõ-õi Preester ja rahvas, kirik Se 1935 J. Orusaar ERA II 117, 259 (22)
18337 560 A1b2 Kari kar'ust tund, a' kar'us karja ei tunnõ Kerigorahvas pappe tund, a' papp kerigorahvast ei tunnõ Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 283 (101)
18340 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, kari tund kar'ust Rahvas käu kerkohõ, pappi k[irikus] tundva, papp ei tunne Se 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 673
18342 560 A2* & Kar'us ei tunnõ karja, a kari tund kar'usõ Papp ja rahvas Se 1888 H. Prants H II 3, 439 (34)
18343 560 A2* Kar'us tunnõ-õi karja, a' kari tund Papp tunnõ-õi rahvast, rahvas tund pappi Se 1935 A. Oinas-Tammeorg S 109737 (15)
18344 560 B & Kar'us tunnõ-õi umma karja Papp ja rahvas kerkoh Se 1929 V. Savala S 17520 (47)
26141 786 & Kuld kumaa, seemne' seeh elähäs Kerik, rahvas laulva Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (83)
31855 945 C1a1 Laut lambid täis, keräpää oinas keskel Rahvas ja õpetaja kirikus Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 535 (59)
31877 945 C1b1 Laut lambit täis, kerapääga oinas keskel Kogudus ja õpetaja Ran 1889 H. Raag H II 30, 304 ja 313 (63)
32019 945 F1a1 Laut lambaid täis, kena oinas keskel Kirik, rahvas, õpetaja, taevas, tähed, kuu Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 31 (26)
32048 945 F1a1 Laut lambid täis, kena oinas keskel Rahvas kirikus, õpetaja kantslis Trm 1897 A. Sälik, E. J. Õunapuu H II 59, 666 (12)
32060 945 F1a3 & Laut täis lambaid, kena oinas keskela Kerikherra ja kogudus Hlj 1892 G. Kungur H III 12, 274 (16)
32093 945 Ha1 Laut lammud täis, koheoinas keskel Kogudus, õpetaja Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (93)
32114 945 O & Laut kirjuid lambaid täis, must oinas keskpaegas Kogudus ja õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (20)
43253 1272 & Must mees marsib sauna, sada sammuvad järele Kiriksand ja kogudus Vän 1887 J. Peterson SKS, Eisen 184 (123)
64956 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas mäela, pühad marjad pihlakas Kirik, kirikurahvas, õpetaja Jõe 1888 H. Redlich H I 1, 320 (41)
64961 1817 Ba1 Pühä jogi, pühä mägi, pühä pihlagas määllä, pühäd marjad pihlagassa Kirik, kogudus Kuu 1911 G. Vilberg, K. Viljak EÜS VIII 2333 (42)
64962 1817 Ba1 Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakas määla, püha marjad pihlakas Kirik ja jummalateenistus Sim 1889 M. Fliedermann H III 2, 814 (11)
64967 1817 Bb2 & Püha jõgi, püha mägi, püha pihlakad jões, püha marjad otsa[s] Kirik, inimesed Pär 1888 H. Martinson H I 2, 75 (5)
64968 1817 Bc & Püha mägi, püha jõgi, püha pihelgas mäel, pühad oksad pihelgas Kirik – mägi, lugemine – jõgi, õpetaja – pihelgas, rahvas – oksad Saa 1928 E. J. Kase ERA II 3, 220
64978 1817 Fa & Püha pihlakas mäele, püha marjad pihlakalle Kirik ja kogudus KJn 1889 J. Saks H II 26, 1116 (14)
64979 1817 Fb & Punapihlakas mäel, punamarjad pihlakas Kirikus inimesed PJg 1889 H. Lussik H II 20, 513 (21)
64983 1817 Hb & Püha jõgi, püha mägi, püha püü lendab üle mäe, jõgi pööritab Õpetaja ja kogudus Vil 1894 H. Niggol H III 20, 657 (48)
74120 2094 B1c% Sõda sõdib, sõrmed ristin Kerikurahvas Kod 1888 J. Liiv H II 27, 885 (11) 2275K4b*
78982 2271 A2a & Tuhat tutenuteline, sada auku sammaline Kirikus inimesed Saa 1895 P. Ramberg E 18973 ja 18975 (106)
82015 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Trv 1895 P. A. Meil E 14313 (13)
82017 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Vil 1896 H. Maaten E 25977 (37)
82018 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Rahvas kirikus Pst 1890 J. Leppik E 431 (22)
82022 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Inimesed kirikus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 332 (105)
82023 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik inimesi täis Vil 1889 H. Niggol H I 3, 497 (6)
82024 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvaga Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 293 (121)
82027 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Saa 1889 J. Tuul H II 22, 986 (89)
82028 2359 A1a1 Valge hobune konne täis Kirik rahvast täis Krk 1961 M. Helimets RKM II 134, 323 (25)
82031 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1896 J. Tõllasson E 28607 (2)
82034 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1890 A. ja J. Viira H III 6, 533 (42)
82035 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvast täis Trv 1894 J. Liller H I 5, 352 (9)
82036 2359 A1a1 & Valge hobene, konne täis Kirik rahvast täis Trv 1890 J. Tinn H II 25, 748 (52)
82037 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Inimese kirikus Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 184 (100)
82038 2359 A1a1 Valge hobene konne täis Kirik rahvaga Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 275 (121)
82039 2359 A1a1 Valgõ hobõnõ konnõ täüs Rahvas kirikus Urv 1942 E. Siil RKM II 29, 64 (54)
82040 2359 A1a2 & Valgõ hopõn, kunnõ täüs ku kobisõs Rahvas kerikun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 215 (76)
82041 2359 A1b Valge hobune kirju konne täis Kirik rahvast täis Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 366 (10)
82045 2359 A1b & Valge hobene, kirivit konne täis Rahvas kerkun Ote 1889 H. Nugin H II 31, 225 (14)
82047 2359 A1c Valge hoben muste konne täis Kirikun rahvas Krk 1961 A. Toompalu RKM, Toompalu II, 91
82048 2359 A1d & Valge hobune, konne seest täis Kirik ja inimesed sees Kõp 1896 J. Laarmann H III 28, 343 (13)
82051 2359 A1f & Valge hobene, kõrva konne täis Kirik rahvast täis Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 564 (313)
82055 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik on rahvast täis Kuu 1935 H. Kain ERA II 110, 556 (1)
82056 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik rahvast täis SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (52)
82059 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik ja rahvas Ksi 1889 H. Paap E 442 (6)
82062 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Rahvas kirikus Kad 1897 A. K. Kivi E 32238 (14)
82064 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik ja rahvas Lai 1904 J. Ermann E 44373 (111)
82066 2359 A2a1 Valge hobune vainul, koht konne täis Rahvas kirikus Kuu 1891 T. Uustalu H II 15, 47 (12)
82072 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konne täis Kirik inimeisi täis Lai 1888 J. Remmelg H I 2, 433 (51)
82086 2359 A2a1 Valge hobune vainul, kõht konni täis Kirik, inimesed SJn 1877–1917 M. Kielas EÜS X 536 (3)
82091 2359 A2a1 & Valge hobune vainiulle, koht konni täüs Kabel inimesi täüs Kuu 1937 R. Põldmäe ERA II 161, 241 (35)
82092 2359 A2a1 Valki hopune vainul, koht konni täüs Kirik inimesi täüs Kuu 1907 H. Schulzenberg RKM II 60, 142 (67)
82094 2359 A2a2 & Valge hobune vainul, konni kõht täis Kirik rahvast täis SJn 1890 H. Mikkor H II 26, 602 (15)
82098 2359 A2a4 Valge hobune vainu peal, kõht konne täis Kirik rahvaga Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 876 (56)
82101 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik, inimesed Hlj 1893 J. A. Rehberg H II 46, 221 (2)
82104 2359 A2a4 Valge hobune vainu pääl, kõht konne täis Kirik ja kirikulised Pst 1937 A. Mikk ERA II 177, 532 (20)
82107 2359 A2a4 Valge hobene vainu pääl, kõtt konne täis Inimese kerikun Ote 1895 E. Palm E 20131 (60)
82108 2359 A2a4 Valge hobene vainu pääl, kõtt konne täüs Kerk rahvast täüs Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 816 (38)
82116 2359 A2c* Valge hobone vainul, kirjuid konne täis Kirik rahvaga Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 707 (22)
82120 2359 A2e & Valge hobune vainul, kõht kilpkonni täis Inimesed kirikus Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 458 (4)
82122 2359 A2f* & Valge hobune vainu pääl ja kõht kuivalt konni täis Rahvas kirikus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 690 (114)
82124 2359 A2g* Valge hobune seisab keset vainut, kõht konne täis ja krooksuvad Kirik jumalateenistusega Trt 1927 I. Kalk ARS 1, 881 (1)
82126 2359 A2h Valge hobune vainu pääl, konnad krooksuvad kõhus Kerik ja inimesed Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 410 (49)
82130 2359 A2i* Valge hobune vainu pääl, konnad krooksuvad sees Kirik ja inimes[ed] Ran 1895 J. Palu E 18773a (9)
82137 2359 A3 & Valge hobune seisub väljäl, kärnkonni koht täüs Kirik inimes[tega] Kuu 1963 A.-M. Salström Vilbaste 8, 25 (8)
82141 2359 A7 & Hobune vainul, kõht kirjuid konnasid täis Kirik inimestega Kuu 1892 J. Ploompuu, H. Rebane H II 40, 533 (24)
82144 2359 B1a Valge mära, konne täis Kirik ja rahvas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 315 (156)
82148 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik ja inimesed kirikus KJn 1888 J. Koit SKS, Eisen 52 (231)
82151 2359 B2a Valge mära vainul, kõht konne täis Kirik rahvaga Plt 1894 M. Luu H IV 5, 493 (35)
82163 2359 B3 & Valge märä vaarikun, konna krooksuva kõtun Kerk ja kogudus Ran 1889 H. Raag H II 30, 308 ja 315 (143)
82164 2359 B4 & Valge mära mäel, konnad krõbisevad kõhtus Kirik, inimesed Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 140 (29)
82167 2359 B5b% & Hall mära magab mäel, koht konne täis Rahvas kirikus HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 80 (98) 1042I1
82168 2359 Ca & Valge härg vainul, kõht konne täis Kirik ja inimesed Kad 1899 N. Traks E 38465 (20)
82172 2359 Cc & Valge härg vainul, kirjud konnad kõhtus Kirik kogudusega Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (146)
82178 2359 E & Vanaema vainul, kõht konne täis Kirik rahvaga Plt 1891 J. Reinthal E 485 (33)
82188 2359 F2c* & Valge hobu vainu väravas, kiliseb ja koliseb, konta täis Kirik inimesi täis Tõs 1889 H. Anniko H II 19, 370 (88)
82194 2359 Jb & Valge hobune vainul, seest sipelgaid täis Kirik ja kogudus Kad? 1877–1917 J. Landsmann E 754 (30)
82195 2359 K & Valge mära vainul, kõht sipelgaid täis Kirik rahvaga Plt 1877–1917 M. Luu, J. Reinthal E 1494 (25)
82568 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitsija Õpetaja, kirik, kogudus PJg 1876 J. Reinson EKS 4° 2, 534 (24)
82575 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Rahvas kirikus Sim 1953 H. Joonuks RKM II 68, 108 (18)
82576 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kogudus ja õpetaja Aud 1892 K. Tarkpea H I 3, 162 (12)
82580 2385 A1a1 Valge väli, kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Saa 1888 P. Sitzka H IV 2, 711 (70)
82584 2385 A1a2* & Valge väli ja kirju kari, tark karjakaitseja Kirik, õpetaja, kogudus Kad 1888 J. Aab SKS, Eisen 25 (61)
82591 2385 A1b Kirju kari, valge väli, tark karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja SJn 1888 J. Mein SKS, Eisen 348 (51)
82593 2385 A1b Kiri kari, valge väli, tark karjakaitsja Inimesed, ilm, õpetaja Krl 1889 E. Kornel H III 10, 655 (17)
82594 2385 A1b & Kiri kari, valge väli, tark karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Krj 1940 O. Grepp ERA II 276, 504 (205)
82596 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Õpetaja, kirik, kogudus SJn 1892 H. Karell E 1607 (18)
82597 2385 A1d & Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik, kogudus, õpetaja Vil 1894 H. Niggol H III 20, 655 (25)
82598 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik, õpetaja, rahvas Tür 1894 J. Johannson H III 18, 81 (34)
82599 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kiriklik jumalateenistus Vil 1891 J. Karus H III 7, 138 (16)
82600 2385 A1d Valge väli, kirju kari, tark karjane Kirik ja kogudus Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 504 (44)
82601 2385 A1d Valge väli, kirivene kari, tark karjane Kirik ja õpetaja Vil 1877–1917 H. Leoke Leoke 4, 112
82602 2385 A1e & Kirju kari, valge väli, tark karjahoidja Rahvas, kirik, õpetaja Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 321 (246)
82605 2385 A1h & Kiri kari, valge väli, tark karjakaitseja, must murepidaja Kirik, kogudus, õpetaja Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 676 (15)
82607 2385 A2a* Valge vari, kirrev kari, tark karjakaitsja Kerikuopetaja, rahvas Plv 1939 M. Edu ERA II 212, 31 (2)
82611 2385 A2c* & Kirriv vari, verrev kari, tark kar'akaitsja Rahvas kerikoh Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 314 (100)
82612 2385 A3 & Suur kari, lake väli, tark karjakaitsja Rahvas kirikus, kirik ja õpetaja Rõu 1898 A. Suurkask H I 9, 841 (79)
82613 2385 A4 & Kirju kari, kõrge mägi, tark karjakaitseja Kihelkond, kirik, õpetaja HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (15)
82615 2385 A6 & Kirriv kari, tark karjakaitsja Rahvas kerikon ja õpetaja Vas 1895 P. Saar H III 22, 337 (93)
82616 2385 B1a% & Valge väli, kirju kari, kaunis karjakaitsja Rahvas ja õpetaja kirikus SJn 1894 H. Raid H II 49, 617 (78) 1995
82617 2385 B1a% Valge väli, kirju kari, kaunis karjakaitsja Kirik, rahvas, õpetaja KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (38) 1995
82619 2385 B1c & Kiriv kari, valge väli, kaunis karjahoidja Rahvas kerikun TMr 1888 P. Birkenthal H, Gr. Qu. 407 (6)
82620 2385 B2 & Kiri kari, valge väli, vaga karjakaitseja Kogudus, kirik ja kirikuhärra Rei 1889 P. Reikmann H II 41, 21 (60)
82622 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik kogudusega, õpetaja jumalasõna kuulutamas Tt 1878 C. E. Malm Mötleja 34 ja 55 (145)
82625 2385 C1a1 & Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Pee 1928 R. Viidebaum ERA II 7, 357 (4)
82626 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas, õpetaja KJn 1903 L. Kuuskler H II 68, 328 (38)
82627 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 144 (176)
82628 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kogudus kirikus, õpetaja kantslis Vlg 1895 J. Reimann H I 7, 167 (10)
82629 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogud[us] ja õpet[aja] Trm 1889 H. Mann H I 2, 380 (35)
82630 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, pastor Koe 1931 R. Viidebaum ERA II 35, 62 (10)
82632 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Kos 1888 A. G. Eriksohn SKS, Eisen 95 (62)
82633 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, kirikherra HJn 1888 N. Jegorov SKS, Eisen 78 (31)
82634 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Rak 1888 M. Tamm SKS, Eisen 29 ja 30 (37)
82635 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Jür 1890 J. Põldmäe H IV 1, 735 (27)
82636 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, papp Hlj 1888 K. Leetberg H IV 1, 36 (69)
82637 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja JJn 1888 M. Roosileht H I 1, 269 (64)
82639 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Jür 1896 A. Suurkask H I 7, 390 (17)
82640 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, papp Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (27)
82641 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja VMr 1891 C. Mastberg H III 12, 323 (18)
82643 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, õpetaja Trv 1894 J. Sirul H III 21, 459 (2)
82644 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja SJn 1889 T. Köstner H II 26, 384 (36)
82646 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Trv 1888 H. Utso SKS, Eisen 283 (10)
82647 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kiriklised ja õpetaja Pil 1890 J. Bock H III 11, 128 (24)
82648 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Tor 1889 M. Tohv H III 5, 682 (5)
82649 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja õpetaja Pee 1894 O. J. M. H III 18, 22 (15)
82650 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas, õp[etaja] Tt 1901 A. Raudkell E 41302 (20)
82653 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kogudus ja kirikuhärra Kuu 1964 K. Lilhein Vilbaste 1, 209
82654 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, kirikulised, kirikuõpetaja Kuu 1964 O. Jahe Vilbaste 1, 87
82655 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Kirik ja kirkuõpetaja Tür 1962 M. Männik RKM II 154, 460 (3)
82656 2385 C1a1 Valge väli, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja, rahvas, kirik JJn 1888 J. Piber H III 1, 173 (22)
82659 2385 C1a1 Valge väli, kiri kari, must karjakaitseja Rahvas kirikus Pöi 1894 T. Undritz H I 5, 207 (41)
82660 2385 C1a1 Valge väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kerk, kogudus ja õpetaja Puh 1889 D. Arak H II 30, 143 (23)
82661 2385 C1a1 Valgõ väli, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, kogudus, õpetaja Rõu 1896 G. Raup H III 28, 690 (10)
82663 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari ja must karjakaitsja Kirik, kogud[us] ja õp[etaja] Vig 1896 H. Laipmann H II 54, 578 (95)
82667 2385 C1a2* Valge väli, kirriv kari ja must on karjakaitsja Kirik, rahvas kirikus ja õpetaja kantslis Elv 1931 E. Voormann E 71402 (11)
82668 2385 C1a2* Valge väli, kirju kari, must on karjakaitseja Kirik, inimesed ja õpetaja Kuu 1935 H. Huusman ERA II 110, 604 (42)
82677 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik, õpetaja Pee 1927 R. Viidebaum E, StK 40, 119 (17)
82678 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Mär 1930 J. Piilberg ERA I 3, 256 (13)
82679 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Rahvas kirikus Jäm 1925 T. Kaljo E 56242 (9)
82680 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik ja teised Muh 1888 T. Kuusik SKS, Eisen 171 (63)
82681 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Hlj 1889 J. A. Rehberg H II 9, 183 (69)
82683 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kirik, kogudus, õpetaja Trv 1896 J. Sikk H II 55, 483 (18)
82684 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Trv 1939 J. Kala ERA II 256, 611 (18)
82685 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, pastor Vil 1949 J. Kala RKM II 13, 523 (45)
82686 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Rahvas, kirik, õpetaja VMr 1888 J. Koit SKS, Eisen 44 (92)
82688 2385 C1b1 Kirju kari, valge väli, must karjakaitseja Inimesed kirikus, kirik, õpetaja Amb 1894 J. Tannenthal H III 17, 867 (12)
82690 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Rahvas, kirik ja õpetaja Jäm 1896 A. Kuldsaar E 24576 (30)
82691 2385 C1b1 & Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik ja õpetaja Kaa 1872 I. Kallas H I 4, 334 (45)
82692 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Kirik ja õp[etaja] Khk 1898 T. Sömer SKS, Niemi II nr. 987
82693 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsja Õpetaja on karjane, kirik on väli, kari on inimesed Sim 1940–1941 H. Joonuks ERA II 304, 127 (155)
82694 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitsija Rahvas, kerk, õpetaja Kaa 1889 J. Koppel H II 18, 620 (27)
82697 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Pöi 1939 E. Ennist ERA II 254, 54 (27)
82698 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kirikuõpetaja ja rahvas Mus 1939 K. Lepp ERA II 276, 185 (102)
82699 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Luteruse kirikuõpetaja Jaa 1939 K. Lepp ERA II 276, 180 (70)
82701 2385 C1b1 Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (10)
82702 2385 C1b1 Kirrev kari, valge väli, must karjakaitsja Rahvas, kerik ja opetaja Kan 1895 J. Tedder H III 26, 368 (51)
82703 2385 C1b1 Kirrev kari, valgõ väli, must karjakaitsja Kogudus, kirik, õpetaja Rõu 1895 P. Kanger E 15779 (9)
82704 2385 C1b1 Kirivene kari, valge väli, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 331 (94)
82706 2385 C1b2* Kiri kari, valge väli, must on karjakaitseja Rahvas kerikus ja õppetaja kantsli pääl Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 270 (2)
82707 2385 C1b2* & Kirju kari, valge väli, must om karjakaitsije Inimese, kirik, õpeteje Krk 1890 J. Hünerson H II 23, 349 (1)
82708 2385 C1c & Valge väli ja kirju kari ja karjal on must kaitsja Kirik, kihelkonna rahvas ja kirikhärra Koe 1890–1893 H. Schultz H II 40, 71 (1020)
82710 2385 C1e1* Valgõ väli, kirrev kari, must karus Kirik, rahvas, õpetaja Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 50 (1887) 399 (45)
82711 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, kogudus, papp Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 525 (27)
82713 2385 C1e1* & Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, rahvas, õpetaja VJg 1889 J. Ustallo H II 10, 374 (78)
82714 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, rahvas, kirikuõpetaja Kad 1888 J. Linkstein H II 10, 185 (10)
82715 2385 C1e1* Valge väli, kirju kari, must karjane Kirik, õpetaja, kogudus Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (126)
82716 2385 C1e1* Valge väli, kiri kari, must karjane Kirikulised Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (270)
82719 2385 C1f1* Kirju kari, valge väli, must karjane Rahvas kirikus, opetaja kanslis Lüg 1971–1972 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 293, 156 (2)
82721 2385 C1f1* & Kirrev kari, valge väli, must karjus Kogudus, kerk, opetaja Ote 1895 C. Lipping H II 56, 800 (42)
82724 2385 C1f2* Kiri kari, valge väli, must on nende karjane Kirik ja õpetaja Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 436 (17)
82725 2385 C1g & Kiri kari, valge väli, mustas mundris karjane Kirik, öpetaja ja kogudus Sa 1889 V. Mägi EKS 4° 5, 742 (16)
82727 2385 C1h Valge väli, kirju kari, must karjahoidja Kirik, kogudus, õpetaja Kuu 1939 H. Martinson ERA II 222, 492 (16)
82730 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas ja õpetaja Nõo 1888 V. Grünstamm SKS, Eisen 412 (96)
82731 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik siis, kui õpetaja jutlust peab TMr 1930 E. Schmidt E 71297 (32)
82732 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas, kirikuõpetaja Räp 1962 M.-A. Kadarpik, U. Kolk, E. Oja, I.-P. Padernik EKRK I 41, 341 (5)
82733 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Õpetaja ja rahvas kirikus Vai 1889 H. Masing H II 7, 92 (252)
82734 2385 C2a1 Valge vari, kirju kari, must karjakaitseja Kirik koguduse ja õpetajaga Kos 1877–1917 J. Landsmann E 754 (9)
82738 2385 C2a1 Valge vare, kirju kari, must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Nõo 1888 P. Unt SKS, Eisen 413 (14)
82739 2385 C2a1 & Valge vari, kiriv kari, must karjakaitsja Kerik, rahvas, opetaja Kan 1888 G. Veski H III 11, 524 (140)
82740 2385 C2a1 Valge vari, kiriv kari, must karjakaitsja Kirik, kog[udus], õp[etaja] Ran 1889 A. Tattar H II 30, 541 (12)
82741 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, õpetaja ja rahvas kirikus Võn 1889 J. Kripson H II 29, 787 (61)
82742 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kerk, rahvas, opetaja Ote 1888 H. Nugin H I 2, 548 (89)
82744 2385 C2a1 Valge vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik, rahvas Puh 1889 J. Andresson H II 30, 103 (8)
82745 2385 C2a1 Valgõ vari, kirriv kari, must karjakaitsja Kirik ja rahvas, õpetaja Võn 1931 L. Unt ES, MT 87, 4
82747 2385 C2a2* & Valge vari, kirriv kari ja must karjakaitsja Kerik, rahvas ja õpetaja Võn 1894 J. Suits H II 51, 97 (58)
82748 2385 C2a2* Valge vari ja kirriv kari, must karjakaitsja Kerik ja õpetaja om karjakaitsja Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (17)
82749 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitsija Kiri kari – kirkorahvas, valge vari – kirik, must karjakaitsija – õpetaja Vll 1890 M. Kolm H II 18, 550 (29)
82750 2385 C2b1 & Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Ans 1891 J. Magus H IV 4, 159 (74)
82753 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik, õpetaja Kaa 1946 V. Niit RKM II 3, 634 (7)
82754 2385 C2b1 Kiri kari, valge vari, must karjakaitseja Inimesed, kirik ja kirikuõpetaja Tt 1952 A. Tuim RKM II 39, 350 (3)
82755 2385 C2b1 Kiriv kari, valge vari, must karjakaitsja Õp[etaja], kogudus Nõo 1889 J. Tüklov H III 10, 209 (61)
82756 2385 C2b1 Kiriv kari, valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kerik ja õpetaja Tt 1877–1917 Anonüüm 033 SKS, Eisen 450 (11)
82757 2385 C2b1 Kirriv kari, valge vari, must karjakaitsja Kerik, õpetaja, rahvas (kogudus) Võn 1895 J. Moodis H II 51, 74 (89)
82759 2385 C2b1 Kirriv kari, valgõ vari, must kar'akaitsja Rahvas kerikoh, kerik ja papp Se 1936 M. Vabarna S 121939 (78a)
82760 2385 C2b2 & Kirju kari ja valge vari, must karjakaitseja Kogudus, kirik ja õpetaja Amb 1890 J. Freimann H II 14, 503 (5)
82761 2385 C2c & Kirriv kari, verrev vari, must karjus kaits karja Kirik, rahvas, õpetaja Urv 1890 J. Teder H III 11, 345 (159)
82762 2385 C2d & Kiri kari, valge vari, must karjane kaitseb Kogudus, kerik ja õpetaja Vai 1893 J. Sorro H II 36, 426 (47)
82765 2385 C3+ Valge maa, kirju kari ja must karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja Jõh 1935 O. Aps ERA II 118, 221 (147)
82767 2385 C3+ & Valge nurm, kiri' kari, must karjus Valge nurm om kirik, kiri' kari om rahvas kerikoh, must karjus om õpetaja Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 412 (94)
82768 2385 C3+ & Kirju kari, kõrge mägi, must karjakaitseja Kihelkond, kirik, õpetaja HMd? 1874? G. J. Treumann EKS 4° 1, 673 (15)
82769 2385 C3+ Valge hari, kirju kari, must karjakaitseja Kirikukogudus Mar 1936 A. Hiiemägi ERA II 137, 440 (3)
82773 2385 C4b*% Kirju kari, must karjane Rahvas ja õpetaja Plt 1878 K. Moks H, R 7, 148 ja 167 (121) 795
82774 2385 C4b*% & Kiriv kari, must karjus Õpetaja ja kog[udus] Nõo 1888 J. Tüklov H III 10, 184 (44) 795
82775 2385 C4b*% Kirriv kari, must karjus Inimese ja kirikuõpetaja Võn 1950 L. Kilk RKM II 30, 375 ja 377 (154) 795
82776 2385 C4b*% Kirriv kari, must karjots Kogudus ja opõtaja Har 1889 J. Pähn H II 32, 201 (92) 795
82777 2385 C4b*% Kirju kari ja must karjane Õpetaja ja kogudus SJn 1889 P. Johannson H IV 3, 506 (18) 795
82780 2385 C4d% & Kirriv kari ja must karjus, kutsub iga kuue päeva järele karja kokko Õpetaja ja kogodus Võn 1895 P. Rootslane E 21267 (109) 1256
82781 2385 C5 & Kiri kari, valge väli, must karjakaitseja, kust ta sööb ja kust ta joob Kirik, pastor, inimesed – taldrigu peelt sööb ja laasidest juub Mus 1949 V. Kuut KKI 11, 94 (23)
82784 2385 C6b* Valge väli, kirju kari, must karjane, valge lapp lõua all Kirik, kogudus, õpetaja Tür 1927 R. Viidebaum E 59896
82785 2385 C6b* & Valge väli, kirrev kari, must karjus, valge lapp lõvva all Kerik, rahvas, õpetaja Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 569 (365)
82786 2385 C6c & Valge väli, kirju kari, muss karjus ja valge kaal Kerik, kogudus ja õpet[aja] Kod 1889 O. Grossschmidt H II 31, 409 (20)
82790 2385 C7a & Kiri kari, valke väli, must karjane, hall säll Kokutus, opetaja, köster VNg 1926 M. Kampmann ES, MT 21, 12 (1)
82791 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kerikurahvas Jõh 1889 A. Tõnurist H II 7, 865 (40)
82792 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kirik, kogudus, õpetaja ja köster Jõh 1889 J. Petrovitsch H II 8, 768 (17)
82793 2385 C7a Kiri kari, valge väli, must karjane, hall säll Kogudus, kerik, keriksand, kester Lüg 1889 E. Bachmann H III 1, 648 (50)
82796 2385 C7b Kiri kari, valge väli, must karjane ja hall sell Rahvas kirikus Lüg 1935 A. Pärtman ERA II 87, 408 (16)
82798 2385 C7b Kiri kari, valge väli, must karjane ja hall säll Kirik rahvaga Lüg 1921 M. Jürna E, StK 8, 352 (8)
82799 2385 C8 & Valge väli, kirju kari, must karjus, hall kõrraline Kerik, rahvas, õpetaja ja köster MMg 1889 H. Rätsepp H II 28, 695 (74)
82800 2385 C9a & Kiri kari, valge väli, must karjane, hall koer Rahvas, kerik, õpetaja, kester Jõh 1891 A. Tõnurist H III 1, 406 (16)
82802 2385 C10 & Valge väli, kirju kari, must koer kirju karja keskel Kirik, kogudus, õpetaja Sim 1929 R. Viidebaum ERA II 12, 362 (38)
82805 2385 D1* Kirju kari, valge väli, must krantskael karjus Kogudus, kerik, õpetaja Pal 1891–1892 H. Maasen E 52100 (4)
82806 2385 D2 & Valge vari, kirev kari, must krantskaalaga karjamees Kerik, kogudus, õpetaja Plv 1894 H. Huik H I 6, 32 (39)
82808 2385 D3a* Valge väli, kirju kari, krantskael karjakaitseja Kirik, rahvas ja õpetaja ehk jutlustaja MMg 1889 A. S. H I 2, 462 (11)
82809 2385 D3a* & Kerju kari, valge väli, krantskael karjakaitseja Kerik, rahvas, õpetaja Rak 1893 J. Lilienbach H II 46, 483 (74)
82810 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjane Kirik, õpetaja ja rahvas Sim 1938 J. Arro ERA II 199, 272 (47)
82811 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjane Kirik, kogudus ja õpetaja Plt 1891 J. Reinthal E 476 (39)
82812 2385 D3b1 & Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kirik, rahvas ja õpetaja MMg 1890 L. Jakobson H II 28, 741 (1)
82813 2385 D3b1 Valge väli, kirju kari, krantskael karjus Kirik, rahvas ja õpetaja Ksi 1889 M. Mauer H III 8, 56 (76)
82815 2385 D3b2* & Valge väli, kirju kari ja rantskaal karjane Kirik, kogudus, õpetaja Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 189 (137)
82816 2385 D3b2* Valge väli, kirju kari ja krantskael karjus Valge väli on kirik, kirju kari on rahvas ja krantskael karjus on õpetajahärra Pal 1889 L. Arst H III 8, 230 (23)
82817 2385 D3b2* Valge väli ja kirju kari ja krantskael karjus Inimesed, kirik ja õpetaja Äks 1898 E. Tomberg H IV 9, 642 (11)
82818 2385 D3b2* Kirju kari, valge väli, krantskael karjane Inimesed valges kirikus, pastor, lips kaelas Rkv 1934 E. Tamson ERA II 70, 485 (26)
82820 2385 D3c+ Valge väli, kirju kari, krantskaelaga karjus Jumalateenistus kirikus Trt 1927 F. Suits ARS 1, 700 (11)
82821 2385 D3c+ Valge väli, kirju kari, krantskael karjahoidja Kirik, kogudus, pastor Pal 1958 J. Karma RKM II 138, 89 (8)
82823 2385 D4b & Kirrev kari, valge vari, krantskaalaga karjamiis Rahvas, kerk, opetaja Ote 1893 J. Tammemägi H II 44, 708 (90)
82824 2385 D5 & Kirriv kari, verrev mari, krantskaalaga karjus Rahvas kirkun Ote 1889 J. Kivisaar H II 31, 529 (86)
82825 2385 D6a Valge väli, kirju kari, krants karjakaitseja Õpetaja, kirik, rahvas Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 86 (14)
82826 2385 D6a & Valge väli, kirju kari, krants karjakaitsja Õpetaja ja kogudus Pil 1929 K. Leichter ERA II 10, 673 (25)
82830 2385 D7+ Kirju kari valgel väljal, must krantskoer Inimesed kirikus ja õpetaja HJn 1895 J. Kirschbaum H I 7, 96 (24)
82831 2385 D7+ Valge väli, kirju kari, mustem krants karjakoer Kirik, rahvas, õpetaja Koe 1925 A. V. Kõrv E, StK 27, 139 (22)
82832 2385 D7+ & Valge väli, must kari, must krantskael koer haugub ümmer karja Kirikus inimesed Pil 1888–1889 T. Kiimann EKS 4° 5, 784 (146)
82833 2385 D7+ Verev vari, kirju kari, must krantskaela koer haugub keskel Kirik, rahvas, õpetaja jutlustab Äks 1893 P. Sepp H II 43, 849 (112)
82834 2385 D8a & Valge väli, kirju kari, krantskael koer karjane Kirik, kirikurahvas ja õpetaja Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (1)
82835 2385 D8b* Valge väli, kirju kari, krantskoer karja hoidmas Õpetaja, kerik on valge väli, rahvas on kirju kari, krants koer on õpetaja, kes rahvast aiab Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 76 (156)
82844 2385 E2* & Valge vari, kirju kari, karjus pütün, kaas pääl Kirik, rahvas, õpetaja Har 1935 S. Kutti, H. Tampere ERA II 115, 33 (22)
82845 2385 E2* Valge varik, kirrev kari, karjats pütin, kaas pääl Kirik jutluse ajal Har 1913 J. Müür E 48017 (43)
82848 2385 F% & Kirju kari, valge väli, karjub karjakaitseja Kirik, rahvas, õpetaja Rap 1895 J. Reinthal H I 7, 116 (33) 2220D
82849 2385 G1a & Valge väli, kirju kari, kaks tarka karjast juures Kirik, inimesed, õpetaja, köster Hlj 1897 A. Klaas E 35214 (3)
82850 2385 G1b & Kirrev kari, verrev hari, kats tarka karjust man Rahvas, kerik, opõtaja, köstre Urv 1888 G. Seen H III 9, 648 (37)
82852 2385 G2* Kirrev kari, verrev hari, kaks musta karjust Kogundus, kirik, õpetaja ja kõstre Kan 1901 J. Sööt H III 29, 699 ja 700 (6)
82853 2385 G2* & Kiriv kari ja verev vari, kats musta kar'ust man Kirik, õpõtaja, kõstre ja rahvas Kan 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica II 423 (18)
82854 2385 G3a & Valge väli, kirriv kari, kats karjust karjan Opetaja, köster, kerik ja rahvas Ote 1889 E. Brücker H III 16, 483 (67)
82855 2385 G3b & Kirriv kari, verrev vari, kats kar'ust kar'an Rahvas kerkun Kan 1896 G. Loodus H I 10, 181 (9)
82856 2385 G3c & Valge varik, kirju kari, kats karjakaitsjat Kirik, kogudus, köster ja õpetaja Rõu 1928 R. Viidebaum E 62645 (10)
82864 2385 H1a% Valge väli, kirju kari Inimesed kirikus Vil 1894 A. Suurkask H I 5, 387 (10) 1740
82876 2385 H1b1 & Kiri kari, valge väli Rahvas kirikus Jõh 1888 A. M. Saar SKS, Eisen 14 (17)
82878 2385 H1b2 Kirju kari ja valgõ väli Rahvas kirikun Kod 1894 J. Tamm H II 51, 841 (6)
82880 2385 H1c+ Valge väli, kirju elajid täis Kirik, inimesed Vil 1875 H. Leoke Leoke 3, 281 (14)
82908 2385 K1e & Kiri kari, valge väli, tark tagaaebija Kogudus, kirik ja õpetaja Käi 1939 E. Ennist ERA II 254, 202 (14)
82910 2385 L/ & Ümberringi kirju kari, valge väli, härg möirgab tõrre sees Kirik ja kirikuõpetaja Trm 1937 H. Kaasan ERA II 179, 434 (34) 1232D
82912 2385 N/ & Ööpikk, maakukk, valge väli, kiri kari, tark karja kaitsja (Eine Nachtigall, ein Landhahn, ein weisses Feld, eine bunte Herde, ein kluger Hüter der Herde) Orgel, Küster, Kirche, Gemeine, Prediger Tt 1660–1875 Anonüüm XXX Wied. 283 2165Ü
85596 2482 & Verrev härg, kirrev kari Kerk ja inemise San 1888 K. Gross H II 31, 808 (79)
90941 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Nis 1918–1940 E. Martinson E 72970 (17)
90943 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kirikulised Ksi 1926 P. Berg E, StK 34, 40 (4)
90945 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikulised Jõh 1935 Anonüüm 045 ERA II 118, 321 (271)
90946 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikhärra ja kogudus Mär? 1931–1932 E. Poom ERA II 33, 559 (123)
90947 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kogudus, õpetaja Käi 1896–1897 J. Sooster ERA II 29, 678 (53)
90948 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis ja kogudus Vil 1937 A. Mikk ERA II 177, 543 (90)
90952 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Rahvas kirikus Kod 1939 E. Luigla ERA II 257, 256 (65)
90954 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Hlj 1936 J. A. Reepärg ERA II 120, 523 (12)
90959 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirik ja rahvas Var 1938 K. Kaljustik A 16573 (9)
90960 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Pastor ja kogudus Pha 1946 I. Tuuling RKM II 3, 525 (16)
90963 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirkuõpetaja kantslis, rahvas palvetab Trt 1956 A. Piir RKM II 71, 74 (443)
90972 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kogudus ja õpetaja Kir 1961 M. Arst, I. Hinn EKRK I 25, 147 (42)
90974 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus JJn 1974 H. Sammal KKI 64, 377 (17)
90975 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Rahvas kirikus Iis 1958–1959 P. Kiiver KKI 32, 437 (19)
90978 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Mar 1937 E. Ennist ERA II 159, 604 (149)
90979 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja rahvas Sim 1947 H. Joonuks RKM II 15, 146 (80)
90980 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Inimesed kirikus: kirikhärra oo üksik kuusk kullamää otsas, täl hia elu, teised inimesed kummardavad täda Han 1969 I. Aavekukk KKI KS
90981 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas Lai 1897 H. Asper H III 28, 540 (258)
90982 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Üks kuusk kullamäel on kirikuõpetaja, teised kuused on kogudus Saa 1895 P. Ramberg E 18977 ja 18975 (110)
90985 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis ja kogudus Saa 1909 J. Sõggel E 46993 (1)
90986 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas Lai 1904 J. Ermann E 44366 (27)
90987 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja kogudus Sim 1927 M. Kasikov E 61489
90989 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja kogudus Pst 1888 J. Leppik SKS, Eisen 328 (20)
90991 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja kantslis, rahvas palvetab Trt 1922 L. Katal A 97 (13)
90993 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Õpetaja ja rahvas kirikus Kaa 1938 T. Õunpuu ERA II 187, 535 (102)
90994 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja ja rahvas Tõs 1939 H. Haas ERA II 210, 146 (77)
90998 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teesed kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 427 (97)
90999 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teesed kuusõd kummardavad Preester ja rahvas kirikus Tõs 1890–1899 M. Kurul ERA II 59, 523 (15)
91003 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, tõised kuused kummardavad Õpetaja on kanslil ja rahvas on muas Trm 1934 A. Aavik T-148, 11
91008 2682 Aa1 Üks kuus kullamäel, teised kuused kumardavad Rahvas kirikus Trt 1934 H. Senka E 85905/6 (3)
91010 2682 Aa1 Üks kuusk kullamääl, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja kantslis, rahvas maas Kad 1968 J. Valdur RKM II 259, 43 ja 32 (36)
91012 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus, kogudus palvetab Plt 1950 V. Kuut KKI 13, 545 (18)
91014 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Trm 1965 J. Sildvee KKI, KT 226, 81 (172)
91016 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardavad Õpetaja ja rahvas Pst 1888 J. Jaakson SKS, Eisen 313 (115)
91023 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõse kuuse kummardava Õpetaja om kantslin, ütleb seal jutlust ja rahvas kummardab vasta Ote 1982 T. Tammo RKM II 363, 586/7 (18)
91027 2682 Aa1 Üits kuus kullamäel, tõise kuuse kumardava Opetaja peap kantslin jutust, rahvas kumardap Rõn 1888 A. Andrei H II 30, 821 (96)
91028 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardave Õpetaja ja rahvas Trv 1897 J. Vaine H IV 8, 180 (41)
91031 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardeve Õpetaja, kogudus Pst 1893 J. Reevits H, Gr. Qu. 276 (131)
91032 2682 Aa1 Üits kuusk kullamäel, tõise kuuse kumardeve Kiriguõpetaja ja rahvas Krk 1892 J. Hünerson H II 42, 723 (3)
91034 2682 Aa1 Üts kuuss kullamäel, tõised kuused kumardese Juttusel käimine San 1895 J. Kuldsep E 19085 (56)
91039 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõise kuuse kumardase Õpetaja ja kogudus Võn 1895 P. Rootslane E 21264 (60)
91041 2682 Aa1 Üks kuusk kullamäel, teise kuuse kumartõsõ Õpetaja ja kogudus San 1967 H. Kukk RKM II 245, 540 (270)
91043 2682 Aa1 Üts kuusk kullamäel, tõsõ' kuuse kumardasõ Opetaja kerkuliste siän kerkun Ote 1940 A. Kroon ERA II 290, 209 (20)
91045 2682 Aa1 Üts kuus kullamäel, tõise' kuusõ' kumardasõ' Õpõtaja kantslin ja rahvas kirikun Krl 1910 H. Ojansuu Ojansuu, Estonica I 291
91049 2682 Aa3 & Üks kuusk kullamäel ja teised kuused kummardavad Õpetaja ja kogudus Tor 1889 M. Tohv H III 5, 687 (68)
91051 2682 Aa3 Üks kuus kullamäel ja teise kuuse kummardava Kirik, rahvas kirikus ja õpetaja kantslis Elv 1931 E. Voormann E 71402 (12)
91052 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kummardavad Pöial ja sõrmed, kirikuõpetaja ja kogudus Muh 1954 O. Niinemägi, H. Tamm EKRK I 6, 460 (39)
91053 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kummardavad Õpetaja kantsli peal ja rahvas kirikus Trt 1949 O. Hildebrand RKM II 31, 135 (37)
91056 2682 Aa4 Üks kuusk on kullamäel, teised kuused kumardavad Kirikuõpetaja ja kogudus Pst 1926 I. Kurrik E 57212 (19)
91059 2682 Aa5* & Kuus kullamäel, tõised kuused kumardavad Kantslis õpetaja, inimesed Trv 1889 H. Kallas H IV 3, 192 (18)
91062 2682 Ac & Üks kuus küllamäel, teised kuused kummardavad Rahva[s] kirikus, õpeta[ja] kanslis Lüg 1971–1972 M. Kaasik, G. Kallasto RKM II 293, 156 (5)
91064 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaea kantslis ja rahvas kirikus Lai 1966 A. Tamm KKI, MT 306, 70 (13)
91069 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Kirikuõpetaja ja rahvas HMd 1927 O. Niimann E 74005 (25)
91072 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kummardavad Kogudus ja õpetaja Var 1938 V. Heinla A 16489 (6)
91073 2682 Ae1 Üks kuusk kullamaal, teised kuused kumardavad Õpetaja on kantsli peal, inimesed on põlvili Nrv 1902 M. Russmann H III 30, 15 (9)
91078 2682 Af Üts kuus kullanõ, tõõsõ kuusõ kumardasõ Popp kerikuh ja rahvas Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (2)
91081 2682 Ah & Üts kuus mäe otsahn, tõõsõ kuusõ kumardasõ Opetaja kantslihn, rahvas põlvilõ Rõu 1897 G. Raup H III 28, 719 (90)
91092 2683 Aa1 Üks kuusk kummardab, kõik laas langeb Kirikus meieisapalve aeg MMg 1888 G. Tenter H, Gr. Qu. 400 (5)
91093 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laas langeb Õpetaja ja kogudus Ksi 1889 H. Paap H III 8, 99 (24)
91094 2683 Aa1 Üks kuusk kumardab, kõik laas langeb Kirikus õpetaja langeb põlvili, rahvas ka ühes temaga Trm 1896 J. Soodla E 22603 ja 22605 (2)
91096 2683 Aa2 & Üks kuusk kumardab, keik sii laan langeb Õpetaja, kogudus Saa 1888 P. Sitzka H II 22, 747 (9)
91097 2683 Aa2 Üks kuusk kumardab, keik see laan langeb Rahvas kirikus Trv 1894 K. Tober H III 20, 326 (10)
91098 2683 Ab Üks kuus kumardab, kõik laas lameb Kirikuõpetaja teeb kumardust, kõik kogudus lameb põlvili Pär 1911 A. Karu E 47863
91100 2683 Ab Üks kuusk kummardas, kõik laas lames Inimesed kirikus palvel Hel 1889 H. Karolin H I 2, 370 (70)
91103 2683 Ab Üits kuusk kumartes, kikk laan lames Kirikun, ku rahvas põlvili Krk 1937 S. Tanning KKI WS
91104 2683 Ab Üits kuusk kumartes, kikk laan lames Kirikun, ku rahvas põlvili Krk 1938 S. Tanning KKI WS
91105 2683 Ac & Suur kuusk kummardab, kõik laas langeb Õpetaja, kogodus KJn 1877–1917 A. Pihlak E 464/5 (33)
91106 2683 Ad & Kõik laan langeb, üks kuusk kumartab Kirikurahvas ja õpetaja Trv 1889 J. Käger H III 6, 320 (178)
91110 2683 Ca2* Üks kuusk kummardab, kõik sie nõmm nõksatab Kirikherra on kuusk ja kogudus on nõmm Jõh 1892 T. Wiedemann H II 37, 706 (43)
91111 2683 Ca2* & Kui üks kuusk kummardab, siis kõik see nõmmes nõksatab Kui õpetaja kirikus palvet algab ja ühes kogodusega põlvili heidab Rkv 1888 A. Heraklides H III 2, 706 (10)
91112 2683 Ca3* Üks kuusk kumardab, keik nõmm nõtkutab Kuusk on õpetaja, nõmm – inimesed Vai 1893 J. Sorro H II 36, 424 (35)
91113 2683 Ca3* & Üks kuusk kummardab, kõik see nõmm siis nõtkudab Õppetaja ja rahvas kirikus Jõh 1889 P. Paurmann H II 8, 437 (62)
91114 2683 Ca4 & Kui üks kuusk kummardab, siis kõik see nõmm nõkatab Kirikuõpet[aja] ja kogud[us] Sim 1892 T. Franzdorf E 1515 (31)
91115 2683 Cb & Kuiv kuusk kumardab, kõik see nõmm nõkestab Õpetaja ja kogudus Iis 1889 E. Ellert H III 1, 553 (32)
91116 2683 Cc & Pikk kuusk kummardab, kõik see nõmm nõksutab Õpetaja ja rahvas kirikus Iis 1939 E. Luht ERA II 268, 152 (4)
94616 2753 b & Üts lammass määhhäss, kiik kari kaehhass Opõtaija ja kogoduss Vas 1975 H. Keem KKI, TS